Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VIII. třída > Fyzika 8

Fyzika 8

Učivo na poslední tři dny 22. - 24. 6. 2020

 • věnuj se opakování:
 1. zapiš značky fyzikálních veličin: dráhy, rychlosti, času, frekvence, perioda, účinnost, měrného skupenského tepla tání, skupenského tepla tání, hmotnosti, tepla, měrné tepelné kapacity, polohové energie, pohybové energie, síly, práce, výkon, tlak, vztlaková síla
 2. zapiš vzorec, kterým vypočítáš: dráhu, rychlost, frekvenci, skupenské teplo tání, teplo, polohovou energii, pohybovou energie, gravitační sílu, práci, výkon, vztlakovou sílu
 3. nakresli schématické značky pro : žárovku, otevřený spínač, zvonek
 4. jak nazýváme zvuky pro člověka neslyšitelné? (2)
 5. vysvětli pojmy: sublimace, desublimace, kapalnění
 6. napiš tři skupenství látek
 7. fyzikální veličinu udávající množství energie, kterou si vyměňují \ě tělesa různé teploty nazýváme ……..
 8. k tepelné výměně může docházet 3 způsoby - napiš je
 9. kterým fyzikálním veličinám patří následující jednotky?  newton, kilogram, joule, metr, hertz, metr/sekundu, sekunda, kilojoulů/kilogram krát stupeň celsia, kilojoulů na kilogram, watt (všechny jednotky zapiš pomocí jejich značky)

prosím toto opakování poslat ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 24. 6. 2020

Učivo v týdnu 15. - 19. 6. 2020

 • zapiš si slidy 25 a 26 ( prezentace je v předminulém týdnu)
 • podle toho, co sis zapsal minulý týden se pokus nyní správně řešit slid 27 ( pro kontrolu je tam i řešení, ale princi by měl být jasný)
 • dále uč.s. 120 ot 1, úkol 1b, 2, 3, 4 - prosím poslat ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 19. 6. 2020
 • opakuj si značky elektrického obvodu, jednoduchý a rozvětvený obvod

Učivo na týden 8. - 12. 6. 2020

 • tento týden začínáme kapitolu Elektrické jevy - prezentace je v minulém týdnu - zapiš/nalep si slidy 19 - 24
 • slidy 19 - elektroskop ze svíčky najdeš v uč.s. 104, prohlédni si obrázek (staniol = alobal), jako dobrovolný úkol si zkus vyrobit, třením zelektruj pravítko a přilož dle návodu, pokud se ti bude dařit pošli mi foto svého pokusu
 • slid 20 velmi důležité podmínky pro funkčnost elektrického obvodu - určitě si zapamatuj
 • slid 21 schématické značky el. obvodu - k zapamatování ty červeně zakroužkované plus zvonek (v 9. ročníku si je rozšíříte s paní ředitelkou o další - upozorňuji, že na začátku 9. roníku budete učivo opakovat, nevyhazujte tedy svoje sešity se zápisy)
 • slid 22 stavba jednoduchého el. obvodu (otevřený = nesvítí X uzavřený = svítí)
 • slid 23 sériové zapojení = za sebou 2 žárovek (v uč. s. 119)
 • slid 24 rozvětvený el. obvod, paralelní zapojení 2 žárovek = vedle sebe (v uč.s. 119)
 • prosím poslat ke kontrole zápis slidy 20-24 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 12. 6. 2020
 • dále jsem byla upozorněna, že soubor ke kartičkám k procvičování zvuku na webu chybí - omlouvám se a přikládám nyníZvukove jevy - kartičky.odt,Zvukove jevy - kartičky.pdf připomínám, že  principem je vytvořit správné dvojice, je třeba si vytisknout a vystříhat nebo pracujte na počítači (což mi ale přijde složitější) nebo lze i opsat (poměrně zdlouhavé), máte tam i řešení (hned na začátku), pokuste se několikrát samostatně bez řešení sestavit, až budete mít, proveďte kontrolu s pomocí výsledků

Učivo na týden 1. - 5. 6. 2020

Učivo v týdnu 25. - 29. 5. 2020

 • posílám soubor s kartičkami k procvičování, principem je vytvořit správné dvojice, je třeba si vytisknout a vystříhat nebo pracujte na počítači (což mi ale přijde složitější) nebo lze i opsat (poměrně zdlouhavé), máte tam i řešení (hned na začátku), pokuste se několikrát samostatně bez řešení sestavit, až budete mít, proveďte kontrolu s pomocí výsledků
 • dále řeš do sešitu:
 • 1.Jakou frekvenci má kyvadlo, pokud udělá 1 kmit za 1,2 sekundy?

