Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VIII. třída > Český jazyk 8

Český jazyk 8

Jestliže bude mít někdo z Vás problém se zobrazením či otevřením pracovních listů, napište mi. Pošlu Vám PL v jiném formátu. Veškeré zadání najdete v souboru na konci stránky. Bohužel tam chybí soubory, které Vám nahrávám přímo na web (PL, některé zápisy apod.) V případě potřeby Vám je zašlu.

Chválím všechny, kteří jsou se mnou v pravidelném kontaktu. Odvádíte dobrou práci!

____________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK (1. 6. - 5. 6. 2020)

Aplikace Česká gramatika

Testy → Psaní velkých a malých písmen → Přírodní celky, pohoří a vodní plochy

Test absolvuj třikrát a snímek obrazovky s výsledky mi pošli.

 

Mluvnice

UČ str. 89, cv. 10 a) Samostatně zkus doplnit čárky do textu.

b) Rozhodni, co z textu jednoznačně vyplývá. 

UČ str. 90, cv. 13 – Které body obsahují správnou výpověď? 

Řešení dvou cvičení výše mi můžeš poslat. Správné řešení sem vložím přístí týden.

Žáci s podpůrným opatřením si mohou zvolit pouze jedno z výše uvedených cvičení.

PS str. 44, cv. 6 a) Doplň chybějící interpunkci.

b) Vysvětli věcný význam zadaných slovních spojení.

c) Najdi slova nespisovná.

 

Online procvičování pravopisu: https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-pro-zaky-8-tridy-zs-40/

 

Literatura

Opakování

Online procvičování romantismus: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1617

Online procvičování NO a romantismus: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4421

ZápisMájovci, ruchovci, lumírovci

Přečti si ukázky básní Jana Nerudy, Josefa Václava Sládka a Jaroslava Vechlického.

Poslechni si píseň o májovcích, ruchovcích a lumírovcích:

https://www.youtube.com/watch?v=3MCXHmlyzgw

Podívej se na scénku z filmu Marečku, podejte mi pero, kde je recitována Nerudova báseň

https://www.youtube.com/watch?v=Hna5Ziprq0M

Zhlédni ještě vtipnou scénku z filmu Vratné lahve, kde se věnují Vrchlickému a jeho básni.

https://www.youtube.com/watch?v=0Ab1TytgTsc

 

Dobrovolná hádanka:

literární díla.jpg

 

Sloh

PL Úvaha

Práce je zadaná již z minulého týdne. Žáci s podpůrným opatřením plní pouze 2. stránku.

Vypracovaný PL posílejte nejpozději do 5. 5. 2020.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK (25. - 29. 5. 2020)

 

Aplikace Česká gramatika

Tento týden není povinná. Procvičujte samostatně.

 

Mluvnice

Jazykový rozbor

UČ str. 88, cv. 7 – Pracuj do školního sešitu. Odpovídej na otázky podle zadání. Potřebuješ-li drobnou nápovědu, najdeš ji níže. Pokud si troufneš, jdi pracovat rovnou pouze s učebnicí.

Žáci s podpůrným opatřením plní úkoly a, b, f, g, i, j.

a) Určete druhy slov. → Tzn. slovní druhy.

b) Vypiš, nebo podtrhni, základní skladební dvojice.

c) Urči věty podle členitosti. → Připomeň si rozdíly mezi větou jednočlennou a dvojčlennou. Urči všechny věty.

d) Urči mluvnické kategorie u slov Pepíčka, zní, slovesa, mlčet. → Připomeň si, které mluvnické kategorie určujeme u jednotlivých slovních druhů. Kategorie u slov urči.

e) Urči větné členy u slov Pepíčka, rozkazovací, slovesa

f) Ke slovu zní napiš synonymum. Slova stejného nebo podobného významu.

g) Ke slovu mlčet napiš antonymum. Slova opačného významu.

h) Proveď slovotvorný rozbor slova učitel. Slovo odvozené tvoříme od slova základového pomocí předpon, přípon, případně koncovek. Nezapomeň, že ne každé slovo musí mít všechny tyto části.

i) Ke slovu rozkazovací napiš tři slova příbuzná. → Slova se společným kořenem, která spolu tematicky souvisí.

j) Zodpovězte otázku pana učitele z úvodního textu. Uveď všechny tvary → Tzn. sloveso v tomto tvaru vyčasuj.

