Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Malé prozpěvování v DPŽ

Datum konání: 7. 11. 2017

S děvčaty ze 2. třídy jsme se v úterý 7. 11. 2017 vydaly udělat radost do DPŽ v Nížkově. Velice nás potěšilo, že s námi přišli ,,prozpěvovat,, někteří zdejší obyvatelé. Děvčata si připravila nejenom písně, ale i noty a notový zápis, podle kterého jsme vytleskávaly, vyťukávaly, zkoušely jsme měnit dynamiku jednoduchých písní a dělaly jsme rytmická cvičení. Byly jsme velice potěšeny, že se k nám naši hosté ochotně připojili.

A dokonce nám na závěr zazpívali lidové písničky, které ještě děti neznaly. Vnímala jsem naše vzájemné učení jako velmi přínosné a hlavně příjemné posezení. 


Autor: Mgr. Alena Šorfová-Uttendorfská Publikováno 28. 11. 2017 15:28

Rozsvícení vánočního stromu

Datum konání: 1. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v pátek 1. 12. 2017 od 15 : 00 hodin

 

Vás srdečně zveme

 

k

 

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM POD VÁNOČNÍM STROMEM

V NÍŽKOVĚ

 

s námi se můžete těšit na :

- vystoupení žáků MŠ a ZŠ

- čertovskou stezku a Mikulášskou nadílku

- občerstvení

- Vánoční burzu výrobků, která bude probíhat

ve stejný čas v budově ZŠ

 

a

rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU

zvou

OÚ Nížkov, Svaz žen Nížkov, MŠ, ZŠ

 

 

 

 


Autor: Mgr. Alena Šorfová-Uttendorfská Publikováno 28. 11. 2017 11:43

Přesun kroužku Mladý kutil

Datum konání: 12. 12. 2017

Kroužek Mladý kutil 12. 12. 2017 nebude. Náhradní termín kroužku je středa 17. 1. 2018 (13,30 – 15 hodin).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 11. 2017 8:11

Festival vzdělávání

Datum konání: 9. 11. 2017

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 navštívili naši žáci 22. ročník Festivalu vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou. Přehlídku vzdělávacích možností a pracovního uplatnění měli možnost si v doprovodu Mgr. Evy Jarošové a Radky Satrapové prohlédnout žáci 8. ročníku. Před osmou hodinou ranní nás vyzvedl zajištěný autobus, který nás dopravil na exkurzi do firmy Vamafil, která nabízí specializované služby v oblasti úpravy vláken. Žáci tak získali reálnou představu o tom, o jaké pracovní pozice je ve firmě zájem a v jakých podmínkách její zaměstnanci pracují. Následně jsme navštívili Dům kultury, v jehož prostorách se nacházely prezentace více jak osmi desítek středních škol a učilišť. Žáci se mohli zástupců jednotlivých škol ptát na doplňující informace nebo si vzít informační letáček. Věřím, že byla tato akce všem žákům přínosná a pomohla jim v jejich rozhodování, jakou cestou se dát po základní škole.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 26. 11. 2017 9:40

Návštěva SOŠ Nové Město na Moravě

Datum konání: 14. 11. 2017

V polovině listopadu jsme už podruhé využili nabídky Střední odborné školy v Novém městě na Moravě a se žáky devátého ročníku jsme absolvovali prohlídku školních dílen a pracovišť v Petrovicích. Ráno pro nás přijel minibus vypravený přímo touto školou.

V Petrovicích nejdříve žáci obdrželi základní informace o možném studiu na škole a pak se rozdělili do dvou skupinek. Jedna část vyráběla dřevěný držák na tužky v truhlářské dílně (zde se potkali s bývalým žákem a byla to velká legrace) a druhá část si prošla všechny ostatní dílny, kde si žáci mohli vyzkoušet i svařovat. Jako největší lákadlo zapůsobila možnost řídit traktor. To si vyzkoušeli úplně všichni. Před výměnou skupin následovala malá svačinka jako pozornost školy.

Vzhledem ke studijním výsledkům v devátém ročníku považuji dopoledne strávené v Petrovicích za velmi přínosné, neboť letos se na tuto školu (speciálně na učební obory) bude hlásit minimálně pět žáků. Ti si tak mohli vyzkoušet, co jednotlivé obory obnášejí a dále se pak snadněji rozhodovat.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 26. 11. 2017 9:36

Kouzla pod pokličkou

Datum konání: 16. 11. 2017

16.11 jsme s dětmi z 3. - 5. třídy, které mají předplacené Kulturní minimum, navštívili komponovaný program „Kouzla pod pokličkou…..aneb Poodhalení tajemství kouzelnické kuchyně“.

