Budova školy

Základní škola má k dispozici 9 kmenových tříd, z nichž jedna je zařízena pro výuku českého jazyka, jedna jako hudebna a výchov, jedna je určena pro výuku dějepisu a zeměpisu a jedna pro výuku matematiky a 6 odborných učeben (jazykovou učebnu, dílnu, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu, ateliér pro výtvarnou výchovu a chemickou a fyzikální laboratoř), které jsou vybaveny moderní didaktickou technikou a učebními pomůckami.

Školní družina má samostatnou místnost.

Ve škole je jídelna, 4 kabinety a sborovna. V posledních letech budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, takže disponuje zcela novými toaletami a šatnami.

Výuka tělocviku probíhá na hřišti za sokolovnou, ve sportovním areálu u koupaliště nebo v sokolovně TJ Nížkov.

Vedle školy je zahrada s venkovní učebnou a zařízením určeným k relaxaci.

Prohlídka školy