Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > III. třída > Prvouka 3

Prvouka 3

Nejen v případě nejasností mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 608067432, přes aplikaci WhatsApp, Messenger (Bára Valentová) nebo emailu barbora.valentova@zs.nizkov.cz.

__________________________________________________________________________________________________________

PRVOUKA 1. 6.5. 6. 2020

Obojživelníci

UČ str. 65 (horní část stránky) – Přečti si o obojživelnících. Prohlédni si obrázky.

Zápis:

OBOJŽIVELNÍCI

- obratlovci

- žáby, mloci, čolci

- vývoj: vajíčka → pulci → dospělý jedinec

- pulci - dýchají žábrami, nemají končetiny

- dospělí – dýchají plícemi, mají končetiny

PS str. 56, cv. 1 – Pojmenuj části těla skokana skřehotavého.

Cv. 2 – Vystřihni obrázky z dolního okraje stránky, nalep je ve správném pořadí podle vývojových stádií.

Cv. 3 – Tento vývoj se pokus popsat vlastními slovy. (nepovinný úkol)

Cv. 4 – Dopiš rodová jména obojživelníků na obrázcích.

Poslechni si hlasy žab: https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0&vl=cs

Vyzkoušej si poznávačku obojživelníků: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/poznavame-obojzivelniky/poznavame-obojzivelniky.htm

 

Bezobratlí

UČ str. 65 (dolní část stránky) – Přečti si o bezobratlých.

Zápis:

BEZOBRATLÍ

- nemají obratle ani kosti

- plži, mlži, členovci, korýši, kroužkovci, hmyz

Zopakuj si základní informace o rozdělení živočichů s tímto videem: https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac

 

Opakování živočichů

PS str. 57 – Pokus se samostatně vyplnit celou stránku podle zadání. Nakonec zhodnoť, jak dobře toto učivo zvládáš.

 

Řešení pro kontrolu zde:

 s. 56.jpg

 s. 57.jpg

___________________________________________________________________________________________________________

PRVOUKA 25. 5. – 29. 5. 2020

Ryby

Připrav si stopky, papír a tužku.

Během tří minut zkus napsat co nejvíce názvů ryb.

Bylo to těžší, než sepsat co nejvíce ptáků?

 

Poslechni si písničku Kapr do Jarka Nohavici - https://www.youtube.com/watch?v=4eJTWS8yZQo

 

UČ str. 63 – Přečti si všechny informace o rybách a prohlédni si obrázky.

Zápis:

RYBY

- obratlovci

- tělo pokryté šupinami

- dýchají žábrami (ukryté pod skřelemi)

- rozmnožování ryb = tření

- tření probíhá pomocí jiker (samičky) a mlíčí (samci)

- dravé x nedravé ryby

- mořské x sladkovodní ryby

- POZOR – delfín a velryba nepatří mezi ryby, jsou to savci

 

PS str. 54, cv. 1 – Dopiš názvy částí těla cejna velkého.

PS str. 54, cv. 2 – Doplň slova do textu. Veškeré informace najdeš na stránce 63 v učebnici.

PS str. 54, cv. 3 – Spoj ryby s jejich prostředím a rozděl je tak na sladkovodní a mořské.

Snímek se cvičeními 2 a 3 posli ke kontrole.

 

Tyto i další informace najdeš také na webu Školákov. Můžeš si tam také získané informace procvičit nebo si vyzkoušet poznávání ryb podle zadaných informací.

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby.

 

Plazi

Už to znáš. Připrav si stopky, papír a tužku.

Během tří minut zkus napsat co nejvíce názvů plazů.

Toto asi bylo nejtěžší, a nebo ne?

 

UČ str. 64 – Přečti si o plazech a prohlédni si obrázky.

Zápis:

PLAZI

- obratlovci

- zrohovatělá kůže se šupinami

- někteří mají přední i zadní končetiny

- želva má krunýř

- hadi nemají končetiny

 

PS str. 55, cv. 1 a) – Popiš části těla zmije obecné. b) Zamysli se a odpověz.

Pečlivě si prohlédni obrázek zmije obecné a užovky obojkové. Máš-li doma encyklopedii, podívej se do ní, případně použij internet.

PS str. 55, cv. 2 - Napiš, v čem se tito dva hadi liší.

PS str. 55, cv. 3 - Čím se živí plazi na obrázcích? Všechny potřebné informace najdeš v učebnici na str. 64.

Zápis do sešitu:

PRVNÍ POMOC PŘI UŠTKNUTÍ

- dezinfikace a krytí rány

- postižené místo musí být pod úrovní srdce (např. nohu nechat viset dolů ze židle, ruku nechat viset z postele)

- minimální pohyb postiženého

- transport do nemocnice

- NIKDY jed nevysáváme

__________________________________________________________________________________________________________________________

PRVOUKA 18. 5. - 22. 5. 2020

Velice chválím všechny, kteří plní dobrovolné úkoly. Referáty, které jste mi poslali, byly moc povedené a udělaly mi radost.

 

Ptáci

Připrav si stopky, papír a tužku.

Během tří minut zkus napsat co nejvíce názvů ptáků.

 

UČ str. 62 – Přečti si celou stránku, kde se dozvíš mnoho zajímavostí o ptácích.

Cv. 1 si můžeš samostatně zkusit splnit.

Zápis do sešitu:

 

PTÁCI

- obratlovci

- mají křídla a peří

1. stěhovaví – před zimou odlétají

2. stálí - zůstávají

- mláďata → krmivá (holá, slepá, rodiče je krmí)

                → nekrmivá (jemně opeřená, živí se samostatně)

 

Do sešitu nakresli obrázek jakéhokoliv ptáka a napiš jeho název.

 

PS str. 53, cv. 1 – Popiš části těla sýkory koňadry.

Cv. 2 – Vybarvi stejnou barvou, co k sobě patří. Nápovědu najdeš v učebnici v tabulce „víš, že…“ Pokud to zvládneš samostatně, proveď pak podle této tabulky kontrolu.

Cv. 3 – Popiš, jak se rodí mláďata ptáků. Pokud si nejsi jistý, zkus to najít na internetu či encyklopedii.

Cv. 4 – Doplň slovo na začátek věty.

 

Dobrovolné úkoly:

Podívej se na následující odkaz: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

Najdeš zde prezentaci se základními informacemi, ale také například zajímavou poznávačku ptáků podle zvuku. Dokážeš je poznat?

Poznávačku i méně známých ptáků podle obrázku můžeš zkusit zde: https://www.poznavackaprirody.cz/play/4/cz_birds

_____________________________________________________________________________________________________

Zadání z předchozích týdnů najdete v následujícím aktualizovaném souboru: PRV.odt