Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Setkání s Mikulášem

Datum konání: 1. 12. 2017

Setkání nejen s Mikulášem proběhlo 1. 12. 2017 již počtvrté v krásném zimním pátečním odpoledni. Setkali jsme se s Mikulášem, andělem, čerty, ale i účinkujícími, diváky, pořadateli, sousedy a známými. A to je především důvod, proč k setkání dochází. Abychom se pozdravili, popovídali a potěšili. Snad se Vám důvod návštěvy pátečního odpoledne splnil. Děti přispěly k pěkné atmosféře krátkým vystoupením a deváťáci jim s paní učitelkou připravili ,,Čertovskou stezku,, s odměnou po splnění úkolů. Svaz žen zajistil občerstvení, dobrůtkami přispěli i někteří rodiče a učitelé. Obec Nížkov finančně naše úsilí podpořila a pro radost jste si mohli koupit výrobky na ,,Vánoční burze,,. Moudrým slovem nás doprovázel náš pan farář. Vše dovršilo rozsvícení vánočního stromu.

Vůbec se mi nezdá být malý důvod setkání, byť jen na návsi v Nížkově. Děkuji všem, kteří přišli strávit část odpoledne mezi své známé, sousedy či se svými dětmi a hlavně všem, kteří se jakkoli podíleli na společném setkání a zahájení adventní doby. Ještě jednou velký dík.

 


Autor: Mgr. Alena Šorfová - Uttendorfská Publikováno včera v 15:16

Vánoční Vídeň

Datum konání: 12. 12. 2017

 

Na adventní čas jsme nachystali pro žáky druhého stupně exkurzi do Vídně. Cílem zájezdu bylo seznámit žáky s kulturou, historií, zeměpisnými zajímavostmi sousední země, se kterou naši republiku pojí společná historie. Součástí byla také možnost  prověřit si své komunikační dovednosti.

Ve Vídni jsme navštívili významné historické památky, včetně novodobé architektury (Hofburg, náměstí Marie Terezie, státní opera, radnice, parlament, státní divadlo, Stephan´s Dom, Euro City, Hundertwasser House, atd.). Část exkurze byla věnována návštěvě adventních trhů. Zde si žáci mohli prohlédnout a popřípadě nakoupit tradiční předměty patřící k rakouskému adventu.

Atmosféra celé exkurze byla příjemná a hodnocení bylo pozitivní jak ze strany rodičů, tak ze strany  dětí.

 

 


Autor: Mgr. Marie Štroufová Publikováno včera v 15:11

Vánoční burza

Datum konání: 8. 12. 2017

 

S příchodem očekávaného  adventu jsme jako každoročně uspořádali v naší škole vánoční burzu. Žáci si pro návštěvníky s pomocí pedagogů připravili různá přáníčka a dekorace s vánoční tematikou. Nemohly chybět ani adventní věnce nebo také svícny a věnečky. Návštěvníci měli opravdu z čeho vybírat. Výtěžek z prodeje vánočních výrobků věnuje naše škola jako sponzorský dar Dětskému domovu Chotěboř.

Velké díky patří všem, kteří se na organizaci burzy aktivně podíleli.

 


Autor: Radka Satrapová Publikováno 8. 12. 2017 14:23

Mikulášské posezení v DPS

Datum konání: 5. 12. 2017

Za obyvateli DPS jsme se s několika žáky 6. ročníku vydali v úterý 5. 12. 2017 a vzali jsme s sebou společenské hry. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, jedni hráli s obyvateli domova karty a druzí se rozhodli více potrápit hlavu. Zvolili si hru na principu zapamatování si co nejvíce informací z dané kartičky. V obou případech se do hraní všichni pustili s velkým nasazením a ještě větší soutěživostí. Doufám, že tato návštěva obyvatele DPŽ rozptýlila a zpříjemnila jim den a že žáci zase přišli do jiného prostředí, kde kolem sebe neměli pouze své vrstevníky či rodiče, a rozšířili si tak své komunikační dovednosti.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 8. 12. 2017 14:19

Dětská práva ve 3. ročníku

Datum konání: 9. 10. 2017

Ve třetí třídě jsme se v letošním školním roce v měsíci říjnu v rámci projektu Dětská práva zabývali těmito právy:

- právo žít se svými rodiči

- právo mluvit jazykem svých rodičů

- právo na kamarády

- právo na to, aby ti nikdo neubližoval

Většina práv se prolínala s učivem prvouky, povídali jsme si o domově, rodině, rodinném zázemí, děti psaly drobnou úvahu o tom, co pro ně domov znamená. Probírali jsme vztahy s kamarády, vzájemný respekt a ohleduplnost mezi dětmi. Poslouchali jsme ukázky cizích jazyků a ukazovali si různé druhy písma (hebrejské, čínské, japonské, azbuku), Našim cílem bylo, aby si děti uvědomily, jaká práva mají a jak respektování těchto práv ovlivňuje jejich každodenní život a vztahy s lidmi kolem nich.

