Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > IX. třída > Přírodopis 9

Přírodopis 9

Učivo na poslední tři dny 22. -24. 6. 2020

 • dále se věnuj opakování - tentokrát se zaměř na vnitřní a vnější geologické procesy, minerály a horniny
 • jako zdroj online opakování www.skolasnadhledem.cz
 • DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ VŽDY V TERMÍNU POSÍLALI SVÉ ÚKOLY KE KONTROLE

Učivo v týdnu 15. - 19. 6. 2020

 • tento týden se již věnuj pouze opakování učiva přírodopisu 9. ročníku - věnuj se geologickým vědám, vzniku a stavbě Země, pohybům Země
 • jako zdroj online opakování www.skolasnadhledem.cz
 • některé prosím, aby doposlali vše, co jsem od nich neobdržela - jistě víte, kteří jste něco neposlali
 • budu ráda pokud mi napíšete vaše dojmy z jednotných přijímaček nebo cokoliv vás napadne - jak trávíte čas, jak se máte

Učivo v týdnu 8. - 12. 6. 2020

- během tohoto týdne se již můžeme sejít ve škole, jistě jste vyplnili dotazník zaslaný paní ředitelkou na školní email, abychom věděli, který termín konzultace se vám nejvíce hodí a ve kterém se tedy sejdeme ve škole (popřípadě i učivo, které v rámci konzultace procvičíte), pokud jste náhodou dotazník zapomněli poslat - dejte mi vědět ve kterém z vypsaných termínů konzultací  ( 11. 6., 12. 6., 18. 6. nebo 19. 6.)se dostavíte (nesmí vás být naráz víc než 15) - je třeba předat a vyklidit skříňku s klíčem, všechny učebnice, vyřešíme navrácení peněz za neuskutečněnou přednášku o hmyzu (platili jen někteří) a peníze vybírané na rozlučku

Všem, které čekají přijímací zkoušky, přeji hodně štěstí. Budu na vás myslet s držet vám pěsti. Určitě to zvládnete! 

 

 • pokračuj v zápise mimořádných událostí:

V ČR je jeden varovný signál = kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin

Při ohrožení můžeme být dále vyrozuměni prostřednictvím:
zprávy v rozhlase, televizi, tisku, hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu spoluobčanů

Co udělat, když zazní siréna?

POKUD NEJDE O POVODNĚ
1. Okamžitě se ukryjte – vyhledejte nejbližší budovu ( veřejnou nebo i soukromý byt)
2. Zavřete dveře a okna – uzavřením prostoru snížíte možnost zamoření ( plyn, radiace)
3. Zapněte rádio nebo televizi – zjistíte informace, proč byla spuštěna siréna a co dělat dále

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

ZÁSADY OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO DOMU:
Uzavři přívod vody a plynu
Vypni elektrické spotřebiče
Vezmi evakuační zavazadlo
Kočky a psi vezmi, ostatní zvířata nech doma
Zavři okna a zamkni
Ověřte si, že i sousedé o evakuaci vědí
Dostav se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo

Jako zavazadlo použij nejlépe batoh, tašku nebo kufr – označ je svým jménem a adresou
Obsahuje:
Trvanlivé balené potraviny a pitnou vodu
Náhradní prádlo a obuv, spací pytel, pláštěnku
Toaletní a hygienické potřeby
Jídelní misku a příbor, kapesní nůž, zápalky
Osobní doklady, peníze a cennosti
Léky
Svítilnu, přenosné rádio a náhradní baterky

Učivo v týdnu 1. - 5. 6. 2020

 • děkuji všem, kteří pravidelně zasílají úkoly ke kontrole
 • tento týden nás čeká první část kapitoly Mimořádné události
 • s tímto tématem jste se na ZŠ setkali již několikrát, vezmeme to tedy stručně
 • zapište si do školního sešitu nadpis Mimořádné události:

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný ( propojený) postup jeho složek při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací

 • najdi (nebo víš) telefonní čísla:
 • Hasičský záchranný sbor ČR ..........
  Zdravotnická záchranná služba ...........
  Policie ČR ..............
  Městská policie .............
  MEZINÁRODNÍ ............

