Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VIII. třída > Český jazyk 8

Český jazyk 8

 

ČESKÝ JAZYK (22. 6. - 26. 6. 2020)

Poslední týden školního roku doporučuji zopakování toho, co už byste měli bez větších obtíží zvládat. Zadanými cvičení níže zopakujete nejen větnou skladbu, ale také tvarosloví a slovní zásobu. Zároveň mi můžete do středy odesílat vaše slovní sebehodnocení a zhodnocení vašeho vzdělávání a sebevzdělávání. (Zadáno minulý týden v rámci slohu). Nezapomínejte také na své znalosti z pravopisu. I během prázdniny piště vše vždy pravopisně správně.

Velice oceňuji všechny, kterým vydržel aktivní přístup až do konce, kteří poctivě plnili úkoly, kteří se mnou byli v častém kontaktu, obraceli se na mě se svými dotazy. Bylo to velice náročné období pro nás všechny, ale většina z Vás se s tím poprala velice statečně. Užijte si zasloužené volno. Přeji krásné letní prázdniny! : )

Barbora Valentová

 

PS str. 68, cv. 9 – Jazykový rozbor

Vyřeš úkoly a) až g). Žáci s podpůrným opatřením by měli zvládnout alespoň 4 ze zadaných úkolů (a – g).

 

Nejčastější chyby a chytáky – Otestuj své znalosti.

https://www.idnes.cz/zpravy/umite-cesky-otestujte-si-sve-znalosti.Q200220_120618_zpravodaj_maka

 

Dobrovolné úkoly:

Napište, kterým větným členem je v následujících větách spojení „na houby“.

a) Taková práce je úplně na houby.

b) Zítra hned po svítání se vydáme do lesa na houby.

c) Na houby sbírané za ranního šera se srdce směje.

d) Na pokrájené houby položíme kousek petržele.

e) Košík na houby leží v kůlně.

Pomnožná podstatná jména.png Skloňování substantiv.jpg

____________________________________________________________________________________________________________________________

ČESKÝ JAZYK (15. 6. - 19. 6. 2020)

Protože někteří budou odevzdávat učebnice, nebudu již zadávat úkoly z učebnice čj.

Nabízím možnost osobní konzultace a to tento čtvrtek od 12:15. Zájemci se musí nahlásit mně, nebo paní učitelce třídní. V případě zájmu je nutné si konkretizovat, co přesně byste potřebovali vysvětlit a procvičit.

 

Aplikace Česká gramatika

Testy → Najdi chybu → Najdi chybu (zdvojené hlásky a stupňování)

Test absolvuj třikrát. Výsledky mi pošli.

 

Mluvnice

PS str. 43, cv. 4 Oprav chyby v textu. Pracuj přímo do PS. Část textu na straně 44.

PS str. 46, Souvětí č. 2 (Cvičení začíná již na předchozí stránce.) Přečtěte si nejprve vždy celé souvětí a pak vypracujte jednotlivé úkoly. Pracuj podle zadaných úkolů a – g. Žáci s podpůrným opatřením plní pouze 3 úkoly, které si sami zvolí.

Kdo cvičení skutečně splní a bude ho chtít zkontrolovat, nechť mi jej pošle.

PS str. 47, cv. 4 a) Oprav chyby v souvětí.

 

Online opakování:

Najdi chyby v konverzaci z chatu – https://www.umimecesky.cz/korektor-piseme-na-chatu-uroven-1/87.

Oprav chyby ve vtipech. - https://www.umimecesky.cz/vtipy-pokrocile/9.

Čtení s porozuměním – https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-imaginarni/86.

 

Literatura

Zápis Moderní směry na přelomu 19. s 20. století

PLBaudelaire – Zdechlina

Všichni si alespoň přečtou báseň Zdechlina. Dobrovolně si můžete zkusit vyplnit pracovní list. Báseň najdete v souboru s PL.

Výklad učiva najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=joqdcSt_AGA

 

Sloh

Školní rok se blíží ke konci. Zkus napsat své vlastní slovní sebehodnocení. Zhodnoť, v čem jsi dobrý, na čem ještě budeš muset zapracovat. Kriticky zhodnoť, jak poctivě, aktivně a samostatně se ke svým školním povinnostem stavíš. Můžeš porovnat tvůj přístup během denní výuky ve škole a současné distanční. Co ti více vyhovovalo? Jak si učení co nejlépe rozvrhnout? Byla tvá práce efektivní? Pojmi to jako slohový útvar úvaha. Nezapomeň na krátký úvod a závěr. Podle toho také rozčleníš odstavce. Rozsah alespoň 15 vět. Žáci s podpůrným opatřením alespoň 10 vět.

Práci mi pošli do středy 24. 6.

_________________________________________________________________________________________________________

Kompletní zadání z předchozích týdnů najdete vždy v následujícím souboru: ČJ 8. třída.odt