Zprávičky

Lyžařský výcvikový kurz

Zdravíme Vás z prosluněných hor. Žáci se za dva dny výcviku ve svých lyžařských dovednostech velmi zlepšili, což nás těší. Dnes byl odpočinkový den, dopoledne jsme navštívili místní muzeum a obchod s keramikou.  Po obědě jsme šli na zdravotní vycházku po okolí Deštného. Zajímavým zážitkem byla návštěva pracovníka Horské služby, který pro nás nachystal zajímavou prezentaci.
Dnešní večer je pro zájemce zpestřen nočním lyžováním. Večerní programy připravují žáci obou škol. Hrajeme společně různé hry, při kterých se dobře bavíme a více poznáváme.

Fotografie

Mgr. Ivana Klímová a Mgr. Lucie Zezulová (14. 2. 2017)

 

Beseda s paní učitelkou z Tchaj-wanu

Fotografie

Mgr. Martina Maloušková (16. 2. 2017)

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Každý rok na naší škole probíhá jednodenní projekt zaměřený na rizika, se kterými se mohou setkávat děti v běžném životě. Žáci si formou výkladu, videoukázek, praktických cvičení atd. vyzkoušejí řadu dovedností, které se jim mohou hodit v případě nenadálé události jako je např. dopravní nehoda, požár, zranění kamaráda atd. Do projektu se zapojují všichni žáci školy se svými učiteli. Těm bych chtěla touto formou poděkovat za poctivou přípravu na projekt. Mnozí učitelé dokázaly děti velmi zaujmout a naučit je hravou formou důležité informace.

Mgr. Martina Klímová (13. 2. 2017)

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

Stejně jako předešlé roky i tento rok proběhlo na naší škole školní kolo ZE olympiády. Účast byla záměrně dobrovolná, aby se zapojily děti, které baví zkoušet něco nového. Celkem se zúčastnilo školního kola 6 žáků z 6. a 9. ročníku. Testy, které měli žáci splnit, byly zaměřeny na všeobecné znalosti o Vesmíru, světadílech a na práci s mapou. Nejlépe uspěli a do okresního kola postupují za 6. ročník Antonín Doležal a za 9. ročník Erika Sekničková. Okresní kolo se uskuteční 17.2.2017. Chtěla bych pogratulovat nejen vítězům, ale všem účastníkům soutěže. Jmenovitě: 6. ročník- Jakub Dočekal a Filip Chvátal, 9. ročník- Václav Holcman a Luboš Černý. Chválím všechny žáky za práci nad rámec jejich povinností a za pečlivou přípravu.

Mgr. Martina Klímová (8. 2. 2017)

 

Olympiáda z dějepisu

Školního kola se zúčastnily dvě žákyně – Nikola Pojmonová (8. ročník) a Erika Sekničková (9. ročník), která se díky získanému počtu bodů nominovala do okresního kola ve Žďáru. Skončila na velmi pěkném 17. místě ze 44 soutěžících. Oběma dívkám patří poděkování za projevený zájem a snahu, Erice děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Hana Kučerová (8. 2. 2017)

 

Bruslení a vysvědčení na ledě

Již podruhé jsme v rámci třídní akce “Vysvědčení na ledě“, obdrželi hodnocení za 1. pololetí na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Po bruslení a předání vysvědčení, jsme krásnou akci zakončili společným obědem v restauraci.

Děkujeme panu Landovi za doprovod, plné nasazení do všech aktivit včetně samotného bruslení a za odvoz bruslí do školy.

Fotografie

Za 7. ročník Mgr. Martina Maloušková (8. 2.2017)

 

Fotografování prvňáčků

13. 9. 2016 se všichni žáci 1. třídy nechali zvěčnit na památku nástupu do školy. Všechny nás velmi zaujalo vybalování a sestavování věcí potřebných k samotnému fotografování. Děti se na vše zvědavě vyptávaly. Zároveň jsme se tak praktickou ukázkou dozvěděli něco o povolání fotografa. Myslím, že fotečky se vydařily a udělaly radost.

Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská (6. 2. 2017)

 

Ezopovy bajky

Na začátku adventu 23. 11. 2016 k nám přejeli divadelníci z Hradce Králové. Dětem na 1. stupni hráli kombinované loutkoherecké představení na motivy několika známých bajek jako O chytré lišce, která ukradne vráně sýr, O pyšném orlu nebo slavný závod zajíce a želvy. Děti se také seznámily s antickou postavou mudrce Ezopa, který pomocí loutek příběhy vyprávěl odlehčenou a humornou formou i hudebním doprovodem. U každé bajky nemohlo na závěr chybět ani typické ponaučení, platící v každé době.

Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská (6. 2. 2017)

 

Za kamarády z televize

V rámci Dětského divadelního předplatné jsme se 15. 12. 2016 mohli s žáky 1. a 2. třídy podívat na nám známé pohádky z televizní obrazovky tentokráte na velkém plátně v kině ve Žďáru nad Sázavou. I když to pro nás byly pohádky známé, bylo velmi zajímavé srovnání různých výtvarných rukopisů a hlavně výkonů našich výborných a oblíbených herců, kteří propůjčují hlasy stále populárním animovaným postavičkám.

Mgr. Alena Šorfová Utttendorfská (6. 2. 2017)

 

Vánoční zpívání

S žáky 1. třídy jsme 20. 12. 2016 přišli navodit vánoční atmosféru a udělat radost obyvatelům Domu pokojného života v Nížkově. Děti zazpívali klasické, ale i méně známé koledy a přednesli několik zimních básniček. Snad se nám náš úmysl zdařil i přes drobné chybičky, které se nám do vystoupení vloudily. Děkujeme našim posluchačům za pozornost a shovívavost.

Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská (6. 2. 2017)

 

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem

V pátek 2. prosince odpoledne se sešli místní občané na návsi v Nížkově, aby se podívali na rozsvícení vánočního stromu. Tomu předcházelo vystoupení dětí z mateřské a základní školy, které nám krásně zazpívaly vánoční a mikulášské písničky.

Žáci 9. ročnímu si nachystali pro děti Čertovskou stezku. V kostýmech Mikuláše, anděla a čertů provedli děti různými soutěžemi a úkoly. Děti za snahu dostaly od Mikuláše a anděla nadílku. Během celé akce jsme ochutnávali vánoční cukroví a teplý čaj na zahřátí.

Po setmění pan starosta slavnostně rozsvítil vánoční strom, který se všem moc líbil, Toto odpoledne nás naladilo na blížící se vánoční dobu.

Celé setkání se uskutečnilo již podruhé spoluprací OÚ Nížkov, ZŠ a MŠ Nížkov a svazu žen. Bylo nám přáno a advent jsme mohli přivítat zimním počasím.

Zároveň bych ráda poděkovala všem, kdo se na této příjemné akci podíleli a doufám, že zúčastnění odcházeli domů vánočně naladěni.

Denisa Toufarová - žákyně 9. ročníku a Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská (6. 2. 2017)

 

Školička

26. ledna znovu odstartovala příprava pro předškoláky s názvem Školička. V první z deseti lekcí jsme se sešli s dětmi i jejich rodiči. Na úvod jsme se vzájemně představili, zkoušeli jsme počítat s fazolemi, zahráli jsme si hru zaměřenou na pozornost a v závěru si zatančili sloní taneček.

Děti byly snaživé, pozorné a nebojácné a já se budu těšit na další setkávání s nimi.

Ivana Junová (6. 2.2017)

 

Závody ve šplhu

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhla školní soutěž ve šplhu pro žáky I. stupně. V sokolovně se utkalo v boji s časem 8 chlapců a 5 dívek. Obě skupiny soutěžily odděleně. Přestože bylo málo účastníků, bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Za všechny je třeba jmenovat Adélu ŠIMKOVOU z 5. ročníku, která výšku 4,5 m zdolala ve skvělém čase 2,9 s. I ostatní závodníci dosáhli velmi dobrých časů. Nejlepší budou vybráni na okrskovou soutěž, která proběhne 14 .2. 2017 v tělocvičně 2. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou. V tomto roce nebyla příliš velká účast, ale doufáme, že v příštích letech bude více šplhačů, kteří si mezi sebou porovnají síly a poperou se o přední umístění.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (3. 2. 2017)

 

Lední hokej

V letošním roce opět po několika minulých letech zažíváme pravou zimu. Hodně sněhu a také zamrzlé ledové plochy. Proto jsme mohli této situace využít a uskutečnit několikrát po sobě v rámci hodin tělesné výchovy bruslení a pro kluky i lední hokej. Na zamrzlé ploše místního koupaliště se odehrálo několik hokejových zápasů, ve kterých si hráči mohli vyzkoušet své schopnosti a dovednosti. S maximálním nasazením se pustili do svého soupeře a snažili se mu nasázet co nejvíce gólů. Vše se samozřejmě neobešlo bez malých bolístek a nárazů, ale to přece k této hře patří.

Všichni účastníci si rádi zase po čase na ledě zasportovali a pevně věříme, že i příští zimy budou na sníh i led bohaté jako ta letošní.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (2. 2. 2017)

 

Dny otevřených dveří

I v letošním školním roce probíhají na naší škole každý měsíc dny otevřených dveří, kdy mají rodiče možnost navštívit výuku. Nejvíce rodičů přišlo 3. 10. 2016, navštívili 8 vyučovacích hodin v 1. - 4. ročníku, 2. 11. 2016 přišli pouze na 2 hodiny do 1. ročníku a na jednu hodinu do 2. ročníku, 1. 12. 2016 se situace opakovala a navíc se jeden z rodičů zúčastnil jedné hodiny ve 3. ročníku. V lednu se rodiče zúčastnili po jedné hodině ve 2. a 3. ročníku a tří hodin v 5. ročníku. Každou z těchto hodin navštívili maximálně tři rodiče, ve většině případů ale pouze jeden. Srdečně znovu zveme všechny rodiče, aby se přišli do výuky podívat a viděli tak, jak s dětmi ve škole pracujeme a jak výuka probíhá. Mrzí nás, že nikdo z rodičů nenavštívil žádnou hodinu na 2. stupni, i když si uvědomujeme, že o takovou návštěvu děti na 2. stupni vůbec nestojí.