Přikládám dojmy žáků 3. ročníku:

- Nejvíce mě zaujala chvilka, kdy se asistentka kouzelníka držela jenom kytary. Vypadalo to, jako když létá….a já vím, že létat není jednoduché. (Nina)

- Líbily se mi písničky a elektrická paní. (Jirka)

- Líbilo se mi, jak mu zmizela asistentka. (Filip)

- Nejvíc se mi líbilo, že měla ty svítící šaty a potom, jak se jí točila jenom hlava. (Jana)

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 26. 11. 2017 9:28

Táhneme za jeden provaz

Datum konání: 21. 11. 2017

Program centra Ponorka, který v 1. třídě proběhl dne 21. 11. 2017, se zaměřil na vzájemné vztahy ve třídě a snažil se utužit přátelskou a kamarádskou atmosféru ve třídě. Žáci si prošli červeným a modrým královstvím, sbírali kapky vody, snažili se odvalit balvan ze stezky, aby se dostali ke královstvím. Nakonec  si udělali tlapky přátelství, které jsme si ve třídě pověsili.


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 26. 11. 2017 9:12

Zelený balíček - Tonda obal na cestách

Projekt Zelený balíček proběhl letos 20. listopadu na téma třídění odpadů. Z Prahy k nám dorazily 2 lektorky společnosti EKO-KOM a.s. se svým programem Tonda obal na cestách. V letošním roce se k nám připojila i místní mateřská školka se staršími dětmi. Celkem bylo realizováno 9 besed přizpůsobených věku dětí, při kterých probíhala krátká videoprojekce, výklad lektora a pro nejmenší Tondova třídící hra. Nechyběla ani ukázka recyklovaných materiálů, které si všichni mohli osahat. Děti se dozvěděly nové informace a teď už bude jenom na nich, jak je využijí a přenesou do svých domovů.


Autor: Ivana Junová Publikováno 24. 11. 2017 11:19

Den otevřených dveří žďárských firem - soutěž

Na základě nabídky pracovníků firmy Tokoz se žáci 8. ročníku zúčastnili soutěže pořádané v rámci Dne otevřených dveří žďárských firem. Porotu se snažili zaujmout kreativně pojatým videospotem, který měl Žďár nad Sázavou představit jako „super“ město. Podmínkou bylo, aby se v soutěžní práci objevila loga všech firem, jež otevřely své dveře návštěvníkům Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou.

Téměř celé video bylo natáčeno před budovami jednotlivých firem za dohledu Mgr. Petry Zikmundové a jeho součástí byla také anketa, v rámci které žáci oslovovali náhodné kolemjdoucí. Natočený materiál žáci samostatně sestříhali a upravili.  O výsledcích soutěže jsme byli informováni s časovým předstihem, a tak jsme mohli jako první poblahopřát našim vítězům. Vyhlášení proběhlo 9. 11. 2017 v 15:30 v budově Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou, kde byla celé třídě předána odměna v podobě finančního příspěvku na třídní výlet v hodnotě 15 000 Kč. Na místě jsme zjistili, že si odměnu odnáší  i další tři školy. Našim vítězům odměnu předaly firmy Teleflex a Tokoz.


Autor: Mgr. Eva Jarošová, Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 11. 2017 9:10

Ďáblíci a andílci - preventivní program

Jak zlepšovat vzájemné vztahy dětí ve třídě? Jednou z cest jsou účelně vybírané preventivní programy. Program vybraný pro 7. ročník byl zaměřen na uvědomování si rozdílů mezi lidmi, na toleranci, schopnost se vzájemně domluvit a přitom se neurážet. Vysledované závěry o spolupráci dětí ze třídy jsou vždy velkým přínosem i pro třídní učitelku, která pak může s třídou lépe pracovat.

Lektorky byly velmi dobře připravené a jimi zvolené aktivity byly smysluplné a organizačně dobře zvládnuté. Důležitá je i následná zpětná vazba směrem od třídní učitelky k dětem. Děti si tak uvědomí silné a slabé stránky kolektivu, kterého jsou součástí. Díky patří jak lektorkám z Centra prevence ve Žďáru nad Sázavou, tak dětem, které zadané úkoly plnily,  jak nejlépe dovedly.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 24. 11. 2017 8:59