Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VI. třída > Matematika 6

Matematika 6

Matematika – 22. 6. – 26. 6. 2020

 

Chválím všechny z vás, kteří během distanční výuky pracovali, posílali úkoly, účastnili se online hodin a aktivně se zapojovali. Bylo to náročné, ale vše jste zvládli výborně :-)

 

Poslední týden budeme věnovat pouze opakování. Přikládám dva odkazy na opakování učiva a matematické hry. Vyber si taková témata, která potřebuješ procvičit a která tě zajímají:

 

 • https://www.matika.in/cs/#6
  • najdeš zde různé formy procvičování, jako pyramidy, matematické pohádka, záhadné rovnice, magický čtverec, atd.

 

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

Jaké je heslo (2).jpg 

 

 • pokud objevíš heslo, napiš mi ho

____________________________________________________________

Matematika – 15. 6. – 19. 6. 2020

 •  online hodina proběhne ve středu 17. 6. v čase od 11:00 do 11:45
  • v této hodině budeme opakovat učivo 6. ročníku
  • na tuto hodinu si připrav otázky na to, co ti není jasné z probraného učiva od začátku roku
  • na hodinu si připrav školní sešit a psací potřeby

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

Jaké je heslo.jpg

 

 • pokud objevíš heslo, napiš mi ho

 

Opakování učiva 6. ročníku:

 

Zajímavé úlohy

 

GEOMETRIE

Převody jednotek objemu:

 

 

 

Objem krychle a kvádru:

 

 • následující obrázky si nalep do sešitu:

 

___________________________________________________________

Matematika – 8. 6. – 12. 6. 2020

 • pokud jsi již odevzdal učebnice, zadání z nich najdeš vždy u zadaných cvičení

 

 • online hodina proběhne ve středu 10. 6. v čase od 11:00 do 11:45
  • na tuto hodinu si připrav vypracované úkoly - zadání níže (aritmetický průměr: statistické šetření + vypracovaný pracovní list)

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

Čtyři po sobě jdoucí čísla mají součet 438. Která jsou to čísla?

 

 • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

Aritmetický průměr

 

 • úkol k odeslání - pracovní list ke stažení zde: Úlohy k procvičování.pdf
  • vyřešené úlohy včetně postupu zašli ke kontrole nejpozději do pátku 12. 6. 2020 do 14:00

 

 • online hodina proběhne ve středu 10. 6 . v čase od 11:00 - 11:45
  • na tuto hodinu si připrav výsledky tvého statistického šetření u vás doma
   • statistické šetření u vás doma - výpočet aritmetického průměru: Statistické šetření - rodina.pdf
    • udělej vlastní statistické šetření ve vaší rodině
    • tvým úkolem je vypočítat průměrnou výšku a průměrný věk členů ve vaší rodině
    • využij tabulky z pracovního listu – pokud má vaše rodina více členů, doplň si další řádky
  • dále si na tuto hodinu připrav vyplněný pracovní list
   • pracovní list ke stažení zde: Aritmetický průměr.jpg
    • úlohy z pracovního listu si společně projedeme a zkontrolujeme

 

GEOMETRIE

Úhlopříčky v krychli a kvádru

 • načrtni si do sešitu krychli a zakresli do ní stěnovou a tělesovou úhlopříčku - podle vzoru: Stěnová a tělesová úhlopříčka.jpg
  • pod obrázek si zapiš, co je stěnová a co tělesová úhlopříčka - opět podle vzoru výše
  • můžeš také rovnou nalepit

 

 

Povrch krychle a kvádru:

 

 

1) Povrch krychle

 • úkol:
  • Narýsuj do sešitu krychli o straně a = 4 cm, narýsuj její síť a vypočítej její povrch (tzn. vypočítej obsah všech šesti čtverců, ze kterých se krychle skládá).

