Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > V. třída > Český jazyk 5

Český jazyk 5

Týden od 1. června do 5. června 2020 (nedokončeno, cvičení dodám)

V tomto týdnu dokončíme a zopakujeme učivo o slovesech, procvičíme shodu podmětu s přísudkem a nově se podíváme na větnou skladbu - připomeneme si větu jednoduchou a souvětí. K základu, který rozhodně udělejte a naposílejte, vám budu přidávat i učivo, o kterém  předpokládám, že ho procvičíme s dětmi ve škole; to je pro vás dobrovolné avšak doporučuji - pokud máte čas a chuť. Nerozumíš- li něčemu, ozvi se mi, ráda pomohu.

https://www.youtube.com/watch?v=z6n1_ahEY7E  

         Podmět nevyjádřený

 podívej se na celé, poté si dej znovu na začátek, přepiš do sešitu a podtrhej podměty a přísudky stejným způsobem (nezapomínej na se, si v přísudku), jak ukazovala paní učitelka; podmět nevyjádřený také napiš před sloveso - udělej samostatně a pošli mi.

 

 

           Nevyjádřený podmět všeobecný

          - ten nepoznáme z předcházející věty ale domyslíme si ho

    Jestliže je nevyjádřený podmět všeobecný, nekonkrétní a životný (někdo), tak se

   při  shodě přísudku s podmětem řídíme podle mužského rodu životného a píšeme v přísudku měkké i

Příklad:  

    Dnes v televizi

vysílali

    zajímavé zpravodajství. (Kdo

vysílal

    ?) Někdo,

oniOtestuj svoje znalosti:   http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet2.htmVěta jednoduchá a souvětí - výklad viz. video:https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM

                                

 

 

 

 

 

Týden  od 25.5 do 29.5. 2020

V tomto týdnu budeme hlavně opakovat, mnozí se sejdeme už ve škole při společné práci. Děti, které budou pracovat z domova prosím, procházejte zodpovědně všechno , co pro vás chystám, nejen červené úkoly. Pokud si nenastudujete co máte a neshlédnete video, často opravdu netušíte o čem je řeč a pracujete na úkolech, které jsou pak plné chyb. Většina z vás ale pracuje vzorně a zasluhuje pochvalu.

 • vypiš vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního
 • co určujeme u podstatných jmen (kategorie) -ústně si připomeň jaké to jsou
 • jaké druhy přídavných jmen znáš
 • co u přídavných jmen určujeme (kategorie)
 • vypiš vzory přídavných jmen
 • + vypracuj cv.8/str.83 ; vše do školního sešitu, neopisuj zadání(viz. výše) stačí odpovědi , každá na samostatný řádek                                   celou stranu 83 budeme procvičovat ve škole přes folii, vyzkoušej si také (pokud nemáš, tak ústně)                                               str.65/cv.8 a,b,c, do PS - pošli    + str.65/7 doplň si a neposílej!
 •  
 • https://www.youtube.com/watch?v=EeligH__miE
 • připomeň si vše o slovesech, stopuj a zamysli se, zda umíš        https://www.youtube.com/watch?v=L0N_7vGPxVU  

Nově:

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4 

Přísudek jmenný se sponou koukni i na str.97 v učebnici, i tam máš vysvětleno, krátce si zapiš do sešitu (pamatuj , že sponová slovesa jsou být a stávat se)

Přísudek slovesný-přísudek je vyjádřen určitým tvarem (tedy ne infinitivem) slovesa plnovýznamového (sloveso, které samo o sobě nese význam a není potřeba jej dále doplňovat; můžeme si pod slovesem představit konkrétní děj nebo činnost).

 • Pozor! Je třeba označit celý přísudek (všechny tvary slovesa, které jsou součástí přísudku, např.: bychom se vrátili, myslel jsem, češe se apod.). 

 • vyzkoušej a napiš mi výsledek             http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_11
 • Když budeš soustředěně sledovat videa, hodně se přiučíš!!!                                                                                                           

 

 

 

 Týden od 18.5. do 22.5. 2020

Tento týden se budeme nadále věnovat slovesům, zopakujeme již probrané a zaměříme se na shodu podmětu s přísudkem. Opět je to věc, se kterou jste se již potkali a pokud dovedeš ve větě bezpečně odhalit podmět a přísudek, není to nic moc složitého.

Opakování: opiš a doplň do školního sešitu, pošli mi.

 

cjj.jpg

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa3/zpusob10.htm  

vyzkoušej a 1. pokus :-) mi pošli

 

PS str 63/3  vypracuj celé i s letákem a pošli mi

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EC-pFIaEWY

shlédni a připomeň si pravidla

 PS str.66/cv.2 napiš v množném čísle

Ať se daří; posílejte včas a pokud nevíte, ptejte se.

