Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Zaměstnanci

Zaměstnanci

Pedagogický sbor

Jméno Telefon E-mail Funkce
Markéta Černovská 731 507 274 marketa.cernovska@zs.nizkov.cz vychovatelka školní družiny
Iva Dolská 725 861 214 iva.dolska@zs.nizkov.cz  asistentka pedagoga
Mgr. Miroslav Hromádka 725 861 214 miroslav.hromadka@zs.nizkov.cz  třídní učitel 4. ročníku
vedoucí předmětové komise předmětů péče o zdraví
předseda ŠSK
Mgr. Miluše Chalupová 725 861 214 miluse.chalupova@zs.nizkov.cz  učitelka 5. ročníku
školní metodička prevence
Mgr. Eva Jarošová 725 861 214 eva.jarosova@zs.nizkov.cz  kariérní poradkyně
vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů
správce žákovské knihovny
Ivana Junová 731 507 274 ivana.junova@zs.nizkov.cz  třídní učitelka 3. ročníku
koordinátorka environmentální výchovy
vedoucí metodického sdružení 1. stupně
Mgr. Hana Kučerová 725 861 214 hana.kucerova@zs.nizkov.cz  vedoucí předmětové komise humanitních předmětů 
Mgr. Martina Maloušková 725 861 214 martina.malouskova@zs.nizkov.cz  třídní učitelka 8. ročníku
vedoucí předmětové komise cizích jazyků 
Mgr. Petra Musilová 725 861 215
731 507 274
petra.musilova@zs.nizkov.cz  zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
speciální pedagožka
vedoucí ŠPP 
Mgr. Marta Novotná 725 861 215
731 507 274
marta.novotna@zs.nizkov.cz  ředitelka
metodik ICT
koordinátor ICT
správce sítě 
Radka Satrapová 731 507 274 radka.satrapova@zs.nizkov.cz  vychovatelka školní družiny
preventistka řečové výchovy 
Mgr. Šárka Sládková  731 507 274  sarka.sladkova@zs.nizkov.cz třídní učitelka 1. ročníku 
Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská 731 507 274 alena.sorfova@zs.nizkov.cz  třídní učitelka 2. ročníku
zdravotnice 
Mgr. Anna Vodáková 725 861 214 anna.vodakova@zs.nizkov.cz  
Mgr. Lucie Zezulová 725 861 214 lucie.zezulova@zs.nizkov.cz  třídní učitelka 9. ročníku
instruktorka školního lyžování
vedoucí předmětové komise matematiky a informatiky 
Mgr. Petra Zikmundová 725 861 214 petra.zikmundova@zs.nizkov.cz 

třídní učitelka 6. ročníku

vedoucí předmětové komise uměleckých a pracovních předmětů

Učitelé náboženství

Jméno Telefon E-mail Funkce
Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák 725 861 215 sedlak.z.v@gmail.com učitel náboženství

Provozní pracovníci 

Jméno Telefon E-mail Funkce
Petra Filová 725 861 215   pracovnice výdejny, uklízečka
Miloš Zikmund 731 507 274
725 861 215
miloslava.zikmundova@zs.nizkov.cz  školník
Božena Šurnická 725 861 214   uklízečka
Ing. Miloslava Zikmundová 725 861 215 miloslava.zikmundova@zs.nizkov.cz  ekonomka