Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > V. třída > Přírodověda 5

Přírodověda 5

Úkoly na poslední tři dny 22. - 24. 6. 2020

 • zopakuj si podle sešitu Rozmnožovací soustavu - měl by jsi následně zvládnout ústně odpovědět na tyto otázky: Proč je důležitá rozmnožovací soustava? (zachování druhu), Jak nazýváme mužské pohlavní buňky? (spermie), Jak nazýváme ženské pohlavní buňky? (vajíčka), Jak označujeme okamžik splynutí spermie s vajíčkem? (oplození), Kde k oplození většinou dochází? (ve vejcovodu), Kde se následně vyvíjí zárodek, plod? (v děloze), Jak dlouho trvá těhotenství? (9měsíců, 40 týdnů), Jak nazýváme mužský pohlavní orgán? (penis), Jak nazýváme mužské pohlavní žlázy? (varlata), Kde se tvoří ženské pohlavní buňky vajíčka? (ve vaječnících)
 • dále si vezmi uč. s. 73 a čti si o lidských výtvorech
 • zapiš si do sešitu zápis:

Člověk a lidské výtvory

člověk zpracovává výrobky

- ze surovin př. dřevo, ropa, uhlí, kaolin, kovové rudy

- v továrnách, průmyslových závodech – průmysl:

a) textilní b)chemický c) strojírenský d) potravinářský

každé průmyslové odvětví zpracovává jen určité suroviny

každé průmyslové odvětví spotřebovává určité množství energie a vody

každé průmyslové odvětví potřebuje kvalifikované zaměstnance, stroje a zařízení

zatěžování a znečišťování životního prostředí

 • všichni udělají PS s. 45 - 47 závěrečné opakování učiva
 • dobrovolně si můžete doplňovat zbývající cvičení v PS - k těm už se bohužel letos nedostaneme
 • NA KONEC BYCH RÁDA PODĚKOVALA VŠEM (I RODIČŮM) ZA SPOLUPRÁCI V DISTANČNÍ VÝUCE, VĚŘÍM, ŽE SE JIŽ VŠICHNI TĚŠÍTE NA ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN Mgr. Eva Jarošová

Úkoly na týden 15. - 19. 6. 2020

 • podle sešitu si zopakuj učivo o nervové soustavě
 • čti v uč. s. 66 - 68 kapitolu Rozmnožovací soustava, prohlédni si obrázky - s. 66 spermie a vajíčko, ženské pohlavní orgány (vaječník, vejcovod, děloha, pochva), s. 67 ženská  a mužská pohlavní soustava + změny v období puberty
 • dále si vezmi sešit a zapiš si zápis:

Rozmnožovací soustava

 • tvořena orgány zajišťujícími tvorbu pohlavních buněk - jejich spojením vzniká nový jedinec
 • důležitá pro přežití druhu
 • mužská pohlavní soustava (značka kolečko se šipkou šikmo nahoru)
 • pohlavním orgánem = penis
 • pohlavní žlázy = varlata
 • pohlavní buňky = spermie
 • ženská pohlavní soustava (značka kolečko s křížkem směrem dolů)
 • pohlavními orgány = pochva, děloha
 • pohlavní žlázy = vaječníky
 • pohlavní buňky = vajíčka

 

 • spojení vajíčka se spermií = nazýváme oplození - tím vzniká zárodek (později plod)
 • vývoj nového jedince trvá 9měsíců (40 týdnů) v těle matky = těhotenství - pak následuje porod
 • 1. novorozenec, 2. kojenec, 3. batole, 4. předškolák, 5. školák, 6. dospívající, 7. dospělý, 8. stáří
 • období velkých změn = dospívání = puberta (pohlavní žlázy začínají produkovat látky = hormony) - vzniká schopnost rozmnožovat se
 • u dívek mezi 11. - 15. rokem - zvětšení prsů, ochlupení, rozšíření boků, menstruace (vajíčko jednou měsíčně putuje z vaječníku do dělohy, odtud pokud není oplozeno odchází s částí prokrvené sliznice)
 • u chlapců mezi 13. - 15. rokem - vousy, ochlupení, rozšíření ramen, hrudníku, zvětšení hrtanu, penisu, varlata vytváří spermie

 

 • pohlavní choroby:

  virus HIV – AIDS = syndrom získaného selhání imunity

  lidský papilomavirus – rakovinné změny, očkování

- zde vkládám obrázky 14 Člověk - pohlavní soustava.odt, 14 Člověk - pohlavní soustava.pdf (prosím nalepit jen ty)  a popsat ( žena - vaječníky, vejcovody, děloha, pochva), (muž - v rámečcích jsou části patřící do pohlavní soustavy - penis, šourek, varle, chámovod), na řádcích vylučovací soustava - močový měchýř, močová trubice) tučné části umět

