Realizované projekty, poskytnuté dotace

Základní škole Nížkov byly poskytnuty tyto dotace:

15. 10. 2015 - 31. 12 2015 - 17 115,- Kč - Účelová veřejná finanční podpora na realizaci projektu v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

1. 9. 2015 - 31. 12. 2015 - 267 060,- Kč - Dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (číslo výzvy 57) na projekt Rozvoj technických a komunikačních dovedností

1. 11. 2012 - 30. 4. 2015 - 955 O34,- Kč - Dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (číslo výzvy 21) na projekt Škola pro život a budoucnost (EU - Peníze školám)

1. 6. 2012 - 30. 6. 2013 - 5 200,- Kč - Účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci akce "Turnaj o pohár ředitele ZŠ v malé kopané"

22.1O. - 31. 12. 2007 - 10 000,- Kč - Nadační příspěvek z nadačního fondu Josefa Luxe k podpoře výuky etické výchovy