Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > V. třída

V. třída

Od 20. 4. 2020 najdete zadání domácí práce pod jednotlivými předměty.

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Informatika

Přírodověda

Vlastivěda

Předměty výchovného charakteru

Náboženství římskokatolické

 •  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úkoly na týden 14. - 17. 4. 2020

Vlastivěda

zopakuj učivo z min. týdne

Zápis:

Čeští vynálezci

Josef Božek - parní automobil a parní loď

Josef Ressel - lodní šroub

Prokop Diviš - bleskosvod

Bratranci Veverkové - ruchadlo (zdokonalená orba)

1839 první parní železnice Brno - Břeclav (předcházela jí koňská železnice z Č. Budějovic do Lince)

Strojová výroba i v potravinářství, strojírenství; těžba uhlí.

 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php       poslechni si a podívej se do IU

Učebnice str. 24/b překresli časovou osu a zakresli dané události + opiš oranžovou tabulku c , zopakuj a upevni si znalosti

 

Zápis :

Obrození měšťanské společnosti

          (konec 18 stol., začátek 19. století)

-zánik feudalismu, zrod kapitalismu

 • většina obyvatelstva venkované
 • poněmčování celé monarchie (armáda, školy, úřady,knihy)
 • čeština odolávala jen  na venkově (prostí lidé)

Počátky národního obrození

 • snaha o záchranu českého jazyka
 • vlastenci neboli buditelé - studovali dějiny, kulturu, znovuprobouzeli český národ
 • vznikaly české knihy a překlady do češtiny
 • Česká expedice - první české vydavatelství
 • divadlo Bouda v Praze - české hry
 • národní hrdost lidí, zájem o historii
 • osobnosti: Jan Palacký - kniha Dějiny národa českého)

                             Josef Kajetán Tyl- herec a dramatik (Fidlovačka- Kde domov můj)

Vše, co si zapíšeš, prostuduj v uč. po str.26 + v IU https://www.mediacreator.cz/mc/index.php -doplňky str.23-26

 

 

 

 

Český jazyk

- zopakuj si učivo o zájmenech (vyjmenuješ zpaměti druhy zájmen + ke každému druhu zájmena k němu patřící; poznáš zájmeno i v jiném tvaru a dovedeš ho zařadit)

https://www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni/

https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1

 

 

 • nové učivo- Číslovkyhttps://www.youtube.com/watch?v=1_kLOnJ2Ids
 • uč. str. 88-89
 • zápis do sešitu - nadpis Číslovky + tabulka(uprostřed) str.88;                                                           
 • 89/3 vypiš do sešitu číslovky určité a neurčité do dvou sloupců (zápis i cvičení mi pošli)

 

 • Podací lístek:
  Podívej se, jak se vyplňuje podací lístek z pošty, ve škole vyzkoušíme.
  Věřím, že jste se všichni pustili do četby nějaké zábavné knihy o které nám později popovídáte:-) a zapíšete si ji do deníku.
   
   
   
   
  Matematika
   
  uč. str.75/cv. 1 vypočítej, doplň do tajenky a pošli mi pouze text z růžových políček( poslat)
  + str.74/ 14 +75/17 opiš a spočítej do školního sešitu (poslat)
   
  Jednotky času   uč. str. 76 zelený rámeček = připomenutí
  str. 76/cv. 1 ústně
  str. 76/cv. 2+4 do školního sešitu  + str. 77/13 / zápis, výpočet odpověď (poslat)
   
  Povrch krychle a kvádru  (učebnice str. 133-134)
  vyslechni si video, stopni na 2:18 a pokus se spočítat 3 nachystané příklady (pozor na stejné jednotky!!!!). Počítej do sešitu
  geometrie, pokud nemáš doma , tak do školního sešitu- nech dojet videoukázku a překontroluj si.
   
  Povrch krychle a kvádru (zápis do sešitu)
   vzorce  S = 6. (a . a)
                 S = 2. (a.b + b.c + c.a) 
  + narýsuj si síť krychle a kvádru dle uč. 133-134
   
  Podívej se na video - povrchu kvádru:
  výpočty si necháme na příští týden 
   
   
   
   
   
   

Přírodověda

- opakování - odpověz do sešitu na následující otázky - pak si zkontroluj podle zápisu v sešitě:

 1. Vypiš všechny kosti horní končetiny(4).
 2. Z kolika párů žeber se skládá kostra hrudníku?
 3. Co je na povrchu kosti a kost vyživuje?
 4. Doplň: Páteř je složena z 33 – 34 …………………………..
 5. Napiš příklad tří kostí obličejové části lebky.

