Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Novější 1

Exkurze do Terezína a Lidic

Datum konání: 9. 5. 2024

Dne 9. 5. 2024 jsme se se zájemci z řad žáků 7. ročníku vydali seznámit s pohnutou historií Terezína a Lidic v rámci exkurze pořádané Základní školou Přibyslav. Nejenže jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které se nám budou hodit nejen ve vyšších ročnících, ale zároveň jsme navázali nová kamarádství se žáky ZŠ Přibyslav, kterým bychom chtěli poděkovat za milou společnost a přínosný den.

Přikládáme fotky k nahlédnutí zde


Autor: Darina Kalabusová Publikováno 16. 5. 2024 9:31

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku zde


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 3. 5. 2024 17:34

Piškvorkový turnaj podruhé

Datum konání: 26. 4. 2024

V pátek jsme se po roce opět potkali na již tradičním turnaji v piškvorkách, tentokrát ve stylu japonských bojovníků. Letos se přihlásilo 17 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích – 1. stupeň Rónin a 2. stupeň Samuraj. Všichni žáci se pustili do soubojů s obrovským zápalem a nadšením. Medaili by si zasloužili všichni, ale na stupních vítězů mohou stát vždycky pouze tři:

Kategorie Rónin:
1. Adam Vojta 
2. Matyáš Izrael 
3. Josef Šorf 

Kategorie Samuraj:
1. Melánie Bártová
2. Ester Bruknerová
3. Šimon Sobotka

Sláva vítězům, čest poraženým a děkujeme za příjemně strávené odpoledne. Jak ví každý správný bojovník, trénink dělá mistra :)
Tak potrénujte a budeme se těšit na další ročník!

Děkuji za spolupráci paní učitelce Janě Bruknerová, která si i s malým Maestrem přišla užít piškvorkovou atmosféru.


Autor: Petra Zikmundová Publikováno 26. 4. 2024 14:39

Zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov

Datum konání: 19. 4. 2024

1[1].png

Oznámení o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 19. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 hodin pro všechny děti (i děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou).

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
 • Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte.
 • Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, jsou povinni přijít s dítětem k zápisu, kde vyplní žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Zápis žáků bude probíhat v 1. patře budovy Základní školy Nížkov, Nížkov 11.
 • Podrobnější informace najdete na webu v sekci Dokumenty -> Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz

Ministerské Desatero

Stručné shrnutí Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Podívejte se, co by podle něj měl zvládat nastupující žák první třídy:

1) Pohyb a sebeobsluha Umí hodit a chytit míč nebo skákat na jedné noze. Je samostatné při jídle i osobní hygieně.
2) Zralost Zvládá odloučení od rodičů a dodržuje pravidla.
3) Řeč a komunikace Vyslovuje správně hlásky, mluví ve větách a dovede vyprávět příběh.
4) Koordinace a motorika Umí stříhat, kreslit a skládat papír. Rozlišuje pravou a levou.
5) Zrak a sluch Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
6) Jednoduchá logika Počítá na prstech, chápe, že číslovka vyjadřuje počet, a pozná základní geometrické tvary.
7) Pozornost Umí udržet pozornost na 10–15 minut. Pamatuje si říkadla či básničky.
8) Sociální návyky Umí základní společenská pravidla, zapojí se do práce ve skupině.
9) Tvořivost Vnímá kulturní podněty a samo je vytváří (kreslení, zpívání...). Hraje námětové hry.
10) Orientace Ví, kde bydlí a kam chodí do školky, zvládá běžné praktické činnosti.

Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 2. 3. 2024 21:57

Lyžařský výcvik

Datum konání: 28. 1. 2024

Lyžařský výcvik 28. 1. - 2. 2. 2024 

Stejně jako loni, tak i letos jsme měli před odjezdem obavy, zda budeme mít na čem lyžovat. Předpověď nám nehrála do karet, ale nakonec nás celkem mile překvapila. Sníh byl sice jenom na sjezdovkách, ale oproti loňskému roku nám 2 dny dokonce svítilo sluníčko. Naše věrná společnice - mlha - se samozřejmě dostavila i letos, ale paradoxně pomohla mnohým lyžařům i snowbordistům překonat strach a začalo se jim konečně dařit zkrotit prkýnka pod nohama. Celkově všichni hodnotíme lyžák jako povedený. 

Hodnocení lyžáků od žáků:

"Moc jsme si to tu užily. Naučily jsme se nové věci - ovládly jsme kotvu. Jezdíme (skoro) jako profíci. Užily jsme si i večerní aktivity. Moc se nám líbilo probuzení kluků ze 7. pokoje v 6 hodin ráno, protože si to zasloužili." (Náťa, Veru, Anet, Justy, Barča, Ninuš, Viki, Janča Perničková)

"Lyžák byl super, naučila jsem se obloučky. Jela bych znovu." (Klára)

"Nikdy by mě nenapadlo, jak skvělý bude letošní lyžák. Měli jsme ty nejlepší vedoucí, kteří nás naučili skvěle lyžovat. Celý lyžák jsme si všichni užili, nejradši bychom tu strávili další týden." (Janča Pejchalová)

"Myslím si, že na lyžáku bylo všechno dobré." (Vojta)

"Moc děkuji, že jsem se zde naučil lyžovat. Moc jsem si to tu užil." (Šíma)

Pokud si chcete přiblížit atmosféru na lyžáku, tak zde přikládám k pobavení odkaz.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 8. 2. 2024 13:02

Kde najdu pomoc v krizových situacích?

