Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > III. třída > Český jazyk 3

Český jazyk 3

PONDĚLÍ

Opakování – Zkus ústně odpovědět na následující otázky:

U kterého slovního druhu rozlišujeme osoby, číslo a čas?

Dokážeš vyjmenovat zájmena, pomocí kterých určujeme slovesnou osobu?

Jak nazýváme dvě čísla, která rozlišujeme u sloves i u podstatných jmen?

Podle toho, jestli se událost už stala, jestli se děje, nebo se teprve bude dít, rozlišujeme slovesný čas. Jak všechny tři časy nazýváme?

 

UČ str. 100 – Přečti si žlutou tabulku a přepiš si ji do sešitu.

PS str. 35, cv. 1 – Vybarvi lahvičky, na kterých je sloveso v infinitivu.

PS str. 35, cv. 3 – Napiš infinitiv s opačným významem. Pamatuješ si, jak nazýváme slova s opačným významem? Jsou to antonyma.

UČ str. 101 – Přečti si žlutou tabulku a zapiš si ji do sešitu.

ÚTERÝ

UČ str. 101 – Přečti si a přepiš do sešitu žlutou tabulku.

Shrnutí slovesa:

PS str. 37, cv. 1 – Vyhledej všechna slovesa a podtrhni je vlnovkou. Pokus se splnit také úkoly a), b), c).

PS str. 37, cv. 2 – Rozhodni, ve kterém čase jsou daná slovesa.

PS str. 37, cv. 3 – Napiš slovesa ve správném tvaru. Pokud tápeš, otevři si školní sešit, kam sis minulý týden přepsal/a tabulku se zájmeny, pomocí kterých určujeme slovesné osoby a vlastně i čísla.

____________________________________________________________

To je ze zadávaných úkolů pro tento školní rok vše. V pracovním sešitě zbyla některá nevyplněná cvičení. Můžete je využít k dalšímu rozšiřování a upevňování znalostí.

 

podstatná jména do dortu.jpg   Slož přídavná jména.jpg_________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK – 15. 6. - 19. 6. 2020

 

PONDĚLÍ

Opakování: Jakým číslem značíme slovní druh slovesa? Dokážeš vysvětlit, jak sloveso poznáme? Co vyjadřuje?

PS str. 32, cv. 1 a – Přečti si text a vlnovkou podtrhni slovesa. (dobrovolné)

PS str. 32, cv. 2Vymysli vhodná slovesa.

 

Deník Tento školní rok se chýlí ke konci. Zkus si provést takové slovní sebehodnocení. Napiš, co se ti v tomto školním roce ve škole dařilo, jak poctivě jsi pracoval a plnil úkoly, ale také napiš, co se ti nedařilo a na čem budeš ještě muset zapracovat.

Deník prosíl zaslat. Děkuji.

ÚTERÝ

UČ str. 97 – Přečti si žlutou tabulku a přepiš si ji do školního sešitu.

PS str. 32, cv. 3 – Doplň i, í, y, ý a vlnovkou podtrhni slovesa.

3 a) Nad slovesa napiš číslo. Používej následující zkratky: číslo jednotné = č. j., číslo množné = č. mn.

3 b) Vyber si dvě slovesa a použij je ve větách. Věty napiš.

PS str. 32, cv. 4 – U sloves urči číslo. Používej zkratky č. j. x č. mn.

STŘEDA

UČ str. 98 cv. 1 – Ústně. Doplň do textu i, í, y, ý.

Cv. 1 b) Vyhledej v textu slovesa. U každého z nich zkus vyjádřit zájmenem, kdo tu činnost dělá. Např. my jsme očekávali, ona se chystala, ona rozdělovala, my bychom stihli…

UČ str. 98 – Přečti si žlutou tabulku. Osoby čísla jednotného a množného si přepiš do školního sešitu. Zápis udělej podle tabulky zde:

osoby.jpg 

ČTVRTEK

Otevři si školní sešit, kam sis zapsal slovesné osoby. Tabulku si zkus pomalu zapamatovávat. Doporučuji naučit se pořadí: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona)

PS str. 33, cv. 1 a) - Přečti si text a vlnovkou podtrhni slovesa.

1 b) U každého slovesa si řekni zájmeno, kdo tu činnost dělá. Podle toho sloveso zapiš do tabulky.

PS str. 33, cv. 2 – Ke slovesu přidej vhodné zájmeno. Pak doplň číslo a osobu. Pracuj podle vzoru.

PS str. 33, cv. 3 – Dej slovesa do správného tvaru. (dobrovolné)

UČ str. 98 – cv. 3 – Ústně. Dej slovesa do správného tvaru. (dobrovolné)

PÁTEK

UČ str. 99 – Přečti si žlutou tabulku. Přepiš ji do školního sešitu.

PS str. 34, cv. 1 a) – Přečti si text. Slovesa podtrhni podle času. Čas minulý (děj už proběhl) podtrhni vlnovkou modře. Čas přítomný (děj právě probíhá) podtrhni oranžově. Čas budoucí (děj teprve proběhne) podtrhni žlutě.

PS str. 34, cv. 3 – Napiš slovesa ve všech časech. Vždy jsou zároveň v 1. osobě, čísla jednotného. Tzn. můžu si to říct se zájmenem „já“.

PS str. 34, cv. 4 – Doplň i, í, y, ý. Doplň vynechané údaje. Vždy musí být u každého slovesa napsané číslo, osoba a čas. (dobrovolné)

Doporučuji si dobrovolně a samostatně prostudovat UČ na str. 102 a 103. Bohužel nemáme v tomto školním roce již čas, abychom časování sloves probrali pečlivěji. Doženeme to v příštím školním roce.

Prosím poslat ke kontrole vypracovaná cvičení ze stran 33 a 34 v PS.

 

Hádanky:

1. Pojmenujte vyjmenovaná slova a zapište jejich označení do kroužku. Číslo pod každým kroužkem udává pořadí písmene, které tvoří tajenku.

V jakém příbytku bude nakonec princezna bydlet?

vyjmenovaná slova opakování.jpg

 2. pády.png

 

___________________________________________________________________________________________________

Další nepovinné tipy na opakování a procvičování:  

_____________________________________________________________________________________________________________

Všechna zadání z předchozích týdnů viz níže.

ČJ rozvrh od 16. 3..odt

ČJ rozvrh od 23. 3..odt

ČJ rozvrh od 30. 3..odt

ČJ rozvrh od 6. 4..odt

ČJ rozvrh od 14. 4..odt

ČJ rozvrh od 20. 4..odt

ČJ rozvrh od 27. 4..odt   

ČJ rozvrh od 4. 5..odt 

ČJ rozvrh od 11. 5..odt

ČJ rozvrh od 18. 5..odt 

ČJ rozvrh od 25. 5..odt    

ČJ rozvrh od 1. 6..odt

ČJ rozvrh od 8. 6..odt

ČJ rozvrh od 15. 6..odt