 

 

 

2) Povrch kvádru

 

 

 

___________________________________________________________

Matematika – 1. 6. – 5. 6. 2020

 • online hodina proběhne v pondělí 1. 6. v čase od 9:00 do 9:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

Otec má dva syny ve věku 4 a 2 roky. Za 13 let bude součet jejich věku shodný s věkem jejich otce dnes. Kolik bude otci za rok?

a) 35

b) 33

c) 31

d) 39

e) 36

f) 34

 

 • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

Online hodina

 • hodina proběhne v pondělí 1. 6. v čase 9:00 - 9:45
 • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
 • na tuto hodinu si připrav otázky na cvičení z učebnice a slovní úlohy z minulého týdne, projdeme si vše, co ti nebylo jasné
 • na online hodinu si připrav pracovní list, školní sešit, učebnice a psací potřeby 

 

Opakování učiva 6. ročníku

 • desetinná čísla:
  • úkol k odeslání č. 1: pracovní list ke stažení zde: Desetinná čísla hravě - pracovní list pošli ke kontrole nejpozději do pátku 5. 6. do 14:00

 

 

 

GEOMETRIE

Krychle a kvádr

 • napiš si do sešitu 5 různých předmětů, které mají tvar krychle, a 5, které mají tvar kvádru
 • načrtni si do sešitu krychli a kvádr

 

Konstrukce krychle  

 • podívej se na následující video, které ukazuje, jakým způsobem narýsovat krychli
  • https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q
  • rýsuj podle videa do sešitu stejnou krychli
  • postup konstrukce krychle najdeš také v zelené učebnici na str. 55 - modrá tabulka dole
  • jakým způsobem označujeme vrcholy kvádru a krychle najdeš také v učebnici na str. 56 - příklad D
 • úkol k procvičování:
  • narýsuj do sešitu krychli ABCDEFGH o hraně a = 5 cm

 

Konstrukce kvádru

 • podívej se na následující video, které ukazuje, jakým způsobem narýsovat kvádr
  • https://www.youtube.com/watch?v=HtyAjVjVz3o
  • rýsuj podle videa do sešitu stejný kvádr
  • postup najdeš také v zelené učebnici na str. 56 - příklad C
  • jakým způsobem označujeme vrcholy kvádru a krychle najdeš také v učebnici na str. 56 - příklad D
 • úkol k procvičování:
  • narýsuj do sešitu kvádr ABCDEFGH o rozměrech a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm

 

Síť krychle

 • pracovní list ke stažení zde: Síť krychle.pdf
  • rozhodni, zda je na obrázcích síť krychle
  • doplň chybějící části krychle tak, aby síť krychle byla kompletní

 

 • úkol k odeslání č. 2: vyrob si svou vlastní kostku dle zadání na předchozím pracovním listě
  • kostku si můžeš mít bílou barevnou, vybarvit ji, fantazii se meze nekladou
  • pošli mi fotku své kostky - na tento úkol máš dva týdny - foto své kostky pošli nejpozději do 12. 6. 2020

____________________________________________________________

Matematika – 25. 5. – 29. 5. 2020

 • online hodina proběhne v pondělí 25. 5. v čase od 9:00 do 9:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

 

 • Co patří místo otazníku?

 Jaké čísla patří místo otazníku.jpg

 • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

1) DĚLITELNOST

Největší společný dělitel - slovní úlohy

 • toto téma si vysvětlíme společně v pondělí v čase 9:00 – 9:45 při online hodině
  • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
  • pracovní list k online hodině ke stažení zde: Největší společný dělitel- slovní úlohy.pdf  - stejný jako minulý týden
  • pracovní list si vyplníme společně, nic nevyplňuj dopředu
  • pracovní list si vytiskni, pokud nemáš k dispozici tiskárnu, připrav si školní sešit a vše budeš řešit do něj
  • na online hodinu si připrav pracovní list, školní sešit, učebnice a psací potřeby 
  • ti, kdo se hodiny nezúčastní, dostudují a doplní si vše sami a pracovní list pošlou ke kontrole nejpozději do pátku 29. 5. do 14:00

 

Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel - opakování

 • uč. str. 76 / cv. 13
 • uč. str. 77 / cv. 14
 • uč. str. 77 / cv. 15
 • uč. str. 77 / cv. 16
 • uč. str. 78 / cv. 17
 • uč. str. 78 / cv. 18
 • uč. str. 78/ cv. 19

