Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VII. třída > Předměty výchovného charakteru 7

Předměty výchovného charakteru 7

 Výchova ke zdraví 22. - 24. června 

Zopakujte si za pomoci sešitu pojmy asertivní a agresivní komunikace. Co je to dialog? Jaká známe pravidla dialogu?  Co všechno již víme o komunikaci?

PŘEJI VÁM PĚKNÉ PRÁZDNINY, UŽIJTE SI ZASLOUŽENÍ VOLNO! Bc. Kateřina Bártová DiS.

 

 

Výchova ke zdraví 15. - 19. června  

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE Document_24.pdf

asertivní komunikace = důležitá komunikační dovednost, schopnost vyrovnaně prosadit svůj názor a práva (přání, potřeby)

agresivní komunikace = opakem asertivní - člověk se snaží prosadit svůj názor za každou cenu

Úkol: přiřaď jednotlivé charakteristiky uvedené na lístečcích ke třem postavám. Jak se cítí lidé na fotografiích? Nemusíš nic tisknout, stačí když si nakreslíš agresivní, asertivní a pasivní postavu 

 

Výchova ke zdraví 8. - 12. června  

Napiš si do sešitu pravidla dialogu (nech si u každého asi 2 řádky místa) a vysvětli, jak těmto pravidlům rozumíš. Která pravidla jsou nejdůležitější? Očísluj je podle důležitosti od nejvyšší po nejnižší. 

PRAVIDLA DIALOGU

 • rovnost partnerů - všichni máme stejná práva
 • snažíme se porozumět jeden druhému
 • držíme se tématu
 • nasloucháme druhému
 • respektujeme druhého
 • argumentujeme jen podloženými důkazy 
 • jme otevření - nebojíme se vyjádřit své pocity, myšlenky i pochybnosti
 • nemanipulujeme s druhými
 • neusilujeme o poslední slovo

 

ETIKA 8. - 19. 6.

 • budou probíhat třídnické hodiny ve škole

 

Výchova ke zdraví 1. - 5. června  

Zapiš si:

DIALOG

 • rozhovor dvou a více lidí 
 • ,, monolog váš svět zmenšuje, dialog ho zvětšuje ´´ (Spengler)
 • je to také setkání dvou či více partnerů, kteří se vzájemně respektují a vyjasňují si věci 
 • existuje také dialog mezi národy, kulturami, náboženstvím ....

úkol: pokuste se vymyslet 6 pravidel dialogu př. nemanipulovat s druhými, naslouchat ..... (příští hodinu si je doplníme)

 

ETIKA 25. 5. - 5. 6.

 • komunikuj tento týden se svými spolužáky, s kamarády, se svými prarodiči, zjisti, jak se mají, co je u nich nového
 • na záčátku distanční výuky jste vytvářely myšlenkové mapy na téma "Výuka z domu" 
  • podívej se na svoji mapu a zamysli se, zda bys nyní něco změnil

 

Výchova ke zdraví 18.-29. května 2020 - úkoly na dva týdny

NOVÉ TÉMA- Osobní a sociální rozvoj

úkol č. 1: sepiš 10 důvodů, proč spolu lidé komunikují/ vzájemně si vyměňují informace

do sešitu si zapiš:

Komunikace a kooperace

 • při rozhovoru vyjadřujeme 50% řečí těla ( gesta, mimika, postoj), 40% tonem hlasu a 10% slovně
 • pro úspěšnou komunikaci nestačí informace vhodně sdělovat, ale důležité je umět informace přijímat => poslouchat a vnímat druhého

Aktivní naslouchání

 • projevujeme zájem o komunikaci s druhým
 • umíme požádat kamaráda o vysvětlení, pokud něčemu nerozumíme
 • zopakujeme jeho myšlenku vlastními slovy 
 • vyjádříme uznání druhého, pochvalu 

úkol č. 2

Tvým úkolem je se sourozencem nebo kamarádem diskutovat o tom, zda by bylo lepší zkrátit letní prázdniny o jeden měsíc a dopřát si ušetřený volný měsíc o zimních prázdninách. Můžete se spojit třeba přes videohovor na messengeru. Při diskuzi však musíte dodržet jedno zásadní pravidlo: Než začnete mluvit, druhý z vás musí nejdříve zopakovat předchozí kamarádovi informace formou ,,Řekl jsi....´´ Až poté rozhovor pokračuje dál. Nápovědu, jak rozhovor uskutečnit vám pošlu na skupinu.

 

ETIKA - 18. - 22.5.

