Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Zelený balíček - Sladkovodní ryby, rybaření

Datum konání: 16. 11. 2018

Projekt probíhal v každém ročníku jiným způsobem, s ohledem na věk dětí a jejich možnosti.

Ve 4. třídě jsme začali poslechem pohádky Jana Wericha O rybáři a jeho ženě, dále jsme připravili rybičkovou pomazánku a odnesli malou ochutnávku i dětem ze sousedních tříd. Hlavním bodem byla beseda našeho spolužáka Matěje Neubauera, náruživého rybáře. Ten si pro nás připravil množství obrázků ryb s komentářem, ukázal nám rybářský prut a další pomůcky a povídal nám o svých zážitcích a o tom, co je třeba k získání rybářského průkazu. Patří mu veliký dík a pochvala.

Žáci 2. třídy se prostřednictvím počítačové prezentace seznámili se sladkovodními rybami. Poté následovala „poznávačka“ a krátké video o tom, co potřebuje každý začínající rybář – Rybářská školička s Jakubem (Vágnerem). Leontyna a Daniel Škarydovi přinesli rybářský prut s navijákem, různé druhy umělých návnad a krmení pro ryby; Lukáš Velín donesl podběrák a Patrik Jaroš pexeso s rybami. I druháčkům patří poděkování za aktivní přístup.

Prvňáčci zahájili projekt krátkou pohádkou O rybách a rybářích. Následně si pohádku zahráli a vyhledávali ryby v encyklopediích. Povídali si o částech rybího těla, způsobu dýchání, pohybu, významu některých druhů ryb, vysvětlili si, kdo je porybný a rybář, co znamená slovo návnada, naviják, podběrák a prut. Následně děti dostaly obrázky 4 nejznámějších ryb a měly za úkol správně přiřadit název, obrázek vystřihnout, vybarvit, nalepit do sešitu a opsat správný název sladkovodní ryby. Kdo byl brzy hotov, lovil na koberci papírové rybičky a určoval slabiky. I naši nejmenší pracovali s nadšením.

Žáci 7. a 8. ročníku v rámci projektu společně zhlédli 3 krátká videa (Sladkovodní ryby, Dravé ryby, Nedravé ryby) a následně již odděleně soutěžili ve skupinách ve hře Riskuj. Volili si okruh otázek a jejich obtížnost. Družstvo s nejvyšším dosaženým počtem bodů zvítězilo.

Věřím, že projekt o přírodě si děti užily a odcházely s novými poznatky a někteří i s touhou stát se rybářem.

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 7. 12. 2018 11:52

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem

Datum konání: 30. 11. 2018

Obec Nížkov, Základní škola Nížkov, Mateřská škola Nížkov a Svaz žen Nížkov srdečně zvou na tradiční předvánoční akci pro děti i dospělé. Na programu je vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, pro děti tentokrát andělská stezka (ačkoli nebudou chybět ani čerti) a mikulášská nadílka a v závěru rozsvícení obecního vánočního stromu. Připraveno bude i občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. V jídelně Základní školy Nížkov současně proběhne tradiční burza výrobků žáků.

Začátek akce v 15:30 hodin na návsi.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 23. 11. 2018 9:38

Křoupat zdravě dá se hravě

Datum konání: 8. 11. 2018

Návštěva divadla je jistě nedílnou součástí vzdělávání dětí. I letos byl o kulturní předplatné ve Žďáře nad Sázavou velký zájem. Hlavním tématem prvního pořadu bylo téma zdravého jídla, které mezi dětmi není zas tak populární. Na příkladu postav Jeníčka a Mařenky, kteří se v našem příběhu jmenovali Křupík a Smaženka, hlavní účinkující ukázala, kam to vede, když jsou děti ochotné obětovat za  smažené a křupavé pochutiny (které jejich organizmus zatěžují) za svoje zdraví, pohyblivost a dokonce za lásku svých nejbližších. Příběh měl ukázat, jak chutné a zábavné mohou být ty zdravé a netučné a přesto hodnotné potraviny. Celým příběhem se vinuly písničky na téma jídlo a pochutnávání. Děti si s účinkujícími i zatancovaly.

 


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 23. 11. 2018 9:23

Miniházená - školní liga

Datum konání: 9. 11. 2018

První kolo školní ligy proběhlo na ZŠ Švermova ve Žďáře n. S. 9. 11. 2018. Poprvé se zúčastnilo dvacet družstev  z devíti škol. Naše škola nastoupila se dvěma družstvy. Starší i mladší bojovali se střídavými úspěchy. Starší podlehli Novému Veselí A 1 : 5, ZŠ Švermova ZR 0 : 1, ZŠ Zhoři 3 : 1 a porazili pouze Hamry A  7 : 1. V boji o celkové 7. a 8. místo podlehli ZŠ Polničce 1 : 2 na penalty, když celý zápas dokázali udržet nerozhodný výsledek. Obsadili tedy 8. místo.  Nejlepšími střelci byli David Vlček a David Dočekal. Starší reprezentovali: Patrik Dvořák, Matyáš Navrátil, František Rosecký, Ondřej Štohanzl a Matyáš Sobotka. 

Mladší porazili Nové Veselí B 8 : 5, Sázavu B 8 : 1 a podlehli těsně Hamrům B 4 : 5 a Švermově C 3 : 9. V souboji o 7. a 8. místo porazili Švermovu D 3 : 2 a obsadili 7. místo. Nejlepší střelec  byl Šimon Sobotka, dobře zachytal Matěj Neubauer, neztratili se ani sourozenci Šorfovi a Tomáš Izrael. Školu ještě reprezentovali Jan Henzl a Matěj Němec. Pochvalu zaslouží i starší asistenti Jakub Dočekal a Matouš Sobotka. Snad na příštím turnaji, který proběhne v měsíci prosinci, budeme úspěšnější.


