Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VI. třída > Český jazyk 6

Český jazyk 6

 

ČESKÝ JAZYK (22. 6. - 26. 6. 2020)

Poslední týden tohoto školního roku zopakujeme, co jste se naučili o větné skladbě. Nezapomínejte také na své znalosti z pravopisu. I během prázdniny piště vše vždy pravopisně správně. Také mi do středy můžete zasílat své slovní sebehodnocení, které bylo zadáno minulý týden ve slohu.

Velice oceňuji všechny, kterým vydržel aktivní přístup až do konce, kteří poctivě plnili úkoly, kteří se mnou byli v častém kontaktu, obraceli se na mě se svými dotazy. Bylo to velice náročné období pro nás všechny, ale většina z Vás se s tím poprala velice statečně a mile jste mě tím překvapili. Užijte si zasloužené volno. Přeji krásné letní prázdniny! : )

Barbora Valentová

 

PS str. 50 – Testové úlohy:

Cvičení 1 není povinné. Společně jsme letos větné grafy nestihli probrat.

2 – Doplň podle nápovědy a napiš, který větný člen jsi doplnil(a).

3 – Doplň čárky do vět a souvětí. V každém řádku chybí minimálně jedna čárka.

4 – Které tvrzení je pravdivé?

5 – Které tvrzení není pravdivé?

6 – Ve kterém bodě následují větné členy za sebou tak, jak jdou po sobě ve větě?

Dobrovolně mi své řešení můžete zaslat ke kontrole. Stačí ve formátu 2a, 3b, 4c apod., nebo můžete vyfotit stránku v PS.

Pomnožná podstatná jména.png      Skloňování substantiv.jpg

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK (15. 6. - 19. 6. 2020)

Protože již můžete odevzdávat učebnice, nebudu již zadávat úkoly z učebnice čj.

Osobní konzultace z českého jazyka proběhne v úterý od 12:15. V tento čas Vás vyzvednu před školou u vchodu z návsi. Trvat bude zhruba 45 minut. Kdo má o konzultaci zájem, napište mi, jaké učivo potřebujete dovysvětlit.

 

Aplikace Česká gramatika

Testy → Najdi chybu → Najdi chybu (zdvojené hlásky a stupňování)

Test absolvuj třikrát. Výsledky mi pošli.

 

Mluvnice

PS str. 46, cv. 3 a) Doplň i, í, y, ý. b) Podtrhni základní skladební dvojice.

PS str. 48, cv. 4 – Pracujte s textem. Postupuj podle zadaných úkolů a až g. Pracuj do školního sešitu. Žáci s podpůrným opatřením splní 5 ze zadaných úkolů (a – g). Řešení na konci týdne pošlu do skupiny na WhatsApp.

 

Pravopis

PS str. 54, cv. 5 Doplň i, í, y, ý, a.

PS str. 54, cv. 6 – Vyznač, kde musí být velká písmena.

Vkládám řešení cvičení z minulého týdne. Řešení PS str. 54.odt

 

Online opakování a procvičování:

Procvičuj větné členy na větách z díla Letopisy Narnie (https://www.umimecesky.cz/rozbory-vetne-cleny-narnie-1-uroven/3563) nebo Harry Potter (https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-1-uroven/2952).

Vzpomeneš si na autory těchto děl?

 

Literatura

PL Poezie - Poezie.odt

Řešení Vám poskytnu příští týden.

 

Sloh

Chválím Vás za Vaše popisy krajiny a zasílané fotografie. Většinou jsem byla spokojená.

PS str. 63, cv. 1 Pracuj s textem. Zadávám úkoly: 1, 2, 3, 4, 5.

Cvičení 6, 7, 8. Doporučuji také splnit v rámci opakování mluvnice.

Školní rok se blíží ke konci. Zkus napsat své vlastní slovní sebehodnocení. Zhodnoť, v čem jsi dobrý, na čem ještě budeš muset zapracovat. Kriticky zhodnoť, jak poctivě, aktivně a samostatně se ke svým školním povinnostem stavíš. Můžeš porovnat tvůj přístup během denní výuky ve škole a současné distanční. Co ti více vyhovovalo? Jak si učení co nejlépe rozvrhnout? Byla tvá práce efektivní? Rozsah alespoň 10 vět. Žáci s podpůrným opatřením alespoň 7 vět.

Práci mi pošli do středy 24. 6.

__________________________________________________________________________

 

Kompletní zadání z předchozích týdnů najdete vždy v následujícím souboru: ČJ 6. třída.odt