Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > IX. třída > Fyzika 9

Fyzika 9

15. - 19. 6. 2020

Jako zopakování látky z minulého týdne, vypracujte pracovní list, který jsem vám poslala na školní e-mail, a nejpozději v pátek 19. 6. uložte do tohoto odkazu. Pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, ozvěte se mi, vytisknu vám ho a dám do schránky u školy, kde si ho můžete vyzvednout nebo se pro něj můžete stavit, až přijdete do školy na konzultace.

V minulém týdnu jsme se seznámili s čočkami a naučili se, jaký obraz při použití čočky vznikne. Čočky se využívají v optických přístrojích. Se základními optickými přístroji se seznamte v tomto videu.

V přírodopise jste se seznámili se zrakovou soustavou a okem. Někteří lidé trpí očními vadami. S těmi se seznamte v tomto videu. Dalekozrakost a krátkozrakost se kompenzuje čočkami. Která čočka se používá ke kompenzaci které vady se v tomto videu také dozvíte.

Do sešitu si nalepte zápis, který jsem vám poslala na školní e-mail.

 

8. - 12. 6. 2020

Jako zopakování látky z minulého týdne, vypracujte pracovní list, který jsem vám poslala na školní e-mail, a nejpozději v pátek 12. 6. uložte do tohoto odkazu. Pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, ozvěte se mi, vytisknu vám ho a dám do schránky u školy, kde si ho můžete vyzvednout nebo se pro něj můžete stavit, až přijdete do školy na konzultace.

Pokud jste minulý týden bez problémů zvládli zobrazování zrcadly, bude pro vás nová látka tohoto týdne - čočky a zobrazování čočkami, hračka. Základem zobrazování čočkami je lom světla, se kterým jste se seznámili minulý týden, proto si lom světla zopakujte.

Všechny pojmy, které jsou v podstatě totožné jako u zrcadel, druhy čoček a jak vzniká obraz, máte vysvětleno v tomto videu. Na YouTube najdete spoustu dalších videí, kde najdete vysvětlení téhož, takže si klidně můžete nějaká najít, a pustit si je.

Zobrazení čočkami si procvičte ve výukovém programu Fyzika 1. Otevřete si www.didakta.cz, najdete si výukový program Fyzika, otevřete si část Optika a Zobrazení čočkami. Úkolů na procvičování si udělejte tolik, kolik uznáte za vhodné. Důležité je, abyste grafické znázornění pochopili a uměli najít obraz předmětu. Ve výukovém programu je rozhodující i směr paprsku (šipka), paprsek  vždy čočkou projde.

Do sešitu si nalepte zápis Čočky a zobrazení čočkami, který jsem vám poslala na školní e-mail.

 

 

 1. 6. - 5. 6. 2020

Milí deváťáci, tuhle látku jsem si nechala jako poslední, kterou máme v letošním školním roce probrat, a doufala, že už bude probíhat normální výuka a budeme moci společně udělat všechny pokusy, kdy si na matnici budete moci zachytit obraz plamene svíčky, a zjistit tak, že některé obrazy, které vznikají v kulových zrcadlech nebo za čočkami, jsou skutečné. Normální výuka neprobíhá, takže začneme takto. V týdnech od 8. 6. vám ale nabídneme možnost konzultací přímo ve škole. Pokud budete mít zájem, mohu zobrazování zrcadly a čočkami (čočky probereme příští týden) z vámi probrat a procvičit ve škole.

Pro správné pochopení zobrazování zrcadly potřebujete znát několik pojmů a vědět, co znamenají. Jsou to: optická osa (o)vrchol zrcadla (V), střed křivosti (S, na videu jej označují C), poloměr křivosti (r), ohnisko (F), ohnisková vzdálenost (f), výška předmětu (y), předmětová vzdálenost (a), výška obrazu (y´), obrazová vzdálenost (a´). Vysvětlení těchto pojmů máte graficky vysvětleno v první polovině tohoto videa. Ve druhé polovině tohoto videa máte vysvětleno, jak zjistíte, kde se nachází a jaké má vlastnosti obraz předmětu v dutém zrcadle, když je předmět ve větší vzdálenosti, než je střed křivosti. Uvidíte, že potřebujete dva paprsky, které prochází bodem, který označuje výšku předmětu. Jeden z nich je rovnoběžný s optickou osou, když narazí na zrcadlo, odrazí se do ohniska. Druhý prochází středem křivosti, když narazí na zrcadlo, odrazí se po stejné přímce zpět. Tam, kde se oba paprsky protnou, je hledaný bod. Místo paprsku, který prochází středem křivosti můžeme použít paprsek, který prochází ohniskem, a když narazí na zrcadlo, odrazí se rovnoběžně s optickou osou. Toto grafické řešení je použito v tomto videuV tomto videu máte vysvětlené všechny možnosti, které mohou nastat při zobrazení dutým zrcadlem, protože u něj se vlastnosti obrazu mění se vzdálenosti předmětu od zrcadla.