 • komunikuj tento týden se svými spolužáky, s kamarády, se svými prarodiči, zjisti, jak se mají, co je u nich nového
 • ve skupinkách (dvojici, trojice - utvořte si sami) prodiskutujte pravidla v jednotlivých obdobích lidského života (úkol z minulých dvou týdnů)

 

Výchova ke zdraví 11.-15. května 2020

kontakt: katerina.bartova@zs.nizkov.cz, messenger - Kateřina Bártová

Tuto hodinu si prosím projděte prezentaci LIDSKÉ POTŘEBY - přečtěte si ji a opište si je do sešitu ( můžeš si vytisknout a nalepit). Ke každé potřebě si nakreslete doplňující obrázek, co konkrétně to znamená. Pokud si nebudeš něčím jistý/á, kontaktuj mě. Ráda vám vše dovysvětlím. Prezentaci se zápisem najdeš zde: základní lidské potřeby.pptx 

 

Tělesná výchova dívky 11. - 15. května 2020

ROZCVIČKA NA DÁLKU - NÁMĚT NA DOMÁCÍ PROTAŽENÍ ---> https://www.youtube.com/watch?v=fHAspBKqu9g

 

ETIKA - 4. - 15. 5. 2020

Fair play - pravidla v životě

 

Tělesná výchova dívky 4. - 7. května 2020

Ani tento týden se prosím nezapomeňte hýbat. Velmi dobrou pohybovou aktivitou na čerstvém vzduchu je procházka v lese nebo se psem. Kdo rád jezdí na kole nebo in-line bruslích, neváhejte je v této době využít. Alespoň dvakrát týdně se protáhněte a splňte nějakou pohybovou aktivitu. Jak dlouho a jak často cvičíte si zapisujte do notýsku/poznámkového bloku. Využijete při zapisování vašeho denního režimu ve VKZ. 

 

Výchova ke zdraví 4.-7. května 2020

ÚKOL: do sešitu si sestav svůj denní režim - aktivity zapisuj podle pravdy od rána do večera, přesně tak, jak jsi je dělal. Vyber si jeden všední den, který si budeš vše zapisovat. Např. v 8:00 vstávám, v 8:15 snídám, v 8:30 provádím ranní hygienu atd..... 

Odpověz do sešitu na tyto otázky:

Jak dlouho denně spíš?

Liší se doba spánku ve všední den a o víkendu? Jak?

Kolik hodin za týden sportuješ nebo se hýbeš (procházka, běh, sporty, úklid....)?

SVŮJ DENNÍ REŽIM A ODPOVĚDI NA OTÁZKY MI POŠLI DO 7. KVĚTNA 14:00.

 

 

Výchova ke zdraví - 27. - 30. dubna 2020

Pokračujte v prezentaci z minulé hodiny--> ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.odp Slaid č. 4 - udělej si zápis. Slaid č. 5 - podívej se na videa. Slaid č. 6 - přečti si různá tvrzení a pokus se nad nimi zamyslet. Pouze ústně si ujasni, které tvrzení je správné. 

 

ETIKA - 27. - 30. 4. 2020

Prosociálnost ve ztížených podmínkách 

 • komunikuj tento týden se svými spolužáky, s kamarády, se svými prarodiči, zjisti, jak se mají, co je u nich nového

 

 

 

Výchova ke zdraví - 20. - 24. dubna 2020

kontakt: katerina.bartova@zs.nizkov.cz, messenger - Kateřina Bártová

 Odpověz na tyto otázky a pošli je emailem zpět nebo je zapiš do sešitu (čitelně!) a vyfocené pošli do 24. dubna 2020. Pokus se pracovat bez pomoci sešitu:

1) Co je to mimořádná událost? Stručně vysvětli:

2) Jmenuj tři živelné pohromy:

3) Kdy budeš volat záchranou službu, 155?

4) Jaké věci si sbalíš do evakuačního zavazadla? Jmenuj 10 pro tebe nejdůležitějších věcí:

Dále si zapište nové téma ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Do sešitu si zpracujte každý za sebe úkol ze slaidu č. 2 a připomeňte si definici zdraví, kterou již známe. Na slaidu č. 3 si přečtěte, co všechno ovlivňuje naše zdraví. Prezentace zde: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.odp

-> zápis si zapíšete příští týden.

 

 ETIKA

Prosociálnost ve ztížených podmínkách 

 • komunikuj tento týden se svými spolužáky, s kamarády, se svými prarodiči, zjisti, jak se mají, co je u nich nového