Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VI. třída > Český jazyk 6

Český jazyk 6

Kdybys měl problém s otevíráním souborů, napiš mi a já Ti soubor pošlu v jiném formátu. Možná se občas pracovní list otevře rozházený. Kdyby s tím byl problém, zase mě kontaktujte. Totéž platí také v případě, že bys potřeboval vyfotit některé stránky z učebnice.Kompletní zadání, i z předchozích týdnů, je vloženo na konci této stránky V souboru bohužel chybí některé starší zápisy a PL. V případě potřeby mi napiš a já Ti je pošlu.

Chválím všechny, kteří jsou se mnou v pravidelném kontaktu!

Čtenářská karta ke stažení - ZDE a ZDE druhá strana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK (1.6. - 5. 6. 2020)

Aplikace Česká gramatika

Testy → Koncovky slov → vybrat všechno

Test absolvuj třikrát. Výsledky mi pošli.

 

Mluvnice

UČ str. 89, cv. 1 – Samostatně, ústně. Doplň do souvětí vhodné spojovací výrazy. Všímej si interpunkce v souvětích.

UČ str. 88, cv. 5 – Jazykový rozbor, pracuj podle zadaných úkolů. Žáci s podpůrným opatřením si vyberou 4 dílčí úkoly a ty splní.

a) Urči počet vět v souvětí. Graf kreslit nemusíš.

b) Urči slovní druhy.

c) Urči větné členy „o památkách“ a „každého“

d) Vypiš základní skladební dvojice.

e) Vypiš zájmena a urči jejich druh.

f) Urči mluvnické kategorie slov „povídali jsme si“ a „návštěvníka“

g) Vymysli synonymum ke slovu „okouzlí“

h) ke slovu památka uveď dvě slova příbuzná.

Kdo cvičení skutečně splní, pošle mi jej ke kontrole a já mu poskytnu správné řešení.

 

Pravopis

PS str. 54, cv. 2 – Doplň náležitou souhlásku.

Vkládám řešení cvičení 1 z minulého týdne. Řešení PS str. 54, cv. 1.odt

 

Literatura

Pokračuj v samostatné četbě. Po přečtení knihy vypracuj záznam do čtenářské karty.

Při výběru knih se nezapomeň řídit tabulkou na literární bingo. Kolik stihneš tento školní rok políček?

 

Hádanky: Dokážeš rozluštit názvy literárních děl?

https://www.mojecestina.cz/article/2019031003-knizni-hadanky-nazvy-literarnich-del

 

Sloh

Popis krajiny

Přečti si ukázky popisu krajiny - Popis krajiny ukázky.odt

Úkol: Jdi do přírody a zachyť nějakou zajímavou fotku krajiny. Zkus krátce popsat nejen to, co je na fotce vidět, ale i co bylo cítit, co jsi slyšel, jaké jsi měl na tom místě pocity…

Pracovat můžeš do sešitu na sloh, v PC i v mobilu. Rozsah minimálně 5 vět. Vyvaruj se častému užívání slovesa být. Úkol je zadán na dva týdny, tedy do 12. 6. Text i s fotkou mi můžete průběžně posílat. Nezapomínejte na členění do odstavců: úvod, popis krajiny, závěr.

______________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK (25. 5. - 29. 5. 2020)

Aplikace Česká gramatika

Testy → Shoda přísudku s podmětem → „vybrat všechno“

Test absolvuj třikrát. Výsledky mi pošli.

 

Mluvnice

Souvětí

UČ str. 89 – Přečti si oranžovou tabulku

ZápisSpojování vět v souvětí

Vymysli vlastní souvětí podle vzoru v zápisu.

UČ str. 89, cv. 1 – Utvoř libovolná souvětí a použij tyto spojovací výrazy. Vyber si 7 spojovacích výrazů a použij je v souvětí. Souvětí napiš do sešitu. Dávej pozor, zda bude před spojovacím výrazem čárka, nebo nikoliv. Žáci s podpůrným opatřením vytvoří 4 souvětí.

 

Online procvičování

Doplň čárku do souvětí.

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven/340.

Rozlišuj, zda je spojovací výraz spojkou, vztažným zájmenem nebo příslovcem.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/607.

