Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Havaj a Florida

Datum konání: 13. 11. 2018

 

Žáci 7. ročníku se v úterý 13. 11. 2018 zúčastnili přednášky o Floridě a Havaji. Přednáška probíhala formou poutavého vyprávění doprovázeného promítáním fotografií a videozáznamů z Miami, zábavných parků v Orlandu a z plavby po národním parku Evertglades. Na Havaji si žáci prohlédli pláže, navštívili lávová pole sopky Kilauea. Na konci povídání odpovídali na otázky a získali sladké odměny.Ve druhé části dopoledne žáci navštívili výstavu s názvem Svoboda! Vyslechli si zajímavé vyprávění o životě a osudech některých významných rodáků města. Během výkladu si žáci prohlédli dobové fotografie, oblečení a vybavení domácností na přelomu 18. a 19. století a po vzniku republiky.

 


Autor: Mgr. Marie Štroufová Publikováno 16. 11. 2018 15:00

Dětská práva - projekt

Datum konání: 8. 10. 2018 - 12. 10. 2018

Druhý týden v říjnu patřil již tradičně projektu Dětská práva. Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Cílem celého projektu pro žáky je uvědomění si svých práv a povinností a jejich zvnitřnění. Děti se učí diskutovat, přiměřeně věku samostatně uvažovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v  tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení, shrnutí získaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 9. 11. 2018 14:52

Vandal je barbar

Datum konání: 5. 11. 2018

V druhém listopadovém týdnu jsme se dětmi 4. třídy zúčastnili preventivního programu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou s názvem Vandal je barbar. V tříhodinovém bloku si žáci ujasnili hodnotu svých věcí a věcí ostatních. Program byl zaměřen na to, aby nikdo nebyl lhostejný k okolí a dokázal reagovat, když se nablízku něco špatného děje. Děti pracovaly se zaujetím, během programu si zahrály několik her, tvořily a diskutovaly na dané téma.


Autor: Ivana Junová Publikováno 9. 11. 2018 14:13

Festival vzdělávání 2018

Datum konání: 8. 11. 2018

Každoročně pořádaný Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou navštívili naši žáci 8. 11. 2018.Prezentační výstava možností studia a budoucího pracovního uplatnění byla opět rozšířena o možnost návštěvy některé z partnerských firem. My jsme využili příležitosti nahlédnout do provozu firmy Hettich vyrábějící nábytkové kování. Žáci během komentované exkurze viděli různé druhy výrobků a blíže poznali proces, jakým vznikají. Velmi zajímavá byla i nabídka stipendijního programu ve spolupráci se středními školami v regionu v oborech programátor, nástrojař, strojní inženýr, mechatronik nebo seřizovač.Následně jsme se přesunuli na Festival vzdělávání. Žáci si obešli jednotlivé stánky, u kterých jim zástupci středních škol předali informace a materiály týkající se různých oborů. Věřím, že se žáci dozvěděli užitečné informace, které se jim v budoucnu budou hodit.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 9. 11. 2018 14:11

Přírodopis v 6. ročníku

Datum konání: 5. 11. 2018

Žáci 6. ročníku se v rámci hodiny přírodopisu seznámili s možnostmi zkoumání přírody. Dozvěděli se, že některé děje můžeme pozorovat, aniž bychom do nich jakýmkoliv způsobem zasahovali. Nejčastěji pozorujeme pouhým okem, ale v našem případě také s využitím zvětšovacího přístroje zvaného mikroskop. S tím se žáci podrobně seznámili, nalepili si obrázek jednotlivých částí mikroskopu a zapsali si názvy pomůcek potřebných k mikroskopování. V následující hodině si práci s mikroskopem vyzkoušeli na vlastní kůži. Ve dvojicích museli vytvořit dočasný preparát pokožky z přeměněného listu cibule a ten následně pozorovat pod mikroskopem se zvětšením 10 x 4, 10 x 10 a také 10 x 40. Ve zbývajícím čase zapsali laboratorní protokol do sešitu, nakreslili nákresy pozorovaných buněk a vyvodili stručný závěr. V rámci hodiny byly jednotlivé aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, především kompetence k učení (samostatné pozorování a posuzování, vyvození závěru), komunikativní (práce ve dvojicích) a pracovní (výroba preparátu, práce s mikroskopem).

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 9. 11. 2018 14:07

Minifotbal II. stupeň

Datum konání: 1. 11. 2018

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 se uskutečnil na fotbalovém stadionu FC ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou

již tradiční turnaj v minifotbalu pro žáky II. stupně základních škol. Zápasy byly sehrány

na hřištích s umělým povrchem. Do soutěže se přihlásilo celkem 5 týmů, z nichž dva byly

z vesnických škol. Hrálo se systémem každý s každým na dva poločasy po 10 minutách hrubého času. V utkáních proti soupeřům ze žďárských škol jsme mnoho šancí neměli a utkání jsme prohráli. Soustředili jsme se na utkání s vesnickým protivníkem. V tom se nám podařilo zvítězit

a v turnaji jsme nakonec obsadili 5. místo.

