Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Tellurium ve výuce zeměpisu

V hodinách zeměpisu v šestém ročníku jsme probírali téma Země. K tomuto tématu se váže i učivo o pohybech naší planety. Aby byla výuka pestřejší a pro žáky učivo srozumitelnější, zakoupili jsme model sluneční soustavy – Tellurium. Jedná se o vizuální pomůcku, kterou využíváme při výuce astronomie. Jde o mechanický zobrazovací model pohybu Země a Měsíce kolem Slunce. Tato názorná pomůcka pomáhá dětem představit si vesmír. Děti se pomocí Telluria dozví, proč existují roční období, jak se mění fáze Měsíce, proč má rok dvanáct měsíců a další informace. Jedná se o výtečnou vizuální pomůcku, která udělá z výuky zábavu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 7. 11. 2021 17:25

Dravci ze ZOO Jihlava

Datum konání: 11. 11. 2021

Po několika letech k nám letos zavítal pan Školoud ze ZOO Jihlava se svým programem.

Soudě podle reakcí dětí napříč třídami, jsme všichni zažili opravdu jedinečná a skutečně blízká setkáni se zástupci dravců. 

Celá ukázka se nesla v duchu blízkého kontaktu žáků s dravci. Děti měly možnost prohlédnout si vzhled, chování a krmení dravců. Seznámily se s pěti zástupci dravých ptáků, dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací a měly možnost vidět je v akci. Největší nadšení zavládlo, když se karančo jižní proběhl dětem po zádech. Z programu byly nadšené.

Program se nám i žákům líbil, byl zajímavý a poučný. Žáci na závěr pokládali velké množství otázek.

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 7. 11. 2021 17:22

Beseda s Policií ČR

Datum konání: 18. 10. 2021

Na besedu s policií se většina dětí velmi těšila, zejména pro chlapce to bylo atraktivní téma. Paní policistka pohovořila s dětmi o výbavě policistů - nechala nás vyzkoušet a prohlédnout například pendrek, terč, policejní opasek, policejní čepici. Dále si s dětmi povídala o přecházení vozovky na přechodu i mimo přechod, o styku s cizími lidmi. Naši nejmenší (1.+2. třída) byli velmi zapálení, aktivně spolupracovali a velmi bystře odpovídali na zadané otázky. Domů si každý odnesl drobné dárečky.


Autor: Ivana Junová Publikováno 7. 11. 2021 17:16

Klokan ve škole? Ano, přírodovědný!

Datum konání: 13. 10. 2021

Žáci 8. a 9. ročníku se již tradičně účastnili dalšího ročníku soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Našimi nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jiří Koukal a Radim Němec. Oba získali shodně 54 bodů. První místo s výrazným náskokem obsadil Zdeněk Bartoníček, kterému se podařilo nasbírat krásných 74 bodů. Všem žákům děkuji za účast a snahu.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 7. 11. 2021 17:13

Poznáváme naši obec a okolí

Datum konání: 27. 10. 2021

Tradiční školní projekt Náš kraj se letos konal v pondělí 27. 10. 2021. Akce je zaměřena na poznávání obce a jejího okolí z hlediska historického, přírodopisného, kulturního a nepsanou tradicí se stala práce s pověstí. Ani letos tomu nebylo jinak.

Třídní učitelé pro své třídy naplánovali obvykle venkovní program s putováním či exkurzí na nějaké zajímavé místo. Nechyběly destinace jako  kostnice, kostel sv. Mikuláše, Rosička, Červený mlýn nebo hranice Čech a Moravy na Blažkově. Právě k těmto místům se pojí různé pověsti, které již mnozí žáci znají. Ale i žáci sami se aktivně zapojili. Některé skupiny žáků své pověsti zdramatizovaly, výtvarně ztvárnily, nebo dokonce přetvořily podle vlastní fantazie.