   

- nová látka - Soustava svalová - vkládám zápis - můžete vytisknout a nalepit nebo opsat:

Svalová soustava = svaly

- umožňují pohyb těla, příjem a trávení potravy, oběh krve

pohyb: svaly upnuté na kostře šlachami se natahují nebo zkracují

 • svaly ovládané vůlí =příčně pruhovaná svalovina = kosterní svalovina

 • svaly, které ovládat nemůžeme = hladká svalovina - tvoří vnitřní orgány

 • srdeční svalovina

- sílu člověka vyvíjejí svaly

sílu lze měřit – siloměrem

jednotkou síly – 1 newton (1N)

Některé svaly lidského těla

 • zdvihač hlavy

 • čtyřhlavý sval stehenní 

 • velký sval hýžďový

 • sval deltový 

 • velký sval prsní 

 • trojhlavý sval lýtkový

 • přímý sval břišní

 •  dvojhlavý sval pažní = biceps

 •  trojhlavý sval pažní = triceps

- zde vkládám obrázek umístění některých svalů -svaly.odt -svaly.pdf

- dále PS s. 31/celá (cv.2 - správné odpovědi - 200, stehenní, třmínek, S, klouby) - jinak by mělo být jasné

 

Anglický jazyk 14. 4. - 17. 4. 2020

Opakování z minulého týdne

Přelož věty: 

/věty přelož do sešitu aj školní, česky je opisovat nemusíš/

 1. Umím plavat.
 2. Neumí tancovat.
 3. Ona umí lyžovat.
 4. On neumí kreslit.
 5. Umíme malovat.
 • věty ofoť a pošli na mail nebo messenger do 17. 4. 2020

Prac. sešit str. 48,49

48/1 - napiš, co lidé na obrázcích umí nebo neumí dělat

48/2 - podívej se na obr. ve cv. 1 a vymysli otázky /nezapomeň obrátit přísudek a podmět/

49/3 - prohlédni si plakát, přelož si ho, utvoř otázky odpověz na ně

49/4 - utvoř věty o sobě, co umíš nebo neumíš

 

strany 48,49 ofoť a pošli na email nebo messenger do 17. 4. 2020 /cvičení můžeš posílat i postupně/

 

Příští týden bych s dětmi ráda uskutečnila online výuku, prosím, stáhněte se můj link, přesný čas a dny budou příští týden uvedeny na stránkách. Pokud budeš mít problém, ozvi se na email nebo messenger.

https://meetingsemea6.webex.com/meet/sarka.sladkova

 

Úkoly na týden 6. 4. - 10. 4. 2020

obr.jpg

 Hezké Velikonoce:-)

Vlastivěda

Zopakuj si učivo z předchozího týdne.

Utvoř správné dvojice a napiš si je do sešitu:


učitel národů                robota
žoldnéř                          třicetiletá válka
jarmark                         Praha
poddaní                        Jan Amos Komenský
freska                            voják
Svatý Kopeček             malba
Karlova univerzita       trh
1618 – 1648                 poutní místo

Zápis: Manufaktury a první stroje

- velké dílny (zpočátku textilní)

- více dělníků

- každý zpracovával pouze jednu číst výrobku

- práce poddaných(robota)-12-14 hodin

- využití strojů (pohon vodní nebo zvířecí)

- vynález parního stroje - James Watt

nastuduj str. 22/uč a poté:

do sešitu napiš největší klad (+) manufaktur a jejich největší zápor (-)

 

 

Matematika 

obrazek ukoil.png

 

 

Vyřeš velikonoční graf a pošli mi prosím 7(+1 tj. počítání vajíček v obrázku) odpovědí  v sešitě postupně zapsaných , nebo celý udělaný list pokud máš tiskárnu.Při zapisování nepřeskakuj, nepřehazuj..nedalo by se opravit.Nepodařilo se mi lépe zkopírovat, proto při hledání v grafu použij pravítko, snad se podaří.

Vypracuj do sešitu velikonoční slovní úlohy a pošli mi spolu s výsledky grafu:(zápis, výpočet, odpověď)

1)Tatínek s Míšou byli koledovat. Ze všech dobrot které přinesli tatínek snědl dvě devítiny a Míša tři devítiny. Kolik jich snědl tatínek když Míša jich snědl 18? Kolik dobrot vykoledovali?

