Škola pro život - Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciálnívzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Nížkov, Nížkov 11


Motto

„Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“

H. Spencer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsah:


1Identifikační údaje................................................................................................................. 10

1.1.Název ŠVP....................................................................................................................... 10

1.2.Předkladatel.................................................................................................................... 10

1.2.1.Název školy........................................................................................................................................................... 10

1.2.2.Adresa školy......................................................................................................................................................... 10

1.2.3.Jméno ředitele........................................................................................................................................................ 10

1.2.4.IČ............................................................................................................................................................................. 10

1.2.5.IZO.......................................................................................................................................................................... 10

1.2.6.REDIZO.................................................................................................................................................................. 10

1.2.7.Koordinátor tvorby ŠVP...................................................................................................................................... 10

1.2.8.Kontakty................................................................................................................................................................ 10

1.3.Zřizovatel........................................................................................................................ 10

1.3.1.Název...................................................................................................................................................................... 10

1.3.2.Adresa.................................................................................................................................................................... 10

1.3.3.IČ............................................................................................................................................................................. 11

1.3.4.Kontakty................................................................................................................................................................ 11

2Charakteristika školy............................................................................................................. 12

2.1Úplnost a velikost školy.................................................................................................. 12

2.2Vybavení školy................................................................................................................. 12

2.3Charakteristika pedagogického sboru............................................................................ 13

2.4Dlouhodobé projekty....................................................................................................... 14

2.4.1Seznam projektů..................................................................................................................................................... 14

2.4.2Charakteristika projektů........................................................................................................................................ 14

2.5Mezinárodní spolupráce.................................................................................................. 35

2.6Spolupráce s rodiči a jinými subjekty.............................................................................. 36

2.7Umístění školy................................................................................................................. 37

2.8Charakteristika žáků....................................................................................................... 37

3Charakteristika ŠVP.............................................................................................................. 37

3.1Zaměření školy................................................................................................................ 37

3.2Výchovné a vzdělávací strategie..................................................................................... 38

3.3Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami................................... 39

3.4Začlenění průřezových témat.......................................................................................... 39

4Učební plán............................................................................................................................ 47

5Učební osnovy........................................................................................................................ 50

5.1Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace....................................................................... 50

5.1.1Název vyučovacího předmětu: Čtení.................................................................................................................. 50

5.1.1.1Charakteristika vyučovacího předmětu:.................................................................................................... 50

5.1.1.1.1Obsahové, časové a organizační vymezení...................................................................................... 50

5.1.1.1.2Výchovné a vzdělávací strategie........................................................................................................ 50

5.1.1.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:................................................................................................ 51

5.1.2Název vyučovacího předmětu: Psaní................................................................................................................. 56

5.1.2.1Charakteristika vyučovacího předmětu:.................................................................................................... 56

5.1.2.1.1Obsahové, časové a organizační vymezení...................................................................................... 56

5.1.2.1.2Výchovné a vzdělávací strategie........................................................................................................ 56

5.1.2.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:................................................................................................ 57

5.1.3. Název vyučovacího předmětu: Řečová výchova........................................................................................... 60

5.1.2.3Charakteristika vyučovacího předmětu:.................................................................................................... 60

5.1.2.3.1Obsahové, časové a organizační vymezení...................................................................................... 60

5.1.2.3.2Výchovné a vzdělávací strategie........................................................................................................ 60

5.1.2.4Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu................................................................................................. 60

5.2Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace................................................................ 67

5.2.1Název vyučovacího předmětu: Matematika...................................................................................................... 67

5.2.1.1Charakteristika vyučovacího předmětu:.................................................................................................... 67

5.2.1.1.2Výchovné a vzdělávací strategie........................................................................................................ 67

5.2.1.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:................................................................................................ 68

5.3Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie............................................. 73

5.3.1Název vyučovacího předmětu: Informatika....................................................................................................... 73

5.3.1.1Charakteristika vyučovacího předmětu:.................................................................................................... 73

5.3.1.1.1Obsahové, časové a organizační vymezení...................................................................................... 73