Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Matematické soutěže

Datum konání: 23. 3. 2018

Na jaře se naše škola již řadu let zapojuje do dvou matematických soutěží. Jednou z nich je mezinárodní soutěž Matematický klokan. Vzhledem k technickým problémům jsem letošní ročník uspořádala pouze pro žáky 2. až 5. třídy. Soutěžili ve dvou kategoriích (2. + 3. - Cvrček, 4. + 5. - Klokánek).

V kategorii Cvrček se nejlépe vedlo Tadeáši Lacinovi (79 bodů z 90 – 88%), dále pak Filipu Toufarovi a Lukáši Enderlemu. Ve vyšší kategorii Klokánek se nejlépe umístil Bartoníček Zdeněk (100 bodů ze 120 – 83%), dále pak Patrik Pojmon a Košáková Eliška. Všem moc gratuluji a doufám, že zájem o matematiku vydrží žákům i na druhém stupni.

 


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 3. 5. 2018 13:12

Prevence dětských úrazů

Datum konání: 4. 4. 2018

V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí  dětí a mladých dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Následkem úrazu umírá ročně v České republice více než sto dětí a dalších 2 tisíce dětí má po úraze trvalé následky. Státní zdravotní ústav realizuje již poněkolikáté programy pro žáky 3. ročníků základních škol. Paní lektorka, která nás letos začátkem dubna navštívila, hovořila s dětmi o ochraně vlastního zdraví, o úrazech doma, ve škole, v dopravě i ve volném čase. V závěru si žáci prakticky vyzkoušeli masáž srdce. Třeťáci sklidili velkou pochvalu  za výborné znalosti a dobrou spolupráci.

 

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 3. 5. 2018 13:00

Bum - bác ball - 1. stupeň

Datum konání: 4. 4. 2018

Tradičního turnaje v bum - bác ballu se letos zúčastnilo 11 týmů, sestavených z chlapců a děvčat 2. - 5. ročníku. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých sehrála utkání každý s každým na dva vítězné sety. Týmy na druhých místech se utkaly        o 3. místo. Vítězové skupin pak nastoupili ve finále o celkového vítěze. Na 3. místě skončil tým HVĚZD ve složení Karolína Pešáková 4. roč., Matyáš Sobotka 4. roč. , Patrik Pojmon 5. roč.. Druhé místo obsadil tým RAKETY NÍŽKOV ve složení Julie Musilová 4. roč., Patrik Dvořák 4. roč. a Radim Němec 5. roč. Vítězem turnaje se stal tým ZEBRY ve složení Anna Klímová 5. roč., Matouš Sobotka 5. roč. a David Vlček 4. roč.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 3. 5. 2018 12:44

Ukaž, co umíš, co dokážeš 3

Od okamžiku, kdy jsme začali s nápadem „ Ukaž, co umíš, co dokážeš...“, po dnešek se mi sešlo ve třídě velké množství dětských prací. Jsem za to moc ráda. Je skvělé vidět, co všechno děti baví a v čem jsou dobří. Od posledního článku se nově objevilo: M. Danko - 6. ročník - skvělý portrét muže…., T. Fila - 6. ročník - funkční model rádia (děti ho velmi obdivovaly), K. Pešáková - 4. ročník - hezká kresba pohádkové postavy, T. Perničková - 6. ročník - pěkná kresba pohádkové postavy, M. Prchal - 6. ročník - skvělý papírový model tanku, M. Enderlová - 7. ročník - krásná kresba dívky, F. Křesťan - 6. ročník - dokonalý funkční model větrného mlýna (všemi velmi obdivovaný), A. Šimková - 6. ročník - krásná stínovaná kresba květiny…. Všechny výtvory jsou originální a nápadité. Touto cestou dětem děkuji a doufám, že budeme takto pokračovat i nadále.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 6. 4. 2018 14:22

Dobrou noc s pohádkou

Datum konání: 15. 3. 2018 - 16. 3. 2018

Projekt dobrou noc s pohádkou má na naší škole dlouholetou tradici. Každý rok zvolí pedagogové jedno téma, kterému se žáci celé odpoledne, večer a dopoledne následujícího dne ve vyučování věnují. Tato akce je vždy spojena s rozvojem čtenářské gramotnosti a zároveň významně podporuje osobnostní a sociální výchovu, která je součástí ŠVP naší školy.