Informace o vypuklém zrcadle a vysvětlení toho, jak v něm vzniká obraz najdete v tomto videu.

Zobrazení zrcadly si procvičte ve výukovém programu Fyzika 1. Otevřete si www.didakta.cz, najdete si výukový program Fyzika, otevřete si část Optika a Zobrazení zrcadlem. Úkolů na procvičování si udělejte tolik, kolik uznáte za vhodné. Důležité je, abyste grafické znázornění pochopili a uměli najít obraz předmětu. Ve výukovém programu je rozhodující i směr paprsku (šipka), paprsek se vždy od zrcadla odrazí, nemůže zrcadlem projít.

Do sešitu si nalepte zápis Zobrazení kulovými zrcadly, který jsem vám poslala na školní e-mail.

S lomem světla se seznamte v tomto videu.

Do sešitu si nalepte tento zápis.

 

25. - 29. 5. 2020

 1. Do sešitu si nalepte základní informace o stínu, polostínu a plném stínu, které najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.
 2. V tomto videu najdete vysvětlení, jak se světlo odráží.
 3. Do sešitu si nalepte základní informace o odrazu světla, které najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.
 4. Jak vzniká obraz v rovinném zrcadle máte vysvětleno v tomto odkaze.
 5. Do sešitu si nalepte základní informace o obrazu v rovinném zrcadle. Zápis najdete zde.
 6. Do sešitu si podle návodu na videu narýsujte obraz jedničky (1). Svou práci mi uložte sem do 29. 5. 2020. V okně, které se vám otevře klepnete na tlačítko nahrát, pak soubory a ve svém zařízení (počítači. mobilu) vyberete obraz své práce (sken, fotku). Ukládaný soubor prosím nazvěte svým jménem. Jen pro informaci - práci mi ukládáte do složky Obraz 1 v aplikaci OneDrive v Office 365.
 7. Kromě rovinných zrcadel existují i zrcadla zakřivená, nejvyužívanější z nich jsou zrcadla kulová. Kulové zrcadlo vznikne z koule, duté zrcadlo z vnitřku koule, vypuklé zrcadlo z vnější části koule. Tyto informace si nalepte do sešitu.
 8. Upozorňuji Standu, Kubu D., Karolínu, Adélu, Honzu P., oba Jaroslavy, Vojtu, Katku a Petra, že mi ještě neodevzdali všechno, co odevzdat měli. Nechcete, abych to byla nucená začít řešit s rodiči, že ne?.

 

18. - 22. 5. 2020

 1. Při opakování fyziky z minulých let si připomeňte základní informace o siločarách magnetického pole pomocí tohoto videa a podívejte se na pokusy v tomto videu.
 2. Připomeňte si některé elektromagnetické vlny  a jejich účinky v těchto třech krátkých videích.
 3. Do sešitu si nalepte základní informace o světle, které najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.
 4. Zopakujte si, co víte o zatmění Slunce a zatmění Měsíce. Obojí souvisí se stínem. Nic si nepište, jen si oba jevy na Wikipedii připomeňte. Zapamatujte si pouze, v jakém postavení musí být Slunce, Země a Měsíc při každém z těchto astronomických jevů.

 

11. - 15. 5. 2020

 1. Práci, výkon a energii si zopakujte pomocí tohoto videa.

 2. Minulý týden jste se seznámili se základními typy elektromagnetický vln (tabulka na str. 87 v učebnici). Nalepte si do sešitu zápis této látky, který najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.

