Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VI. třída > Náboženství 6

Pracovní list č. 11 – pro týden od 22. června

 pracovní list č.11

Milí žáci, dnešním tématem je vzkříšení těla a život věčný.

První strana – horní polovina

K prvnímu zadání na první straně jednu poznámku. Částečně, to znamená do určité míry, můžeme být s Kristem už tady na zemi. Proto jsem se v jednom z minulých zadání ptal, jakými způsoby s námi zůstává Pán Ježíš po svém nanebevstoupení. A je to velmi krásné, když člověk prožívá už tady na zemi blízkost Ježíšovu. Stejně tak můžeme už tady na zemi tak trochu „vidět Boha“. Kdo to prožil, mi potvrdí, že je to velmi krásné.

Ale svatí, o nichž je řeč v pracovním listu, věděli, že v nebi lidé jsou lidé s Ježíše a celou Boží trojicí už naplno a že je to ještě mnohem větší radost, než jakou můžeme prožít tady na zemi. Proto se do nebe těšili a nebáli se smrti

Obrázek v dolní polovině strany

Vzkříšené tělo, o němž je řeč v dolní polovině první strany, bude proměněné neboli oslavené. Nebude ve všem stejné, jak bylo před smrtí.

Nápověda: asi to nejdůležitější, co nám chce autor (nebo autoři) mozaiky na obrázku říci, jsou ty červené „jazyky“, a taky rozevlátý Ježíšův plášť, a vztahují se k citátu z listu Římanům, který vidíte vedle obrázku.

Druhá strana

Jenom dvě poznámky.

Fakt, že Bůh chce, aby se všichni lidé dostali do nebe, ještě neznamená, že všichni o to budou stát. Je možné, že někteří se do nebe nedostali nebo nedostanou jednoduše proto, že tento Boží dar svobodně odmítli nebo odmítnou.

Kdo Boha nezná, má na cestě do nebe veliký handicap, i když Bůh má dost moci a vynalézavosti, aby překonal i tuto překážku a nabídnul mu nebe způsobem, který zná jen on sám. Je ale tisíckrát lepší, když člověk Boha zná a proto je povinností nás křesťanů o Bohu svědčit slovem i příkladem vlastního života.

 

Domácí úkoly:

Z této lekce domácí úkol nedávám.

 

Přeji vám všem krásné, požehnané prázdniny.

 

 

 

 Pracovní list č. 10 – pro týden od 15. června

 pracovní list č.10

Milí žáci, dnešním tématem je odpuštění hříchů.

Zadání na první straně listu je poměrně snadné. Jsou tam dva úkoly a vlastně i jejich řešení v těch rámečcích vpravo od obrázku a úplně dole.

Na druhé straně ten úryvek o ukřižování a hlavně otázky k němu jsou už trochu těžší. Ale je to moc dobré cvičení na přemýšlení.

Kdyby vám dělala potíže první otázka, tak všichni tři byli odsouzeni k trestu smrti, a třeba najdete i nějaký další společný rys.

Ta druhá otázka je na samostatnou práci už skoro pro středoškoláky. Takže nápověda pro vás: když ten druhý říká: „Ježíši, pamatuj na mě…“ tak i když tam není slůvko prosím, tak je to skoro prosba. Rozdíl je také v tom, jak se ti dva zločinci staví k tomu, že byli odsouzeni. A taky je rozdíl v tom, o co prosí, jak si představují svoji záchranu, viďte…

Hodně vám pomůže i to, co je napsané v rámečku pod otázkami o svátosti smíření.

 

Domácí úkoly:

Z této lekce domácí úkol nedávám.