Vážení rodiče,

vzhledem k posledním událostem považujeme za nezbytné věnovat tématu prevence a obrany proti agresi a násilí pozornost i na naší škole. Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem domluveným, podpůrným způsobem o tomto tématu mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například podporou u školního psychologa nebo dalších členů školního poradenského pracoviště) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.). Více míst podpory můžete najít na nástěnkách ve škole (u hlavního vchodu, v 1. patře u schránky důvěry) a na webových stránkách školy (PRO RODIČE - PORADENSTVÍ - KDE NAJDU POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH).

Jestliže víte, že Vaše dítě prožívá jakékoliv náročné emoce, velmi oceníme, když nás o tom budete informovat, abychom mohli každému nabídnout patřičnou podporu. Pokud nás o něčem takovém informovat chcete, obraťte se prosím na třídní vyučující, příp. na vedení školy.

 Ráda bych zde připomněla zásady, které bychom měli všichni dodržovat:

 1. Rodiče, kteří si vyzvedávají své dítě ze školní družiny, čekají před budovou školy a nevstupují do budovy. S vychovatelkou se spojí telefonicky nebo přes zvonek u hlavního vchodu.
 2. Žáci nikomu neotevírají dveře a nepouští nikoho do školy.
 3. Pokud jste rodiče školkových dětí, nenechávejte prosím otevřené vchodové dveře.
 4. Potřebujete-li se s vyučujícím osobně sejít, domluvte si s ním předem termín.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 1. 2024 13:17

Karneval 2024

Datum konání: 21. 1. 2024

Dne 21.1. se v nížkovské sokolovně konal dětský karneval.

Žáci 8. ročníku a zaměstnanci ZŠ Nížkov si pro malé děti připravili spoustu 

zábavy, občerstvení a aktivit. Aktivity obsahovaly malování na obličej, chození na chůdách,

tancování, puzzle a chytání ryb. Za každou splněnou aktivitu si děti odnesly malou drobnost

v podobě sladké odměny. Letošní občerstvení nabízelo hranolky, hot dog, různé druhy nápojů

a pro zpestření výběru i čerstvý popcorn. Jako každý rok se děti mohly těšit na tombolu.

 

Všem srdečně děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník karnevalu.

 

           Odkaz na fotky: Karneval 2024 – Základní škola Nížkov – album na Rajčeti (idnes.cz)


Autor: Eliška Navrátilová, Tomáš Izrael Publikováno 23. 1. 2024 14:19

Prázdniny v únoru a provoz školní družiny

Vážení rodiče, milí žáci,

připomínám termíny prázdnin, které Vás v únoru čekají.

Pololetní prázdniny: v pátek 2. února 2024 

Jarní prázdniny: od pondělí 12. února do pátku 16.února 2024

Během prázdnin bude provoz ve školní družině přerušen!!!

Užijte si volné dny a naberte hodně sil! 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 14. 1. 2024 21:38

Soutěž "Žďár město budoucnosti"

Město Žďár ve spolupráci s firmou Hettich uspořádalo soutěž "Žďár město budoucnosti", do které se z naší školy zapojily dvě třídy. Zadáním bylo vytvořit návrh čehokoli, co žákům ve Žďáře chybí nebo by chtěli vylepšit. Sedmákům chybí pobočka rychlého občerstvení KFC. Vytvořili proto povedený model fastfoodu vč. venkovního posezení, ale bohužel s tímto návrhem nevyhráli. O dost úspěšnější byla skupina deváťáků pod vedením Peti Koukala a Fildy Toufara, kteří zhotovili návrh na vylepšeného Hotelu Fit. Celý model byl velice propracovaný, všechny požadavky byly důmyslně řešené a po zásluze je odborná porota vybrala mezi 3 vítěze celé soutěže. Vyhlášení proběhlo v sobotu 9. prosince na žďárském náměstí a byly to nervy do poslední chvíle. Deváťáky vyhlásili jako úplně poslední vítěze, takže mnozí z nás značně znervózněli, ale o to větší jsme potom měli radost.  Kluci a holky z devítky dostali příspěvek na školní výlet, takže doufám, že si to náležitě užijí. Všichni účastníci celé soutěže si navíc odnášejí vstupenku do kina.

 

Pokud se chcete podívat na vytvořené modely,  jsou do poloviny ledna vystavené na Staré radnici ve Žďáře n./S. 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 20. 12. 2023 12:11

Z čeho se skládají moje Vánoce?

Datum konání: 13. 12. 2023

V předvánočním čase jsme se vydali společně se 4. a 5. třídou do Žďáru nad Sázavou na Zámek, kde jsme se během vzdělávacího programu s adventní tematikou dozvěděli mnoho nového. Edukační program s názvem Z čeho se skládají moje Vánoce? nás seznámil nejen s historií svátku. Naše putování začalo u slovanského zimního slunovratu, vedlo přes křesťanské oslavy narození Krista, až k dnešní směsici kultur. Navštívili jsme Muzeum nové generace, venkovní prostory areálu Zámku i slavnostní malované prelatury kláštera. Jako třešničku na dortu si žáci vytvořili vlastní raznici a pomocí ní následně vánoční přání.

Přestože nám počasí příliš nepřálo, odjížděli jsme plni nových zážitků a vědomostí. Zkuste se i vy zamyslet nad tím, co je pro každého z nás během Vánoc důležité. Ať už jsou to dárky, strávený čas s rodinou, vůně právě upečeného cukroví, přejeme vám všem ty nejkrásnější vánoční svátky.


Autor: Mgr. Jana Landsmanová Publikováno 19. 12. 2023 20:33

Novější 1