Škola pro život

Školní vzdělávací program Základní školy Nížkov

Barevný svět přátelství

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

9. - 26. 5. 2017 - testování žáků 9. ročníku

16., 23. a 30. 5. 2017 - výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

 

Jídelní lístek

Co nás čeká

Květen

16. 5. 2017 - program primární prevence pro žáky 4.. ročníku

17. 5. 2017 - divadelní představení v rámci kulturního minima pro žáky 6. až 9. ročníku

18. 5. 2017 - dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo ve Žďáře nad Sázavou

19. 5. 2017 - školní vlastivědný výlet pro žáky 4. a 5. ročníku a kroužek Čtenářské klubko

19. 5. 2017 - turnaj v miniházené v Novém Veselí

22. 5. 2017 - program primární prevence pro žáky 3.. ročníku

24. 5. 2017 - fotografování

24. 5. - 26. 5. 2017 - republikové kolo turnaje v házené v Karviné

25. 5. 2017 - divadelní představení v rámci divadelního předplatného pro žáky 1. a 2. ročníku

25. 5. 2017 v 16 hodin - schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku

26. 5. 2017 - soutěž Zemědělství na Vysočině v Jihlavě

29. 5. 2017 - program primární prevence pro žáky 5. a 6.. ročníku

30. 5. 2017 - tvořivá dílna  žáků 9. ročníku v DPŽ Nížkov

31. 5. 2017 - soutěž "Stavíme z Merkuru" v Třebíči

31. 5. 2017 - školní vlastivědný výlet 2. a 3. ročníku

Červen

1. 6. 2017 - turnaj v bum bác balle pro žáky 1. stupně

2. 6. 2017 - turnaj v bum bác balle pro žáky 2. stupně

5. 6. 2017 - program primární prevence pro žáky 8. a 9.. ročníku

6. 6. 2017 - program prevence úrazů pro žáky 3. ročníku ve Žďáře nad Sázavou

6. 6. 2017 - dějepisný program pro žáky 7. - 9. ročníku

9. 6. 2017 - meziškolní turnaj v malé kopané pro žáky 1. stupně

16. 6. 2017 - meziškolní turnaj v malé kopané pro žáky 2. stupně

21. 6. 2017 - olympijský běh

28. 6. 2017 - olympiáda

29. 6. 2017 - POKOS

bude upřesněn - turnaj v nohejbale pro žáky 2. stupně

30. 6. 2017 - slavnostní ukončení školního roku

 

Kontakty

Vedení školy

Školní družina

Školní poradenské pracoviště

Jídelna Mateřské školy Nížkov

Mgr. Marta Novotná

ředitel školy

tel: 725 861 215, 731 507 274

e-mail: marta.novotna@zs.nizkov.cz

Mgr. Petra Musilová

zástupce ředitele školy

tel: 725 861 215, 731 507 274

e-mail: petra.musilova@zs.nizkov.cz

Radka Satrapová

vychovatelka

tel: 731 507 274

e-mail: radka.satrapova@zs.nizkov.cz

Mgr. Petra Musilová

vedoucí školního poradenského pracoviště

tel: 725 861 215, 731 507 274

e-mail: petra.musilova@zs.nizkov.cz

Miloslava Wasserbauerová

vedoucí školní jídelny

tel: 566 675 118

e-mail: sj.nizkov@seznam.cz