Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VI. třída > Fyzika 6

Fyzika 6

Učivo na poslední tři dny 22. - 24. 6. 2020

 • prosím o závěrečné opakování - vkládám zde opět ve dvou formátech k vytištění, kdyby někdo nemohl vytisknout, napíše přehledně řešení do školního sešitu (není třeba opisovat celé zadání), ostatní listy do sešitu vlepí - ZPP 2.odt -ZPP 2.pdf - pošli mi ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 24. 6. 2020
 • DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ PEČLIVĚ ZPRACOVANÉ ÚKOLY POSÍLALI V TERMÍNU KE KONTROLE

Učivo na týden 15. - 19. 6. 2020

 • tento týden nás čeká poslední kapitolka - uč. s. 112 až 116 - pročti si, prohlédni obrázky
 • do sešitu napiš datum a nadpis Změna teploty vzduchu v průběhu času (kdo může graf vytiskne a nalepí, kdo ne přerýsuje) - závislost teploty na čase.pdfzávislost teploty na čase.odt - nejdříve si všímej dolní poloviny - ta je již vyřešená a ukazuje ti, co se po tobě bude chtít v horní polovině, dolní polovinu si prostuduj a nalep do sešitu (vyplývá z ní, že změny teploty v čase během dne se zapisují do tabulky, následně se vytvoří graf ,kde na ose x je čas (v hodinách) a na ose y (teplota ve stupních celsia), pak vytváříš spojnice teploty v daný čas, vyznačíš si je červenými body, které následně propojíš, vznikne ti tak křivka, všímej si i, že je třeba zvolit si vhodné měřítko - tedy kolik cm odpovídá třeba 1hodině)
 • následně si vezmi neřešenou horní polovinu a splň úkoly 1 - 4 (vzpomínáš si ještě na to, jak vypočítáš průměrnou hodnotu - jak to děláš se známkami, když chceš zjistit, jaká známka ti přibližně vychází na vysvědčení??? - tedy sečtu všechny naměřené teploty a vydělím je počtem měření - najdeš v uč. s. 113)
 • pošli mi ke kontrole první polovinu závisloti teploty na čase (tvůj graf + úkoly 1 - 4) na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 19. 6. 2020

Učivo na týden 8. - 12. 6. 2020

 • čti v uč. s. 109 - 110 Měření teploty tělesa
 • dále si zapiš do sešitu datum a zápis:

Měření teploty tělesa

před měřením zjistíme:

 1. v jakých jednotkách je stupnice
 2. hodnotu nejmenšího dílku stupnice
 3. měřící rozsah stupnice teploměru (min. a max. teplota)

značka: t (například t = 12°C)

teplota lidského těla - lékařský teploměr (rtuťový, dnes hodně digitální)

 • s rozsahem stupnice 34 - 42 °C
 • s dělením na desetiny stupně 0,1 °C
 • návrat rtuti do nádobky zklepáním

 

 • dále vypracuj do sešitu uč. s. 110/ot3, 110/úkol1a)b), 111/úkol3 - celé toto písemné procvičování mi pošli ke kontrole do 12. 6. 2020 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo na týden 1. - 5. 6. 2020

 • čti uč. s. 100-103, prohlédni si obrázky 2.31, 2.32, 2.33
 • zapiš si do sešitu:

Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování

 • při zahřívání dochází ke zvětšování objemu, prodlužování kovových předmětů (kuličky, tyče)
 • při ochlazování dochází k opětovnému zmenšování objemu, zkracování kovových předmětů
 • !různé kovy se při zahřívání za stejných podmínek zvětšují, prodlužují různě
 • bimetalový pásek = dvojkovový - každý z kovu se při zahřívání bude "chovat" jinak = prohnutí pásku
 • př. prověšení drátů vysokého napětí (aby se v zimě nepřetrhly), mosty - nosníky na pohyblivých válcích, vyrovnávací části na potrubí

 

 • čti uč. s. 104 - 105
 • zapiš si do sešitu:

Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování

 • i objem kapalin a plynů se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje
 • objem různých kapalin se při stejném zahřívání zvětšuje různě

- písemně do sešitu uč. 103/otázka 1,2, 105/ otázka 1,2,3

 

Učivo na týden 25. - 29. 5. 2020

 • procvičuj písemně do sešitu v učebnici s. 108 otázka 2, 3, 4, úkoly 1, 2, 3
 • dále uč. s. 110 otázka 1
 • celé toto písemné procvičování mi pošli ke kontrole do 29. 5. 2020 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo na týden 18. - 22. 5. 2020

 • tento týden nás čeká nové učivo - Teplota - nejprve si nalistuj uč. s. 106 - 111, pročti si ji, podívej se na obrázky - zejména s. 106 obr. 2.41 laboratorní teploměr, s. 107 obr. 2.42 bimetalový teploměr, s. 110 obr. 2.45 lékařský teploměr
 • zapište si do školního sešitu nadpis Teplota