Letos jsme se nechali inspirovat citátem francouzského filozofa, matematika, fyzika a spisovatele B. Pascala: „Nejdůležitější věcí v životě člověka je volba povolání.“ I v letošním roce po odpoledním „vzdělávacím“ programu následoval zábavný večer s diskotékou a přenocováním ve škole. V pátek pak žáci se svými učiteli získané informace, dojmy a postřehy třídili a zpracovávali.

A co se vlastně ve škole dělo?

Po slavnostním zahájení projektu ve školní jídelně se žáci rozdělili do skupin a rozešli se na jednotlivá stanoviště, kde už na ně netrpělivě čekali vzorně připravení lektoři. Prostřednictvím setkání s konkrétními představiteli jednotlivých povolání se skupinky žáků seznamovaly s několika profesemi. Na stanovištích probíhaly krátké besedy, přednášky, praktické ukázky činností, ochutnávky, promítaly se prezentace, soutěžilo se aj.

Projekt vlastně nezačal až ve čtvrtek odpoledne, ale minimálně o pár dní dřív. Bylo totiž potřeba připravit každému kostým vybraného povolání. Žáci tak přicházeli do školy v pracovních oděvech a potkávali se zde zdravotníci s kuchařkami, učitelky s hasiči, policisté se zemědělci a mnoho dalších. Za přípravu kostýmů patří dík rodičům i učitelům – i ti totiž na pár hodin „změnili“ profesi – na děti dohlížela prodavačka, servírka, letuška, vojákyně, pekařka, zpěvačka, zootechnička, zpěvačka a dostavil se i lodní kapitán.

Která povolání jsme poznali?

Řezník – Jan Cupl

- seznámil žáky s různými druhy masa a masných výrobků

- žáci měli možnost ochutnat výrobky, které sám vyrobil v Řeznictví Křesťan Přibyslav – poděkování patří majiteli tohoto řeznictví, který umožnil pořídit fotodokumentaci ve své firmě

- přinesl ukázat pracovní nástroje, které řezník potřebuje

- velmi zajímavě přiblížil prostřednictvím prezentace a poutavého povídání svoji profesi žákům

 

Paznehtář – Bohuslav Salaš a Jan Bartoníček

- mnozí žáci ani netušili, že takové povolání existuje

- sami sebe přirovnávají k doktorům starajícím se o kopyta zvířat

- i zde na žáky čekala zajímavá prezentace a povídání

- žáci si mohli „osahat“ nástroje, které paznehtář při práci používá, a dostali odpovědi na své dotazy

- připraven byl i kvíz o drobné ceny – děkujeme firmě Salaš za odměny pro žáky

 

Voják – Libor Šurnický

- na tomto stanovišti byla připravena ukázka vojenského vybavení, např. část padáku

- prezentace byla doplněna fotografickým materiálem

- poděkování patří Armádě ČR - pracoviště Jihlava za zapůjčení materiálu

 

Včelař – Antonín Fiala

- zde čekalo na žáky povídání o včelách – jak se rodí, kde žijí, kde se bere med ad.

- součástí prezentace byly i pomůcky, které včelař používá, a obrazový materiál

- kromě zajímavých informací si každý žák odnesl i malou skleničku medu a úspěšní řešitelé soutěží drobné odměny, za které patří panu Fialovi poděkování

 

Kuchařka – Petra Filová

- jídelna naší školy se stala dalším stanovištěm, na němž se žáci seznámili s chodem a provozem jídelny a výdejny a se zařízeními, která se zde nacházejí

- každá skupina si vyrobila pomazánku, kterou žáci snědli k snídani

- děkujeme za výklad p. Filové

 

Švadlena – Věra Zikmundová

- stanoviště, na němž byla připravena ukázka šití na stroji

- žáci měli možnost vyzkoušet si, jak se na stroji šije, jakým způsobem se stříhá, přišívají knoflíky, viděli, jak vzniká dětské oblečení

- na stolech byla nachystána pestrá ukázka výrobků firmy Pleas

- p. Zikmundové děkujeme, že umožnila dětem, aby si jednotlivé činnosti prakticky vyzkoušely

 