Vyzkoušeli jsme si hrát proti soupeřům, kteří mají ve svých týmech registrované hráče fotbalu. Přestože se nám nad nimi nepodařilo zvítězit, podali jsme bojovný a statečný výkon.

Všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili, patří poděkování.

 

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 5. 11. 2018 10:12

ČEPS CUP - turnaj ve florbalu

Datum konání: 1. 11. 2018

Okresní kolo turnaje proběhlo 1. 11. 2018 ve Žďáře n. S. Ve sportovní hale Na Bouchalkách za účasti sedmi škol z celého okresu. ZŠ Nížkov - Draci - reprezentovali žáci 5. třídy a jeden čtvrťák. Sehráli řadu vyrovnaných utkání, ale ve všech podlehli v koncovce. Pouze v jediném utkání dokázali remizovat a získali celkem jeden bod. Obsadili 7. místo, když remizovali s 2. ZŠ Žďár n. S. - Sokolíci 3 : 3 a prohráli se ZŠ Herálec 3: 4, se ZŠ Leandrova N. M. - Hejkalovci 1 : 8, s ZŠ Nové Veselí 0 : 3, se ZŠ Velká Losenice 2 : 4 a se ZŠ Měřín - Tygři 3 : 4. O branky naší školy se rozdělili : Patrik Dvořák 2, David Vlček 4, Jiří Jaroš 2, David Dočekal 1, Matyáš Navrátil 2, Julie Musilová 1. Školu dále reprezentovali Matyáš Sobotka, Josef Pernička /B/ a Zdeněk Dobrovolný /B/. Nejlepším hráčem byl David Dočekal. 

 


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 5. 11. 2018 10:08

Peníze a my - 3. ročník soutěže finanční gramotnosti

Datum konání: 24. 10. 2018

Dne 24. 10. se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže s názvem „Peníze a my“, která se týkala finanční gramotnosti. Akce se konala ve Žďáře nad Sázavou a byla pořádána Střední školou obchodní a služeb SČMSD. Svůj rozhled a orientaci na finančním poli si zde z naší školy ověřily dva týmy. První tým s názvem „Koráli“ vytvořili žáci osmého ročníku (Jakub Rosecký, Jana Chvátalová a Filip Chvátal), pod názvem „Étoile“ pak školu reprezentovaly žákyně devátého ročníku (Eliška Klímová, Natálie Slabá, Nikola Šorfová). Soutěže se celkem zúčastnilo 14 týmů ze 7 různých škol.

V první části soutěže žáci samostatně vyplnili test finanční gramotnosti, ve druhé potom již spolupracovali v rámci svého týmu. V této části měli žáci vytvořit prezentaci na zadané téma a tu později před ostatními přednést. Úkolem bylo vymyslet si vlastní cestovní kancelář, zvolit její název a naplánovat několikadenní zájezd na zajímavé místo. Kromě plánovaní programu pracovali žáci také s rozpočtem, který museli sestavit jak na celý zájezd, tak na osobu a na jednotlivé položky.

Po závěrečné prezentaci se tým „Étoile“ umístil na výborném druhém místě, za což si zaslouží obrovskou gratulaci.

Poděkovaní a velká pochvala za reprezentaci školy patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

 


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 26. 10. 2018 16:31

Škoní turnaj v ping - pongu 6. - 9. ročník

Datum konání: 25. 10. 2018

 

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnil již tradiční turnaj ve stolním tenisu pro žáky 6. - 9. ročníku. Školního turnaje se zúčastnilo celkem 9 chlapců a bohužel jenom 1 dívka. Hráči byli  rozděleni do dvou skupin. Po odehrání obou skupin systémem každý s každým byly rozehrány zápasy o konečné pořadí. Vítězové skupin se pak utkali křížem o postup do finále. Semifinálové boje a nakonec i finále měly velmi dobrou úroveň. K zhlédnutí byla velmi napínavá utkání. I finále skončilo tím nejtěsnějším rozdílem. 1. místo obsadil Lukáš PRCHAL z 9. ročníku, na 2. místě skončil Matouš SOBOTKA ze 6. ročníku a 3. místo vybojoval Radim NĚMEC ze 6. ročníku.Turnaj se vydařil, všichni hráči hráli s nasazením, ale bohužel letošní účast byla dost slabá.

 

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 26. 10. 2018 16:27

Stolní tenis - okresní kolo

Datum konání: 24. 10. 2018

 

Ve středu 24. 10. 2018 se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu pro chlapce 6. - 9. ročníku.

Jednalo se o okresní kolo této soutěže. Do turnaje se přihlásilo 6 družstev. Ta byla rozdělena do dvou skupin. Vítězové se utkali křížem o postup do finále. Náš tým se utkal o konečné pořadí. Skončil v turnaji na 5. místě.

Pro naše hráče  bylo vítanou zkušeností zahrát si proti stejně starým klukům z jiných škol.

Turnaj se vydařil, všichni hráči hráli s nasazením. I když neobsadili první místa, přesto se statečně prali o každý míček.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 26. 10. 2018 16:24