Ráda bych alespoň touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří si udělali čas a do hodin se přišli podívat. Děkuji také všem, kteří nám poskytli zpětnou vazbu a napsali nám nebo řekli, jak se jim výuka líbila.

Dny otevřených dveří budou probíhat i ve druhém pololetí, jejich přehled dostali rodiče na začátku školního roku na školní e-mailové adresy a ti, kteří byli na úvodní rodičovské schůzce i v papírové podobě.

Mgr. Marta Novotná (3. 2. 2017)

 

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Janě Hrubé z Nížkova za darování výtvarného materiálu. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za podporu.

Mgr. Marta Novotná (3. 2. 2017)

 

Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček

Už několik let se škola podílí na vánoční výzdobě obce, nad vchodem z návsi máme adventní věnec, v oknech osvětlené betlémy a před školou ozdobené vánoční stromečky. Pan starosta nám každý rok zajistí stromečky a každá třída si ozdobí ten svůj. Děti z Mateřské školy Nížkov pak vyberou ten, který se jim nejvíce líbí. V letošním roce nejvíce „hlasů“ získaly stromečky 1. a 2. ročníku.

Fotografie

Mgr. Marta Novotná (3. 2. 2017)

 

Pracovní činnosti v 9. ročníku

V současné době se opět začíná klást důraz na polytechnické vzdělávání žáků základní školy. V naší škole jsme polytechnickou výchovu nikdy nezrušili, tedy vyučujeme ji na 2. stupni od roku 1990. Práci s technickými materiály mají zařazenou do výuky žáci 9. ročníku. Na začátku loňského školního roku jsme z výzvy 57 získali poměrně velkou částku peněz na dovybavení školní dílny, takže děti mají možnost pracovat s různými nástroji, nářadím a dalším technickým vybavením, které do dílny patří. Pracujeme především se dřevem, ale žáci se učí i základy práce s kovem a plasty. V letošním školním roce už každý deváťák vyrobil dřevěnou vidličku a dřevěné kleště do kuchyně a svícen z břízy. Všechny tři výrobky bylo možno si koupit na vánoční burze. V posledních hodinách před Vánocemi si pak každý vyrobil dřevěný stromeček, který si odnesl domů. V současné době vyrábíme malé dřevěné letadlo a učební pomůcku do matematiky.

Fotografie

Mgr. Marta Novotná (3. 2. 2017)

 

Rybářská soutěž

Během měsíce listopadu jsme se přihlásili do soutěže, kterou pořádá rybářské učiliště v Třeboni. Po registraci do soutěže nám zaslali testy, které jsme vyplnili (teoretická část a poznávačka). Paní učitelka Zezulová poslala vyplněné formuláře zpět do školy. Mysleli jsme si, že ani jeden z nás neuspěje. Ale nakonec asi po dvou měsících se ozvali Petrovi a vybrali ho mezi dvacítku nejúspěšnějších. Získal tak víkendový pobyt pro dva ve škole v Třeboni, povolení k rybolovu, prohlídku líhně a školy. Pokud bude možnost, hodláme se příští rok zase zúčastnit.

Jindřich Pernička a Petr Pokorný - žáci 8. ročníku (30. 1. 2017)

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - BĚŽKY

Ve dnech 25. - 27. 1. 2017 proběhl na škole lyžařský výcvik na běžkách, na který se přihlásili žáci ze 6. a 8. ročníku. Celkem bylo přihlášeno 18 žáků, ale kvůli chřipkovému onemocnění se kurzu zúčastnilo pouze 9 žáků. Nejprve se účastníci seznámili s teoretickou částí zaměřenou na lyžařskou výstroj a výzbroj. Potom si prakticky na hřišti u koupaliště vyzkoušeli základní techniky jízdy na běžeckých lyžích. Následovala jízda terénem a návrat zpět na koupaliště. Zde se žáci naučili sjíždět z kopce, zatáčet a brzdit. Druhý den výcviku vedla trasa do Poděšína, odtud zpět ke koupališti a na druhou stranu směrem na Sázavu. Třetí závěrečný den jsme výcvik zakončili jízdou na cyklostezku do Sázavy a po ní až do Přibyslavi, kde jsme celý výcvik zakončili v místní cukrárně.

Všem zúčastněným se tento krátký kurz líbil a chtěli by ho absolvovat nejméně jako pětidenní i v příštím roce.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (30. 1. 2017)

 

Kurz první pomoci

Dlouhodobě naše škola spolupracuje se SZŠ a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou. Její žáci připraví šestihodinový kurz zaměřený na první pomoc a základní znalosti v tomto oboru. Pak přijedou do naší školy a ve dvou blocích se věnují žákům sedmého a osmého ročníku.

Během kurzu mají žáci možnost načerpat jak teoretické znalosti (informace o záchranném systému, zásady podání první pomoci), taky vyzkoušet i praktické dovednosti (obvázat ránu, zafixovat zlomeninu, zastavit krvácení, transport zraněného, volání na 155,…).

Letos proběhl kurz v měsíci lednu a byl moc pěkně připraven, žáci aktivně spolupracovali a doufám, že se i poučili. Má to smysl :-)

Mgr. Lucie Zezulová a žáci 8. ročníku (26. 1. 2017)

 

Karneval

Na neděli 22. 1. 2017, kdy základní škola pořádala karneval, budou děti i rodiče příjemně vzpomínat. Pan Řezníček z Radia Vysočina vytvořil takovou atmosféru, že chvílemi nebylo poznat, jestli se více baví malí tanečníci nebo dospělý doprovod. Třešničkou hezkého odpoledne bylo vystoupení freestylesty Matěje Sklenáře a jak jinak i bohatá tombola. Musíme podotknout, že tombola není samozřejmostí. Tímto děkujeme všem sponzorům jak firmám tak jednotlivcům, kteří nás podporují. My i pan Řezníček se těšíme na příští rok.

Fotografie

Radka Satrapová (25. 1. 2017)

 

ZÁVODY NA BOBECH

V úterý 17.1.2017 se uskutečnily na stráni u koupaliště závody na bobech pro žáky 1. - 5. ročníku naší školy. Vhodné sněhové podmínky a slunečné počasí byly důvodem pro uspořádání těchto závodů. Přihlásilo se celkem 52 účastníků. Bohužel někteří před závody onemocněli, takže nakonec se zúčastnilo celkem 33 závodníků. Úkolem každého bylo co nejrychleji projet určenou trať. Závodilo se po dvojicích a každý měl tři jízdy, z nichž ta nejlepší se započítávala do konečných výsledků. Kategorie byly rozděleny na 1. a 2. ročník, na děvčata 3. - 5. ročníku a chlapce 3. - 5. ročníku.

Závody se po všech stránkách vydařily, nikdo neutrpěl žádné zranění, i když některé jízdy byly velmi napínavé. Všichni účastníci odcházeli spokojeni s počasím i s průběhem celých závodů. .

Mgr. Miroslav Hromádka (2O. 1. 2017)

 

Tvořivá dílna v DPŽ Nížkov

Již první den po návratu z vánočních prázdnin do školních lavic jsme se s polovinou žáků 5. ročníku vypravili do Domu poklidného života v Nížkově, abychom tam spolu se seniory vyráběli pěkné dekorace v podobě závěsného stromečku. Vlastní tvoření ve společenské místnosti samozřejmě provázelo příjemné povídání o průběhu Štědrého dne a vítání nového roku. Žáci byli plní dojmů a i senioři, dle svých slov, vřele uvítali rodinné návštěvy mezi svátky. Děkujeme za milou atmosféru a budeme se opět těšit na další setkání.

Mgr. Eva Jarošová (13. 1. 2017)

 

HÁZENÁ

V pátek 30. 9. 2016 se uskutečnilo okresní kolo v HÁZENÉ pro žáky 8. - 9. ročníku. Tato soutěž proběhla tradičně ve sportovní hale v Novém Veselí. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev. Hracím systémem se utkal každý s každým. Mužstvo naší školy postupně porazilo všechny čtyři soupeře a obsadilo suverénně 1. místo. Vítězství v turnaji automaticky zajistilo našemu týmu postup do krajského kola, které se uskuteční v měsíci březnu 2017.

Všem našim hráčům děkujeme za vzornou sportovní reprezentaci školy, děkujeme za předvedený výkon a budeme si přát, abychom dobře dopadli i v krajském kole.

Mgr. Miroslav Hromádka (3. 1. 2017)

 

Střelecká soutěž – I. stupeň

Tato akce proběhla poprvé na místním fotbalovém hřišti. Žáci stříleli ze vzduchovky na terč v leže. 17 žáků si vyzkoušelo a poměřilo své střelecké dovednosti s ostatními. Největší účast byla žáků 3. třídy. První tři získali medaili a diplom. Ostatní diplom za účast. Pro úspěch plánujeme akci i na příští rok.

Výsledky: 1. místo – Julie Musilová 3. tř.

2. místo – Jakub Němec 3. tř.

3. místo – David Štohanzl 5. tř.

Mgr. Ivana Klímová (3. 1. 2017)

 

Bruslení 8. ročníku

V pondělí poslední týden před prázdninami vyrazili žáci osmého ročníku opět na bruslení. Zimní stadion ve Žďáře nad Sázavou si tentokrát pronajali na devadesát minut. Veliká plocha ledu a malý počet bruslařů byly zárukou kvalitního bruslařského zážitku. A ten, doufám, většina dětí měla. Nejedná se pouze ale o zábavu, jde nám také o to, zdokonalovat děti po stránce pohybové. Není zase až tak výjimkou, že žák druhého stupně nikdy na bruslích nestál a vlastně to vůbec neumí. To naštěstí není problém nikoho v osmém ročníku, kdy se bruslení zúčastnili všichni a všichni ukázali, že bruslit umí. Třeba se nám podaří zajít na bruslení i v Nížkově, když bude počasí přát.