2) Děvčata mají dohromady 60 kraslic, Jitka jich ozdobila jednu čtvrtinu, Martina jednu šestinu a Radka jednu pětinu. Kolik kraslic která ozdobila?

Je to opakování zlomků - připomínám, jak počítat: 4/5 (čti čtyři pětiny) z 25= 25:5= 5(tj.1 pětina) ,4.5=20(pětinu jsem vynásobila čitatelem-tj horním číslem ve zlomku, dostávám 4/5 ) 

PS:str.26/2+3 poslat prosím

Zopakuj jednotky hmotnosti:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti-typ2/priklady1c.htm

 

 

Český jazyk

věřím, že už ovládáte druhy zájmen a užití zájmen mě, mně, mi. Vyzkoušíte v učebnici str.87/3+4+5 opíšeš do škol. sešitu, doplníš a pošleš mi (vše najednou prosím, dělat si budeš asi postupně)

http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-zajmena-druhy-1-uroven/372

Procvičuj důkladně, opakovaně pokud nejde!

 

https://www.ocestine.cz/testy/zajmena-osobni-vztazna/doplnovani-slov-ii/procvicovani-zajmen-me-a-mne-15/

Doplň samostatně, vyhodnoť a napiš mi popravdě, jak jsi byl úspěšný.....např. 18 z 20-ti správně (můžeš napsat do škol. sešitu pod hotová cvičení a odeslat najednou). Dole na stránce máš další možnosti procvičování.

 

https://www.mojecestina.cz/article/2012102701-test-privlastnovaci-pridavna-jmena-

Kratinké procvičení přídavných jmen, abychom nezapomněli.

 

 

 Pro připomenutí, proč slavíme Velikonocehttps://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE

 

Přírodověda

prosím tento týden vyfotit a poslat na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz PL dole - je to samostatná práce žáků po naučení dané kapitolky, ať tedy pracují sami, bez sešitu a opravu nechte prosím na mně - budu známkovat - do 10. 4. 2020

- opakovat úvod k člověku: vyjmenuj projevy života, říkej hlavní části lidského těla, kam by jsi člověka zařadil (živočich, obratlovec, savec)

- nová látka: napiš datum a nadpis: Pohybová soustava

 •  zapiš: pohyb umožňuje kostra společně se svalovou soustavou
 • dále vkládám zápis - opět lze vytisknout + doplnit a nalepit (to tentokrát i doporučuji - je tam několik obrázků pro lepší představu, kde se dané kosti nacházejí, některé bych chtěla, aby žáci uměli na obrázku nebo kostře najít - třeba na lebce) - 9.0 Člověk - pohybová soustava - kostra.odt - 9.0 Člověk - pohybová soustava - kostra.pdf - abych měla jistotu, že budeme mít všichni stejně píšu řešení tak, jak jde v zápise za sebou:

           začátek) lebka, mozkovna, čelní, temenní, týlní, spánkové a klínové, oční důlky, horní čelist, dolní čelist, kost nosní, kosti                             lícní, jařmový oblouk, páteří, 7,12,5, 5, 4až5, míchu

         2) 12, žeber, hrudní

         3) lopatka, kost klíční, kost pažní, loketní a vřetení, kosti ruky, prstů

         4) sedací, kyčelní, stydká, kost stehenní, čéška, holenní, lýtková, kosti nohy, prstů

        Stavba kosti)  okostice, dlouhé: stehenní, pažní, ploché: čelní, temenní

- snad bude srozumitelné a zvládnete - pomůže vám i uč. s. 55-56 ( zejména žlutý rámeček)

- k ověření, jak dobře je učivo zvládnuto posílám ještě PL, ze kterého je zřejmé, jaké kosti by žáci měli umět ukázat na kostře po návratu do školy - stačí jedna kopie(je tam 2krát) - samostatná práce žáků -9.1 PP Kostra člověka.odt - 9.1 PP Kostra člověka.pdf-

Mgr. Eva Jarošová - Nově mě také můžete kontaktovat přes Whats up - připomínám číslo - 725 861 214

 

Anglický jazyk 6. 4. - 8. 4. 2020

Opakování z minulého týdne:

 • přelož tyto věty do sešitu aj školní /věty můžeš psát hned anglicky/
 1. Banka je vedle pošty.
 2. Nemocnice je za obchodem.
 3. Pošta je mezi bankou a obchodem.
 4. Zastávka autobusu je před kavárnou.
 5. Kino je za nemocnicí.
 • cvičení ofoť a pošli na email nebo messenger do 10. 4. 2020