Některá díla mají žáci vystavená ve svých kmenových třídách, a stala se tak součástí výzdoby, jinde zbyly alespoň vzpomínky na příjemně strávené tematické dopoledne se svými spolužáky a poznávání zajímavých míst v nejbližším okolí.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 7. 11. 2021 17:11

Mladí cyklisté na dopravním hřišti

Datum konání: 24. 9. 2021

V pátek 24. 9. 2021 vyjeli čtvrťáci do Žďáru nad Sázavou na dopravní hřiště. Zde  v učebně teoreticky probrali různé situace, které mohou v silničním provozu nastat, a procvičili  si některé základní dopravní značky. Po přestávce žáci dostali jízdní kola a v praktické části si vyzkoušeli jízdu na křižovatkách a podle dopravních značek. Na konci akce jsme byli upozorněni, že se setkáme ještě jednou na jaře 2022, kdy budeme mimo jiné plnit podmínky pro získání průkazu cyklisty.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 10. 10. 2021 17:29

T Mobile Olympijský běh

Datum konání: 1. 10. 2021

V pátek 1. 10. 2021 se konal již tradiční T Mobile Olympijský běh. Sportovci byli rozděleni do dvou skupin, a to 1. - 4. ročník a 5. - 8. ročník. Pro první skupinu byla vymezena trať se startem a cílem na hřišti u koupaliště v Nížkově. Pro druhou skupinu byla trať o něco delší, ale opět se startem a cílem na hřišti u koupaliště. Běžci 1. - 4. ročníku se v rámci třetí vyučovací hodiny odebrali na hřiště, kde startovali ve skupinkách po jednotlivých ročnících. Běžci 5. - 8. ročníku běh absolvovali v rámci páté vyučovací hodiny a startovali rovněž po jednotlivých ročnících. Někteří pojali tuto akci jako závod, někteří se jenom proběhli. Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ke zdaru akce přispělo I krásné slunečné počasí.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 10. 10. 2021 17:24

Znovu na kolech - foto

Fotografie z cyklistického kurzu jsou umístěny v galerii.


Publikováno 7. 10. 2021 8:30

Dobrou chuť!

Datum konání: 5. 10. 2021

V úterý 5. 10. 2021 se polovina sedmé třídy s chutí pustila do vaření. Připravili si dva recepty. Jeden na bramboráky a druhý na langoše. Všichni přistupovali k práci zodpovědně a bylo vidět, že se na přípravu těší. Práce se jim neskutečně dařila a výsledek jejich snažení nejen skvěle vypadal, ale i chutnal. Na fotografiích se můžete podívat na občerstvení, které připravili jak pro sebe a spolužáky, tak i několik vyučujících.
 
Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.
 

Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 7. 10. 2021 8:18

Učíme se o povoláních

Datum konání: 22. 9. 2021

Ve středu 22. 9. 2021 přijely za žáky 8. ročníku zástupkyně IPS ÚP ze Žďáru nad Sázavou. Žáci se během schůzky dozvěděli základní informace o nabízených službách informačního poradenského střediska, ke kterým patří:

  • poskytování informací o SŠ (studijních a učebních oborech v regionu),

  • přiblížení nároků a požadavků na jednotlivá povolání

  • možnosti uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi

  • celková situace na trhu práce

  • v neposlední řadě také možnosti rekvalifikace

Pozornost byla také věnována možným zdrojům dalších informací, místům, kam se žáci a jejich rodiče mohou obracet o pomoc, požadavkům jednotlivých oborů nebo typickým znakům povolání. Níže si můžete pročíst vybrané postřehy toho nejdůležitějšího, co se žáci dozvěděli:

 

„Mám si vybírat obor, který mě bude bavit.“ (Pavel Palas)

„ Mám si uvědomit, že již známky z letošního pololetního vysvědčení se počítají k přijímacím zkouškám.“ (Martin Krčál)

„Díky tomuto programu se víc zamyslím nad svým výběrem oboru, práce.“ (Matyáš Navrátil)

„Povídali nám o povolání.“ (Karolína Pešáková)

„Je 3,6% lidí, kteří nemají práci.“ (David Vlček)

„Když nebudu vědět, jaké povolání zvolit, můžu se zeptat na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou.“ (Marta Dočekalová)

„Sdělili nám, které povolání je žádané a kterých je naopak moc.“ (Julie Musilová)

„Bylo to zajímavé a dozvěděl jsem se hodně nových informací.“ (Jakub Brukner)

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 29. 9. 2021 13:54