  2. Jaká je doba jednoho kmitu křídly při letu čmeláka, je-li jejich frekvence kmitání 200 Hz?

 • tyto dvě úlohy mi pošli ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 29. 5. 2020

Učivo v týdnu 18. - 22. 5. 2020

 • stále pokračujeme v látce Zvukové jevy
 • nejprve si vezmi uč. s. 179 (otázky a úkoly ke shrnutí učiva 3.1 až 3.7) - do školního sešitu řeš úkoly 6 bouřka, 7 moře, 10 vzduch, 16 ozvěna - tyto úlohy mi pošli ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 22. 5. 2020
 • dále se vrať k prezentaci - je vložena v týdnu 4. 5. - 7. 5.  a pokus se správně řešit slidy 16 a 17 (téměř ke všemu je tam i správné řešení pro kontrolu)

Učivo v týdnu 11. 5. - 15. 5. 2020

 • pokračujeme v látce Zvukové jevy
 • nejprve si zopakuj vše, co sis minule zapsal ( např. Co je to zvuk? mechanické chvění v látkovém prostředí, Co je zdrojem zvuku? chvějící se těleso, Šíří se zvuk i ve vakuu? ne, pouze v látkovém prostředí, Na čem závisí rychlost šíření zvuku? na teplotě a druhu prostředí tedy jeho hustotě, Jaká je fyzikální značka dráhy? s, Jaká je fyzikální značka rychlosti? v, Jaká je fyzikální značka času? t, Podle jakého vzorce spočítáš rychlost rovnoměrného pohybu? v = s : t, Připomeň si trojúhelníkové pravidlo u tohoto vzorce)
 • dále si znovu otevři prezentaci - je vložena v minulém týdnu - a pokračuj v zápise od 8. slidu do 15. slidu

Učivo v týdnu 4. 5. - 7. 5. 2020

 • tento týden máme jen jednu hodinu - začneme novou látku - Zvukové jevy - tato kapitolka je v uč. na s. 166 - 181 - projdi si tyto stránky, přečti si nejdůležitější informace ve žlutých rámečcích a prohlédni si obrázky
 • dále si zapiš/nalep do sešitu zápis s pomocí prezentace -č. 15 Zvuk, zvukové jevy.pdf - č. 15 Zvuk, zvukové jevy.odp- pracuj následovně - 1. slide opiš celý, 2. slide opiš jen rychlost šíření zvuku (číselné hodnoty si budeš následně hledat v tabulkách, tak se do nich již nyní podívej, ať víš, kde přesně hledat), 3. slide si jen prohlédni, 4.,5. a 6. slide jsou vzorové příklady, neměly by ti dělat problémy, je to opakování (s,v,t), 7. slide opiš celý

Učivo v týdnu 27. - 30. 5. 2020

- tento týden máme jen jednu hodinu - vyzkoušíš si v ní své znalosti, vytiskni si následující PL, pokus se ho vyřešit a doplnit -7.1 PP spalovací motory, změny skupenství.pdf - 7.1 PP spalovací motory, změny skupenství.odt- následně mi ho do 1.5. 2020 pošli na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo v týdnu 20. - 24. 4. 2020

Fyzika

 • stále si ústně opakuj, co už víš o motorech - na jaké dvě skupiny dělíme motory podle způsobu zapalování pohonné směsi? (zážehové, vznětové), co se používá jako palivová směs do dvoudobého zážehového motoru? (benzín + olej), co se používá jako palivo u čtyřdobého vznětového motoru? (nafta),  v jakých zařízeních se dvoudobý motor používá? (sekačky, pily, malé motocykly), má vyšší účinnost dvoudobý nebo čtyřdobý zážehový motor? (čtyřdobý, 30%), zvládneš vyjmenovat fáze pracovního cyklu čtyřdobého zážehového motoru? (sání, stlačení, rozpínání, výfuk), ve které této fázi se koná práce? (ve 3. fázi), s pomocí obrázku v uč s. 92 si zkus stručně jednotlivé fáze popsat a popiš si i části motoru (píst, sací ventil, výfukový ventil, válec svíčka, ojnice, klikový hřídel), s jakou účinností pracuje čtyřdobý vznětový motor? (40%)

 

 • z prezentace si opiš úlohu ze slidu 9 - následně ji řeš do sešitu (kontrolu máš na slidech 10,11,12)

 

 • dále opakuj online na www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače "motory" - jsou tam 2 cvičení tepelné motory - obojí si vyzkoušej a trénuj tak dlouho, dokud nebudeš mít alespoň 90% úspěšnost