Zápis do sešitu aj školní

Can /ken/ - moci, umět

 • sloveso používáme k vyjádření schopnosti, dovednosti
 • pozor ve 3. osobě čísla jednotného není - s

Věta oznamovací

číslo jednotné číslo množné
1. I can /aj ken/ - já umím, můžu 1. we can /ví ken/ - my umíme, můžeme
2. you can /jů ken/ - ty umíš, můžeš 2. you can /jů ken/ - vy umíte, můžete
3. he can /hý ken/ - on umí, může 3. they can /dzej ken/ - oní umí, můžou
   she can /ší ken/ - ona umí, může  
   it can /it ken/ - ono/to umí, můe  

Věta záporná

číslo jednotné číslo množné
1. I can not / I can´t /aj ken not, aj kánt/ - já neumím, nemůžu 1. we can not/we can´t /ví ken not, ví kánt/ my neumíme, nemůžeme
2.you can not/ you can´t /jů ken not, jů kánt/ - ty neumíš, nemůžeš 2. you can not/ you can´t /jů ken not, jů kánt/ - vy neumíte, nemůžete
3. he can not/ he can´t /hý ken not, hý kánt/ - on neumí, nemůže 3. they can not/ they can´t /dzej ken not, dzej kánt/ - oni neumí, nemůžou
   she can not/she can´t /ší ken not, ší kánt/ - ona neumí, nemůže  
   it can not/it can´t /it ken not, it kánt/ - ono/to neumí, nemůže  

Věta tázací

- větu tázací uděláme tak, že can dáme před podmět a následuje sloveso plnovýznamové a zbytek věty

číslo jednotné číslo množné
1. Can I...? 1. Can we…?
2. Can you...? 2. Can you...?
3 Can he...? 3. Can they…?
    Can she…?  
   Can it…?  

Umí plavat? - Can he swim?

Uč. str. 59/ cv. 2

 • utvoř 6 vět /záleží na tobě/ - věty napiš do sešitu aj školní

Uč. str. 59/cv. 4

 • dej slova do správného pořadí a utvoř otázku, cvičení zapiš do sešitu aj školní

Obě cvičení ofoť a zašli na email nebo messenger do 10. 4. 2020

 

 

 

 

 

Zadávání úkolů na týden 30.3 - 3.4. 2020

Vlastivěda

zopakuj si učivo z min. týdne-uč. str.15 a 18.

nová látka- zápis:

Život na vesnici 18. století

Vesnické vrstvy:

1) sedláci (nejbohatší)

2)rolníci

3)bezzemci (hospodařili na pronajaté půdě)

nemajetní: 4) čeledíni a děvečky - pracovali za stravu a byt

                     5) chudina (žebráci) - žili pouze z darů

Venkovské domy

- postavené z vepřovic (nepálených cihel)

- podlaha z udusané hlíny

- malá okna

- došková střecha

Jídlo venkovanů

- prosté; luštěniny a polévky, později brambory     https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk             maso jen zřídka

- chleba z domácí pece

- stolování z jedné mísy+ lžíce 

 

Venkovské zvyky:

- práce pondělí až sobota

- neděle svátek-kostel, odpočinek, večer zábava

- největší svátky Velikonoce , Vánoce, posvícení (hojnost jídla)

- děti koledování, pomlázka

Práce na poli

-zrušení nevolnictví 1781

-robota (práce u vrchnosti několik dní v týdnu+ podíl ze své úrody)

-úhorový systém-tj. třetina půdy "odpočívá"

 

Úkol: z učebnice na str. 20 vypiš, jak se chudí a bohatí oblékali (18. st.)

Doporučuji otevřít postranní ikony v IU, dozvíš se zajímavosti.

 

 

Matematika

 Zopakujeme a doplníme učivo o číslech větších než milion:

10 000 0000 deset milionů

100 000 000 sto milionů

1 000 000 000 jedna miliarda

procvičíš na str. 18 v PS/ (cv.1,2,3 mi ofoť ze sešitu a pošli), zbytek také spočítej+ str. 19, 20 

velká čísla potřebuješ umět bezchybně přečíst!!

Každý den si procvič 2 příklady: na minus a násobeno, opiš bezchybně do školního sešitu pod sebe a spočítej:

859 638 . 25           569 021. 33                102 336 .51              49 550 . 12                      850 684 .  24

698 458 - 33 216    587 902 - 200 303     48 569 - 12 303       236 639 - 126 600         1 598 624 - 965 230 

Jednotky délky tě doufám nezaskočí, zopakuj si (na stránce nahoře viz.mail) a do školního sešitu spočítej cvičení 1,2,3 a pošli mi ke kontrole. Podklady posílám do mailu. 