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 20. 11. 2018 13:49

Havaj a Florida

Datum konání: 13. 11. 2018

 

Žáci 7. ročníku se v úterý 13. 11. 2018 zúčastnili přednášky o Floridě a Havaji. Přednáška probíhala formou poutavého vyprávění doprovázeného promítáním fotografií a videozáznamů z Miami, zábavných parků v Orlandu a z plavby po národním parku Evertglades. Na Havaji si žáci prohlédli pláže, navštívili lávová pole sopky Kilauea. Na konci povídání odpovídali na otázky a získali sladké odměny.Ve druhé části dopoledne žáci navštívili výstavu s názvem Svoboda! Vyslechli si zajímavé vyprávění o životě a osudech některých významných rodáků města. Během výkladu si žáci prohlédli dobové fotografie, oblečení a vybavení domácností na přelomu 18. a 19. století a po vzniku republiky.

 


Autor: Mgr. Marie Štroufová Publikováno 16. 11. 2018 15:00

Dětská práva - projekt

Datum konání: 8. 10. 2018 - 12. 10. 2018

Druhý týden v říjnu patřil již tradičně projektu Dětská práva. Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Cílem celého projektu pro žáky je uvědomění si svých práv a povinností a jejich zvnitřnění. Děti se učí diskutovat, přiměřeně věku samostatně uvažovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v  tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení, shrnutí získaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 9. 11. 2018 14:52

Vandal je barbar

Datum konání: 5. 11. 2018

V druhém listopadovém týdnu jsme se dětmi 4. třídy zúčastnili preventivního programu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou s názvem Vandal je barbar. V tříhodinovém bloku si žáci ujasnili hodnotu svých věcí a věcí ostatních. Program byl zaměřen na to, aby nikdo nebyl lhostejný k okolí a dokázal reagovat, když se nablízku něco špatného děje. Děti pracovaly se zaujetím, během programu si zahrály několik her, tvořily a diskutovaly na dané téma.


Autor: Ivana Junová Publikováno 9. 11. 2018 14:13

Festival vzdělávání 2018

Datum konání: 8. 11. 2018

Každoročně pořádaný Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou navštívili naši žáci 8. 11. 2018.Prezentační výstava možností studia a budoucího pracovního uplatnění byla opět rozšířena o možnost návštěvy některé z partnerských firem. My jsme využili příležitosti nahlédnout do provozu firmy Hettich vyrábějící nábytkové kování. Žáci během komentované exkurze viděli různé druhy výrobků a blíže poznali proces, jakým vznikají. Velmi zajímavá byla i nabídka stipendijního programu ve spolupráci se středními školami v regionu v oborech programátor, nástrojař, strojní inženýr, mechatronik nebo seřizovač.Následně jsme se přesunuli na Festival vzdělávání. Žáci si obešli jednotlivé stánky, u kterých jim zástupci středních škol předali informace a materiály týkající se různých oborů. Věřím, že se žáci dozvěděli užitečné informace, které se jim v budoucnu budou hodit.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 9. 11. 2018 14:11

Přírodopis v 6. ročníku

Datum konání: 5. 11. 2018

Žáci 6. ročníku se v rámci hodiny přírodopisu seznámili s možnostmi zkoumání přírody. Dozvěděli se, že některé děje můžeme pozorovat, aniž bychom do nich jakýmkoliv způsobem zasahovali. Nejčastěji pozorujeme pouhým okem, ale v našem případě také s využitím zvětšovacího přístroje zvaného mikroskop. S tím se žáci podrobně seznámili, nalepili si obrázek jednotlivých částí mikroskopu a zapsali si názvy pomůcek potřebných k mikroskopování. V následující hodině si práci s mikroskopem vyzkoušeli na vlastní kůži. Ve dvojicích museli vytvořit dočasný preparát pokožky z přeměněného listu cibule a ten následně pozorovat pod mikroskopem se zvětšením 10 x 4, 10 x 10 a také 10 x 40. Ve zbývajícím čase zapsali laboratorní protokol do sešitu, nakreslili nákresy pozorovaných buněk a vyvodili stručný závěr. V rámci hodiny byly jednotlivé aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, především kompetence k učení (samostatné pozorování a posuzování, vyvození závěru), komunikativní (práce ve dvojicích) a pracovní (výroba preparátu, práce s mikroskopem).

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 9. 11. 2018 14:07

Minifotbal II. stupeň

Datum konání: 1. 11. 2018

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 se uskutečnil na fotbalovém stadionu FC ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou

již tradiční turnaj v minifotbalu pro žáky II. stupně základních škol. Zápasy byly sehrány

na hřištích s umělým povrchem. Do soutěže se přihlásilo celkem 5 týmů, z nichž dva byly

z vesnických škol. Hrálo se systémem každý s každým na dva poločasy po 10 minutách hrubého času. V utkáních proti soupeřům ze žďárských škol jsme mnoho šancí neměli a utkání jsme prohráli. Soustředili jsme se na utkání s vesnickým protivníkem. V tom se nám podařilo zvítězit

a v turnaji jsme nakonec obsadili 5. místo.

Vyzkoušeli jsme si hrát proti soupeřům, kteří mají ve svých týmech registrované hráče fotbalu. Přestože se nám nad nimi nepodařilo zvítězit, podali jsme bojovný a statečný výkon.

Všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili, patří poděkování.

 

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 5. 11. 2018 10:12