Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > IX. třída > Přírodopis 9

Přírodopis 9

Učivo v týdnu 1. - 5. 6. 2020

 • děkuji všem, kteří pravidelně zasílají úkoly ke kontrole
 • tento týden nás čeká první část kapitoly Mimořádné události
 • s tímto tématem jste se na ZŠ setkali již několikrát, vezmeme to tedy stručně
 • zapište si do školního sešitu nadpis Mimořádné události:

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný ( propojený) postup jeho složek při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací

 • najdi (nebo víš) telefonní čísla:
 • Hasičský záchranný sbor ČR ..........
  Zdravotnická záchranná služba ...........
  Policie ČR ..............
  Městská policie .............
  MEZINÁRODNÍ ............

Druhy mimořádných událostí: 

1.Živelné pohromy-objektivní, neplánované (povodně, zemětřesení, požár…..)
2. Havárie s únikem nebezpečných látek= událost, která nás ohrožuje na zdraví a na životě, ohrožuje majetek nebo
životní prostředí (havárie radiační, ropná nebo chemická)
3. Ostatní ( žhářství, terorismus, nebezpečná zásilka) = plánované, chtěné = NEJHORŠÍ

Obecné zásady při ohrožení:

Respektuj pokyny
Varuj ostatní
Netelefonuj zbytečně
Nepodceňuj situaci
Pomáhej ostatním
Největší hodnotu má lidský život, ne majetek!

- to by prozatím stačilo, prosím zaslat zápis v sešitě na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 5. 6. 2020

Učivo v týdnu 25. - 29. 5. 2020

Učivo v týdnu 18. - 22. 5. 2020

 • řeš následující PL do sešitu nebo si ho vytiskni a nalep vypracovaný do sešitu

   

  1. Jak se nazývá nauka o půdě? ………………………………………

  2. Z čeho a jak vzniká půda? Stručně popiš …………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Vypiš 5 půdotvorných činitelů

  a)……………………………………

  b) …………………………………..

  c) …………………………………..

  d) ………………………………….

  e) ………………………………….

  4. Jaké složky půdy řadíme mezi neživé? 3 příklady

  ………………………………..

  ………………………………..

  ……………………………….

  5. Co je to tzv. půdní edafon?

  …………………………………………………………………………………..

  6. Vyber a doplň – obsah humusu v půdě s rostoucí hloubkou 

  a) klesá b) stoupá c) nemění se

  7. Vypiš půdní typy.

  ……………………………………………………………………………………..

  Podle čeho se rozlišují? …………………………………………………………..

  8. Vypiš půdní druhy.

  …………………………………………………………………………………….

  Podle čeho se rozlišují? …………………………………………………………..

  9. Napiš 2 příklady toho čím a proč je půda významná.

  ……………………………………………………………………………………………………

 • PL mi pošli do 22. 5. 2020  na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup ke kontrole

Učivo v týdnu 11. 5. - 15. 5. 2020

- dokonči zápis Pedosféra - prezentace je vložena v minulém týdnu- slide 7,8,9 je zápis, 10. slide vyřeš dle zadání, zápis mi pošli do 15. 5. 2020  na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup

Učivo v týdnu 4. 5. - 7. 5. 2020

- čti v uč. s. 80-82 kapitolu Pedosféra

Učivo v týdnu 27. - 30.4. 2020

- nové učivo - Koloběh látek v přírodě - zapiš si zápis podle prezentace (tentokrát je opravdu třeba vytisknout si i obrázky nebo celou prezentaci) -12 Koloběh látek v přírodě.pdf -12 Koloběh látek v přírodě.odp -

 • čti v uč. s. 89-90 a na základě textu odpověz písemně do sešitu na následující otázky:
 • 1. Uhlík je součástí a) živé přírody   b) neživé přírody   c )živé i neživé přírody
 • 2. Kde na Zemi je vázáno nejvíce uhlíku?
 • 3. Kde všude je obsažen CO2?
 • 4. Jak je využíván atmosférický CO2?
 • 5. Jak využívají mořské organismy rozpuštěný CO2 ve vodě?

- tento týden prosím poslat otázky 1 až 5 ke kontrole - budou napsané v sešitě - na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 1. 5. 2020

Učivo v týdnu 20. - 24. 4. 2020 

Přírodopis

 • pokračuj v zápise Atmosféra - zapiš si informace ze slidu 11 - 15 -11 Atmosféra.pdf - 11 Atmosféra.odp-
 • dále procvičuj online na www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače "atmosféra" - najdeš 2 cvičení (pro 6. a 7. ročník) - obě si vyzkoušej, pak zadej do vyhledávače "členění atmosféry" a také splň - opakuj tolikrát, až budeš mít 90% a vyšší úspěšnost
 • tento týden mi pošli zápis atmosféry - ať je tam vše čitelně zapsáno a je to v sešitě - prosím na mail, messenger nebo whatsup do 24. 4. 2020