- PS s. 38/27,28, 29 - PS pošli ke kontrole do 19. 6. 2020 na mail eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatup

Úkoly na týden 8. - 12. 6. 2020

 • tento týden začneme novou soustavu - bude to soustava nervová
 • čti si o ní v uč. s. 65, prohlédni si obrázek
 • dále si vezmi sešit zapiš si datum a zápis (nebo ho vkládám zde 13 Člověk - nervová soustava.pdf, 13 Člověk - nervová soustava.odt k vytištění i s obrázky, kdo nebude tisknout může postavu alespoň namalovat - vyznačit mozek, míchu, nervy dle uč. 65):

Nervová soustava člověka

- řídí veškeré dění v našem těle (myšlení, paměť, pohyby, smysly)

tvořena:

1. MOZKEM - uložený v lebce, 2 polokoule

2. MÍCHOU - uložena v páteřním kanále, provazec nervů

(1. + 2. = centrální část nervové soustavy CNS)

3. NERVY – posílají informace z celého těla do mozku a mozek posílá nazpět příkazy jak má orgán pracovat, reagovat zachycení a zpracování podnětů, které působí na organismus a zajišťuje správné reakce na ně

choroby NS

1. mozková mrtvice – poškození mozku, když se přeruší zásobení krví

2. paraplegie – ochrnutí dolních končetin a dolní části trupu způsobené poškozením dolní části míchy

3. roztroušená skleróza  – postupně se zhoršující onemocnění CNS, které způsobuje poruchy citlivosti, brnění a svalovou slabost

 • následně pracuj v PS s. 37/ 24, 26

Úkoly na týden 1. - 5. 6. 2020

 • budeme pokračovat ve Smyslové soustavě
 • nejdříve si vyjmenuj pět smyslů a ke každému vždy uveď i smyslový orgán, dále si ústně odpovídej na otázky - co vnímáme díky smyslovým buňkám v kůži? (teplo, chlad, bolest), dokážeš vyjmenovat alespoň tři kožní deriváty? (chlupy, vlasy, nehty, obočí, řasy), jaké svaly nám umožňují pohybovat okem? (okohybné), jak nazýváme hmotu, kterou je vyplněna oční koule? (sklivec), vyjmenuj tři vrstvy, kterými je tvořen povrch oční koule (bělima, cévnatka, sítnice), jaká část oka nám umožňuje zaostření (čočka), jak nazýváme část oka, kterou má někdo modrou, hnědou nebo třeba i zelenou (duhovka)
 • dále čti v uč. s. 64 jen Sluch, Čich, Chuť
 • pokračuj v zápise Smyslové soustavy - nadpis:

3.Sluch

- smyslovým orgánem = UCHO (párový orgán)

- vnímání zvuků a pohybu

dělíme na:

a) vnější ucho:

ušní boltec (chrupavka)

zvukovod (vede zvukovou vlnu)

bubínek  (blanka, předává zvuk do středního ucha)

b) střední ucho: středoušní kůstky = kladívko, kovadlinka a třmínek napojené na bubínek

c) vnitřní ucho: centrum sluchu, rovnováhy

4. Čich

- smyslovým orgánem = NOS  (nepárový orgán)

- vnímání vůní a pachů

- při dýchání nám nos zvlhčuje a ohřívá vzduch, který vdechujeme

- podle počtu čichových receptorů citlivost čichu – viz. obrázek

5. Chuť

- smyslovým orgánem = JAZYK (nepárový)

- vnímáme chutě: hořká, slaná, sladká, kyselá

- namaluj obrázek jazyka (uč.s.64)

 • zde obrázky k nalepení -smysl.odt - smysl.pdf-
 • docvičuj v PS s. 34/12,14  35/16,17,18   36/19 (dobrovolně 21,22,23)
 • ke kontrole mi do 5. 6. 2020 pošli PS. s. 34-35 na mail eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatup

Úkoly na týden 25. - 29. 5. 2020

 • nejdříve si zopakuj Vylučovací soustavu - projdi si ji v sešitě, pak klikni na odkaz  http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mocova_soustava.htm   a procvičuj online, při procvičování využij i okénko "nápověda", vždy ti poradí začátek slova (dá se použít i opakovaně a napoví ti více)
 • dále si vezmi uč. s. 63 - tuto stránku si pročti, prohlédni si obrázky, na s. 64 pouze oko/zrak

 

 • vezmi si sešit napiš datum a nadpis SMYSLOVÁ SOUSTAVA
 • zápis: tvořena 5ti orgány = 5ti smysly, které nám slouží ke vnímání podnětů z vnějšího prostředí

1.  Kožní soustava

- tvořena kůží – chrání a pokrývá celé naše tělo

význam:

 • ochrana (před mikroorganismy, UV zářením...)