 

Český jazyk

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid 

opakuj slovní druhy - 01b,02b,03b - každý den půlku cvičení, na jeden den ti zůstane celé celé ( i když nedokončíš nebo začneš v půlce, dá se dobře překontrolovat)

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA&t=6s

pokud jsi se v minulém týdnu naučil jednotlivé druhy zájmen,vyzkoušej si jejich znalost (stopuj si a pokoušej se určit samostatně), zájmena jsi se naučil(a) v prvním pádě, v běžném projevu se ale skloňují a mají různé tvary (nauč se dávat do 1. pádu, potom určíš snadněji) - můžeš procvičit i vícekrát, dle potřeby

tento týden se na učíš používat zájmena mě mně; z uč. na straně 86 si opiš první 3 sloupce z horní tabulky (skloňování já, ty), zaměř se zejména na 2.,3.,4., a 6.,pád-právě tam jsou záludnosti; k pochopení by ti měla pomoci tato dvě videa:

https://www.youtube.com/watch?v=qqWT0ydrGQo

https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI                              (tohle druhé, zábavné funguje velmi dobře)

 závěr týdne využij ke zopakování toho, co jsi se naučil; v PS na str.54 udělej cvičení 5,6,7,a 8(pokud je to v tvých možnostech, vyfoť na mobil a pošli ke kontrole)

 

Přírodověda

- prosím tento týden vyfotit a poslat na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz zápis v sešitě od savců po bezobratlé (nejpozději do 3.4)

- dále nabízím možnost dobrovolného zábavného procvičování probraného učiva na www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače zadat "bezobratlí", "obratlovci", "třídění obratlovců" vše je pro žáky 4. ročníku, ale to nevadí

- jinak stále opakovat zápisy v sešitě od Třídění živých organismů - můžete dětem pokládat otázky jako: čím se živí živočichové?, co je typické pro obratlovce?, kdo čím dýchá?, jak nazýváme živočichy živící se masem, rostlinou potravou, mršinami?, jak nazýváme larvy obojživelníků?, umíš popsat tělo ryby?, jak dělíme rostliny? poznáš živočichy na obrázcích v sešitě nebo učebnici? co je typické pro savce? 

- nová látka "Člověk" - opět vkládám zápis, tentokrát ve dvou formátech, aby se všem podařilo otevřít -9 Člověk úvod.odt - 9 Člověk úvod.pdf- je třeba doplnit chybějící části - s tím vám pomůže učebnice s.53-54, v první části zápisu škrtáte špatnou možnost (to kurzívou), v projevech života doplňujete dle obrázků v uč.s. 53, poslední část zápisu dle uč. s. 54 dole, v PS s. 30

 • prosím rodiče, aby žáky nechali pracovat co nejvíce samostatně, ale zároveň jim poskytli kontrolu po dokončení

 

Anglický jazyk 30. 3. - 3. 4. 2020

Kontrola z minulého týdne

prac. sešit str. 46/2

3. Is there a park?

Yes, there is.

4. Is there a church?

Yes, there is. 

5. Is there a swimming pool?

No, there isn´t.

6. Are there two bus stops?

Yes, there are.

7. Are there two sports shops?

No, there aren´t.

 

prac. sešit str. 46/1 - opakování /zkontroluj si podle slovníčku/

 

 • zopakuj si předložky, zkus si je zapsat do sešitu a přeložit

in, next to, behind, in, opposite, in front of, between - správné řešení najdeš v sešitě, již jsme je probírali

 

prac. sešit str. 47/3 - cvičení ofoť a pošli přes email nebo messenger do 3. 4. 2020

 

uč. str. 57/5 Tvoř otázky a odpovídej na ně

Každá otázka Ti bude začínat vazbou Is there/ Are there - Je tady/Jsou tady, pak vyber dané slovo/slova, odpovídáš podle fajfky - ano- Yes, there is./Yes, there are. Křížku - ne - No, there isn´t./No, there aren´t.

