Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Olympiáda v dějepise

Datum konání: 20. 12. 2019

Letošní dějepisná olympiáda byla zaměřena na konec „dlouhého 19. století“ a začátek 20. století. Jedná se o téma, které se probírá na konci 8. ročníku, proto se jí účastnili pouze „deváťáci“. Chválím je, že se mezi nimi našlo tolik zájemců a všichni měli velmi slušné výsledky. Podmínky postupu do okresního kola splnili rovnou 3 žáci. Nejlepší byl již tradičně Petr Śtěpán, který ztratil minimum bodů. Hranici 60% úspěšnosti pokořila i Alžběta Jarošová a Jaroslav Smejkal. Touto cestou bych chtěla všem olympionikům poděkovat za účast a odvahu zapojit se do školního kola a třem postupujícím přeji hodně štěstí v dalších kolech.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 4. 12. 2019 8:46

Vánoční burza výrobků žáků

Datum konání: 29. 11. 2019 - 3. 12. 2019


Publikováno 29. 11. 2019 7:49

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem 2019

Datum konání: 29. 11. 2019


Publikováno 29. 11. 2019 7:48

Kulturní minimum II.

Datum konání: 21. 11. 2019

Také letos mají žáci možnost zhlédnout čtyři divadelní představení v rámci předplatného Kulturní minimum 2, které je určeno pro žáky druhého stupně. První divadelní představení se konalo již 10. 10. 2019. Divadelní hra s názvem Země je kulatá, jinak tě zabiju! nás přenesla na palubu objevné lodi Santa Maňana a do roku 1818. Hra postupně odkrývala složité příbuzenské a přátelské vztahy, ale především indicie o tom, zda je země skutečně kulatá či nikoliv. Následovala návštěva Knihovny Matěje Josefa Sychry, na jejíchž chodbách se žáci dozvěděli, co předcházelo Sametové revoluci, a mohli si prohlédnout vlastnoručně podepsané knihy některých významných českých autorů tehdejší doby.

 

Druhému představení předcházela návštěva knihovny. Čas adventu se přiblížil a my jsme pomalu začali nasávat předvánoční atmosféru. Pomohla nám k tomu přednáška paní knihovnice. Sdělila nám mnoho zajímavostí o vánočních tradicích z celého světa. Víte, kdo nosí dárky ve Švédsku, co nesmí chybět na slavnostní tabuli na Ukrajině nebo jak moc se liší Vánoce v Austrálii od těch našich? My už ano. Divadelní představení neslo název Staré řecké báje a pověsti. I přes notoricky známý námět, bylo dramatické pojetí velice originální. Skupinka žáků dostala za úkol zdramatizovat některé báje a pověsti. Děj se tak odehrával ve dvou rovinách – promluvy teenagerů, kteří plní zadaný úkol, a samotná realizace a dramatizace jednotlivých mytologických příběhů. Právě svým zpracováním byla divadelní hra s klasickou literární tematikou snadno pochopitelná a zajímavá pro zúčastněné žáky a všichni jsme se shodli, že nás tato hra bavila.

 


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 28. 11. 2019 12:20

Drogy berou duši - výuka slohu prakticky

Datum konání: 28. 11. 2019

Drogy berou duši!
Drogy vám vezmou život.
Drogy vám udělají z rodiny nepřátele!
Jednou nestačí!
Bude vám pořád hůř.
Chvíle štěstí?


To jsou pouze některé z výroků, otázek a myšlenek, které zazněly během diskuse v hodině slohu v 9. ročníku. A co žáky k otázkám a hledání odpovědí přivedlo?
Jejich spolužačka Andrea si pro ně připravila výklad na téma Drogy, v němž posluchače poutavým způsobem seznámila nejen s odbornými informacemi o drogách, jejich druzích, účincích a nebezpečí. Svým vystoupením, které doplnila zajímavým dokumentárním filmem, nejen prokázala, že umí připravit a přednést výklad, ale vyvolala u spolužáků chuť a zájem o problematice drog mluvit a vyjádřit se k ní. Po vyslechnutí výkladu a shlédnutí dokumentu se ve třídě rozpoutala emotivní, ale smysluplná a věcná diskuse. Jednotliví žáci se bez ostychu k problému vyjadřovali a sdělovali své postoje, navzájem si kladli otázky a hledali na ně odpovědi. Protože během diskuse zazněla spousta zajímavých informací a postřehů, rozhodli jsme se, že téma nenecháme vyznít jen tak naprázdno, ale že se svými názory seznámíme i žáky ostatních ročníků formou jednoduché nástěnky. Během několika minut tak vznikl za přispění všech členů skupiny panel plný informací, sdělení, otázek a podnětů k přemýšlení. Žáci se shodli na názvu nástěnky Drogy berou duši!
Během dvouhodinového bloku českého jazyka, jsme si tak prakticky vyzkoušeli nejen proslov a výklad, ale také aktivní naslouchání, seznámili se s pravidly diskuse, učili jsme se prezentovat a obhajovat své názory a postoje, hledat argumenty, třídit informace a vyvozovat z nich závěry, tyto závěry a svoje myšlenky srozumitelně formulovat. I když se nám nepodařilo najít jednoznačné odpovědi na všechny otázky, určitě jsme si všichni uvědomili množství důležitých věcí a dozvěděli se jeden o druhém něco nového. Všichni žáci si zaslouží za práci v hodině pochvalu – Andrea za vhodně zvolené a zpracované téma, ostatní za aktivní účast v diskusi, respektování názorů druhých a ochotu zamýšlet se.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 28. 11. 2019 12:16