Mgr. Lucie Zezulová (3. 1. 2017)

 

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve středu 5. 10. 2016 se tým naší školy zúčastnil přespolního běhu Běháme s BK tour. Pořadatelem soutěže by DDM Žďár nad Sázavou a běžecké trasy byly vytyčeny nedaleko Pilské nádrže ve Sportovním areálu Martina Koukala. Družstvo naší školy tvořilo celkem 5 závodníků. Do konečných výsledků se počítali doběhy čtyř nejlepších závodníků týmu. Po součtu celého družstva jsme obsadili 13. místo. Naším nejlepším běžcem byl Václav HOLCMAN, který ve své kategorii obsadil vynikající 2. místo.

Celé družstvo zaslouží poděkování za reprezentaci školy, zvláště pak Václav Holcman, který prokázal velmi dobrou běžeckou formu a vytrvalost.

Mgr. Miroslav Hromádka (6. 10. 2016)

 

Podzimní sběr papíru

Ve dnech 26. 9. a 27. 9. 2016 se uskutečnil podzimní sběr papíru. I tentokrát jsme ponechali pro sběr ranní i odpolední hodiny, aby měli všichni možnost se sběru zúčastnit. Celkem bylo firmě ODAS ze Žďáru nad Sázavou odevzdáno 5 218 kg papíru a lepenky. Nejvíce papíru nasbíraly Viktorie Toufarová (372 kg), Jana Perničková (296 kg) a Denisa Šurnická (230 kg). Všem sběračům děkujeme.

Miloš Zikmund ( 2. 1. 2017)

 

Pomáháme nemocným dětem

I v letošním školním roce jsme se zapojili do pomoci vážně nemocným dětem prostřednictvím sbírky Fondu Sidus. Za příspěvek 35,- si mohli žáci a zaměstnanci školy zakoupit barevné náramky s obrázky mořských živočichů. Podařilo se prodat všechny a přispět částkou 1960,-. Velký dík patří i rodičům, kteří své děti podpořili v dobré věci.

Mgr. Miluše Chalupová a členové žákovské rady Erika Sekničková a Jiří Landa (2. 1. 2017)

 

Střelecká soutěž II. stupeň

Střelecká soutěž proběhla za krásného slunečného počasí 23.9. 2016. Zúčastnilo se celkem 40 střelců, kteří byli rozděleni na skupinu děvčat a chlapců. Střílelo se vleže ze vzduchové pušky na papírové terče. Vítězové obou kategorií dostali medaile a diplomy. Celá akce měla u účastníků kladný ohlas a bude opakována i v příštích letech.

Výsledky - dívky: 1. místo Kateřina Marková, 8. tř., 2. místo Denisa Toufarová, 9. tř., 3. místo Erika Sekničková, 9. tř.

Výsledky – chlapci: 1. místo Jakub Bartoníček, 9. tř., 2. místo Václav Holcman, 9. tř., 3. místo Jindřich Pernička, 8. tř.

Mgr. Miluše Chalupová (2. 1. 201ý)

 

Znám svá práva a povinnosti

Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. Vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku. Dětská práva se vztahují na každé dítě i nezletilou mládež ve věku 0-18 let.“

Právo na své kamarády, svůj domov, život v bezpečí a míru, právo rozvíjet své nadání, s těmito i dalšími se seznamovali žáci 1. stupně během měsíce října. Pomocí skupinových prací, diskusí, dramatizací, prezentací a modelových situací byli žáci seznámeni se svými právy, ale k tomu i náležejícími povinnostmi. Dozvěděli se mnoho nového a poučného, využitelného v celém jejich budoucím životě. Děkuji všem kolegyním a kolegovi za spolupráci při realizaci.

Mgr. Miluše Chalupová (2. 1. 2017)

 

Vánoční besídka

Poslední devátý ročník základní školy znamená pro žáky mnoho důležitých úkolů. Jednak musejí dobře obstát při průběžném hodnocení prospěchu pro dobrý start k blížícím se zkouškám na střední školy. Zároveň na ně čeká mnoho úkolů při zajišťování školních akcí. Jednou z těch větších událostí bylo v prosinci  Setkání s Mikulášem. Další náročnou akcí je příprava Vánoční besídky. Co přináší tato akce mladším spolužákům? Ve dvou dopoledních programech her a soutěží si postupně žáci 1. a 2. stupně zpestří poslední den školy před zimními prázdninami, vyzkouší si svou obratnost, důvtip, ale také se již tradičně předvedou při společně nacvičeném tanečním vystoupení celé třídy. Za všechny alespoň jedno hodnocení žáka 4. ročníku: „Moc se mi to líbilo. Devátá třída to měla moc hezké. Nejvíce se mi líbily ozdoby a soutěže. Potěšilo mě, jak jsme vyhráli a jak se všichni snažili a spolupracovali.“ Všem soutěžícím, ale také všem učitelům patří poděkování za zájem o účast a vzornou reprezentaci každé třídy. Poděkování patří i dívkám a chlapcům připravujícím tento program. Podle průběhu akce bylo patrné, že si tuto poslední pečlivě připravenou školní besídku chtějí společně užít, a to se jim určitě povedlo.

Fotografie

Mgr. Hana Kučerová (2. 1. 2017)

 

Kolik co stojí?

Charita ze Žďáru nad Sázavou si pro žáky třetího ročníku připravila Program primární prevence – Kolik co stojí.

Lektorky zjišťovaly hravou formou zkušenosti dětí s penězi. Cílem programu bylo, aby si uvědomily hodnotu peněz a hospodaření s nimi – jak lidé peníze získávají, jak s nimi nakládají a na co při tom dbají.

Žáci si práci vyzkoušeli ve skupinách. Stali se firmou (cukrárnou), která měla spojit své síly a vymyslet si svoji nabídku, které pak své dobroty nabízela. Všem se celý program moc líbil.

Mgr. Ivana Klímová (2. 1. 2017)

 

Setkání u kulatého stolu

I v letošním školním roce jsme se rozhodli umožnit rodičům a veřejnosti setkání s odborníky z Centra prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže ze Žďáru nad Sázavou. Z výsledků ankety mezi rodiči bylo zvoleno téma Alkohol a kouření u dětí a mladistvých. Velmi zajímavé téma, dotýkající se dříve nebo později většiny mládeže. Během přednášky měli přítomní možnost diskutovat na dané téma, zamyslet se nad výchovou dětí, postoji k nim a také slyšet příklady z praxe odborníků.

Mgr. Miluše Chalupová (2. 1. 2017)

 

Kulturní minimum I – Drum Cirle

Přihlášení žáci 3., 4. a 5. roč. zúčastnili skupinového bubnování DrumCirle, které proběhlo v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. Zkušený facilitátor Thoki zapojil všechny děti do programu. Společně vytleskávaly různé rytmy, vyzkoušely si hrát na bubny a plastové tyče. Důraz byl kladen na vyjádření jedince, spolupráci v kolektivu, naslouchání a důvěru. Představení bylo zábavné, oceňuji zapojení všech žáků.

Mgr. Ivana Klímová (2. 1. 2017)

 

Vánoční tvoření rodičů s dětmi

Ve středu 7. prosince uspořádala naše škola podruhé velmi oblíbenou akci Vánoční tvoření, na které se těší děti i jejich rodiče. V letošním roce přišly opět v hojném počtu. Připraveno bylo pět dílen, ve kterých vznikaly krásné vánoční dekorace a ozdoby jako dekorativní hvězdy, obrázky, sněhuláci, medvídci a buttonky s vánoční tématikou. Atmosféru dotvářely koledy a jiné vánoční písně. Návštěvníkům bylo rovněž nabízeno drobné občerstvení. Během akce bylo možnost zakoupit řadu krásných vánočních výrobků z burzy, z níž výtěžek putoval jako sponzorský dar Dětskému domovu Chotěboř. Děkujeme všem, kteří si v předvánočním shonu našli čas, a přišli. Těšíme se na další setkání.

Fotografie

Mgr. Hana Svobodová (1. 1. 2017)

 

Program Centra prevence pro 9. ročník

Na začátku prosince k nám zavítaly pracovnice Centra prevence s programem Jsem online. Za tímto názvem se skrývá mnoho aktivit, které zajímavou formou přiblížily možnosti zneužití elektronické komunikace, její různé nebezpečné podoby, např. phishing, kybergrooming a další. Žáky práce zajímala, protože zde mohli uplatnit svoje názory a vyjádřit zkušenosti z dennodenního využívání počítače i k jiným než studijním účelům.

Mgr. Hana Kučerová (31. 12. 2016)

 

Vandal je barbar

Cílem preventivního programu pro žáky 4. třídy bylo ujasnit si hodnotu svých věcí a věcí ostatních. Tento blok je zacílen na to, aby nikdo nebyl lhostejný k okolí a dokázal reagovat, když se kolem něho něco děje.

Děti již lektory z Centra prevence znají a přistupují k programu velmi aktivně. Během programu se proměnily v módní návrháře nových aktovek. Každý si měl aktovku vymalovat dle svých představ, děti se s radostí pustily do práce a do aktovek kreslily, co mají rády. Objevoval se fotbal, parkour, oblíbený zpěvák nebo koně. V další části měly děti jako návrháři možnost vylepšit aktovky svých spolužáků. Aktovky se v krátkém intervalu posouvaly mezi dětmi, poté co se vrátily ke svým majitelům, panovalo mezi dětmi rozhořčení. Při následné reflexi vyjadřovaly emoce, nelíbilo se jim, že jim někdo další aktovku „vylepšil“. Na principu zážitkové pedagogiky chtěli lektoři dětem přímo ukázat, jaké to je, když jim samotným někdo něco poničí. Děti vymýšlely i další příklady takového chování, zmínily graffity na zdech nebo vysypávání odpadkových košů. Komu se takto vylepšená aktovka již nelíbila, směl ji roztrhat a vymalovat si novou. Pokračovala práce ve skupinách, děti třídily správné a nesprávné chování. Poté měly z lístečků špatného chování oddělit vandalství např. od nevychovanosti. Celá diskuse byla zakončena povídáním, co všechno může vandala potkat ( policie, pokuty, problémy,..). Blokem prolínaly i různé pohybové hry na podporu dobrých vztahů mezi dětmi a jejich spolupráci. Celý blok byl ze strany lektorů výborně připravený, moc jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 

Mgr. Miluše Chalupová (1. 1. 2017)

 

Divadlo 23. 11. 2016 v sokolovně

Fotografie

Mgr. Hana Kučerová (1. 1. 2017)

 

Poděkování

Velice ráda bych touto cestou poděkovala paní Iloně Toufarové z Nížkova za poskytnutí daru na školní besídku. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za podporu.