V případě nejasností či neporozumění některým zadaným úkolům se na mě obrať. Takovýto jazykový rozbor byste měli na konci 8. ročníku zvládnout bez výraznějších obtíží. : )

 

Literatura

Řešení osmisměrka Babička Osmisměrka Babička řešení.jpg

Video: Zhlédni na youtube Dějiny udatného národa č. 85 https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ.

Zápis K. H. Borovský K. H. Borovský zápis.odt

Tyrolské elegie

Přečti si je zde: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/67/tyrolske_elegie.pdf.

Jsou skutečně krátké a čtou se velice dobře. Komu se nechce číst, může si pustit mluvené slovo – https://www.youtube.com/watch?v=vXge0If0fwM.

Dobrovolný úkol pro ty, kteří si Tyrolské elegie skutečně přečtou:

PL Tyrolské elegie.odt. Kdo PL vyplní, tak mi ho může poslat ke kontrole.

 

Sloh

PL Úvaha

Práce je zadaná již z minulého týdne. Žáci s podpůrným opatřením plní pouze 2. stránku.

Vypracovaný PL posílejte nejpozději do 5. 5. 2020.

 _______________________________________________________________________________________________________

 

ČESKÝ JAZYK (18. - 22. 5. 2020)

 

Aplikace Česká gramatika

Informace pro psaní velkých a malých písmen nalezneš např. zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cestina-pereme-se-s-cestinou-pravopis-diktat-test-velka-pismena.A171230_174057_domaci_mbb

Nezapomeň, že zeměpisná přídavná jména píšeme s malým písmenem, pokud nejsou součástí názvu. Např. pražské parky x Pražský hrad.

 

Testy → Psaní velkých a malých písmen → Názvy měst, jejich obyvatel a regionů.

Test absolvujete třikrát, poté odešlete snímek s výsledky.

 

Mluvnice

UČ str. 80, cv. 7 a) - Oprav chyby v textu. Prvních sedm řádků textu bezchybně přepiš do sešitu. (po slovo zrcadlo). Cvičení je na známky. Pošli ke kontrole a zhodnocení.

Cv. b – e je dobrovolné

Spojovací výrazy a interpunkce v souvětí

UČ str. 85 Samostatně si udělejte výpisky z oranžové tabulky. Můžete si ji okopírovat a vlepit.

UČ str. 86, cv. 1 – Najdi v osmisměrce co nejvíce spojovacích výrazů. Rozděl je do skupin podle slovních druhů. Budeš-li psát obyčejnou tužkou do učebnice, tak pouze lehce.

PS str. 43, cv. 3 – Doplň vhodné spojovací výrazy, aby souvětí dávala smysl.

PS str. 43, cv. 1 – Zvol si téma a, b, nebo c. Vymysli k tématu vhodná souvětí. Používej spojovací výrazy níže. Zvládneš je použít všechny? Toto cvičení neplní žáci s podpůrným opatřením.

 

Procvičuj větnou skladbu: Na kterou úroveň si troufneš?

Lehké: https://www.umimecesky.cz/rozbory-vedlejsi-vety-souhrn-1-uroven/2822

Středně těžké: https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/2753

Těžké: https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-3-uroven/2924

 

Literatura

Řešení PL z minulého týdne: PL Byl pozdní večer ... řešení.odt

Zápis: Karel Hynek Mácha zápis.odt

Zápis: Božena Němcová zápis.odt

Osmisměrka - Řešení sem vložím příští týden. Osmisměrka Babička.jpg

 

Dobrovolná hádanka

Poznáš podle nápovědy názvy některých známých pohádek Boženy Němcové?

a) Chemická sloučenina se značkou NaCl je cennější než drahý kov žluté barvy.

b) Velcí černí ptáci, kterých by s dalšími třemi bylo deset.

c) O šlechtičně, která si horní část obličeje zdobila malým kouskem drahého kovu.

d) Rohatá bytost žijící v pekle a dívka Kateřina označená domácky.

e) Deštník chránící před sluncem, tiskovina vycházející jednou za měsíc a předmět točící se podle větru.

f) O dívce, jejíž jméno souvisí s odpadem po spalování.

g) Šlechtický syn se jménem připomínajícím přitakání.

Pošli mi své řešení a já ti poskytnu výsledky. :)

 

Sloh

PL Úvaha - PL Úvaha - přátelství, citáty.odt

Práce je zadaná na 2 týdny. Žáci s podpůrným opatřením plní pouze 2. stránku.

Vypracovaný PL posílejte nejpozději do 5. 6. 2020.

_______________________________________________________________________________________________________________

Kompletní zadání z předchozích týdnů najdete vždy v následujícím souboru: ČJ 8. třída.odt