 • potní žlázy = odvod škodlivin a ochlazování těla (udržení stálé tělesné teploty)

 • smyslové buňky – vnímáme bolest, teplo, chlad

 • kožní deriváty – vlasy, chlupy, nehty, obočí, řasy

 • díky pružnosti umožňuje pohyb těla

 • zde obrázek k nalepení - kůže.odt - kůže.pdf -

2. Zrak

- smyslovým orgánem = oko (párový orgán)

- uložený v očním důlku

světlo prochází zornicí, čočkou a dopadá na sítnici

- okohybné svaly

- vnímáme tvar, světlo, barvy i pohyb

- nejdůležitější ze smyslů – přijímáme 80% informací

- k oku dále patří slzné žlázy, oční víčka

- zde obrázek k nalepení -OKO.odt -OKO.pdf -

Úkoly na týden 18. - 22. 5. 2020

- opakování trávicí soustavy - doplň správné řešení a napiš do sešitu:

1. Vypiš orgány a části trávicí soustavy od jejího počátku – POZOR musí být ve správném pořadí!

1...................................................... 2................................................. 3...................................................... 4................................................ 5...................................................... 6......................................................7....................................................

2. Jaké dvě žlázy se také podílejí na trávení? Doplň.

8 …............................................ 9.......................................................

3. Nakresli zub a popiš jeho vnější stavbu.

A............................

B............................

C........................….

- dále možnost procvičovat online zde http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/traveni.htm

tento týden si probereme Vylučovací soustavu - zapiš si/nalep zápis:

Vylučovací soustava

- její funkcí je vyloučení nepotřebných a škodlivých látek z těla

tvořena:

 • LEDVINAMI – párový orgán fazolovitého tvaru

 • MOČOVODY - spojují ledvinu s močovým měchýřem

 • MOČOVÝM MĚCHÝŘEM – tvořen hladkou svalovinou, nutkání na močení při 150 – 400ml, max 1200ml

 • MOČOVOU TRUBICÍ - vyúsťuje z těla ven

Ledviny přefiltrují krev a odeberou z ní přebytečné tekutiny,

odpadní látky a vyrobí moč moč odchází močovody

do močového měchýře a močovou trubicí z těla ven

- vylučujeme také kůží = pot

- zde vkládám obrázek k nalepení k vylučovací soustavě -VS.odt -VS.pdf - celý zápis mi pošli  ke kontrole na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger nebo whatsup do 22. 5. 2020

- docvičuj v PS s. 33/11

Úkoly na týden 11. 5. - 15. 5. 2020

- budeme pokračovat v trávicí soustavě - dopiš si zápis:

ZUBY

1. mléčný chrup =20 zubů 

2. stálý chrup= 32 zubů

- výměna chrupu přibližně od 6 let

stavba zubu k obrázku zde zub.odt, zub.pdf:

A korunka

B krček

C kořen

D sklovina

E zubovina

F zubní dřeň

G cement

H nervy cévy

I zubní lůžko

- dále si vezmi PS s. 39/cv. 30 pyramida a cv.32 (vše bude vybarvené)

- ke kontrole mi tentokrát pošli celý zápis Trávicí soustava - na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger nebo whatsup do 15. 5. 2020

 

 

 

Úkoly na týden 4. 5. - 7. 5. 2020

 • opakování oběhové soustavy - do sešitu si opiš/nalep následující otázky a správně je doplň (pracuj podle zadání):

1. Co zajišťuje oběhová soustava?

2. Krev ze srdce vedou....................... Krev do srdce vedou ….....................

3. Napiš složení krve a k jednotlivým složkám krve přiřaď jejich úlohu.

a).......................................................... srážejí krev

b)......................................................... vážou kyslík

c)......................................................... imunita těla

d)......................................................... tekutá

 • tyto otázky mi následně nejpozději do 8. 5. 2020 pošli  na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger nebo whatsup ke kontrole
 • nová látka Trávicí soustava - čti si v uč. 60-61 (na s. 62 ještě modrý rámeček), prohlédni si obrázek trávicí soustavy, potravinovou pyramidu, stavbu zubu - dále zapiš do sešitu zápis: 

Trávicí soustava

- umožňuje příjem a zpracování potravy (délka téměř 8 metrů)

potrava = stavební materiál

zdroj energie

 • potřebné živiny využity

 • nestrávené zbytky odvedeny z těla ven

tvořena:

 • dutinou ústní – zuby, jazyk zpracují potravu

 • hltanem – hrtanová příklopka brání vniknutí potravy do hrtanu

 • jícnem

 • žaludkem – žaludeční šťávy – kašovitá hmota

 • tenkým střevem – vstřebávání živin

 • tlustým střevem – zahušťování potravy

 • konečníkem– z těla odchází nestrávené zbytky ve formě stolice

 • játra = žláza napomáhající trávení

 • slinivka břišní = žláza napomáhající trávení

- vyvážená strava – ovoce, zelenina, celozrnné pečivo,mléčné výrobky, ryby, maso, vejce, bílkoviny, vitaminy, minerální látky, vláknina

! pitný režim (namaluj si pyramidu podle uč.s. 61)

 • dále vkládám k upevnění učiva obrázek a tabulku k doplnění -ts.odt - ts.pdf- ideálně prosím vytisknout (hlavně obrázek) a doplněné nalepit do sešitu pod zápis
 • na závěr PS 33/9,10

Úkoly na týden 27. - 30. 4. 2020

- opakování Dýchací soustavy - zapiš do školního sešitu:

1. Seřaď části a orgány dýchací soustavy tak, jak jdou za sebou (směrem z vnějšího prostředí – od čísla 1 po 6).

hrtan, plíce s průdušinkami, nosní dutina, průdušnice, průdušky, nosohltan

2. Doplň text: Dýchací soustava nám umožňuje ………………………………, tedy přívod …………………. do krve a odchod …………………………… z těla ven při výdechu.

 • nová látka: Oběhová soustava - zapiš si zápis: 

- zajišťuje oběh, proudění krve po těle

- krev je rozváděna cévami – přenáší kyslík, oxid uhličitý, živiny a odpadní látky

 • tvořena: 1. srdcem

                 2. cévami – tepny, žíly

                  3.krví

  Srdce = srdeční  svalovina = motor, který pohání průtok krve tělem, neustále se smršťuje a uvolňuje,70-80 tepů/minutu

  - krev proudí v cévách:

  • krev ze srdce rozvádí tepny

  • krev vrací zpět do srdce  žíly

 • dále vkládám schematický obrázek oběhu krve po těle -schéma oběhu krve.odt -schéma oběhu krve.pdf - lze obkreslit nebo vytisknout a nalepit, já ho ve škole s žáky maluji ve tvaru srdce - zájemci (není povinné)se mohou naučit cestu krve po našem těle - LS (levá  síň) - LK (levá komora) - aortou do celého těla okysličená krev - tam předá kyslík - zpět se vrací odkysličená krev do PS (pravé síně)- PK (pravé komory) - odtud do plic, kde nabere kyslík - okysličená krev znovu do LS (levé síně)  - obrázek -srdce.pdf
 • pokračuj v zápise:

Krev = tělní tekutina

- rozvádí kyslík, živiny, vitaminy

- odvádí z těla oxid uhličitý, škodlivé látky

složení:

 • červené krvinky – vážou kyslík

 • bílé krvinky – brání tělo před napadením = imunita

 • krevní destičky – srážejí krev

 • krevní plasma

 - PS s. 32/7,8

- tento týden mi do 1.5. pošli na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger nebo whats up otázku 1 a 2 nahoře o dýchací soustavě, zápis oběhová soustava

Úkoly na týden 20. - 24. 4. 2020

Přírodověda

 • kontrola správných odpovědí na otázky z minulého týdne:
 1. kost pažní, loketní, vřetenní a kosti ruky
 2.  12 párů žeber
 3.  okostice
 4.  obratlů
 5.  mohou tam být: horní čelist, dolní čelist, kost nosní, lícní, jařmový oblouk, oční důlky
 •  do školního sešitu si zapiš otázky a odpověz na ně - pošli mi je mailem eva.jarosova@zs.nizkov.cz, messenger, whatsup do 24. 4. 2020:
 1. Napiš dva příklady toho, co nám umožňuje svalová soustava.
 2. Jak nazýváme svalovinu ovladatelnou vůlí?
 3. Jak nazýváme svalovinu, kterou vůlí neovládáme? 2 příklady
 4. Uveď 3 příklady svalů lidského těla.
 • nová látka - Dýchací soustava - čti uč. s. 58, dále vkládám zápis -DS.odt - DS.pdf- opět můžete opsat nebo vytisknout a vlepit
 • kontrola správně dopsaných slov: dýchání, kyslíku, plic, krve, oxidu uhličitého, 1. nosní dutinou, 2. nosohltanem, 3. hrtanem, 4. průdušnicí, 5. 2 průduškami, 6. plícemi
 • pokus se správně doplnit tabulku v zápise - opět pro kontrolu vkládám správné pořadí - 1. nosní dutina, 2. nosohltan, 3. hrtan, 4. průdušnice, 5. 2 průdušky, 6. plíce
 • PS s. 32/4,5 (6 dobrovolně)