- značíme: t

 - měřidlem: teploměr (lékařský rtuťový, lihový, digitální), venkovní, laboratorní, na vaření

 - v teploměrech tenká trubička s tekutinou, která na základě tepelné roztažnosti stoupá (nárůst teploty o 1°C zvětší objem kapaliny pokaždé o stejnou hodnotu)

- stupnice: Celsiova - jednotka: Celsiův stupeň °C (0°C mrznoucí voda, 100°C vroucí voda) - teploty pod nulou označujeme mínus -

- bimetalový teploměr - uvnitř pásek z dvojkovu ve spirále, každý kov se při zahřívání jinak prodlužuje

- úkol: změř svoji tělesnou teplotu pomocí lékařského teploměru, který máte doma - zapiš hodnotu (i s jednotkou), kterou jsi naměřil

- do školního sešitu si do zápisu namaluj lékařský teploměr (uč.s. 110), bimetalový teploměr (uč.s. 107)

Učivo na týden 11. 5. - 15. 5. 2020

 • tento týden bychom si důkladně zopakovali, co bychom již měli vědět, přikládám pracovní listy (vždy ve dvou formátech), pokud možno si je vytiskněte a vyplňte (připomínám, že mg = miligram = tisícina gramu, 1g = 1000mg, 1mg = 0,001g) 
 1. 8.PP Převody - délka, objem, hmotnost, rovnoram. váhy.pdf8.PP Převody - délka, objem, hmotnost, rovnoram. váhy.odt
 2. 13. PP čas.odt13. PP čas.pdf
 3. 10.1 hustota.pdf10.1 hustota.odt

- každý tedy bude mít 3 PL, které mi pošle ke kontrole do 15. 5. 2020 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo na týden 4. 5. - 7. 5. 2020

 • opakování - řeš následující cvičení do sešitu, následně mi je pošli ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup:
 1. V barelu je 240 litrů kapaliny, její hmotnost je 288 kg. Jaká je hustota této kapaliny?
 2. V nádobě je 5 litrů vody. Vypočítej hmotnost vody v gramech.
 3. Převáděj 

5 h =        min

7 dní =        h

3600 s =      min

30 min =       h

480 s =       min

2. Vyjádři desetinným číslem v hodinách

2 h 30 min =            h

15 min =          h

45 min =         h

Učivo na týden 27. - 30. 4. 2020

 • opakování - řeš následující cvičení do sešitu:

 

1. Jaká bude hmotnost zlaté cihly o objemu 250cm3? (zápis, vzorec, výpočet, odpověď)

 • procvičování čas uč. s. 96/ úkoly 1,2,3,4,5,6 do sešitu - tyto úkoly mi pošli do 1.5. na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo na týden 20. - 24. 4 2020

Fyzika

- minulý týden jsme fyziku neměli, je tedy třeba zopakovat, co musíme vědět - řeš následující otázky do školního sešitu a následně mi je pošli do 24. 4. 2020 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup - budu je hodnotit.

1. Napiš vzorec pro výpočet hustoty. ….........................................

2. Napiš vzorec pro výpočet hmotnosti tělesa bez vážení, jedná-li se o stejnorodé těleso a známe látku, ze které je složeno. 

3. Najdi v CH1 části tabulek hustoty těchto látek a dané hodnoty převeď na jednotku g/cm3.

nikl ..........................................................................................

platina ….................................................................................

uran ….....................................................................................

4. Vypočítej hmotnost stejnorodého tělesa s objemem 2,5m3 pokud víš, že se jedná o borové dřevo.

5. Zjisti (s pomocí tabulek F1) o jakou se jedná látku (napovím ró = m:V) – těleso má hmotnost 1 kg a objem 0,004m3.

 • nová látka - Čas - zapiš si do sešitu zápis:
 • Čas

  značka: t

  základní jednotka: sekunda s

  další jednotky: minuta (min), hodina (h), den, týden...

  1 min = 60 s

  1 h = 3 600 s

  1 den = 24 h = 1 440 min = 86 400 s

   

  měřidlo: přesné měření = stopky – 2 kruhové stupnice

  a) hlavní 60 dílků = 60 s

  každý dílek dále rozdělen na 5 dílků = 0,2 s

  b) vedlejší 30 dílků – malá ručička – každý dílek proběhne za 1 min

   

  dále: hodiny

  sluneční hodiny – délka a směr stínu

  přesýpací hodiny

  kyvadlové hodiny

  digitální hodiny

   

  metronom – měření času pomocí zvukových signálů (odměřování stejných dob) po 1 s

 • pokus se vytisknout nebo vystřihnout v časopise obrázek stopek a metronomu a vlep si je k zápisu (jinak jsou v uč s. 98,99)
 • do sešitu vypracuj otázky uč. s. 96/1,2,3