Mgr. Marta Novotná (22. 12. 2016)

 

Poděkování

Na počátku prosince jsme s deseti dětmi 6. ročníku vyrazili do Domu klidného stáří v Nížkově. Na návštěvě se nám dostalo vřelého přijetí. Společně jsme s místními uživateli pobyli ve společenské místnosti, kde jsme společně vyráběli vánoční přáníčka. Příjemně jsme si zpestřili dopoledne tvořením vánočních výrobků, vzájemnou komunikací a poslechem vánoční hudby. Bezprostřednost dětí a touha stáří po společnosti měla za výsledek úsměv na tváří jak dětí, tak seniorů. Naše děti ze 6. třídy se společně s paní učitelkou těší na další příjemné setkání.

Mgr. Hana Svobodová (22. 12. 2016)

 

BADMINTON II. stupeň

Ve středu 21. 12. 2016 byl v místní sokolovně odehrán 1. ročník turnaje v badmintonu pro žáky 6. - 9. ročníku. Turnaj byl rozdělen na kategorii chlapců a dívek. V kategorii chlapců se turnaje zúčastnilo 15 hráčů a v kategorii děvčat 5 hráček. Každý odehrál minimálně dva zápasy. Ti úspěšnější se dostali až do finálových bojů. První tři v každé kategorii obdrželi diplomy, medaile a malou pozornost v podobě dárečků.

Přestože byl tento turnaj v badmintonu organizován poprvé, setkal se se zájmem hráčů i hráček.

Uvažujeme o tom, že budeme tento turnaj organizovat i v příštích letech.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (22. 12. 2016)

 

Online jazykové kurzy a Cambridge kurzy

Již druhým rokem na naší škole nabízíme online jazykové kurzy. Tyto kurzy splňují moderní způsob jazykového vzdělávání. Interaktivní výuka je studentům podávána zábavnou a pestrou formou, každý student postupuje dle vlastního tempa a potřeb.

Kurz lze studovat kdekoliv v online prostředí. Díky projektu, do kterého jsme se v loňském školním roce zapojili, mohou naši žáci tento kurz získat za velmi symbolickou cenu 120,- Kč.

Tímto způsobem se lze vzdělávat hned v několika jazycích – angličtina, ruština, němčina, francouzština a španělština. Žáci naší školy využili možnosti zapojit se do vzdělávání v angličtině, němčině, ruštině, ale i španělštině. Pro případné zájemce je i nadále možné vhodný kurz zajistit.

Kromě online jazykových kurzů naše škola nabízí i Cambridge kurzy, které také probíhají druhým rokem. Přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge žákům pomohou nejen zlepšit komunikační dovednosti, ale také pomohou dosáhnout požadovaných výsledků u daných úrovní jednotlivých žáků. Vždy se pracuje individuálně a v malých skupinách, což zvyšuje účinnost jazykového vzdělávání.

Mgr. Martina Maloušková (21. 12. 2016)

 

Návštěvy středních škol

I během letošního školního roku se v rámci rozšíření obzorů žáků 9. ročníku (popř. 8. ročníku) a jejich bližšího seznámení s možnostmi studia na střední škole uskutečnilo několik schůzek se zástupci středních škol. Ti žákům představili učební i maturitní obory následujících škol:

18. 10. 2016 Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, 21. 10. 2016 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, 24. 10. 2016 Manažerská akademie – střední odborná škola Jihlava, 7. 11. 2016 Česká zemědělská akademie v Humpolci a 30. 11. 2016 Střední škola stavební Jihlava.

Zástupci středních škol žákům přiblížili jednotlivé obory a hlavně možnosti následného uplatnění na trhu práce. Na závěr besedy byly předány informační letáčky.

Mgr. Eva Jarošová (21. 12. 2016)

 

Program primární prevence pro žáky 8. ročníku

Preventivní program, který byl zaměřen tentokrát opět na žáky 8. ročníku, měl název „Můj život, můj svět“. Celý tříhodinový blok je rozdělen v podstatě také do tří takových bloků.

První z nich je zaměřen na seznámení, uvolnění atmosféry, nastolení tématu. Ve druhé části žáci většinou mají nějaký konkrétní workshop (tentokrát lepení špejlí ve skupinách – o co nejkrásnější budovu). Závěrečná část je věnovaná shrnutí, společné práci celé třídy, rozloučení. Jako třídní učitelka jsem zažila tento program už počtvrté a myslím, že nám má co nabídnout. Ať už je to pohled někoho tzv. z venku na klima třídy, leckdy je ten pohled velmi přínosný a podněcující k práci. Nebo je to jiný způsob komunikace v rámci třídního kolektivu. A od svých žáků vím, že se jim programy moc líbí. Takže už se těšíme na duben, kdy nás čeká další setkání.

Mgr. Lucie Zezulová (20. 12. 2016)

 

Hodina pohybu navíc

Již druhým rokem je naše škola zapojena do pokusného ověřování celorepublikového projektu MŠMT Hodina pohybu navíc. Cílem projektu je prohloubit u dětí 1. - 3. ročníků zájem o pohybové aktivity.

Organizace hodiny vede k zájmu o veškerý pohyb, je kladen důraz na pozitivní prožitek, pocit, radost, to vše při omezení hodnocení a srovnávání (soutěže).

Program vychází z aktuálních trendů a pohybových aktivit dětí. Naším cílem je vytvořit na hřišti a v tělocvičně aktivní a bezpečné prostředí pro sportující děti. Jednou z významných částí projektu je, že nevyžaduje žádný čas po rodičích a přesuny pro děti. Veškeré aktivity jsou orientovány s ohledem na zdravotní problémy současných žáků. Důraz je také kladen na zvýšení celkové zdatnosti.

Doufáme, že se nám daří v dětech vzbudit zájem o tak potřebnou činnost jakou pohyb bezesporu je.

Mgr. Miroslav Hromádka, Mgr. Miluše Chalupová a Radka Satrapová (20. 12. 2016)

 

Návštěva IPS – ÚP

Krátce před vánočními prázdninami navštívili žáci 8. ročníku Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou. Paní Jaroslava Synková nejprve nechala žáky zamyslet se nad tím, co mají společného úřad práce – žák – volba povolání, poté formou diskuze se žáky rozebírala jednotlivá úskalí správného rozhodnutí při volbě střední školy a budoucího povolání. Žáci také pracovali ve skupinkách. Měli sepsat své obavy související s rozhodováním a volbou střední školy. Následně jsme společně hledali cestu, jak tyto obavy řešit. Na závěr mohli žáci nahlédnout do připravených materiálů – např. Atlasů školství (všech krajů České republiky), informačních letáčků středních škol i „karet“ jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Mgr. Eva Jarošová (20. 12. 2016)

 

Schůzka s rodiči 9. ročníku

Ve středu 23. 11. 2016 od 16:00 proběhla informační schůzka s rodiči žáků 9. ročníku. Jejím účelem bylo seznámení rodičů s důležitými údaji a informacemi k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017. Během schůzky byl rodičům představen informační portál www.infoabsolvent.cz a práce s ním, tištěná i elektronická podoba Atlasu školství, dále odkazy na stránky MŠMT, kraje Vysočina a portál k vyhodnocování výsledků CERMAT. Každý z rodičů obdržel aktuální vzor přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, který si mohl zkusit vyplnit a také zápisový lístek dle evidenčního čísla žáka. Zdůrazněny byly nejdůležitější termíny související s přijímacím řízením – termín pro odevzdání přihlášky (1. 3. 2017), 2 termíny nově povinných jednotných přijímacích zkoušek u maturitních oborů (12. a 19. 4. 2017) a jejich 2 náhradní termíny (11. a 12. 5. 2017). Na závěr byly zodpovězeny dotazy rodičů.

Mgr. Eva Jarošová (20. 12. 2016)

 

Vánoční burza

Na začátku prosince jako každoročně naše škola uspořádala vánoční burzu. Žáci a učitelé vyrobili spoustu krásných vánočních dekorací. Prodejci přišli ukázat své umění, vystavit a prodat své ručně vytvořené výrobky od přáníček, svícnů až po ozdoby do prodejny Jednota. Všichni si mohli prohlédnout a zakoupit krásné výrobky. Burza se velmi povedla a všem, co se jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme. Všichni se těšíme na setkání v příštím roce.

Fotografie

Radka Satrapová (20. 12. 2016)

 

DrumCircle

Ve středu 7. prosince měli přihlášení žáci 6. a 7. ročníku možnost užít si krásné představení DrumCircle. V rámci divadelního představení kulturního minima pro 2. stupeň, jsme si tentokrát plně užívali společného bubnování. Lektor dokázal všechny zúčastněné zapojit do jediné obří kapely. Představení bylo fantastické, všem se nám líbilo.

Fotografie

Mgr. Martina Maloušková (19. 12. 2016)

 

Turnaj ve florbale ve Žďáře nad Sázavou

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu i pro chlapce 8. - 9. ročníku. Pořadatelem byla opět 2. základní škola ve Žďáru nad Sázavou. Tento turnaj proběhl i tentokrát ve sportovní hale při 2. ZŠ. Zúčastnilo se turnaje také 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupinách se utkal každý s každým a vítězové pak o postup do okresního kola. Našemu týmu se i tentokrát nepodařilo ve skupině uspět, a do dalších bojů nepostoupil. Opět velkou zkušeností pro naše hráče bylo, že si mohli vyzkoušet hru na velkém hřišti s mantinely a velkými brankami.