Borneo - ostrov nosatých opic

Datum konání: 19. 11. 2019

V rámci výuky zeměpisu v 7. ročníku vyrazily děti 19. 11. 2019 do Žďáru nad Sázavou na poutavou přednášku cestovatelů Motani – Borneo - ostrov nosatých opic a sloních trpaslíků. Žáci se seznámili s Borneem. Borneo, indonésky Kalimantan, je největší ostrov Velkých Sund a s rozlohou 737 000 km² třetí největší ostrov na Zemi. Co všechno se žáci dozvěděli? Že se ostrov nachází v jihovýchodní Asii, jaká flora a fauna se na ostrově vyskytuje, zajímavosti ze života domorodých obyvatel a mnohé další. Přednáška s bohatou videoprojekcí sloužila k rozvoji vědomostí o této oblasti světa. Poté děti navštívily expozici v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. Výstava pojednávala o revolučních dnech roku 1989. Tímto způsobem si žáci rozšířili své znalosti o klíčových momentech našich novodobých dějin.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 24. 11. 2019 11:56

Beseda se spisovatelem

Datum konání: 22. 11. 2019

Blíží se konec měsíce a tedy i hodina, kdy budou mít žáci prostor prezentovat knížky, které v poslední době přečetli a seznámit své spolužáky s pocity, postřehy a dojmy, jež v nich přečtené tituly zanechaly. Pro některé žáky to není činnost příliš oblíbená, protože nejsou moc aktivními čtenáři. Rozhodly jsme se proto s kolegyněmi pokusit se udělat další krůček k tomu, aby žáci získali ke knížkám bližší vztah.

V jedné z posledních hodin literatury možná někteří žáci 5., 6. a 7. ročníku získali tip na zajímavou knihu. Do školy za námi přijel Tomáš Crlík – mladý autor dobrodružných knih pro mládež, který žákům osvětlil, co obnáší být spisovatelem, jak vzniká kniha od nápadu autora až po její doputování ke čtenáři. Kromě toho přečetl dětem několi ukázek ze své poslední knihy Strážci země a odpověděl na všechny jejich otázky. Žáci se neptali pouze na fantasy literaturu, jejímž je Tomáš Crlík autorem, ale také na motivy, které ho vedly k psaní knih, na překážky, jež musel překonat, na technické záležitosti související se vznikem knihy a na jeho spisovatelské plány do budoucna.

Beseda určitě přispěla k posílení pozitivního vztahu žáků ke čtení a literatuře, a podpořila tak naše snažení v hodinách českého jazyka a splnění některých vzdělávacích cílů.

Všichni žáci, kteří se besedy účastnili, zaslouží pochvalu za vzorné chování, soustředěnost a hlavně za odvahu klást autorovi věcné a zajímavé dotazy. Odměnou jim snad byly autorovy odpovědi, nový čtenářský zážitek a pro některé i možnost si knížku zakoupit.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 24. 11. 2019 11:53

Úspěšní házenkáři

Datum konání: 15. 11. 2019

 

Dne 15. listopadu jsme jeli na Školní ligu házené na ZŠ Švermova do Žďáru nad Sázavou.
Základní školu Nížkov reprezentovali: Matyáš Izrael, Dominik Jaroš, Martin Pernička, Honza Kuba, Tadeáš Vlček, Matěj Doležal, Šimon Sobotka, Tomáš Izrael, Míla Šorf, Justýna Šorfová, David Dočekal, Vlček.
Trenéři: Julie Musilová a David Vlček.
Na lize miniházené ve starší skupině hrálo deset týmů, v mladší skupině týmů jedenáct.
Nejlepší střelec byl David Dočekal. Nejlepší gólman, který pustil pouze jeden, gól byl David Vlček.
Starší skupina:
Nížkov A 5:0 Sázava A
Nížkov A 4:0 Švermova C
Nížkov A 6:1 Palachova B
Nížkov A 4:1 Švermova A
Nížkov A 8:0 Palachova A
Nížkov A 2:1 Sázava A

Mladší skupina:
Nížkov B 4:2 Švermova E
Nížkov B 1:10 Nově Veselí B
Nížkov B 2:2 Palachova C
Nížkov B 3:6 Sázava B
Tým A se umístil po výborném výkonu na 1. místě ve skupině starších. Tým B se umístil na 5. místě ve skupině mladších a také zaslouží pochvalu za svůj výkon.

 


Autor: Julie Musilová, žákyně 6. ročníku Publikováno 24. 11. 2019 11:52

Tradiční Festival vzdělávání

Datum konání: 19. 11. 2019

Již tradičně jsme v listopadu využili možnosti navštívit s žáky 8. ročníku přehlídku středních škol na žďárském Festivalu vzdělávání. Zároveň se nám podařilo zajistit i exkurzi do firmy ZDAR, kde se žáci mohli seznámit s různými profesemi, které zajišťují fungování dopravní společnosti. Výjezd z Nížkova i přesun z firmy ZDAR k Domu kultury byl zajištěný v rámci festivalu. Dohled nad žáky převzala jejich třídní učitelka Mgr. Petra Zikmundová. Projít si bohatou nabídku středních škol mohli žáci individuálně. Každý se tedy věnoval zejména těm stánkům, kde nabízeli pro něj zajímavé obory. Žáci si mohli nabrat zásobu informačních letáčků, ptát se zástupců škol nebo současných studentů. Výběr střední školy není pro nikoho snadný. Doufám tedy, že jsme i my touto cestou přispěli k lepšímu rozhodování našich žáků při volbě budoucího povolání.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 24. 11. 2019 11:50

Kontakt na pan Matěje Domkáře

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tréninků házené v Novém Veselí prosím kontaktujte pana Matěje Domkáře: tf: 778011848.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 19. 11. 2019 15:43