 3. Znalosti o elektromagnetickém vlnění si procvičte pomocí tohoto testu. K testu se musíte přihlásit účtem jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com. Pokud nemáte přihlašovací údaje, napište mi, pošlu vám je. Na konci testu nezapomeňte stisknout tlačítko odeslat. Procvičovací test mi takto odevzdejte nejpozději 15. 5. 2020. Až vám test opravím, budete si moct zobrazit zpětnou vazbu a výsledky svého testu. Stačí vám k tomu stejný odkaz, který jste použili ke spuštění testu.
 4. Do sešitu si nalepte další informace o zdrojích elektromagnetického záření, které najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.
 5. Abyste si lépe dokázali představit, co je to urychlovač, pusťte si krátké video, které najdete v tomto odkaze.
 6. Abyste lépe pochopili, jak funguje laser, pusťte si toto video. Je sice v angličtině, ale hodně názorné. Toto video je v češtině, ale zase není tak názorné.

 

4. - 7. 5. 2020

 1. Jednoduché stroje (páku, kladku ...) si zopakujte pomocí tohoto videa.

 2. Novou látku účinky jaderného výbuchu si přečtěte v učebnici na str. 147 - 148.

 3. Nalepte si do sešitu zápis, který najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.

 4. Zájemci si mohou další informace o výbuchu jaderné bomby přečíst zde.
 5. Na str. 87 v učebnici je tabulka Přehled elektromagnetických vln. Tabulku si projděte.

 

27. - 30. 4. 2020

 1. Působení sil si zopakujte pomocí tohoto videa. Nelekněte se slova vektor. Jde pouze o skládaní sil různého směru.

 2. Látku z minulého týdne si zopakujte pomocí tohoto testu. Na konci testu nezapomeňte klepnout na tlačítko odeslat.

 3. Novou látku Jaderná elektrárna máte vysvětlenou v tomto videu.

 4. Nalepte si do sešitu zápis, který najdete v tomto odkazu. Uvedené informace si zapamatujte.

 5. V učebnici novou látku najdete na str. 138 - 145 (pouze jako doplnění pro zájemce).

 

20. - 24. 4. 2020

 1. Další téma, které si zopakujeme, jsou Newtonovy zákony. Pusťte si prosím toto video. Pomocí něho si zopakujete všechno, co jste se o třech Newtonových zákonech na základní škole dověděli.
 2. Látku z minulé hodiny si zopakujte pomocí tohoto testu. Po vypracování testu pouze stiskněte tlačítko odeslat. Odevzdejte ho nejpozději v pátek 24. 4. 2020. Hodnocení testu vám pošlu na školní e-mail.

 3. Opakovací test Atom a atomová jádra jsem dostala pouze od Alžbětky, Míši a Petra. Takže očekávám, že od ostatních ho dostanu nejpozději do 24. 4. 2020. Takže to také napravte nejpozději do pátku 24. 4. 2020. Omlouvám se, že jsem v minulém týdnu k textu "Látku z minulé hodiny si zopakujte pomocí tohoto testu. " nenapsala, abyste v závěru nezapomněli klepnout na tlačítko odeslat. Pokud jste si test z minulého týdne jen přečetli a neodeslali, přečtěte si ho prosím znovu, vyplňte a na závěr nezapomeňte stisknout tlačítko "Odeslat". Hodnocení testu vám pošlu na školní e-mail.

 4. Někteří se dosud nenamáhali poslat mi úkol z učebnice. Těm, kterých se to týká, napíšu na školní e-mail.
 5. Novou látku Jaderné reakce máte vysvětlenou v tomto videu.

 6. Nalepte si (nebo přepište) do sešitu zápis, který jsem vám poslala do školního e-mailu. Uvedené informace si zapamatujte.
 7. V učebnici novou látku najdete na str. 133 - 134 (pouze jako doplnění pro zájemce)
 8. V učebnici na str. 136 se seznamte s řetězovou jadernou reakcí a principem jaderné bomby.
 9. Nalepte si do sešitu obrázky, které jsem vám poslala do školního e-mailu se zápisem do sešitu.
 10. Naučte se podle obrázku vysvětlit, jak probíhá řetězová jaderná reakce. 
 11. Naučte se podle obrázku vysvětlit princip jaderné bomby.