 • cvičení ofoť a pošli přes email nebo messenger do 3. 4. 2020

prac. sešit str. 47/5

 • nakresli mapu svého města a popiš ji - podobné cvičení jsi již dělal do sešitu, použij vazbu there is/there are

Máš-li čas, můžeš si zahrát hru uč. str. 58/1

V případě problémů, nejasností mě kontaktuj přes email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger Šárka Sládková

 

Zadání úkolů na týden 23.-27.3 2020

Ještě něco pro ty z vás, kterým se stýská po tvoření:-):

https://www.facebook.com/MQQCrafts/videos/1105840733101351/

Vlastivěda

Zopakuj si Baroko a J.A. Komenského

https://interaktivita.etaktik.cz/book/41.1 nalistuj str. 8 v IU Taktik, na papír si piš písmena, která ti vychází v šedém sloupci, získáš tak tajenku. Tu si doplníš do rozepsané věty nad křížovkou a opíšeš do sešitu Vl. Na internetu se pokus najít i nej poutní místa u nás (cvičení dole), taktéž si je zapiš do sešitu.Dále nalistuj stranu 10 tamtéž a i ve 2. cvičení se pokus vyluštit tajenku a doplnit do věty, kterou si zapíšeš.Doporučuji i jiná cvičení v IU.

 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php   - přístup v mailu

toto je odkaz na naši učebnici, můžeš si po straně textu pootvírat doplňky-vyzkoušej!

Nastuduj a krátce zapiš  do sešitu učivo ze str.15 a 18. tj.Různé školy + Světlo rozumu (osvícenství)

 

 

Matematika

Tělesa - zopakuj si názvy těles rozeznávej je, pomůže ti:https://www.youtube.com/watch?v=EQw58GIwPgM

Udělej si zápis - Geometrická tělesa, načrtni každé g. těleso a napiš jak se jmenuje, tam kde je to možné napiš, kolik má vrcholů, hran a stěn. Např:Krychle + náčrt!!(přesně narýsovat neumíme) + popisek:8 vrcholů  6  stěn  12 hran 

https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA- zopakuj plošné jednotky (začali jsme před prázdninami), vypočítej cv.10/str.133 z učebnice do šk. sešitu

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-+p%C5%99evody#selid      Procvičuj!!!!

Každý všední den vymysli a spočítej 2 příklady na písemné dělení dvojciferným číslem( se zkouškou) do školního sešitu typu: 56237 : 23=

Uč. str.90/1+2 Práce s daty napiš do šk. sešitu pod sebe pouze odpovědi na otázky.Příklad: cv.1 a)v pátém:-)

Pro dobrovolníky:https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Matematika/P%C3%ADsemn%C3%A9_po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD/P%C3%ADsemn%C3%A9_s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD,_od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_fe55674es

 

Český jazyk

 • Dopis str. 128 v naší učebnici-do slohového sešitu : Dopis(nadpis) + co má obsahovat (6 hesel v rámečku nahoře).Poté co si uděláš tento zápis, vytvoř svůj dopis pro někoho, po kom se ti momentálně stýská. Napiš mu o tom, jak trávíš čas v těchto dnech karantény, co ti dělá radost, čím se zabýváš.Pošli i mě, prosím ve wordu -do středy večer.
 • Zájmena- nové učivo(uč.84-85 (bez Baryka)) zápis.tj Zájmena+def: Zájmena jsou slova , která zastupují podstatná nebo přídavná jména
 • https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU&t=180s
 • + přehledně si opiš tabulku ze str. 85/uč nahoře
 • každý den se zpaměti nauč jeden druh zájmen (např osobní)- pokud budeš umět, zapiš do tabulky v PS str. 53  
 • vypracuj zbylé úkoly na str. 53 v PS
 • do školního sešitu vypracuj cv.1/str.86 z učebnice
 • https://dum.rvp.cz/materialy/sifrovana-tvrzeni-koncovky-podstatnych-jmen.html- otevři, stáhni si šifrovaná tvrzení. doc, dej povolit úpravy (nahoře) a můžeš doplňovat. Jeví se to jako složité ale když pochopíš (po několikerém přečtení), bude jistě zábavné hledat skrytá tvrzení, částečně se možná naučíš i morseovku.                                                                                                  Návod:konvi i=tečka v morseovce, zásoby y=čárka v morseovce, máš první písmeno .-  =A, u značky stop vždy končí slovo      Není povinné ale budu ráda když vyzkoušíš a pošleš mi řešení.                                                                                                             
 • http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm    Procvičuj!!!!
 • http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm    Procvičuj!!!

