Drobečková navigace

Úvod > ZÁKLADNÍ INFO > Poskytnuté dotace na realizované projekty

Poskytnuté dotace na realizované projekty

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Základní škola Nížkov byla vybavena pěti stavebnicemi MERKUR 8 na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků 1. i 2. stupně.

polytechnicka

EU

Na základě projektové žádosti se podařilo získat 267 O6O,-Kč. Finanční prostředky z projektu využijeme na modernizaci a zkvalitnění výuky polytechnické výchovy. Projekt byl na MŠMT schválen a bude probíhat 4 měsíce (od 1. září 2015 do 31. prosince 2015).

Podpořené klíčové aktivity

 • Číslo klíčové aktivity 1 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 • Číslo klíčové aktivity 3 - Individuální rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém (německém, francouzském) jazyce formou blended learningu
 • Číslo klíčové aktivity 4 - Rozvoj Individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém (německém, francouzském) jazyce formou blended learningu

Finanční prostředky získané z tohoto projektu využijeme následovně

 • Vybavíme školní dílnu potřebnými nástroji a pomůckami.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického a francouzského jazyka.
 • Podpoříme vzdělávání čtyřiceti žáků formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického jazyka.

Projekt EU peníze školám

Naše škola využila nabídky Evropské unie a zapojila se do projektu „EU peníze školám“. Na základě projektové žádosti se podařilo získat 955 034,-Kč. Finanční prostředky z projektu využijeme na modernizaci a zkvalitnění výuky. Projekt byl na MŠMT schválen a bude probíhat 30 měsíců (od 1. listopadu 2012 do 30. dubna 2015).

Podpořené klíčové aktivity

 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.
 • IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.

Finanční prostředky získané z tohoto projektu využijeme následovně

 • Vybavení počítačové učebny počítači.
 • Vybavení ostatních učeben počítači.
 • Vybavení učebny 1. stupně interaktivní tabulí s dataprojektorem.
 • Zakoupení nového serveru s příslušnými programy.
 • Vytvoření velkého množství výukových materiálů tzv. DUMů, které budou žáky motivovat k učení a pomohou jim dosahovat lepší studijní výsledky.
 • Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a informační gramotnosti.

Realizace projektu (plán)

 • Počítače, interaktivní tabule, server: 11/2012 - 2/2013
 • DVPP: 3/2012 - 5/2013
 • DUMy: 6/2013 - 4/2015

Průběh realizace projektu

 • Proběhlo výběrové řízení na dodávku "Prezentační techniky a souvisejících služeb" (prosinec 2012)
 • Byla podepsána kupní smlouva s firmou T-E-V Pardubice (leden 2013)
 • V učebně číslo 4 byla na instalovaná interaktivní tabule (leden 2013)
 • Škole bylo dodáno 18 nových počítačů (leden 2013)
 • Škole byl dodán a nainstalován nový server (leden 2013)
 • Školení pedagogů (únor - březen 2013)
 • Tvorba DUMů a jejich ověřování ve výuce (duben 2013 - březen 2015)