 

Pravopis

PS str. 54, cv. 1 – Označ délku samohlásky u/ů/ú.

Správné řešení pro kontrolu sem vložím příští týden.

 

Literatura

Pokračuj v samostatné četbě. Po přečtení knihy vypracuj záznam do čtenářské karty.

Při výběru knih se nezapomeň řídit tabulkou na literární bingo. Kolik stihneš tento školní rok políček?

Čtenářská karta - ke stažení - ZDE a ZDE druhá strana

 

Dobrovolná hádanka

Poznáš podle nápovědy názvy některých známých pohádek Boženy Němcové?

a) Chemická sloučenina s typickou chutí je cennější než drahý kov žluté barvy.

b) Velcí černí ptáci, kterých by s dalšími třemi bylo deset.

c) O šlechtičně, která si horní část obličeje zdobila malým kouskem drahého kovu.

d) Rohatá bytost žijící v pekle a dívka Kateřina označená domácky.

e) Deštník chránící před sluncem, tiskovina vycházející jednou za měsíc a předmět točící se podle větru.

f) O dívce, jejíž jméno souvisí s odpadem po spalování.

g) Šlechtický syn se jménem připomínajícím přitakání.

Pošli mi své řešení a já ti poskytnu výsledky. :)

 

Sloh

PL Popis osoby možnosti řešení minulého PL

Procvičuj v následujících odkazech:

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/560

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/752

Úkol: Napiš mi minimálně 5 přirovnání, jak bys popsal sám sebe. Žáci s podpůrným opatřením vymyslí alespoň 3.

___________________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ JAZYK (18. 5. - 22. 5. 2020)

Aplikace Česká gramatika

Testy → Vyjmenovaná slova → vpravo nahoře zaškrtni „vybrat všechno“

Test absolvuj třikrát. Výsledky mi pošli.

 

Mluvnice

Souvětí

UČ str. 86 – Přečti si oranžovou tabulku.

Zhlédni výukové video https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

Ve videu si zopakuješ, co už o větách a souvětí víš. Připomeneš si, jak je důležité umět ve větě poznat přísudek. Dozvíš se, jak rozeznat větu hlavní od věty vedlejší.

Zápis do sešitu: Věta hlavní a vedlější.odt

Vypracuj úkoly z výše nahraného souboru "věta hlavní a vedlejší". Pracuj podle vzoru. Kontrolu proveď podle již zhlédnutého videa. V případě nejasností mě kontaktuj.

Procvičuj rozeznávání věty hlavní a vedlejší zde: https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-1-uroven/254

PS str. 43, cv. 1 – Spoj věty jednoduché v souvětí. Vzniklá souvětí napiš. Žáci s podpůrným opatřením plní polovinu cvičení.

PS str. 43, cv. 2 – Podtrhni podmět a přísudek, jednou barvou označuj věty hlavní, jinou barvou věty vedlejší. Žáci s podpůrným opatřením plní polovinu cvičení.

 

Literatura

Někteří z vás už mi začali posílat čtenářské karty. V tom budeme pokračovat. Každý odevzdá do konce školního roku minimálně jednu. Věřím, že někteří zdatní čtenáři jich zvládnou i více. Nezapomeňte si škrtnout políčko v bingu. Všichni dvou kartu odevzdají nejpozději do 5. 6. 2020.

Čtenářská karta ke stažení - ZDE a ZDE druhá strana.

PL Humor v poeziihumor v poezii zvířata.jpg

Nevšední pracovní list samostatně vypracuj Zapoj fantazii. Pobav se u toho.   : )

 

Sloh

PS str. 57, cv. 5 a) Které vlastnosti vyjadřují tato přirovnání a přísloví?

Nad každé přirovnání či přísloví napiš alespoň jednu vlastnost, jaký tento člověk asi je.

PL Popis osoby PL popis osoby přídavná jména, přirovnání.odt

Vymýšlej přídavná jména a přirovnání, která se dají použít při popisu osoby. PL mi můžeš poslat. Možnosti řešení sem nahraji příští týden.

__________________________________________________________________________

 

Kompletní zadání z předchozích týdnů najdete vždy v následujícím souboru: ČJ 6. třída.odt