 

 • úkol k odeslání: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3278 - pošli screenshot obrazovky, až budeš mít celé cvičení hotové - úlohy řeš do školního sešitu - ke kontrole také pošli řešení alespoň dvou úloh ve tvém sešitě  - nejpozději do 29. 5. 2020 do 14:00

 

2) GEOMETRIE

Trojúhelník - opakování

 

____________________________________________________________

Matematika – 18. 5. – 22. 5. 2020

 • online hodina proběhne v pondělí 18. 5. v čase od 10:00 do 10:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

 

 • Jakou hodnotu má jahoda?

jahoda.jpg

 • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

1) DĚLITELNOST

Největší společný dělitel - slovní úlohy

 • toto téma si vysvětlíme společně v pondělí v čase 10:00 – 10:45 při online hodině
  • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
  • pracovní list k online hodině ke stažení zde: Největší společný dělitel- slovní úlohy.pdf
  • pracovní list si vyplníme společně, nic nevyplňuj dopředu
  • pracovní list si vytiskni, pokud nemáš k dispozici tiskárnu, připrav si školní sešit a vše budeš řešit do něj
  • na online hodinu si připrav pracovní list, školní sešit, učebnice a psací potřeby 
  • ti, kdo se hodiny nezúčastní, dostudují a doplní si vše sami a pracovní list pošlou ke kontrole nejpozději do pátku 22. 5. do 14:00

 

Slovní úlohy - největší společný dělitel, nejmenší společný násobek

 

2) GEOMETRIE:

Konstrukce kružnice vepsané - opakování

 • sestroj kružnice opsané těmto třem trojúhelníkům - pracovní list ke stažení zde: Sestroj kružnici vepsanou.pdf- dbej na přesnost konstrukce, negumuj, použij ořezanou tužku

 

 • úkol:
  • Narýsuj do školního sešitu rovnostranný trojúhelník ABC s délkou strany 10 cm. Úlohy a) - f) rýsuj do tohoto trojúhelníku:
   • a) Sestroj osy všech tří stran tohoto trojúhelníku
   • b) Sestroj výšky na všechny tři strany tohoto trojúhelníku
   • c) Sestroj všechny tři těžnice tohoto trojúhelníku
   • d) Sestroj všechny tři osy úhlů tohoto trojúhelníku
   • e) Sestroj kružnici opsanou tomuto trojúhelníku
   • f) Sestroj kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku
  • kontrolní konstrukce zde: Rovnostranný trojúhelník.jpg
  • osy stran, osy úhlů, výšky a těžnice splývají
  • střed kružnice opsané, střed kružnice vepsané, těžiště a průsečík výšek je ten samý bod

 

____________________________________________________________

Matematika – 11. 5. – 15. 5. 2020

 • online hodina proběhne v pondělí 11. 5. v čase od 12:00 do 12:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

 

 • Kolik čtverců je v tomto obrazci?

Hlavolam.jpg

 • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

Nejmenší společný násobek ve slovních úlohách

 

 • úkol k odeslání - vyřešené úlohy (zápis, postup, výpočet, odpověď) pošli ke kontrole nejpozději do pátku 15. 5. 2020 do 14:00
  • zadání úloh:
   • 1) Z autobusové zastávky vyjely v6.00 hodin současně autobusy dvou linek. Autobus 1. linky vyjíždí z této zastávky každých 20 minut, autobus 2. linky každých 16 minut. Za jak dlouho se opět sejdou autobusy obou linek v této zastávce? V kolik hodin to bude?
   • 2) Obdélníkové dlaždice mají rozměry 18 cm a 25 cm. Zjistěte délku strany nejmenšího čtverce, který můžeme beze zbytku pokrýt těmito dlaždicemi. Kolik dlaždic budeme na tento čtverec potřebovat?

 

Nejmenší společný násobek - opakování

 

Největší společný dělitel - opakování

 

GEOMETRIE

Trojúhelník - opakování

 

Kružnice trojúhelníku opsaná - opakování z minulého týdne

 • rýsuj do školního sešitu:
  • Narýsuj trojúhelník ABC o rozměrech a = 8 cm, b = 7 cm, c = 6 cm. Sestroj kružnici opsanou trojúhelníku ABC.

 

Kružnice trojúhelníku vepsaná

 • podívej se na následující video, kde je ukázáno, jakým způsobem se konstruuje kružnice trojúhelníku vepsaná
  • https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4
  • rýsuj do školního sešitu podle videa - nejdříve si narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník (sestroj větší trojúhelník, osy úhlů a kružnice vepsaná se ti bude lépe rýsovat)
 • projdi si v učebnici úkol E na straně 49 a rýsuj do školního sešit a postupně splň všechny čtyři úkoly a přečti si poznámky u postupu
 • do školního sešitu si zapiš tabulku ze strany 50 nahoře (Kružnice vepsaná trojúhelníku)

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Matematika – 4. 5. – 7. 5. 2020

 • online hodina proběhne ve čtvrtek 7. 5. v čase od 9:00 do 9:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

Jaké číslo doplníte místo otazníku?

VILA = 8

TAXI = 8

MINA = 11

VLAK = ?

 

  • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

1) ARITMETIKA

Největší společný dělitel - opakování z minulého týdne

 

Nejmenší společný násobek - opakování z předminulého týdne

 

Nejmenší společný násobek ve slovních úlohách

 

2) GEOMETRIE

Těžnice a těžiště trojúhelníku - opakování z minulého týdne

 

Kružnice opsaná trojúhelníku

 • podívej se na následující video, kde je ukázáno, jakým způsobem se konstruuje kružnice trojúhelníku opsaná
  • https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk
  • rýsuj do školního sešitu podle videa - nejdříve si narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník (sestroj větší trojúhelník, osy stran a kružnice opsaná se ti bude lépe rýsovat)
 • projdi si v učebnici úkol B na straně 47 a rýsuj do školního sešit a postupně splň všechny čtyři úkoly a přečti si poznámky u postupu
 • do školního sešitu si zapiš tabulku ze strany 48 nahoře (Kružnice opsaná trojúhelníku)

 

 • úkol k odeslání č. 2 - sestroj kružnice opsané těmto třem trojúhelníkům - pracovní list ke stažení zde: Sestroj kružnici opsanou.pdf - dbej na přesnost konstrukce, negumuj, použij ořezanou tužku - odešli ke kontrole nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 14:00 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Matematika – 27. 4. – 30. 4. 2020

 •  online hodina proběhne ve čtvrtek 30. 4. v čase od 9:00 do 9:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

"To je ale hezký hrneček," řekl Denis.

"Ale moc neladí s podšálkem," odpověděla Sabina.

"To proto, že jsem je koupil zvlášť," vysvětlil Patrik.

"Hrneček stál o 20 korun víc než podšálek a dohromady stály 30 Kč."

Kolik korun stál podšálek?

 

  • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

 

1) ARITMETIKA

Počítání s desetinnými čísly – procvičování učiva

 

Najdi společné dělitele daných čísel – procvičování učiva z minulého týdne

 • z pracovního listu z minulého týdne dodělej cvičení A-1 – příklady g) – l)
 • úkol k odeslání - zpaměti urči největšího společného dělitele daných čísel – pracovní list z minulého týdne – cvičení A-2 – ke kontrole pošli nejpozději do středy 29. 4. 2020 do 14:00

 

Soudělná a nesoudělná čísla

 • do školního sešitu si zapiš, co jsou soudělná čísla a co jsou nesoudělná čísla, zapiš so také příklady – zápis zde: Soudělná a nesoudělná čísla.jpg
 • úkol k procvičování:
  • uč. tr. 67 / cv. 6 – piš ano, ne

 

Největší společný dělitel

 • toto téma si vysvětlíme společně ve čtvrtek v čase 9:00 – 9:45 při online hodině
  • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
  • na online hodinu si připrav školní sešit, učebnice a psací potřeby 
  • ti, kdo se hodiny nezúčastní, dostudují a doplní si vše sami a pracovní list pošlou ke kontrole nejpozději do čtvrtka 30. 4. 2020 do 14:00