 

 

 

Zadání úkolů na týden 23. - 27. 3. 2020

Přírodověda:

 • opakuj si učivo o ŽIVOČIŠÍCH - je třeba umět popsat jednotlivé skupiny(ryby, obojživelníci, plazi, ptáci), vyjmenovat a poznat zástupce
 • Nová látka: 

SAVCI

 • dýchají plícemi
 • ! i člověk
 • rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko
 • př. pes, kočka, zajíc, skot, netopýr, velryba - obrázky si tentokrát namaluj

v sešitě máš napsáno a) obratlovci (před rybami) - zkontroluj, že to tam je

Nyní tedy napiš b) bezobratlí a pokračuj v zápise

 • !! nemají kostru ani páteř, oporou těla svaly a obaly (např. pevná kutikula)
 • nejpočetnější třída = HMYZ - kam patří - motýli (bělásek zelný, otakárek fenyklový, babočka paví oko, modrásek), brouci (slunéčko sedmitečné, roháč, zlatohlávek, střevlík), vážky (vážka ploská), blanokřídlí (včela medonosná, vosa, čmelák, mravenec lesní), dvoukřídlí (moucha domácí, komár pisklavý) - viz učebnice s. 51

Všichni budou mít (možná už někteří mají hotovo) PS. s. 28-29

 

Anglický jazyk 23. 3. 2020 - 27. 3. 2020

Kontrola zadané práce prac. sešit:

44/1

 • slovíčka si zkontroluj dle slovníčku

45/2

2.There is

3. There are

4. There are

5. There is

6. There is

7. There are

8. There is

 

45/3

2. are

3. is

4. is

5. is not

6. is

7. is not

8. are

 • pokud jsi napsal stažené tvary, máš to také správně ´s, isn´t, ´re

45/4

 • máš napsané svoje vlastní odpovědi, kde děláš tyto věci
 • Každá věta začíná I............... in a název pokoje, kde tyto věci děláš.

uč. str. 56/cv. 1- přečti si nahlas názvy částí města

station - stejšn

shop - šop

hospital - hospitl

church - črč

hotel - houtl

bank - benk

cinema - sinema

sports centre - sports sentr

swimming pool - sviming půl

café - kefej

post office - poust ofis

museum - mjůzeum

park - pák

supermarket - sjůprmákit

square - skvér

 

prac. sešit str. 46/1 - doplň názvy míst ve městě

 

sešit aj školní - nakresli si mapu svého města a popiš ji /mapa dle prac. sešit  str. 46/2/ - k jednotlivým budovám napiš jejich názvy a pod mapu svůj obrázek popiš. Používej vazbu There is - tady je, there are - tady jsou.

Např. 

There is a post office. There are two schools……….

- toto cvičení, prosím rodiče ofotit a poslat na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger Šárka Sládková

 

Zápis - zapiš si do sešitu aj školní

Tvoření otázky, pokud se chceme zeptat, jestli někde něco je

Is there ......……? Je tady...…?

Are there………? Jsou tady............….?

Např. 

Is there  a station in your town?

Is there  a dining room in your house?

Are there three churches in your town?

Are there two bedrooms in your house?

 

Krátké odpovědi na tyto otázky

Yes, there is. Ano, tady je.

No, there isn´t. Ne, tady není.

Yes, there are. Ano, tady jsou.

No, there aren´t. Ne, tady nejsou

 

prac. sešit str. 46/2 - cvičení pokračuje na další straně - napiš rozhovory o tomto městě, podle nakreslené mapy

 

v případě problémů mě kontaktuj na emailu sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger

 

Informatika 23. - 27. 3. 2020

Ti, co mně ještě neposlali email, tak to prosím napravte nejpozději do středy 14:00. 

Podívejte se na následující odkazy (stačí kliknout) https://www.youtube.com/embed/sUpGHM_Adxo a do sešitu si zapište, jak by mělo vypadat správné heslo (3 zásady, kterých se máme držet) a na správné chování na internetu 

https://www.youtube.com/embed/A1e-G6DnV-E

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

týden od 16. 3.  do 20. 3. 2020

přírodověda - tel. 725 861 214 (všední dny 8 - 14 hod), mail eva.jarosova@zs.nizkov.cz

- opakovat kapitolu třídění živých organismů, význam rostlin, až po ryby

 • nový zápis (zapsat nebo vytisknou a vlepit):