Většina z vás mi ale ještě nedoručila úkol, který byl z týdne od 11. května a měli jste ho doručit do 22. května 2020 na e-mail sedlak.zdenek@dihk.cz (nebo jinak). Pokud nechcete posílat e-mail, můžete mi třeba odevzdat tento úkol do přihrádky, která je v kanceláři u paní zástupkyně Musilové a paní Zikmundové. Připomínám, že v tomto úkolu šlo o odpověď na otázku, jakými způsoby zůstává Pán Ježíš s námi i po svém nanebevstoupení. Šesťáky a sedmáky prosím alespoň o dva způsoby, osmáky a deváťáky alespoň o tři způsoby. Není to těžké: kromě toho, co se píše na pracovním listě z týdne od 11. května, vám mohou pomoci také biblické verše Mt 18,20, Jan 14,23 a Jan 14,26. Tento úkol považuji za nejdůležitější ve druhém pololetí, a kdo mi ho nedoručí, může se to promítnout na jeho výsledné známce za druhé pololetí.

 

 

 

Pracovní list 9 – pro týden od 8. června

 pracovní list č.9

Milí žáci, dnes pokračujeme v zamýšlení nad církví.

Zadání na první straně listu je poměrně snadné.

Na druhé straně čísla k obrázkům svátostí přiřazujete podle čísel v rámečcích.

A máte dát dohromady, která jedna trojice svátostí patří k sobě (těmto třem svátostem společně říkáme iniciační, což znamená, že pomáhají uvádět člověka do křesťanského života). Malá nápověda: pokud tyto svátosti přijímá dospělý člověk, přijímá zpravidla všechny tři při jediné mši a pak už přijímá jen jednu z nich.

A pak jsou tam dvě dvojice. Jedné říkáme svátosti uzdravující (už to je nápověda) a druhé dvojici svátosti stavu (což je vlastně také nápověda).

 

Domácí úkoly:

Z této lekce domácí úkol nedávám.

Většina z vás mi ale ještě nedoručila úkol, který byl z týdne od 11. května a měli jste ho doručit do 22. května 2020 na e-mail sedlak.zdenek@dihk.cz (nebo jinak). Pokud nechcete posílat e-mail, můžete mi třeba odevzdat tento úkol do přihrádky, která je v kanceláři u paní zástupkyně Musilové a paní Zikmundové nebo dát do schránky na faře. Připomínám, že v tomto úkolu šlo o odpověď na otázku, jakými způsoby zůstává Pán Ježíš s námi i po svém nanebevstoupení. Šesťáky a sedmáky prosím alespoň o dva způsoby, osmáky a deváťáky alespoň o tři způsoby. Není to těžké: kromě toho, co se píše na pracovním listě z týdne od 11. května, vám mohou pomoci také biblické verše Mt 18,20, Jan 14,23 a Jan 14,26. Tento úkol považuji za nejdůležitější ve druhém pololetí, a kdo mi ho nedoručí, může se to promítnout na jeho výsledné známce za druhé pololetí.

 

 

 

Pracovní list 8 – pro týden od 1. června

 pracovní list 8

Milí žáci, dnes pokračujeme v zamýšlení nad církví.

První úkol na první straně listu je poměrně snadný.

Druhý úkol je už o něco těžší. Všechny bych vás prosil, abyste se pokusili alespoň v prvním sloupečku očíslováním seřadit jednotlivé části mše sv. tak, jak jdou po sobě.

Možná by vám mohl dělat obtíže výraz „chvalozpěv Gloria“. Poradím vám tolik, že pro názvy mešních modliteb se často i v češtině používá latinské slovo nebo slova, kterými tato modlitba začíná v latině. No, a „gloria“ je česky „sláva“, čímž jsem vám už napověděl dost. Když se vám podaří přiřadit i slova v pravé části, tak to bude dobré. A ještě lepší bude, když se podle zadání také zamyslíte nad tím, co při jednotlivých částech mše svaté prožíváme.

Třetí úkol na druhé straně listu má větší nároky na vaši představivost. Hlavně ti mladší by s ním mohli mít problémy. Komu to nepůjde, nevadí.