I v tomto turnaji se naši hráči neztratili a znovu odvedli dobré výkony,na které můžeme navazovat i v příštích letech.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Turnaj ve florbale pro žáky 6. - 7. ročníku

V pátek 11. 11. 2016 se uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu pro chlapce 6. - 7. ročníku. Pořadatelem byla 2. základní škola ve Žďáru nad Sázavou. Tento turnaj proběhl ve sportovní hale při 2. ZŠ. Zúčastnilo se celkem 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupinách se utkal každý s každým a vítězové pak o postup do okresního kola. Našemu týmu se nepodařilo ve skupině uspět, a proto do dalších bojů nezasáhl. Opět si naši hráči mohli vyzkoušet hru na velkém hřišti s mantinely a velkými brankami.

I když jsme nepostoupili, odvedli naši hráči dobré výkony a věříme, že se budeme v příštích letech stále zlepšovat.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Turnaj ve florbale v Bystřice nad Pernštejnem

V pondělí 7. 11. 2016 proběhl ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem turnaj ve florbalu o Pohár základních škol pro chlapce 3. - 5. ročníku. Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin, kde hrál každý tým s každým. Bohužel se nám nepodařilo postoupit ze skupiny, a tak se utkat o přední umístění. Přesto naši žáci podali statečný výkon a neskončili na posledním místě. Tento turnaj se hrál na velké branky. Šlo tedy o velký florbal. Naši hráči si poprvé vyzkoušeli hru na velkém hřišti s mantinely a na velké florbalové branky.

Za svůj výkon obdrželi diplom a věcnou odměnu pro školy, které se turnaje zúčastnily. Tato cena bude doručena až po skončení všech turnajů, které se uskutečnily i v ostatních krajích.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Turnaj ve florbale pro žáky 2. stupně

V úterý 8. 11. 2016 proběhl opět v sokolovně turnaj ve florbalu tentokrát pro žáky 6. - 9. ročníku. Soutěžící byli rozděleni do družstev vždy tak, že v každém tříčlenném týmu musela být jedna dívka, stejně jak tomu bylo i v turnaji pro I. stupeň.

V turnaji, který se hrál opět na malé branky a vyznačené brankoviště, se utkal každý tým s každým a nejlepší dva týmy spolu hrály o celkové prvenství v turnaji. To, že v každém týmu byla jedna dívka, obohatilo celý turnaj. Bylo vidět, že i děvčata mají i tento sport zájem. I tento turnaj se hrál podle platných pravidel pro malý florbal. I tentokrát se turnaj vyvedl. Proto bychom chtěli i v tomto turnaji pokračovat v příštích letech s tím, že by se také hrál už na novém hřišti s umělým povrchem.

Každý hráč prvních tří týmů byl odměněn za svůj dobrý výkon medailí a diplomem.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Turnaj ve florbale pro žáky 1. stupně

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 proběhl opět v sokolovně turnaj ve florbalu pro žáky 2. - 5. ročníku. Soutěžící byli rozděleni do družstev vždy tak, že v každém tříčlenném týmu musela být jedna dívka.

V turnaji, který se hrál na malé branky a vyznačené brankoviště, se utkal každý tým s každým a nejlepší dva týmy spolu hrály o celkové prvenství v turnaji. V letošním roce se tento turnaj hrál poprvé podle platných pravidel pro malý florbal. Podle ohlasu samotných hráčů a hráček se setkal se zájmem. Proto bychom chtěli v tomto turnaji pokračovat i v příštích letech s tím, že by se hrál už na novém hřišti s umělým povrchem.

Každý hráč prvních tří týmů obdržel za svůj dobrý výkon medaili a diplom.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Turnaj v přehazované pro žáky 1. stupně

V úterý 18. 10. 2016 byl uspořádán v sokolovně 1. ročník turnaje v přehazované pro žáky 2. - 5. ročníku. Soutěžící byli rozděleni do družstev vždy tak, že v každém týmu musela být jedna dívka. V turnaji se utkal každý tým s každým a nejlepší dva týmy spolu hrály o celkové prvenství v turnaji. V letošním roce se tento turnaj uskutečnil poprvé a hned se setkal s velkým zájmem

Rozhodli jsme se, že budeme v pořádání tohoto turnaje pokračovat i v příštích letech.

Každý hráč prvních tří týmů obdržel medaili a diplom.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Turnaj ve stolním tenise pro žáky 2. stupně

Ve středu 12. 10. 2016 proběhl v sokolovně tradiční turnaj ve stolním tenisu pro žáky 6. - 9. ročníku. Soutěžící byli rozděleni na dívky a chlapce. V turnaji se utkal každý s každým a nejlepší v každé kategorii se utkali o konečné pořadí. V letošním roce se turnaje zúčastnilo poměrně málo soutěžících, přesto byla vidět i velmi zajímavá a kvalitní utkání.

I přes slabší účast se tento turnaj vydařil. První tři v každé kategorii obdrželi medaile a diplomy.

Fotografie

Mgr. Miroslav Hromádka (19. 12. 2016)

 

Divadélko pro školy – Don Quijote a ti druzí

Ve středu 23. 11. za námi přijeli herci z Hradce Králové. Ti nám během dvou vyučovacích hodin, které jsme s nimi strávili, povídali o španělských spisovatelích a krátkými vtipnými scénkami pak přiblížili španělskou literaturu, jako třeba Cervantesova Dona Quijota de la Manchu. Jejich podání bylo velmi vtipné a všichni jsme se dobře bavili. Něco málo jsme se také přiučili a doufáme, že k nám tito herci ještě někdy přijedou.

Jakub Bartoníček - žák 9. ročníku (17. 12. 2016)

 

Poděkování

Velice ráda bych touto cestou poděkovala paní Lucii Fialové z Nížkova, paní Renátě Modráčkové ze Špinova, paní Zdeňce Němcové ze Špinova, panu Petru Novotnému z Bukové, paní Haně Hoškové z Nížkova, paní Mgr. Petře Štohanzlové z Nížkova, paní Marii Vlčkové z Bukové a pracovnicím prodejny COOP Nížkov za darovaný materiál a vybavení. Dále bych chtěla mockrát poděkovat paní Lence Pokorné za vedení jedné z dílniček na tvoření rodičů s dětmi a paní Petře Koukalová za darování krásných výrobků na vánoční burzu. Všem dárcům a spolupracovníkům ještě jednou mnohokrát děkujeme za podporu.

Mgr. Marta Novotná (11. 12. 2016)

 

Vybavení Základní školy Nížkov

V průběhu let se nám podařilo za podpory zřizovatele a spádových obcí vybavit školu nejen velkým množstvím kvalitních didaktických pomůcek, prezentační technikou a novým nábytkem, ale i kancelářskou technikou. Ve škole proto máme dispozici barevnou tiskárnu do velikosti A3, můžeme provádět kroužkovou vazbu do plastových hřbetů, máme možnost laminování do velikosti A3 a nově jsme pořídili i lis na výrobu „placek“. V případě zájmu o využití těchto možností je třeba se předem domluvit s paní Ing. Miloslavou Zikmundovou.

Mgr. Marta Novotná (10. 12. 2016)

 

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem

Můžeme říct, že se setkání s Mikulášem pod vánočním stromem v Nížkově pomalu stává tradicí. 2. 12. 2016 proběhlo již třetí a na jeho přípravě a průběhu se podílela kromě Obce Nížkov opět Základní škola Nížkov, Mateřská škola Nížkov a Český svaz žen Nížkov. Balíčky, které rozdával Mikuláš, nám opět připravily pracovnice prodejny COOP Nížkov, za což jim srdečně děkujeme. Program tradičně zahájily děti z mateřské a základní školy. K přítomným pak promluvil i pan farář Mgr. Ing. Zdeněk Sedlák. S dalším programem, který měl obdobný scénář jako v loňském roce, děti seznámil Mikuláš s andělem. Mezitím se na návsi zase objevila doupata čertů a Mikuláš s andělem se přesunuli do své andělské kanceláře. Děti, které chtěly od Mikuláše dostat balíček, si vyzvedly v andělské kanceláři kartu a vydaly se na čertovskou stezku, na níž musely splnit šest úkolů, které jim čerti zadali. Za plnou kartičku pak děti u Mikuláše získaly balíček s dobrotami.

Od tři čtvrtě na pět program pokračoval opět písničkami žáků základní a mateřské školy, proslovy paní ředitelky Mateřské školy Nížkov a starosty Josefa Vlčka a vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu.

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kdo se na akci jakkoli podíleli: Obci Nížkov, zvláště panu starostovi, učitelům a žákům Základní školy Nížkov, členkám Svazu žen Nížkov a učitelkám a dětem z Mateřské školy Nížkov.

Doufáme, že se Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem všem líbilo, že si užili hezké adventní odpoledne a že se za rok zase na návsi všichni sejdeme.

Fotografie

Mgr. Marta Novotná (10. 12. 2016)

 

Pracovní činnosti 6. ročníku

Obsahem pracovních činností v 6. ročníku.jsou i konstrukční práce. K těm využíváme především stavebnice Merkur, které jsme získali z dotačního programu Kraje Vysočina. Cílem výuky je, aby žáci uměli sestavit podle návodu nebo plánu jednoduchý model a aby dokázali navrhnout jednoduchý konstrukční prvek a ověřit jeho funkčnost.

Fotografie

Mgr. Marta Novotná (10. 12. 2016)

 

Kroužek Stavíme z Merkuru

I v letošním školním roce jsme v naší škole otevřeli kroužek Stavíme z Merkuru. Přihlášeno je do něj 12 dětí a probíhá jednou za 14 dnů vždy 2 vyučovací hodiny. Protože do kroužku chodí především ti nejmladší, realizují zatím hlavně jednoduché projekty. Díky stavebnici si systematicky rozvíjejí jemnou motoriku, učí se pracovat podle návodu a řešit vzniklé technické problémy. V průběhu práce musí spolupracovat, domlouvat se a pomáhat si.