Druhy mimořádných událostí: 

1.Živelné pohromy-objektivní, neplánované (povodně, zemětřesení, požár…..)
2. Havárie s únikem nebezpečných látek= událost, která nás ohrožuje na zdraví a na životě, ohrožuje majetek nebo
životní prostředí (havárie radiační, ropná nebo chemická)
3. Ostatní ( žhářství, terorismus, nebezpečná zásilka) = plánované, chtěné = NEJHORŠÍ

Obecné zásady při ohrožení:

Respektuj pokyny
Varuj ostatní
Netelefonuj zbytečně
Nepodceňuj situaci
Pomáhej ostatním
Největší hodnotu má lidský život, ne majetek!

- to by prozatím stačilo, prosím zaslat zápis v sešitě na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 5. 6. 2020

Učivo v týdnu 25. - 29. 5. 2020

Učivo v týdnu 18. - 22. 5. 2020

 • řeš následující PL do sešitu nebo si ho vytiskni a nalep vypracovaný do sešitu

   

  1. Jak se nazývá nauka o půdě? ………………………………………

  2. Z čeho a jak vzniká půda? Stručně popiš …………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Vypiš 5 půdotvorných činitelů

  a)……………………………………

  b) …………………………………..

  c) …………………………………..

  d) ………………………………….

  e) ………………………………….

  4. Jaké složky půdy řadíme mezi neživé? 3 příklady

  ………………………………..

  ………………………………..

  ……………………………….

  5. Co je to tzv. půdní edafon?

  …………………………………………………………………………………..

  6. Vyber a doplň – obsah humusu v půdě s rostoucí hloubkou 

  a) klesá b) stoupá c) nemění se

  7. Vypiš půdní typy.

  ……………………………………………………………………………………..

  Podle čeho se rozlišují? …………………………………………………………..

  8. Vypiš půdní druhy.

  …………………………………………………………………………………….

  Podle čeho se rozlišují? …………………………………………………………..

  9. Napiš 2 příklady toho čím a proč je půda významná.

  ……………………………………………………………………………………………………

 • PL mi pošli do 22. 5. 2020  na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup ke kontrole

Učivo v týdnu 11. 5. - 15. 5. 2020

- dokonči zápis Pedosféra - prezentace je vložena v minulém týdnu- slide 7,8,9 je zápis, 10. slide vyřeš dle zadání, zápis mi pošli do 15. 5. 2020  na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo v týdnu 4. 5. - 7. 5. 2020

- čti v uč. s. 80-82 kapitolu Pedosféra

Učivo v týdnu 27. - 30.4. 2020

- nové učivo - Koloběh látek v přírodě - zapiš si zápis podle prezentace (tentokrát je opravdu třeba vytisknout si i obrázky nebo celou prezentaci) -12 Koloběh látek v přírodě.pdf -12 Koloběh látek v přírodě.odp -

 • čti v uč. s. 89-90 a na základě textu odpověz písemně do sešitu na následující otázky:
 • 1. Uhlík je součástí a) živé přírody   b) neživé přírody   c )živé i neživé přírody
 • 2. Kde na Zemi je vázáno nejvíce uhlíku?
 • 3. Kde všude je obsažen CO2?
 • 4. Jak je využíván atmosférický CO2?
 • 5. Jak využívají mořské organismy rozpuštěný CO2 ve vodě?

- tento týden prosím poslat otázky 1 až 5 ke kontrole - budou napsané v sešitě - na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 1. 5. 2020

Učivo v týdnu 20. - 24. 4. 2020 

Přírodopis

 • pokračuj v zápise Atmosféra - zapiš si informace ze slidu 11 - 15 -11 Atmosféra.pdf - 11 Atmosféra.odp-
 • dále procvičuj online na www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače "atmosféra" - najdeš 2 cvičení (pro 6. a 7. ročník) - obě si vyzkoušej, pak zadej do vyhledávače "členění atmosféry" a také splň - opakuj tolikrát, až budeš mít 90% a vyšší úspěšnost
 • tento týden mi pošli zápis atmosféry - ať je tam vše čitelně zapsáno a je to v sešitě - prosím na mail, messenger nebo whatsup do 24. 4. 2020