OBOJŽIVELNÍCI

 • životním prostředím voda i souš
 •  žijí na souši, vajíčka kladou do vody
 •  dospělci dýchají plícemi, larvy = pulci žábrami
 • př. žáby = skokan zelený, hnědý, ropucha obecná, rosnička zelená
 • př. čolci = čolek horský, čolek obecný
 • př. mloci = mlok skvrnitý
 • obrázky k vytisknutí a vlepení zde (jeden obrázek jako hádanka) 8.3 Obr. obojživelníci.odt

PLAZI

 •  dýchají plícemi
 •  tělo pokryté šupinami
 • př. hadi = zmije obecná, užovka obojková
 • př. želvy = želva bahenní, nádherná, kareta, želva sloní
 • př. ještěři = ještěrka obecná, varan
 • př. krokodýli = k. nilský, aligátor, kajman
 • obrázky k vytisknutí a vlepení zde8.4 Obr. Plazi.odt

PTÁCI

 • dýchají plícemi
 • tělo přizpůsobené letu a pokryté peřím
 • přední končetiny přeměněny v křídla
 • čelisti přemeněny v zobák
 • př. skřivan, jiřička, vlaštovka, koroptev, bažant, poštolka, káně, čáp, volavka, strakapoud, datel,vrabec, sýkora, konipas, hrdlička (v tomto pořadí i na obrázcích)
 • obrázky k vytisknutí a vlepení zde 8.5 Obr. Ptáci.odt

Vše je v uč. na s. 48-50

Informatika

 • Pošlete mi na níže uvedenou adresu email, ve kterém mi napíšete krátkou větu, dle Vašeho uvážení. Nezapomeňte vyplnit PŘEDMĚT, který pojmenujete  dle obsahu Vašeho emailu (Pozdrav, záliby...).
 • Do sešitu si napíšete 3 zásady, jak by mělo vypadat správné heslo, a 6 informací, jak by si se měl nebo neměl chovat na internetu.

V případě nejasností mě kontaktujte na emailové adrese petra.zikmundova@zs.nizkov.cz od 8:00 do 14:00 hod.

 

Zítra dopoledne by se mělo rozjet vysílání v televizi Určítelka- vyzkoušejte, třeba bude přínosné. 

Posílám přístupové heslo k interaktivním učebnicím Taktiku:

Češtinu znáte, to je ta, kterou používáme.
Matematika a Vlastivěda vám mohou být hodně ku prospěchu, rozhodně využijeme.

 ČJ-dokončit str.52/PS +učebnice  str.83/5+6 doplnit a opsat postupně do škol. sešitu

  jsme celkem vpředu, procvičujte pravopis přídavných jmen i podstatných jmen

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/podstatnych-jmen/ 

+ dole zeleně další možnosti procvičování Podívejte se  i na:  

!!!zadej si vždy 5.ročník!!!

Ten kdo má pocit že neovládá, vrací se do naší malé učebnice čj, kdo je na tom velmi dobře, začne si studovat zájmena-též z učebnice, v  brzku se k nim dostaneme.

 

Matematika

procvičujte písemné dělení dvojciferným dělitelem- bezchybně a rychle 

1,2,4,5,6,/str.17 do sešitu školního- z interaktivní učebnice Matematiky Taktik červené 1.díl ,,,,přístup v mailu nahoře

 stránky 14-17 ve vašem žlutém PS

Geometrie: uč.129/5,6 (do G sešitu nebo školního)

 

Vlastivěda

Zopakovat :bitva na Bílé hoře +

život ve městě a na venkově

 

Nastudovat Baroko a J.A. Komenského + jednoduchý zápis do sešitu-z vaší učebnice

pro zájemce int. uč. Taktik zelená str.6-10

 

Anglický jazyk 16. 3. - 20. 3. 2020

 • kontrola d. ú. prac. sešit str. 50/1

There´s a CD behind the chair.

There´s a CD between the chair and the bed.

There are two CDs in front of the lamp.

There are two CDs next to the book.

There is a CD in the chest of drawers.

There are two CDs on the armchair.

 

Zkontroluj si, zda máš vyplněné cvičení prac. sešit str. 44/1, 45/2,45/3,4 - pokud je nemáš, vyplň si je

uč. str. 55/cv.7 - přečti si text, přelož si ho písemně do sešitu, nakresli plánek bytu a popiš jednotlivé pokoje, nakresli a popiš věci v každém pokoji - samozřejmě anglicky

 

Nakresli a popiš svůj pokojíček - do sešitu aj školní - pokud máš možnost, toto cvičení mi nafoť a pošli na školní email/kdo tuto možnost nemá, nemusí posílat/

Zopakuj si slovíčka z lekce 5 A, B

- školní email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz