Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Poznej Vysočinu - školní kolo

Datum konání: 6. 2. 2018

Poznej Vysočinu – název regionální soutěže a zároveň výzva pro starší žáky, aby prokázali své znalosti o kraji, kde žijí. Letos se školního kola soutěže zúčastnilo celkem 27 žáků 2. stupně. A tady jsou ti nejúspěšnější:

dívky: 1. Vlčková Soňa,  2. Šorfová Nikola,  3. Danková Simona – všechny žákyně 8. ročníku

chlapci: 1. Štěpán Petr,  2. Dočekal Jakub – oba ze 7. ročníku,  3. Pernička Jindřich – žák 9. roč.

Všem žákům děkujeme za účast a těm, kteří skončili na 1. místě, přejeme mnoho úspěchů při krajském kole 16. 3. v Jihlavě.


Autor: Mgr. Hana Kučerová Publikováno 13. 2. 2018 10:20

Soutěž ve šplhu

Datum konání: 9. 2. 2018

Soutěže ve šplhu se zúčastnilo celkem 23 žáků 1. stupně. Každý měl 3 pokusy, z nichž se počítal do celkových výsledků

ten nejlepší. Vítězem soutěže se stal Filip TOUFAR ze 3. ročníku časem 4,07 s, 2. místo obsadil David VLČEK

ze 4. ročníku časem 4,5 s a na 3. místě skončil Jiří JAROŠ ze 4. ročníku časem 4,5 s. O pořadí na druhém a třetím místě

rozhodl lepší druhý čas. Vítězové obdrželi diplomy a medaile, ostatní soutěžící malou

sladkou odměnu.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 2. 2018 14:34

Pověsti pro štěstí

Datum konání: 25. 1. 2018

25. ledna jsme s přihlášenými dětmi 3. - 5. třídy navštívili další představení v rámci Kulturního minima. Tentokráte se nám předvedli mladí herci Divadla Semafor ze Slavičína se svým divadelním pásmem Pověsti pro štěstí. Potkali jsme se s praotcem Čechem, vojvodou Krokem i třemi sestrami Kazi, Tetou a Libuší, s Bivojem, Horymírem i Šemíkem. Poučné a zároveň vtipné a nápadité představení se nám všem velmi líbilo.

 

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 8. 2. 2018 15:21

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Datum konání: 1. 2. 2018

Projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je součástí ŠVP naší školy. Je to projekt, který je nutno každoročně připravit a zvládnout. Tento projekt je rozdělen do čtyř cyklů. Každý rok se proto mění témata, která jsou náplní tohoto projektu. Cílem této akce je naučit děti jednat a pomáhat sobě a druhým lidem v méně či více náročných situacích, které přináší život. Děti si opakovaně zkouší své znalosti v oblasti ochrany vlastního a cizího zdraví. Ze závěrečného hodnocení projektu se dětem nejvíce líbily praktické úkoly a jiné tematicky zaměřené aktivity. Touto cestou bych chtěla dětem poděkovat za snahu a vyučujícím za přípravu jednotlivých hodin.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 8. 2. 2018 15:16

Tematické dny - vznik Československa

Datum konání: 31. 1. 2018

Zatímco jednotlivé kraje České republiky chystají oslavy 100. výročí vzniku ČSR, my jsme si připomněli významné události a osobnosti naší historie ve školních lavicích. Během tzv. „tematického dne“  byla v jednotlivých vyučovacích hodinách probírána témata propojující vznik Československa a události na počátku "první republiky" s obsahem daného předmětu. Za zmínění určitě stojí významní vědci z oboru chemie, fyziky a biologie, události a jednání okolo vyhlášení samostatného státu nebo život a zásluhy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Věřím, že žáci se dozvěděli spoustu nových užitečných informací nebo si alespoň oživili to, co již dříve slyšeli.

 

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 8. 2. 2018 15:12

Začátek nového roku v DPŽ

Datum konání: 8. 1. 2018

Hodně štěstí, pohody a pevného zdraví jsme začátkem nového roku 2018 šli popřát obyvatelům Domova pokojného života u nás v Nížkově. Děti z 5. třídy si připravily úryvky z českých pověstí a společenské hry. Společně jsme si zahráli, popovídali a strávili příjemné chvíle s obyvateli domova. Celé setkání nám zpestřily Eliška, Anetka a Terča hrou lidových písniček na flétny a klarinet. Setkání jsme si užili a budeme se těšit zase někdy na viděnou.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 8. 2. 2018 15:07

Dětský karneval

Datum konání: 21. 1. 2018

Třetí lednovou neděli roztančil celou místní sokolovnu pan Milan Řezníček z Rádia Vysočina. Konal se zde tradiční dětský karneval. Malé princezny, loupežníci a kovbojové  po celé odpoledne tančili, soutěžili a dováděli. Nechybělo občerstvení ani  tombola. Děkujeme všem dárcům a sponzorům, díky kterým můžeme karneval pro děti uspořádat. Budeme se těšit na příště. Karneval se velmi povedl a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme. 

 

 


Autor: Radka Satrapová Publikováno 1. 2. 2018 7:27

Biologická olympiáda

Datum konání: 25. 1. 2018

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se účastnily tři žákyně 8. ročníku – Vlčková Soňa, Poulová Lucie, Klímová Eliška. Všechny dosáhly vyrovnaných výsledků – z celkového počtu 123 bodů získaly 65, 62,5 a 61,5 bodů. Děvčata se připravovala samostatně s pomocí studijního textu a seznamu organismů. Během jednoho odpoledne je pak čekal test znalostí, poznávání hub, rostlin a živočichů a také laboratorní práce, ve které musely připravit dočasný preparát výtrusnice kapradiny a následně ji pozorovat pod mikroskopem. Výsledky svého pozorování pečlivě zaznamenaly do připraveného formuláře praktické části olympiády. Vzhledem k tomu, že se rozhodně nejedná o snadnou soutěž, musím zúčastněným poděkovat a pogratulovat k jejich výsledkům. Věřím, že i v okresním kole budou úspěšné.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 1. 2. 2018 7:22

První pomoc do škol

Datum konání: 16. 1. 2018 - 23. 1. 2018

Studentky Střední zdravotnické školy ve Žďáru nad Sázavou si pro naše žáky 8. ročníku připravily dvě přednášková pásma o první pomoci, která byla součástí minimálního preventivního programu. Během obou dvou odpolední se studentky zaměřily nejprve na teoretickou stránku záchrany člověka a následně si některé úkony všichni vyzkoušeli prakticky – obvazovali si tepenné krvácení, fixovali zlomené ruce do šátku a na figurínách dítěte a dospělého člověka si zkoušeli přímou srdeční masáž. Praktická část kurzu se setkala s velkým ohlasem a nadšením. Žáci zjistili, že poskytnutí správné první pomoci není  tak jednoduché. Všem zúčastněným nezbývá než doufat, že nově nabyté informace nebudou muset nikdy použít v praxi.

 

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 1. 2. 2018 7:16

Tělesná výchova v bazénu

Datum konání: 17. 1. 2018

Ve středu 17. 1. 2018 po obědě vyrazil 6. a 7. ročník na tělocvik do žďárského bazénu. Žáci byli předem poučeni o bezpečnosti a chování, abychom předešli případným zraněním. Prostory bazénu nabízely žákům bohaté vyžití. Někteří jezdili na tobogánu, jiní na divoké řece a našli se i šikovní plavci, kteří poměřili své síly v dráze plaveckého bazénu. Věřím, že se tato netradiční hodina tělesné výchovy žákům líbila a byla pro ně přínosem.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 26. 1. 2018 12:15