 

2) GEOMETRIE

Těžnice trojúhelníku

 • podívej se na následující video, rýsuj podle zadání: https://www.youtube.com/watch?v=Trm323gwnHs
 • do školního sešitu si zapiš, co je to těžnice a co je to těžiště – v zelené učebnici první tabulka na straně 45
 • pod zápis si nalep následující obrázek: Těžnice a těžiště.png
 • úkol:
  • Narýsuj trojúhelník ABC o rozměrech a = 7 cm, b = 8 cm, c = 9 cm.
   • a) Sestroj jeho těžnice a označ těžiště T.
   • b) Změř délky úseček AT a TSa v trojúhelníku ABC a zapiš je.
   • c) Zapiš a porovnej délky úseček BT a TSb, CT a TSc.
   • d) Pro kontrolu přikládám hotovou konstrukci: Těžnice a těžiště.jpg
   • e) Zapiš si druhou tabulku z učebnice na straně 45.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Matematika – 20. 4. – 24. 4. 2020

 •  online hodina proběhne ve čtvrtek 23. 4. v čase od 13:00 do 13:45

 

Hlavolamy (dobrovolná úloha):

Obrázková rovnice.jpg

  • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

 

1) ARITMETIKA

Nejmenší společný násobek – opakování učiva z minulého týdne

 • úkol k odeslání:
  • najdi nejmenší společný násobek daných čísel - pracovní list ke stažení zde: Nejmenší společný násobek - procvičování.pdf
  • vypracovaný pracovní list pošli ke kontrole nejpozději do středy 22. 4. 2020 do 14:00
  • pokud nemáš tiskárnu, příklady si opiš do školního sešitu a řeš do něj (zapiš si také větu u cvičení na nejmenší společný násobek nesoudělných čísel)

 

Nejmenší společný násobek tří čísel

 • projdi si vzorový příklad a zapiš si ho do školního sešitu – ke stažení zde: Společný násobek tří čísel.jpg
 • úlohy k procvičování:
  • najdi nejmenší společný násobek tří čísel – pracovní list ke stažení zde: Společný násobek 3 čísel.pdf
  • pokud nemáš tiskárnu, příklady si opiš do školního sešitu a řeš do něj

 

Největší společný dělitel

 • toto téma si vysvětlíme společně ve čtvrtek v čase 13:00 – 13:45 při online hodině
  • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
  • pracovní list k online hodině ke stažení zde: Společní dělitelé.jpg
  • pracovní list si vyplníme společně, nic nevyplňuj dopředu
  • pracovní list si vytiskni, pokud nemáš k dispozici tiskárnu, připrav si školní sešit a vše budeš řešit do něj
  • na online hodinu si připrav pracovní list, školní sešit, učebnice a psací potřeby 
  • ti, kdo se hodiny nezúčastní, dostudují a doplní si vše sami a pracovní list pošlou ke kontrole nejpozději do pátku 24. 4. do 14:00

 

2) GEOMETRIE

Trojúhelník – opakování

 

Výšky v trojúhelníku – opakování z minulého týdne

 

 • úkol – rýsuj do školního sešitu (geometrie), barevně zvýrazni výšky (všechny tři výšky by se měly protnout v jednom bodě), výšky popiš – poté si své konstrukce zkontroluj podle řešení:

            1) Narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník ABC a sestroj jeho výšky. (kontrolní konstrukce zde: Ostroúhlý trojúhelník - výšky.jpg)

            2) Narýsuj libovolný tupoúhlý trojúhelník ABC a sestroj jeho výšky. (kontrolní konstrukce zde: Tupoúhlý trojúhelník - výšky.jpg)

            3) Narýsuj libovolný pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu A a sestroj jeho výšky. (kontrolní konstrukce zde: Pravoúhlý trojúhelník - výšky.jpg)

 

 • úkol k procvičování: zelená učebnice str. 43 / cv. 1