 

Domácí úkoly:

Většina z vás mi ještě nedoručila úkol, který byl z týdne od 11. května a měli jste ho doručit do 22. května 2020 na e-mail sedlak.zdenek@dihk.cz (nebo jinak). Pokud nechcete posílat e-mail, můžete mi třeba odevzdat tento úkol do přihrádky, která je v kanceláři u paní zástupkyně Musilové a paní Zikmundové nebo dát do schránky na faře. Připomínám, že v tomto úkolu šlo o odpověď na otázku, jakými způsoby zůstává Pán Ježíš s námi i po svém nanebevstoupení. Šesťáky a sedmáky prosím alespoň o dva způsoby, osmáky a deváťáky alespoň o tři způsoby. Není to těžké: kromě toho, co se píše na pracovním listě z týdne od 11. května, vám mohou pomoci také biblické verše Mt 18,20, Jan 14,23 a Jan 14,26. Tento úkol považuji za nejdůležitější ve druhém pololetí, a kdo mi ho nedoručí, může se to promítnout na jeho výsledné známce za druhé pololetí.

A ze dneška mi prosím pošlete do 10. června na e-mail sedlak.zdenek@dihk.cz (nebo jinak) alespoň seřazené části mše sv. Když se vám toho podaří víc, bude to jedině dobře, ale seřazené části mše sv. chci ode všech.

 

 

Pracovní list 7.1. – pro týden od 25. května

pracovní list 7.1

 

Milí žáci, dnes a příště se budeme zamýšlet nad církví. První strana listu je poměrně snadná.

Úkol najíst slovo ekklésia - začátek 2. strany listu

Slova jsou napsaná řeckým písmem. Napovím vám, že některá písmena jsou v řečtině stejná jako v našem písmu (latince). A zrovna ta první tři písmena řeckého slova ekklésia jsou stejná v řeckém i našem písmu. Takže když najdete slovo začínající na „ekk“, tak to je ono.

Kdybyste vás to zajímalo, tak další slova jsou apostoloi (apoštolové), Móizés (Mojžíš), baptisma (křest), Ierúsalém (Jeruzalém), Antipas (to je jméno).

 

Proč je církev svatá, všeobecná, apoštolská?

Tady asi pro vás nebude úplně lehké správně odpovědět, protože správná odpověď je vždy jednom jedna, ale ani další možnosti nejsou úplně bez jakékoliv logiky a nutí vás více přemýšlet. Trochu vám mohou napovědět obrázky. Pošlete mi prosím na mail sedlak.zdenek@dihk.cz svoje odpovědi (anebo sdělte jinak) a to prosím do 5. června.

 

 

 Pracovní list 6 – pro týden od 18. května

 pracovní list č.6

Milí žáci, dnes to snad bude poměrně jednoduché. Kromě toho, co máte zadáno na samotném pracovním listě, mám pro vás jeden malý domácí úkol navíc – dočtete se ho níže.

Příběh ze začátku 2. strany listu

Kdybyste někdo nevěděli, tímto příběhem Bible začíná. Je to její úplný začátek.

 

Jaký je Duch svatý?

K úplně poslední otázce pracovního listu vám nabízím vám pár slov, která souvisí s Duchem svatým: Bible, modlitba, Utěšitel, Přímluvce, víra, naděje, láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost, moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží (=úcta k Bohu), statečnost, svoboda, život, církev, společenství s Bohem, svatí, živá voda.  

 

 

 

Pracovní list 5 – pro týden od 11. května

pracovní list č.5 

Milí žáci, dnes to snad bude poměrně jednoduché. Kromě toho, co máte zadáno na samotném pracovním listě, mám pro vás jeden malý domácí úkol navíc – dočtete se ho níže.

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Na druhé straně pracovní listu č. 5 máte úkol zamyslet se nad tímto ujištěním, které dal jak apoštolům, tak i nám. K odpovědi vám může pomoci i návodná otázka na pracovním listě: kdy k nám Pán Ježíš přichází tak, že se nám dává za pokrm? To je velmi důležitý, ale ne jediný způsob, jakým k nám přichází. Máte úkol: do 22. května 2020 mi pošlete na e-mail sedlak.zdenek@dihk.cz (nebo jinak sdělte), jakými způsoby zůstává Pán Ježíš s námi i po svém nanebevstoupení. Šesťáky a sedmáky prosím alespoň o dva způsoby, osmáky a deváťáky alespoň o tři způsoby. Není to těžké: pomoci vám mohou také biblické verše Mt 18,20, Jan 14,23 a Jan 14,26.

 

Kdy ve mši sv. zaznívají dvě modlitby?

V polovině druhé strany pracovního listu najdete otázku, ve které části mše sv. zaznívají dvě modlitby. Tady už vám žádný domácí úkol dávat nebude a trochu vám napovím, že buď zaznívá první z nich, nebo druhá, nebo je ještě jedna jiná (Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme Tvou smrt a čekáme na Tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste). My u nás většinou říkáme nebo zpíváme tu první možnost, která začíná: „Tvou smrt zvěstujeme, …“

 

 

 

Náboženství 6

Pracovní list 4 – pro týden od 4. května

 

Ježíš a Velikonoce

Pracovní list 4, který je ke stažení na konci dnešního zadání, si všímá druhé části vyznání víry, ve které se mluví o Pánu Ježíši.

Možná už jsem to někde psal nebo říkal, ale ta „pekla“ z vyznání víry, do kterých sestoupil Ježíš, nejsou to samé, jako peklo. Je v tom docela velký rozdíl. Pokusím se to vysvětlit, ale pokud tomu neporozumíte, tak se tím hlavu moc netrapte.

Rozdíl:

Peklo neboli peklo zavržení = stav věčné smrti, je to něco hrozného a strašlivého: je to stav na věčnosti, ve kterém jsou ti, kdo svých těžkých hříchů vůbec nelitovali, vůbec nechtěli, aby jim Bůh odpustil, vůbec nestáli o to, aby po smrti byli s Bohem. Oni vlastně svojí pýchou sami sebe odsoudili k peklu.

Pekla neboli šeol – místo, kde před Ježíšovou smrtí byli mrtví, i ti zbožní; i když tam na tom nebyli úplně stejně; ale před Ježíšovou smrtí žádný člověk nemohl vidět Boha, žádný člověk nemohl být u Boha v nebi; zbožným lidem ze šeolu Ježíš otevřel svou smrtí dveře do nebe

 

Jenž se počal z Ducha svatého

V dolní části první strany na vás čeká docela těžký úkol. Prosím přesto ho zkuste splnit. Zkuste se prosím zamyslet nad tím, jak s pomocí uvedeného biblického úryvku rozumíte tomu, že se Ježíš počal z Ducha svatého. Je to ale docela těžké – kdyby vám to opravdu vůbec nešlo, tak prosím tento úkol přeskočte.    

 

Biblické úryvky od Zeleného čtvrtka do Neděle Zmrtvýchvstání

Přiřadit úryvky k obrázkům a dnům na druhé straně pracovního listu je pro změnu jednoduché a budu se vás na to všech ptát, jak se vám to podařilo.

Přeji vám hodně zdaru při práci a pomoc Ducha svatého.   

 

pracovní list 4       

 

 

 

Pracovní list 3 - pro týden od 27.dubna

Milí žáci, pokračujeme v tématu vyznání víry.

Kdybyste potřebovali Bibli a z jakéhokoliv důvodu ji nemohli najít doma, tak se můžete podívat třeba na internet, třeba na www.biblenet.cz/ a tam je ve druhém okénku shora na výběr seznam biblických knih. V něm jsou nejprve řazeny knihy Starého zákona (Genesis je jiný název pro První knihu Mojžíšovu), dále pak (od evangelia podle Matouše) knihy Nového zákona.

Pro jistotu připomínám, že v pracovních listech pracujeme nyní se starším (a kratším) vyznaní křesťanské víry, kterému říkáme apoštolské vyznání víry a užíváme ho třeba při křtu, modlitbě růžence apod.