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 8. 12. 2017 14:15

Olympiáda v českém jazyce

Datum konání: 13. 11. 2017

Možnosti porovnat úroveň vlastních jazykových a stylistických schopností a dovedností využili zájemci z 8. a 9. ročníku, kteří se zapojili do Olympiády v českém jazyce. Olympiáda v českém jazyce je jednou z řady tradičních předmětových soutěží pro talentované žáky základních a středních škol. Účast v soutěži je dobrovolná, proto velmi oceňuji zájem a ochotu žáků řešit zadané úkoly. Olympiáda je postupovou soutěží a skládá se z části jazykové (v letošním ročníku řešili žáci 5 úkolů zaměřených na slovní zásobu a význam slov) a z části slohové (volný slohový útvar na téma „Stalo se to minulý týden“).

Někteří žáci byli při řešení úkolů úspěšnější, někteří méně, mnozí ukázali, že při psaní slohové práce dokáží zapojit fantazii naplno. K úkolům, které žákům činily největší obtíže, jsme se zčásti vrátili v hodinách českého jazyka, zčásti se jim průběžně ještě budeme věnovat tak, aby žáci dokázali se svým rodným jazykem pracovat ještě lépe.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 5. 12. 2017 15:10

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku

Datum konání: 23. 11. 2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 16 hodin proběhla schůzka kariérní poradkyně (Mgr. Evy Jarošové) s rodiči žáků 9. ročníku. Smyslem schůzky bylo předat rodičům základní informace týkající se přijímacího řízení pro rok 2018/2019 a zdůraznit jim důležité termíny. V krátkosti se rodiče seznámili s užitečnými zdroji informací na internetu, obdrželi vyplněné vzory přihlášek i zápisových lístků a dostali možnost si domů zapůjčit Atlasy školství. Každý z přítomných zákonných zástupců si také odnesl jeden originál zápisového lístku, kterým jejich syn nebo dcera na jaře potvrdí svůj úmysl stát se žákem vybrané střední školy.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 12. 2017 8:39

Přírodovědný klokan

Datum konání: 11. 10. 2017

Ve středu 11. 10. 2017 psali žáci 8. a 9. ročníku test Přírodovědného klokana kategorie KADET. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory a naučit žáky řešit různé typy úkolů. Celkově nejlepšího výsledku dosáhla Nikola Pojmonová se 72 body, za ní se zařadily žákyně 8. ročníku Nikola Šorfová s 63 body a Lucie Poulová s 53 body. Všem žákům bych ráda poděkovala za účast.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 12. 2017 8:32

Informace o středních školách

Datum konání: 5. 12. 2017

I v letošním roce nás v rámci volby povolání navštívilo hned několik zástupců středních škol, aby našim žákům představili aktuální nabídku oborů své školy. Krátké prezentace se účastnili nejen žáci 9. ročníku, ale také 8. ročníku, kteří se touto problematikou zabývají v předmětu pracovní činnosti. Účelem těchto setkání je usnadnit žákům výběr střední školy, představit jim nové obory nebo také možnosti získání stipendia. Žáci si mohou připravit dotazy, které jim zástupci škol ochotně zodpoví.

 

14. 9. 2017 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod – žáci 8. a 9. ročníku

26. 9. 2017 zástupci firmy TOKOZ - žáci 8. a 9. ročníku - nabídka na účast v soutěži v rámci Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou

21. 11. 2017 Střední škola obchodní a služeb SČMSD

24. 10. 2017 Střední škola stavební Jihlava

23.11. 2017 Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou

 

Již podruhé se také žáci 9. ročníku jeli podívat na Střední odborné učiliště v Novém Městě na Moravě (Bělisko), kde si mohli přímo v odborných dílnách vyzkoušet svařování, truhlářské práce nebo také řízení traktoru. Tato akce má zejména pro současné deváťáky velký význam, neboť se na danou školu chystá hned několik z nich.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 12. 2017 8:29

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem

Datum konání: 1. 12. 2017

1. 12. 2017 proběhlo už třetí setkání s Mikulášem pod vánočním stromem. Článek o této akci vyšel v internetové verzi Žďárského deníku. https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/advent-zahajili-v-nizkove-rozsvecenim-stromu-i-certovskou-stezkou-pro-deti-20171201.html


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 1. 12. 2017 20:09