Projekt EU peníze školám

 

Naše škola využila nabídky Evropské unie a zapojila se do projektu „EU peníze školám“. Na základě projektové žádosti se podařilo získat 955 034,-Kč. Finanční prostředky z projektu využijeme na modernizaci a zkvalitnění výuky. Projekt byl na MŠMT schválen a bude probíhat 30 měsíců (od 1. listopadu 2012 do 30. dubna 2015).

Podpořené klíčové aktivity

bullet

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

bullet

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

bullet

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.

 

 Finanční prostředky získané z tohoto projektu využijeme následovně:

bullet

Vybavení počítačové učebny počítači.

bullet

Vybavení ostatních učeben počítači.

bullet

Vybavení učebny 1. stupně  interaktivní tabulí s dataprojektorem.

bullet

Zakoupení nového serveru s příslušnými programy.

bullet

Vytvoření velkého množství výukových materiálů tzv. DUMů, které budou žáky motivovat k učení a pomohou jim dosahovat lepší studijní výsledky.

bullet

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a informační gramotnosti.

 

Realizace projektu (plán):

bullet

Počítače, interaktivní tabule, server: 11/2012 - 2/2013

bullet

DVPP: 3/2012 - 5/2013

bullet

DUMy: 6/2013 - 4/2015

 

Průběh realizace projektu:

bullet

Proběhlo výběrové řízení na dodávku "Prezentační techniky a souvisejících služeb" (prosinec 2012)

bullet

Byla podepsána kupní smlouva s firmou T-E-V Pardubice (leden 2013)

bullet

V učebně číslo 4 byla na instalovaná interaktivní tabule (leden 2013)

bullet

Škole bylo dodáno 18 nových počítačů (leden 2013)

bullet

Škole byl dodán a nainstalován nový server (leden 2013)

bullet

Školení pedagogů (únor - březen 2013)

bullet

Tvorba DUMů a jejich ověřování ve výuce (duben 2013 - březen 2015)