 

 

 

 

 

 

Týden od 11.5 do 15.5 20120
 
http://www.kaminet.cz/ces/casovani/slovesa1.php - vyzkoušej , jak ovládáš slovesa; pokud ještě chybuješ (předpokládám , že ne :-)) podívej se na následující odkaz a nastuduj co je třeba nebo se na mě obrať s dotazem -  procvič více cvičení
 
 
PS str. 61/cv.8i)   a pošli mi
 
Nově se podívání na základní skladební dvojici a základní větné členy - tedy podmět a přísudek, téměř vše je opakování:
z každého tohoto videa si udělej zápis- jednoduše opíšeš  z tabule paní učitelky, vše je tam podstatné a důleřité - pošli mi
PS 62/1b+c- pošli + 62/2 pošli (toto je trochu složitější ale vyzkoušej, když se budeš psát kdo co?, půjde ti)
 
 
Týden od 4.5. do 7. 5. 2020

 Webex - úterý 10:00 hodin  https://meetingsemea6.webex.com/meet/juno.iv

Zopakuj si učivo o slovesech, v tomto týdnu doplníme  slovesný způsob. Seznámíš se  s ním v tomto videu; zaznamenej si slova, která p. učitelka diktuje jako domácí úkol a do školního sešitu vypracuj - ofocené mi pošli.
 
učebnice str.94/cv.2 opiš a doplň do školního sešitu, pošli mě (předtím si nastuduj tabulky výše, pokud si nebudeš jistý správným tvarem, raději nahlížej)
 
 PS 59/5 doplň tabulku a pošli mi    + kvíz (stačí mi např: A D B A)
 
 
 
 

Týden od 27. 4. do 30. 4.2020

Nově se dostáváme ke slovesům - zopakujeme si vše, co jsme se o slovesech doposud naučili:

https://slideplayer.cz/slide/3719675/      otevři si sleid 3,4,5, a udělej zápis do sešitu, pošli mi

https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM

pozor!!!!! na kutálí se, smějeme se - jsou to slovesné tvary jednoduché

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw

https://www.youtube.com/watch?v=KazZUzbR2Wk              - podle pokynů samostatně vyzkoušej, dozvíš se, jak ovládáš

Vypracuj: str.58/cv.1/a,b,c,       - pošli mi pouze znění tajenky

58/2 doplň - zazpívají si ti, kteří si chtějí zvednout náladu:-) a procvičit něco z hudební výchovy

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa1.htm

Poctivě shlédni videa k oživení učiva, budu předpokládat, že vše ovládáš, je to opakování.

Webex - online hodina tento týden nebude

Úkoly zasílejte nejpozději do pátku, stále se to některým z vás nedaří

 

 

 

Týden od 20.4. do 24.4.2020

Tento týden si zopakujeme přídavná jména, zájmena a číslovky - to abychom se od příštího týdne mohli věnovat slovesům

- zopakujte si vzory přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích - mladý , jarní , otcův a matčin + pravopis v koncovkách

-  umíte vyjmenovat druhy zájmen  a pamětně ovládat jednotlivé skupiny zájmen (např. tázací:kdo, co jaký, který, čí ?), přiřadíte zájmena v různém tvaru  ke druhu a správně zájmeno použijete, ovládáte psaní mě, mně;   s sebou, sebou

-rozlišujete číslovky na určité a neurčité, umíte zařadit ke druhu

+ nově:   za číslovkou řadovou píšeme vždy tečku     -     Byl na 3. místě.                                                                                                                      tečku píšeme za datem, nikoli za letopočtem    -     Narodil se 12.6. 2016                                                                                                    za číslovkou základní tečku nepíšeme      -      Přijede  v 9 hodin.                                                                                                          (týká se pouze číslovek psaných číslicí !!!!!!)               

učebnice str. 89/cv. 4 opiš a pošli   + PS 57/cv.2 /a,b,c,                                                                                                                                      do tabulky dole na str.56 si vyzkoušej doplnit 2 číslovky do každého řádku dle zadání

 A   http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm

 B    https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/3988

C     https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/4000

D     http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

E      http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/zajpad1.php

F     vyjmuto, nešlo otevřít

G    http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/cislodruh1.php

H    http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

napiš mi svoje skóre, posílej nejméně po 3 cvičeních  ve tvaru: A/ 3 ch, B/ 0 ch  atd.....

Čítanka str.104-105 přečti a odpověz na otázky pod článkem - napiš název, autora  a odpovědi na otázky do sešitu čtení.

 

Děkuji všem , kteří mi řádně posíláte úkoly (pokud možno do pátku daného týdne). To, co je k odeslání, značím červeně. 

Další online hodina bude v úterý od 11.00 hodin.