Historie školy

Škola v Nížkově patří  k  nejstarším  školám  na Polensku.  Přesnější  zprávy  o nížkovské  škole  se objevují v 17. století,  kdy je v listinách  jmenován nížkovský učitelský  rektor  -  proslulý malíř.   V  18. století  se objevuje  zpráva  o platu  zdejšího kantora, který činil celoročně 19 zlatých 6 krejcarů.

Jedním z prvních učitelů  nížkovské školy, jehož  jméno známe, byl Augustýn Havelka, který   v  roce  1796  pobíral  plat  8  zlatých  45  krejcarů  +  naturálie. Listinu   podepsali  Venzl  Dvořák - nížkovský  rychtář, Vojtěch  Havlíček - konšel, Martin  Flipaner - soused jménem celé obce, Tomáš Rosecký - rychtář  z   Poděšína,  Florián   Beneš - konšel,   Vít   Jaroš - rychtář   ze   Špinhofu,    Fabián   Pospíchal - konšel,   Matěj  Augustýn - rychtář   sirákovský,   Franz   Havlíček - rychtář  bukovský a   Augustýn   Havelka - učitel.   Školu  v  té  době navštěvovalo 31 chlapců a 31 děvčat.

Původní   školní   budova  v  Nížkově  byla  vystavěna v roce 1796. Kolem roku 1828 již nevyhovovala (navštěvovalo ji 133 žáků) a  za rychtáře Řehoře Jaroše,    konšela   Václava   Dvořáka a  školního  dohlížitele   Matěje   Mokrého  bylo  rozhodnuto o  postavení  nové  školy   se  dvěma   třídami   pro žáky a  s příbytem pro učitele a pomocníka. Součástí  nové  školy  byla  i komora  na dříví  a chlév  pro dobytek. Původní budova školy byla nakonec prodána ve  veřejné  dražbě  Jakubu  Pruknarovi z Nížkova   za  266 zlatých.  Práce  na   nové   škole   byly  zahájeny  v   roce 1828  a  podíleli  se  na  nich   tito  pracovníci:  Pavel  Jaroš  z   Rosičky - zednické   práce,   Řehoř Jaroš ze Špinhofu  -  tesařské   práce,  Karel   Skřivan  z  Borové - truhlářské  práce, Václav  Zvolánek  z  Borové  -  zámečnické  práce, Martin Stránský  z  Polné - sklenářské práce. Zajímavě  byl rozčleněn i podíl obcí  na financování  a pracích na škole. Vrchnost  určila   klíč,  podle  něhož   na  každých  38  zlatých  nebo 38 dní  práce měl přispět Nížkov jednadvaceti díly, Rosička třemi díly, Buková devíti díly a Špinhof pěti díly.

Do  roku  1894  se  učilo  ve škole z roku  1828, teprve   v   roce  1894  se  uskutečnila  výstavba  1. patra,  tím  přibylo celkem 6 místností,  které  se používají dodnes. Do konce  2. světové   války   se  budova  školy  neměnila,   snaha  o  další přístavbu v 30. letech byla přerušena válkou.

Zásadní  změnu  přinesla  až léta 1961 - 1963, kdy byly přistavěny  další  4  učebny. K další významné změně došlo roku 1978,  kdy  rozhodnutím  OŠ ONV  byla  úplná  základní   škola  v  Nížkově  zrušena a v Nížkově  zůstal  pouze  1. stupeň  základní školy.  Žáci   2. stupně  dojížděli  do  školy   v  Novém  Veselí.   V  uvolněných   učebnách   byla  umístěna  mateřská škola,  sklad CO MNV a knihovna. V roce 1987 byla škola plynofikována. Po roce 1989 usiloval OÚ Nížkov o obnovení úplné základní školy, což se nakonec  podařilo  a  od  školního  roku  1990 - 1991   funguje v Nížkově opět úplná základní škola. V  letech 1990 - 95  proběhla   řada  dalších  stavebních  úprav.

 

 

                                                       Mgr. František Sládek