Pekař – Martin Dolský

- tímto stanovištěm se linula vůně čerstvého pečiva – které poskytla firma Veselo z Jihlavy – za to jí patří dík

- pekař Martin přiblížil dětem celý postup výroby pečiva, ukázal jim, jak pracuje kvásek, jak kyne těsto a jak je třeba s ním zacházet – to si mohli žáci i vyzkoušet

- panu pekaři se podařilo děti zaujmout a přiblížit jim i netradiční druhy pečiva

 

Tesař – Petr Sobotka

- na stanovišti umístěném do školní dílny žáci pod vedením Petra řezali, brousili, měřili, dlabali, …

- seznámili se s nářadím, které tesař používá, dozvěděli se, že existuje více druhů dřeva

- práce na stanovišti žáky velmi bavila

 

Celé odpoledne trávila ve škole i skupina složená ze sedmáků a osmáků, kteří se na pár hodin stali průvodci studentky z Guatemaly. Měli tak možnost se něco nového dozvědět a zároveň se procvičit v konverzci v angličtině.

 

Projít všechna stanoviště bylo pro žáky zajímavé, ale také náročné, takže si všichni rádi odpočinuli u vydatné večeře.

Poté se všichni vydali do místní sokolovny, kde už na ně čekali páťáci se svým programem – soutěžilo se, zpívalo a samozřejmě i tančilo na závěrečné diskotéce.

Po návratu do školy někteří znovu povečeřeli, někteří spěchali do tříd, kde ve svých spacích pytlech za doprovodu čteného příběhu postupně usínali.

V pátek 16. 3. žáci získané informace třídili a zpracovávali – práce byla různorodá.

1. třída – spolu se svými patrony ze 7. roč. tvořili jednoduché prezentace o povoláních doplněné obrázky

2. třída – věnovali se prezentaci získaných poznatků svým patronům z 8. ročníku

3. třída – hledali informace o zapomenutých řemeslech

4. - 5. třída – vytvořili encyklopedii věnovanou jednotlivým povoláním

 

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tomto rozsáhlém projektu, a pomohli tak dětem zažít učení trošku jinak.

 

 


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 6. 4. 2018 13:29

Soutěž o zemědělství

Datum konání: 20. 3. 2018 - 21. 3. 2018

V úterý a ve středu 20. a 21. 3. 2018 se již podruhé účastnil 6. a 7. ročník soutěže Zemědělství na Vysočině pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Soutěž je zaměřena na zvýšení povědomí žáků základních škol o zemědělství a lesnictví v našem kraji. Propojuje vědomosti a znalosti hned z několika předmětů, jako je přírodopis, zeměpis, dějepis, s tím, co žáci sami zažili, jaká místa navštívili a s jejich všeobecným přehledem. První kolo soutěže probíhá na přihlášených školách formou testu. Po vyhodnocení výsledků vyšle každá škola 4 nejúspěšnější zástupce ( 2 dívky a 2 chlapce), kteří své školy reprezentují ve druhém kole pořádaném na Krajském úřadě v Jihlavě. Motivací je pro žáky možnost získat hodnotné ceny a zúčastnit se dvoudenního naučného poznávacího výletu v červnu.

Nejlepší znalosti týkající se našeho kraje a zemědělství měli a vítězi se stali:

Martin Prchal - 6. ročník

Adéla Šimková - 6. ročník

Tereza Perničková - 6. ročník

Petr Štěpán - 7. ročník


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 4. 2018 16:57

Pracovní činnosti v 7. ročníku

Ukázka z tvorby žáků 7. ročníku v pracovních činnostech s Mgr. Jarošovou - fotografie v galerii.