 

Bůh – Otec a Stvořitel

Pracovní list 3, který je ke stažení na konci dnešního zadání, si všímá začátku vyznání víry. My u nás v neděli užíváme delší a o trošku novější vyznávání víry, tzv. nicejsko-cařihradské, ve kterém se říká „Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného“.

To, co jsem vyznačil kurzivou neboli šikmým písmem, je v nicejsko-cařihradském vyznání navíc. Může nám to pomoci ujasnit si, že k naší víře patří to, že věříme, že Bůh je jenom jediný (a není žádný další). Také nám to připomíná, že pod „nebem“ se nemyslí v případě vyznání víry to nebe nad našimi hlavami s vlaštovkami, mráčky, Sluncem atd., ale „nebe naší víry“ – duchovní část světa. A pod tou „zemí“ se v případě vyznání víry rozumí nejenom naše planeta, ale všechno hmotné - celý Vesmír.

 

My jako Jeho děti

Pro ty přemýšlivější z vás mám jeden podnět k zamyšlení a týká se otázky na první straně pracovního listu dole. V jistém smyslu můžeme říci, že každý člověk je Božím dítětem. Zároveň ale jsme od narození, a vlastně i před ním, kvůli dědičné vině podobně jako Adam s Evou před Bohem na útěku. Až to do určitého okamžiku, kdy si člověk (nebo jeho rodiče, když jde o malé dítě), řekne, že je to přece veliká hloupost utíkat před Bohem, který nás miluje velikou láskou. Tento okamžik by měl mít podobu slavnosti, kdy se člověk přihlásí k tomu, že chce být Boží dítě, přijímá Boží lásku a odpuštění a dar Ducha svatého a chce také jako Boží dítě. A k této slavnosti právě směřuje otázka.

pracovní list č.3 ke stažení.doc

 

   

6 až 9 třída - týden od 20.dubna

Lekce 2

Milí žáci, tentokráte to bude jednodušší než posledně. Pokračujeme s tématem vyznání víry a všimneme si Boží trojice. Můžete si zkusit vyplnit pracovní list na konci tohoto zadání úplně sami, bez níže uvedeného návodu. Myslím, že ti hlavně ti starší z vás to sbadno zvládnou.

Mimochodem, kdyby vás to zajímalo: na tom obrázku je v knize napsáno (latinsky a trochu zkráceně) „Já jsem alfa a omega, počátek i konec. (Písmeno U je tam psáno jak V.)  

Komu by to bez návodu nešlo, ať čte dále návod.

Návod

První úkol – kdo je na obraze za osoby?

Kdyby vás nenapadalo, kdo je na obraze, tak vám napovím, že v rozích vedle obrazu jsou symbolická vyobrazení čtyř evangelistů. A kdo je hlavní postavou evangelií, to je jasné, kdo se ukázal nad jeho hlavou při křtu v Jordáně jako holubice, to je taky jasné. Pro vaši informaci: někteří umělci zobrazují Ducha svatého jako postavu se ženskými rysy, poněvadž v hebrejštině je slovo ruah (duch) ženského rodu.

    

Druhý úkol

Co o sobě Pán Ježíš říká. Trochu potíž by mohl dělat druhý citát. Napovím, že také zde o sobě mluví jako o jedné z božských osob.

 

Třetí úkol

Zamyslet se nad tím, kdy se setkáváme s větou: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ To je lehké. Zkuste najít prosím aspoň tři možnosti.

 

Čtvrtý úkol – kolik je svátostí?

To jsme si říkali už vloni. Kdo u toho nebyl nebo si nevzpomíná: v jednotlivých slovech rovnice jsou ukryty číslovky a ty vám dají správný výsledek.

 

Pátý úkol

To je tak lehké, že to žádnou nápovědu nepotřebuje. Napovídají také obrázky s litím vody a podáním rukou jako znamením smíření.

 

pracovní list ke stažení