Zájmové kroužky

 

Fotografie z kroužků:

Výtvarný kroužek - Jarní tvoření

Mladý kutil

Merkur

 

Zájmové kroužky školní rok: 2016/2017

název

zkratka

vedoucí

Miniházená - míčové hry

Mh

Mgr. František Sládek

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Pz-M

Mgr. Lucie Zezulová

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Pz-Čj

Mgr. Hana Kučerová

Výtvarný kroužek

Vk

Radka Satrapová

Cvičení z českého jazyka

Cv-Čj

Mgr. Petra Musilová

Keramika

K

Ivana Junová

Čtenářské klubko

Čk

Radka Satrapová

Angličtina 1.-2. r.

Aj

Mgr. Martina Klímová

Stavíme z Merkuru

M

Mgr. Marta Novotná

Mladý kutil

Mk

Mgr. Marta Novotná

Míčové hry – dívky – zrušeno k 1. 11. 2016

Mh-D

Mgr. Lucie Zezulová

 


 


 

Reedukační kroužky:

Dyslektický kroužek

Dk 1

Mgr. Miluše Chalupová

Dk 2

Mgr. Lucie Zezulová

Dk 3

Mgr. Petra Musilová

Logopedický kroužek

Lk

Radka Satrapová

Kroužky jiných organizací:

Kroužky paní Pavly Uttendorfské

Flétna

Fl

Pavla Uttendorfská

Hra na klavír

Kl

Pavla Uttendorfská

Hra na kytaru

Kv

Pavla Uttendorfská

DDM Žďár nad Sázavou

Street dance

Sd

Taneční aerobik Ta