Publikováno 5. 4. 2018 16:44

Jarní tvořivé dílny

Datum konání: 27. 3. 2018

Stejně jako každý rok i letos proběhly tvořivé dílničky pro veřejnost. Jsem ráda, že si nejen naši žáci, ale i jejich rodiny a přátelé našli čas a především chuť vracet se odpoledne zpět do školy, aby si vytvořili vlastní dekorace. Dorazily za námi i děti z Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře, což nás velmi potěšilo. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co se zúčastnili této akce. Velké díky patří nejen organizátorům z řad zaměstnanců školy, kteří měli na starost jednotlivá stanoviště, ale také paní Koukalové, jež se nebála vést svoji vlastní dílničku, kde se zdobily velikonoční perníčky. Nesmím zapomenout na naše pomocníky z řad žáků. Ti byli ochotni strávit celé odpoledne ve škole a být po ruce nejen nám, ale především malým výtvarníkům, kterým se rozsvítily oči, když spatřili svůj hotový výrobek - bez ohledu na to, zda se jednalo o odznak, motýlkovou dekoraci, perníček, vlněné kuřátko či brož z organzy. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky, zároveň se stali pomocníky a průvodci svým rodičům, mladším sourozencům nebo spolužákům a setkali se i s dětmi z dětského domova, kterým naše škola výtěžky ze školních akcí  finančně pomáhá. Letošní tvořivé dílny tak můžeme navléknout na šňůrku zdařilých a úspěšných školních akcí.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 5. 4. 2018 16:23

Proč se nebát cestovat a poznávat svět?

Datum konání: 28. 3. 2018

Proč studovat cizí jazyky? Proč zkusit studovat v zahraničí? Proč se nebát cestovat, poznávat svět? Na tyto a mnohé jiné otázky nám odpovídal náš host David Beránek.

David je člověk, který se nebojí překonávat překážky, stavět si před sebe nové cíle, bojovat za své sny. Proto jsem se rozhodla ho pozvat i k nám do školy, konkrétně do 7. ročníku. Náš host vyprávěl dětem o své životní cestě. Na základní škole nijak nevynikal, nešly mu cizí jazyky, byl průměrný až podprůměrný žák. Svojí pílí a vytrvalostí to dotáhl k získání magisterského titulu na vysoké škole v Dánsku. Cestuje po celém světě. Střídavě žil a žije v Anglii, Norsku a Dánsku.

Cílem jeho návštěvy bylo motivovat děti ke studiu jazyků, i když si t tuto chvíli myslí, že jim jazyky nikdy nepůjdou, motivovat je ke stanovování reálných cílů a vytrvat v jejich naplňování, nebát se chyb a proher.

Během besedy bylo vidět, že některé děti o mnohých věcech přemýšlí a některé děti to naopak moc nezajímá… To je realita. Mým záměrem bylo, aby si alespoň některé děti uvědomily, čeho mohou v životě dosáhnout.

David jim povyprávěl i o svých zážitcích ze života v Norsku a Dánsku, neboť nás ve výuce čeká právě severní Evropa. K tomuto tématu jsme se kvůli Davidově „upovídanosti“ a vyhrazenému času nedostali v takovém rozsahu, jak jsem původně zamýšlela. Ale i tak jsem ráda, že děti mohly slyšet mnohé inspirativní rady a postřehy ze života lidí žijících za našimi hranicemi.

Nenechat se omezit limity nejbližších lidí - to byla hlavní myšlenka, která se táhla celým vyprávěním. Děkuji tímto Davidovi a děkuji i dětem za vzorné chování a ochotu naslouchat.

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 5. 4. 2018 16:16

Florbalový turnaj ve Velké Losenici

Datum konání: 28. 3. 2018


 Turnaj proběhl v tělocvičně ZŠ Velká Losenice 28. 3. 2018 za účasti 7 družstev. Našim hráčům se příliš nedařilo. Ve své skupině postupně podlehli ZŠ Česká Bělá 4 : 7, ZŠ Velká Losenice 2 : 6 a ZŠ Bohdalov 3 : 4. V boji o celkové umístění zdolali ZŠ Česká Bělá B  4 : 1 a podlehli ZŠ Bohdalov 2 : 3 a obsadili celkově 6. místo. Naši školu reprezentovali/ v závorce počet branek /: Jindřich Pernička/1/, Mojmír Chvátal /8/, Marek Chvátal, David Vlček /2/, Jan Vlček /1/, Jiří Landa, Lukáš Prchal, Jakub Dočekal /1/ a Tomáš Vlček /2/.  Nejlepšími hráči byli Mojmír Chvátal a David Vlček v poli a Lukáš Prchal v brance. Naši hráči hráli v tomto složení poprvé, což se ukázalo pro umístění jako rozhodující. Tak snad příště.

 


Autor: Mgr. F. Sládek Publikováno 5. 4. 2018 15:37