Další aktivity

Akce pro veřejnost

bullet

Dny otevřených dveří

bullet

Tvoření (nejen) rodičů s dětmi

bulletMemoriál Petra Vejvody
bulletJarní besídka
bullet

Vánoční vystoupení v Domě pokojného života Nížkov

bullet

Výtvarné dílny v Domě pokojného života Nížkov

bullet

Vánoční burza výrobků žáků

bullet

Mikulášská nadílka a rozsvěcování vánočního stromu

bulletDětský karneval

 

Výukové projekty

bullet

"Cyklistický kurz" pro žáky 4. - 9. ročníku

bullet

Projekt "Bezpečný internet" pro žáky 1. - 4. ročníku

bullet

Zapojení do projektu "Dětská práva" (pro žáky 1. - 5. ročníku)

bullet

Projekt "Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí" pro žáky 1. - 9. ročníku

bulletProjekt "Dobrou noc s pohádkou" pro žáky 1. - 5. ročníku
bullet

Projekt "Den Země" pro žáky 1. - 9. ročníku

bullet

Projekt "Zelený balíček" pro žáky 1. - 9. ročníku

bulletZapojení žáků 1. stupně do projektu „Zdravé zuby“ (více informací)
bullet

Exkurze a poznávací zájezdy

bullet

Testování znalostí, vědomostí a schopností

bullet

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. stupně

bullet

Výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

bullet

Výuka na dopravním hřišti pro žáky 4. ročníku

bullet

Semináře a besedy s odborníky z různých oblastí

bullet

Projekty z oblasti primární prevence

 

Sportovní akce

bullet

Vánoční turnaj ve stolním tenise

bullet

Pouťový turnaj v bum-bác balle

bullet

Školní olympiáda

bullet

Turistický den

bullet

Velikonoční turnaj ve florbale

bullet

Meziškolní turnaj v malé kopané

bullet

Olympijský den

 

Kulturní akce
bullet

Vánoční besídka pro žáky

bullet

Divadelní představení a koncerty v Nížkově

bullet

Návštěvy divadelních představení ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě

 

Zapojení do
bullet

Možnost nákupu knih z Klubu mladých čtenářů a klubu Fragment (více informací)

bullet

Prodej dotovaných mléčných výrobků v rámci projektu "Školní mléko" - projekt financovaný Státním zemědělských intervenčním fondem

bullet

Zapojení do projektu "Ovoce do škol" (pro žáky 1. stupně) - projekt financovaný Státním zemědělských intervenčním fondem

 

Humanitární akce a sbírky
bullet

Zapojení do projektu „Na vlastních nohou - Stonožka“ (více informací)

bullet

Zapojení do sbírky pro výcvik koní pro hypoterapii pro společnost CPK - Chrpa

bullet

Zapojení do sbírky pro fond "Sidus"

bullet

Zapojení do sbírky "Život dětem"

bullet

Zapojení do sbírky pro fond "Píšťalka"

 

O jednotlivých aktivitách vás blíže budeme informovat v odkazu Zprávičky.