Fotografie

Mgr. Marta Novotná (10. 12. 2016)

 

Projekt Zelený balíček

V pátek 18. listopadu proběhl na naší škole projekt Zelený balíček, tentokrát na téma Život lesa, myslivost. Součástí projektu byla beseda o myslivosti, na kterou jsme si přizvali pana Ladislava Holeše z odboru životního prostředí MÚ ve Žďáru nad Sázavou. Ten zajímavě vyprávěl o životě zvěře, ukázal nám mnohé trofeje a představil svého loveckého psa, který se stal, zvláště pro malé, velkou atrakcí. Ve zbývajícím čase připravili třídní učitelé různorodé aktivity o životě v lese.

Fotografie

Ivana Junová (23. 11. 2016)

 

Schůzka s rodiči

14. 9. 2016 proběhla v jídelně Základní školy Nížkov úvodní schůzka s rodiči. Paní ředitelka nejdříve přivítala všechny přítomné a dala slovo paní Bc. Pavlíně Novákové z Evropského centra jazykových zkoušek, která rodičům nabídla možnost jazykových kurzů pro děti i dospělé. S touto organizací spolupracujeme od loňského školního roku, kurzy organizuje a zajišťuje samostatně, naše škola poskytuje pouze prostory pro výuku. V loňském školním roce probíhaly na naší škole dva kurzy, jeden vedla paní Mgr. Martina Maloušková a druhý paní Pavla Uttendorfská.

Po vystoupení paní Novákové představila paní ředitelka pedagogický sbor Základní školy Nížkov a rodiče seznámila se zaměřením a hlavními úkoly pro školní rok 2016-2017. V tomto školním roce se škola bude zaměřovat především na tyto oblasti:

A. Rozvoj bezpečného prostředí pro žáky – jde nejen o zabezpečení školy zvenku, ale aby se žáci cítili jisti a neohroženi i uvnitř. Proto budou opět probíhat programy primární prevence pro žáky 1. i 2. stupně. V letošním školním roce jsme znovu začali vyučovat předmět etická výchova v 1., 2., 4. a 7. ročníku. Žáci se v něm budou učit především respektovat sebe navzájem, slušnému chování, chování k sobě, respektování autorit, odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku apod. Učinili jsme i opatření ke zvýšení bezpečnosti ve školní družině, která se týkají hlavně odchodů dětí z družiny.

B. Výchova ke zdraví – nabízíme dětem další aktivity, aby měly zajištěn dostatek pohybu. Kromě dvou hodin tělesné výchovy ve všech ročnících budeme i v letošním školním roce realizovat projekt „hodina pohybu navíc“ v 1. - 3. ročníku v rámci školní družiny, dvě dopolední přestávky mohou děti trávit venku, zorganizujeme lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. - 9. ročníku a výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku. Nově uspořádáme jednou měsíčně turnaj v různých sportech. O účasti žáka na turnaji rozhodnou rodiče, kteří v případě, že budou chtít, aby se jejich dítě turnaje zúčastnilo, musí podepsat souhlas. Souhlas s účastí podepsaný rodiči musí dítě odevzdat třídnímu učiteli nejpozději 10 dnů před termínem konání turnaje. Účast na turnaji by měla být pro dítě jakousi odměnou za ostatní školní práci. Pro žáky, kteří se turnaje nebudou chtít účastnit nebo nedostanou od rodičů souhlas s účastí, bude zajištěna běžná výuka.

C. Čtenářská a matematická gramotnost – zaměření na tuto oblast se netýká jen tohoto školního roku, ale jde o dlouhodobý úkol. Žáci by měli číst opravdu denně v rámci domácí přípravy, plynulé čtení nejde natrénovat pouze ve škole, čtení s porozuměním je absolutním základem pro veškeré učení. Proto je velmi důležité, aby dítě denně četlo a o přečteném diskutovalo a dovedlo přečtené reprodukovat. V matematice se zaměříme především na základy matematického myšlení.

D. Motivace žáků k učení, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji a sebevzdělávání vztah žáků ke škole a vzdělání jednoznačně nastavují rodiče. Pokud děti nejsou z rodiny motivovány ke kladnému vztahu ke škole, vzdělání a vlastnímu rozvoji, nevidí smysl ve vzdělávání se. O to těžší je pak pro ně jakákoli školní práce. S plněním školních povinností úzce souvisí i to, zda dítě má nějaké domácí povinnosti. Je přínosné, když mají děti předškolního věku nějakou domácí povinnost (například vynést denně odpadky), vědí, co mají dělat, kdy to musí udělat a co bude následovat, když to neudělají (umí nést následky). Stejnou strukturu má i školní práce – mám nějakou povinnost, musím ji splnit v nějaké době (do nějaké doby), když ji nesplním, musím nést následky.

V další části programu paní ředitelka seznámila rodiče s plánem konkrétních akcí, konzultací a schůzek, rodičům byl plán předán i v papírové podobě. Kromě obvyklých a tradičních akcí a schůzek (například schůzky "Klubu rodičů“, Dny otevřených dveří) škola připravila i několik novinek: zápis do 1. ročníku proběhne v dubnu a projekt "Školička“ mu bude předcházet. Novinkou jsou konzultační hodiny jednotlivých učitelů, které budou v měsících, kdy neproběhnou schůzky s rodiči. Stejně jako v loňském školním roce uspořádá škola řadu akcí pro veřejnost (Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem, Vánoční burzu, Vánoční tvoření rodičů s dětmi, Dětský karneval a Jarní zpívání, „Kulatý stůl“).

Rodiče byli v závěru schůzky informováni, že škola začala využívat Office 365, žáci ho budou používat při výuce, protože tak budou mít k dispozici nejnovější office od Microsoftu. Protože součástí je i e-mail, bude sloužit ke komunikaci školy se žáky i rodiči. Aby rodiče nemuseli sledovat několik e-mailů, pokud mají ve škole více dětí, jako rodičovský e-mail použijeme e-mail nejmladšího dítěte. Postup přihlášení do školního e-mailu dostalo každé dítě od svého třídního učitele. Paní ředitelka poprosila rodiče, aby se do e-mailu přihlásili a sledovali ho. V e-mailu je i možnost přeposílání zpráv na soukromý e-mail.

Dále paní ředitelka seznámila rodiče s tím, že stanovila příspěvek na jednotlivé kroužky podle náročnosti na materiál, pomůcky, energie atd., poprosila rodiče, aby omluvenky psali výhradně do žákovských knížek a omluvenky do tělesné výchovy psali na konkrétní den.

Po společné schůzce následovaly schůzky s jednotlivými třídními učiteli, na kterých byli rodiče seznámeni s plány jednotlivých tříd.

Mgr. Marta Novotná (21. 11. 2016)

 

Turnaj v miniházené

Turnaj proběhl 11. 11. 2016 za účasti patnácti družstev ze sedmi škol. Poprvé se zúčastnila i Základní škola Zhoř. Naši školu reprezentovali Bohuslav Musil, Tomáš Kellner, Tomáš Bořil, Matouš Sobotka, Radim Němec, Zdeněk Bartoníček, Patrik Dvořák, Julie Musilová, František Rosecký, Matyáš Navrátil, Zdeněk Dobrovolný, Ondřej Štohanzl, David Vlček, David Dočekal a Petr Kuba. Družstvo starších obsadilo krásné 2. místo, když ve finále bylo poraženo Základní školou Švermova, Žďár nad Sázavou. Družstvo mladších obsadilo 5. místo. Nejlepšími hráči byli z družstva starších Bohouš Musil, který byl neoficiálně vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Mezi mladšími zahráli velmi dobře David Dočekal a David Vlček a v brance Zdeněk Dobrovolný.

Mgr. František Sládek (18. 11. 2016)

 

Exkurze žáků 9. ročníku na SOŠ Nové Město na Moravě

V úterý 15. 11. 2016 se většina žáků 9. ročníku vypravila na exkurzi do SOŠ v Novém Městě na Moravě. Tato exkurze měla žákům přiblížit náplň některých učebních a studijních oborů, které škola nabízí, a usnadnit jim tak jejich vlastní rozhodování při volbě střední školy. Děvčata se jela podívat na budovu školy přímo v Novém Městě na Moravě, kde se vyučují maturitní obory, kluci strávili více času přímo v budovách odborného výcviku, kde si každý vyrobil dřevěnou vařečku a dekoraci v podobě zajíce. Věřím, že tato zkušenost pomohla některým žákům vytvořit si reálnější představu o tom, co obnáší některé obory a také o následném uplatnění absolventů, popřípadě o možnostech nástavbového studia.

Fotografie

Mgr. Eva Jarošová (15. 11. 2016) 

 

Pracovní činnosti ve 3. ročníku

1O. listopadu jsme hodinu pracovních činností věnovali výrobě rámečku na obrázek. Děti si obrousily a uhladily připravená dřívka a z nich pak slepily rámeček. Ten si nazdobily korálky, stuhami nebo kamínky, přidělaly očko na zavěšení a rámeček byl na světě. Děti měly z výrobků velkou radost, plánovaly, jakou fotografii si do rámečku dají nebo komu svůj výrobek věnují.

Fotografie

Mgr. Marta Novotná (10. 11. 2016) 

 

Festival vzdělávání, exkurze do firmy TELEFLEX

10. 11. 2016 jsme se s žáky 8. ročníku vypravili na Festival vzdělávání do Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou a zároveň na exkurzi do žďárské firmy Teleflex.

Firmou, která se specializuje na výrobu a montáž zdravotnických katetrizačních prostředků, nás provedl jeden ze zaměstnanců. Ukázal nám práci na jednotlivých úsecích výroby. Žáci si mohli prohlédnout zdravotnický balíček, který firma vyrábí na míru zákazníkům – nejčastěji do USA. Pohybovat jsme se mohli pouze tzv. „špinavými zónami“, kde nehrozila kontaminace výrobků. Následovala krátká prezentace firmy, ukázka oděvů zaměstnanců a zodpovězení dotazů.

Po přesunu do Domu kultury jsme si prošli nabídky jednotlivých středních škol. Účast středních škol na Festivalu vzdělávání byla vysoká a každý si mohl načerpat informace právě o té škole, která ho zajímá. Mnohé školy doplňovaly své prezentace ukázkami výrobků, technologií a lákaly budoucí studenty na soutěže, při nichž mohli účastníci získat pěkné ceny.

Mgr. Eva Jarošová (14. 11. 2016)

 

Dětské divadelní předplatné - NA KOUZELNÉM PALOUČKU

10. 11. 2016 jsme s 1. a 2. třídou vyjely do Žďáru nad Sázavou na loutkovou revue v podání loutkoherecké skupiny Loudadlo, která spolupracuje s Českou televizí na pořadu pro děti Studio kamarád.

Do představení byly zařazeny černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které uváděly všechny děti v úžas. V pořadu se střídaly dialogy s písničkami a soutěžemi. Nakonec se nám představili hosté Jů a Hele. Všichni jsme odcházeli plni neuvěřitelného dojmu, co lze všechno vidět a zažít v malém divadélku.

Alena Šorfová Uttendorfská (10. 11. 2016)

 

Podzimní tvoření 7. ročníku v DPŽ

V úterý 1. listopadu, se někteří „sedmáci“ vydali za seniory do DPŽ, kde společně krášlili prostředí podzimními dekoracemi.

Vyráběli jsme podzimní věnce z listí, podzimní prostříhávané lístky a koláčky s jablíčky se skořicí.

Uvařili jsme si kávu, čaj, ochutnávali koláčky, vyráběli jsme, poslouchali příjemnou hudbu. To nejdůležitější, proč jsme ale přišli, bylo si popovídat. Dopolední program jsme si krásně užili a věříme, že jsme svojí přítomností udělali všem seniorům radost.

Mgr. Martina Maloušková a Jana, Simona, Šárka, Ivana, Lukáš, Naty a  Nikola - žáci 7. ročníku (8. 11. 2016)

 

Peníze a my - 1. 11. 2016

Na první listopadový týden připravili zástupci obchodní školy ve Žďáře nad Sázavou soutěž finanční gramotnosti. Zaregistrovali jsme jeden tým (Marková Jana, Vlček Richard, Jeřábek Jiří) a jeli vyzkoušet štěstí. Před začátkem nikdo netušil, co nás přesně čeká.

První část tvořil test znalostí z finanční matematiky, který vyplňoval každý zvlášť. Nejlepší jednotlivci byli též oceněni na konci celé soutěže. Pak už přišla na řadu spolupráce celého týmu. Zadání znělo: připravit rozpočet čtyřdenního zájezdu do Londýna. Samozřejmě dostali přesné pokyny a potřebné informace. Pak proběhla prezentace před ostatními.

Tři porotci se po skončení radili a bodovali jednotlivé týmy. Všichni chtějí vyhrát, ale když vyhlašovali postupně třetí a druhé místo, naše naděje stoupaly. A pak to přišlo! Na prvním místě se umístil tým ze Základní školy v Nížkově. Překvapení a veliká radost. Dort a další dárečky.

Obstát v obrovské konkurenci velkých škol, porazit ostatní týmy a zpracovat nejlépe zadání je to, na co můžeme být náležitě hrdí. Všem ještě jednou blahopřeji.

Mgr. Lucie Zezulová (3. 11. 2016)

 

Výlet do Brazílie

Dne 3. 11. 2016 jsme se s dětmi ze 7. ročníku vydali do Žďáru nad Sázavou na naučný program o Brazílii. Program pořádají manželé Mottani, kteří celý svůj život cestují a vždy ze svých cest přivezou spoustu artefaktů a obrázků, které pak prezentují společně se svými zážitky dětem základních a středních škol. Letošní výprava se týkala největšího státu Jižní Ameriky Brazílie.

Děti se prostřednictvím výkladu, fotek a videoukázek přenesly do Rio de Janeira, Brasílie (hlavního města) a bažinaté oblasti Pantanal, která je největší svého druhu na světě. Zažili jsme díky poutavému vyprávění nevšední dopoledne.

Žáci 7. ročníku a Mgr. Martina Klímová (3. 11. 2016)

 

Novoveselský míč - 25. 10. 2016

Letos podruhé vyrazily dva týmy děvčat do Nového Veselí utkat se ve vybíjené s ostatními školami. Konkurence byla veliká. Bohužel letos jsme neměly takové podmínky na trénování, které by nám pomohly v konkurenci obstát. Oba týmy se umístily mezi posledními ve své kategorii. To ale nevadí. Děvčata si zasoutěžila, náramně si to užívala a nakonec všechna souhlasila, že to zkusíme za rok znovu. To už by nám mělo sloužit naše nové hřiště. Tak snad lepší zázemí pomůže týmům být v příštím roce úspěšnější. Důležité bylo zúčastnit se a užít si, a to se podařilo naplnit.

Fotografie

Mgr. Lucie Zezulová (3. 11. 2016)

 

Exkurze Po stopách Keltů

V závěru učiva o pravěku se žáci 6. ročníku vydali za dalšími informacemi do muzea v Nasavrkách, aby ještě podrobněji poznali život Keltů, kteří obývali i území našeho státu. Úkolem „mladých badatelů“ bylo pozorně poslouchat, dívat se kolem sebe a pak vyplnit pracovní list s otázkami, které se týkaly např. oblečení, řemesel, náboženství nebo obživy tohoto kmene. Po návratu do školy jsme si odpovědi prošli a také zhodnotili přínos této exkurze. Všem žákům se návštěva muzea líbila a možná, že někteří se do tohoto kraje ještě někdy vrátí na prohlídku oppida, které bude slavnostně otevřeno 5. 11. 2016.

Mgr. Hana Kučerová (24. 10. 2016)

 

Výukový program Vikingové

I v novém školním roce k nám zavítala skupina historického šermu Pernštejni s výukovým programem o Vikinzích a v hodinovém pořadu přiblížila žákům 3. - 9. ročníku charakteristické rysy života tohoto národa. Žáci si prakticky vyzkoušeli vojenskou taktiku těchto pověstných válečníků. Představení spojené tradičně s ukázkou šermířského umění účinkujících se žákům líbilo.

Fotografie

Mgr. Hana Kučerová (24. 10. 2016)

 

Dětské divadelní předplatné

Pro velký zájem dětí z 1. a 2. ročníku jsme se přihlásili na dětské divadelní předplatné do Žďáru nad Sázavou. Čeká nás během školního roku 7 divadelních představení. První již máme za sebou.

V podání manželů Táborských jsme zhlédli Pohádkové nepohádky Josefa Čapka. V představení se poznaly děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Ale dozvěděly se také, jak by to s nimi mohlo dopadnout. ,,Povídání,, bylo podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, které byly vytvořeny v duchu ilustrací J. Čapka.

Pro malé děti možná představení nebylo tolik záživné jako klasická pohádka, o to více poučné hravou formou.

Alena Šorfová Uttendorfská (20. 10. 2016)

 

Přírodovědný klokan

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Soutěž každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a 9. třídy. Nejlepšími řešiteli byli žáci 9. ročníku: Marková Jana (77 bodů), Bartoníček Jakub (73 bodů) a Sekničková Erika (64 bodů).

Mgr. Hana Svobodová (17. 10. 2016)

 

S country tanci do stodoly

Taneční program zaměřený na country tance, který byl pokračováním loňské úspěšné lekce se i letos vydařil. Děti z 1. - 5. třídy se zdokonalily v tanečních krocích, naučily se pozorněji vnímat hudbu a rytmicky se vyjadřovat. Ač každý s jinými hudebními a pohybovými předpoklady a s různým zájmem o tanec, všichni byli spokojeni a po 90 minutách pohybu i příjemně unaveni.

Fotografie

Ivana Junová (17.10.2016)

 

Divadelní představení KM II

Na první divadelní představení jsme vyrazili do Žďáru nad Sázavou dne 12. 10. 2016. Viděli jsme dramatizaci čtyř Nerudových Povídek malostranských. Divadlo se nám líbilo a už se těšíme na další prosincový pořad. Po skončení představení jsme navštívili výstavu Pojďte s námi do lesa v muzeu Na Tvrzi. Kromě připomenutí rostlinstva a živočišstva Vysočiny jsme se dozvěděli zajímavé informace o myslivosti v našem regionu. Domů jsme se vraceli s pocitem hezky prožitého dopoledne.

Jana Chvátalová - žákyně 6. ročníku (17. 10. 2016)

 

Jablečné pečení v DPŽ

Každé první úterý v měsíci se do Domova pokojného života v Nížkově vypraví nějaká skupinka žáků, aby strávila pěkné chvíle se staršími spoluobčany. V říjnu volba padla na polovinu žáků osmého ročníku. Spolu s třídní učitelkou připravili pečení dvou moučníků z jablek. Senioři se tak zapojili do výroby a nakonec si mohli ještě pochutnat. K tomu všemu hrála příjemná hudba a vedl se nenucený rozhovor. Výborný zákusek dostali všichni občané pečovatelského domu. Snad se podařilo vytvořit příjemnou podzimní atmosféru, provonět celý dům jablky a přinést lidem trochu radosti.

Mgr. Lucie Zezulová (11. 10. 2016)

 

Jak se mlčí nahlas

V rámci Kulturního minima vyrazili přihlášení žáci 3. - 5. ročníku na první divadelní představení. Jednalo se o pantomimu Jak se mlčí nahlas v podání skvělého mima Michala Dufka. Každý příběh podkreslený hudbou byl doplněn hádankou, za správné zodpovězení čekala děti sladká odměna. Řada dětí si společně s mimem vyzkoušela pantomimu na podiu, byla součástí jeho vystoupení. Představení ukázalo nám všem, že beze slov se dá říci téměř vše.

Mgr. Miluše Chalupová (7. 10. 2016)

 

Projekt Náš kraj

Prvním projektem v novém školním roce byl projekt Náš kraj, kdy žáci navštěvují různá místa našeho regionu a seznamují se s jeho kulturními i přírodními zajímavostmi. Letos všechny starší ročníky putovaly společně s třídami, nad kterými mají patronát. Své poznatky a zážitky žáci společně se svými učiteli zpracovali do poučných a promyšlených vystoupení, kde předvedli, co jim putování přineslo. Za všechny uvádím alespoň jeden popis cesty žákyň 9. ročníku:

Dne 29. 9. jsme se společně se 3. třídou vydali vlakem do Ronova nad Sázavou. Nejprve jsme se zastavili u Olšiakovy sochy draka a potom jsme pokračovali v cestě a oborou došli ke zřícenině hradu. Prohlédli jsme si zbytky kamenných stěn. Další zastávka byla u zámku a starobylého mostu. Potom jsme se vydali na cyklostezku, kde jsme si s třeťáky zahráli hry. Odtud jsme šli pěšky do Přibyslavi a pak jsme dojeli autobusem do Nížkova. Putování se nám líbilo.

Fotografie z putování 6. ročníku

Fotografie z prezentace projektu

Jana Marková a Lucie Sobotková - žákyně 9. ročníku a Mgr. Hana Kučerová (7. 10. 2016)

 

Pohádka Lesněnka

Naše první divadelní představení v novém školním roce se jmenovalo Lesněnka. Pohádku navštívili žáci 1. - 2. ročníku spolu se zdejší mateřskou školou. Děti se potkaly s krásnými loutkami z lesního království a příběhem o nehynoucí lásce. A jak děti vnímaly jednotlivé postavy?

Princezna: chtěla si vzít Vítka, ale rodiče jí tu svatbu nechtěli dovolit….(Janička)

Víla: hezky tančila a zpívala a měla hezké vlasy….(Lucinka)

Pavouk: byl zlý, jedinečný a jedovatý...(Anetka)

Vítek: byl statečný a hezký a měl zelené vlasy….(Davídek)

Princ Choroš: uměl zakřičet tak, že se Mokroš otřásal strachy…..(Ninuška)

Ivana Junová + děti 2. ročníku (23. 9. 2016)

 

Přírodovědná soutěž Jeřabinka

Konec Slavností Jeřabin zvěstuje příchod přírodovědné a regionální soutěže JEŘABINKA, která se konala 20. září 2016. V letošním roce naši školu reprezentovala dvě družstva. Do skupiny mladších byli vybráni žáci z 5. a 4. ročníku: Perničková Tereza, Hošková Nikola, Klímová Anna, Bartoníček Zdeněk. Do družstva starších žáků byli nominováni zástupci 9. ročníku – Frühbauer Filip, Doležalová Eliška, Sekničková Erika, Rosecká Gabriela.

Ve skupinách putovali po vytyčené trase naučné stezky kolem Zelené hory a plnili
na jednotlivých stanovištích úkoly. Žáci dokazovali své znalosti z mnoha tematických okruhů jako např. meteorologie, ryby, region, léčivé rostliny, ptáci atd. V zámeckém nádvoří byly připravené různé doprovodné akce pro soutěžící. Mohli si vyzkoušet aktivity jako skládání origami, tvoření slunečních hodin, výrobu indiánského lapače snů aj. Překvapivě byla vyhodnocena i jedna z doprovodných soutěžních aktivit a družstvo starších žáků zvítězilo.

I přes velkou konkurenci ostatních základních škol naši žáci svými nabytými znalostmi nezklamali. V celkových výsledcích rozhodovaly minimální bodové rozptyly. Nakonec starší žáci obsadili krásné 6. místo. Mladší žáci nás napínali do poslední chvíle. Nakonec se čekání vyplatilo. Je to nejlepší výsledek za celou éru našich účastí v soutěži Jeřabinka. Získali krásnou stříbrnou příčku a pouhé dva body je dělily od samotného zlata.

Našim přírodovědným talentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Fotografie

Mgr. Hana Svobodová (21. 9. 2016)

 

Cyklistický kurz

Počasí v první polovině září nám přálo natolik, že jsme si užili cyklistický kurz se vší parádou. Žáci od 4. třídy mají možnost se přihlásit na třídenní cyklistický kurz. Během těchto dnů se postupně seznamují s tematikou týkající se jízdy na kole (podmínky provozu, dopravní značky, křižovatky, první pomoc, jízda zručnosti). Jeden den se jede na kole na dopravní hřiště do Žďáru nad Sázavou. Kurz je zakončen školním kolem soutěže „Mladý cyklista“, ve které se naši reprezentanti dostali minulý rok až do krajského kola.

Cyklistický kurz patří mezi naše tradiční akce. Čas věnovaný jeho přípravě a realizaci se projevuje právě v soutěžích zaměřených na dopravní výchovu. Vysoký počet přihlášeným dětí a jejich dobré výsledky nám nadále dávají motivaci k jeho realizaci i v příštích letech.

Výsledky školního kola dopravní soutěže mladých cyklistů

Mgr. Lucie Zezulová (19. 9. 2016)

 

Návštěva DPŽ Nížkov

Polovina naší třídy se 6. 9. 2016 vydala za obyvateli Domu pokojného života v Nížkově. V hodinách výtvarné výchovy jsme vytvořili plakáty a pozvánky. Osobně jsme potom většinu

obyvatel tohoto domova pozvali na „herní dopoledne“. Společně jsme si zahráli piškvorky, karty, společenskou hru „Bombu“ a vyluštili křížovku. Všechny hry nás bavily a oceňujeme i hráčské úsilí všech zúčastněných.

Bára Závodná a Kristýna Paříková - žákyně 9. ročníku (13.. 9. 2016)

 

NOČNÍ POCHOD

Začátek školního roku a konec prázdnin jsme tentokrát pojali netradičně, a to prvním ročníkem NOČNÍHO POCHODU. V pátek 2. 9. 2016 jsme se v 19:30 hod shromáždili před školou, kde jsme vyslechli základní informace o této akci, kam máme dojít, co nás tam čeká a co všechno budeme muset absolvovat, abychom vše úspěšně zvládli. Krátce před tři čtvrtě na osm večer jsme vyšli po polní cestě proti zemědělskému družstvu a došli asi po půl hodině na louku blízko chaty, kde na nás čekaly první úkoly. Mohli jsme si vyzkoušet hod na plechovky nebo uhádnout, co za předmět se skrývá v kouzelné tašce. Zatímco jsme se bavili těmito úkoly, setmělo se. A v této chvíli nastoupily do akce „ nadpřirozené“ bytosti. Děti se svými rodiči měly za úkol projít vymezenou trasu, která byla označena svítícími lucerničkami. Cestu jim komplikovaly „ježibabky“, které je nejen trochu postrašily, ale zároveň ukázaly i cestu ke stromu, kde byla pověšena tabule, na kterou se ti nejodvážnější podepsali. Potom už zbýval jenom kousek zpět na louku, kde si všichni mohli opéct svůj špekáček. Posledním úkolem celé akce byla zpáteční cesta domů, která proběhla za úplné tmy. Děti měly s sebou různá světýlka, kterými si na cestu svítily.

Myslíme si, že tato akce byla úspěšná, k čemuž přispělo i pěkné počasí, a chtěli bychom ji zopakovat i na začátku příštího školního roku.

Mgr. Miroslav Hromádka (2. 9. 2016)

 

Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2016 se opět otevřela školní budova a do školy se po prázdninách vrátili žáci. V průběhu prázdnin jsme nechali část školy vymalovat, v některých třídách jsme vyměnili koberce a proběhly další drobné opravy a úpravy. První hodinu v novém školním roce strávili všichni žáci se svými třídními učiteli, byli seznámeni s průběhem prvního týdne ve škole a s rozvrhem hodin. Žáci 1. ročníku přišli tradičně se svými rodiči, seznámili se nejen s paní učitelkou, ale dostali také vybavení do školy. Od Základní školy Nížkov obdrželi zdarma kromě učebnic i další pomůcky v hodnotě 200,- Kč. Kraj Vysočina vybavil každého prvňáčka kufříkem "Bezpečně do školy" a stavebnicí "Roto z Vysočiny". Rodiče prvňáčků byli také seznámeni s projektem "Hodina pohybu navíc".

Slavnostní zahájení školního roku 2016 – 2017 proběhlo v 8 hodin před školou. Žáci, rodiče prvňáčků, pedagogický sbor a hosté si nejprve vyslechli projev pana starosty Josefa Vlčka. Ředitelka školy pak přítomné krátce seznámila s rámcovým plánem na nový školní rok a představila žákům a rodičům pedagogický sbor. Popřála také jménem pedagogického sboru všem žákům školy, aby se jim v novém školním roce dařilo a byli spokojeni se svými výkony a výsledky.

Mgr. Marta Novotná (2. 9. 2016)

 

Memoriál Petra Vejvody

Zájemci z řad pěších turistů, cykloturistů, kamarádů a přátel Petra Vejvody a jeho rodiny měli možnost společně navštívit místa, kde Petr trávil volný čas, připomenout si jeho statečný čin.

Účastníci 2. ročníku Memoriálu Petra Vejvody se sešli 2. 7. 2016 v dopoledních hodinách a vydali se na vybranou trasu. Volit mohli mezi delší a kratší cestou pro pěší a trasou pro cyklisty. Na startu akce na výletišti u koupaliště v Nížkově obdrželi mapu trasy vedoucí místy, která jsou s životem Petra nějak spojena.

V cíli putování byly pro turisty připraveny pamětní listy, upomínkové předměty a občerstvení. Všichni zúčastnění si pochvalovali nejen krásné počasí, ale i příjemnou atmosféru přátelského setkání.

Na pořádání akce se tentokrát podílela Základní škola Nížkov, obec Nížkov a TJ Sokol Nížkov. Mnozí účastníci zakončili příjemný den posezením při hudbě a dobrém jídle, které v rámci probíhajícího Vysmátého léta zajistili členové TJ Sokol.

Mgr. Petra Musilová (1. 9. 2016)

 

Minulé školní roky:

Školní rok 2015 - 2016

 

Školní rok 2014 - 2015

 

Školní rok 2013 - 2014

 

Školní rok 2012 - 2013

 

Školní rok 2011 - 2012

 

Školní rok 2010 - 2011

 

Školní rok 2009 - 2010