Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VII. třída

VII. třída

Rozdávání vysvědčení - pátek 26. 6. 2020

 • sejdeme se v 7:30 ve třídě (učebna matematiky)
 • výuka tento den bude ukončena mezi 8:30 a 9:00 (za nepříznivého počasí ještě dříve)
 • pokud jste ještě neodevzali čestné prohlášení, musíte ho mít s sebou

 

Od 20. 4. 2020 najdete zadání domácí práce pod jednotlivými předměty.

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Informatika

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Zeměpis

Předměty výchovného charakteru

Náboženství římskokatolické

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo v týdnu 14. až 17. 4 2020

 Dějepis

V dějepise končíme celou epochu středověku a začínáme novověk - už máme probrané oba dva letopočty, které ukončují středověk - 1453 a nebo 1492 - vzpomeňte si, co se stalo v těchto letech. Tím pádem nás tento týden čeká opakování. 

 • Nejprve si zopakujete zámořské objevy Dokument1.odt
 • druhým úkolem budou myšlenkové mapy 
  • napište si vždy jedno téma doprostřed listu a okolo napište co nejvíce věcí, které se Vám vybaví....
  • témata: Gotika, husitství, Jagellonci, Lucemburkové, Objevné plavby

Odpovědi na otázky a i všech 5 myšlenkových map mně pošlete do pátku do 14:00. 

Zeměpis

 Pomalu ale jistě končíme obecný úvod do Evropy, proto prosím začněte připravovat své referáty na vybraný stát - zadávali jsme si ještě ve škole. Nezapomeňte osnovu: obecný úvod, zda jsou členem EU nebo nejsou, popsat obyvatelstvo, hospodářství, zajímavosti... Však to znáte. Můžete přidat videa... 

 • téma pro tento týden je Hospodářství Evropy 
  • uvnitř prezentace/zápisu máte opět úkoly, které musíte sami vypracovat a jsou součástí zápisu. 
  • informace, které dovysvětluji a vy je znáte, si nemusí psát, ale znát je musíte 
  • Hospodářství Evropa.pdf

 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE – VV podmětná, předmětná; pravopis

 • zopakuj si VV podmětnou – KDO? CO?

  1. Do školního sešitu vytvoř věty s podmětem vyjádřeným:

  a) zájmenem

  b) infinitivem slovesa

  2. Do školního sešitu doplň VV podmětnou větou hlavní:

  a) Kdo se nepřipravil, ……….

  b) ………, že tomu nerozumí.

  c) Kde se setkali, …….

   

 • ZÁPIS DO SEŠITU:

 • VV předmětná – 2. - 7. pádová otázka

  - nejčastěji rozvíjí sloveso

  - nejčastěji připojena: ŽE, ABY, KDO, CO, JAKÝ, KDE, KDY, …

  3. PS s. 40/5

   4. PS s. 40/ 6, 7 (žáci s PO – stačí polovina cvičení) – věty vedlejší podtrhávejte vlnovkou

 • 5. Do školního sešitu vytvoř věty s daným přísudkem a podmětem v množném čísle, ve větách podtrhni základní skladební dvojici:

  a) koupili

  b) koupila

  c) koupily

 • SLOH

 • PS s. 56/ 1 – vyplnit tabulku

 • DOBROVOLNÝ ÚKOL – vypracovat životopis ve 3. os. j. č.

LITERATURA

 • Zopakujte si znaky povídky (máte v sešitě i v PS)

 • Pokračujte v mimočítankové četbě a průběžně zasílejte čtenářské deníky.

CVIČENÍ OZNAČENÁ ČERVENĚ ODEŠLETE DO PÁTKU 17. 4. 2020 DO 14,00. S DOTAZY SE NA MĚ OBRACEJTE KDYKOLI – MESSENGER, MAIL.

 

Matematika – 14. 4. – 17. 4. 2020

 • online hodina proběhne v úterý 14. 4. v čase od 9:00 do 9:45

 

1) ARITMETIKA

Hlavolamy (dobrovolné úlohy):

 

Celá čísla - procvičování učiva:

 

Přímá a nepřímá úměrnost

 • toto téma si vysvětlíme společně v úterý 9:00 – 9:45 při online hodině
  • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
  • pracovní list k online hodině ke stažení zde: Přímá úměrnost - úvod.pdf
  • pracovní list si vyplníme společně, nic nemusíš vyplňovat dopředu
  • pracovní list si vytiskni, pokud nemáš k dispozici tiskárnu, připrav si školní sešit a vše budeš řešit do něj
  • na online hodinu si připrav pracovní list, školní sešit, učebnice a psací potřeby
  • ti, kdo se hodiny nezúčastní, dostudují a doplní si vše sami a pracovní list pošlou ke kontrole nejpozději do středy 15. 4. do 14:00

 

 • úlohy k procvičování:
  • uč. str. 29 / cv. 3 – piš ano, ne
  • PS str. 75 / cv. 5 – piš ano, ne
  • úkol k odeslání - uč. str. 29 / cv. 4 – řešení včetně postupu naskenuj, vyfoť a pošli ke kontrole nejpozději do pátku 17. 4. 2020 do 14:00

 

2) GEOMETRIE

Konstrukce lichoběžníků

 

 • úkol k procvičování:
  • Narýsuj do školního sešitu lichoběžník ABCD, pokud znáš jeho rozměry: a = 6 cm, b = 2,4 cm, c = 3 cm, úhlopříčka AC má velikost 4 cm.

 

Etika

 Fyzika

 • opakování - řeš úlohy(zápis, nákres, vzorec, výpočet, odpověď) a následně mi je pošli do 17. 4. 2020 na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz
 • a) Na páce působí síla 24 N ve vzdálenosti 1,6 m od osy otáčení. Jak daleko musí být zavěšeno břemeno o hmotnosti 6 kg ?
 • b) Jakou silou působíme na kolečko ve vzdálenosti 1,5 m od osy a vezeme 60 kg vzdálené od osy 20 cm ?
 • u obou úloh doplň, zda se jedná o páku jednozvratnou nebo dvouzvratnou

- nová látka - Kladky - vkládám zápis - opět můžeš vytisknout a obstřižené vlepit do sešitu nebo opsat (je ale třeba mít tam obrázky pro lepší představu) -Zápis kladky.pdf - Zápis kladky.odt

- dále čti a prohlédni si obrázky v uč. s. 82-85, důkladně si prohlédni obrázek 1.96 na s. 83 ( pevná kladka) a 1.97 (volná kladka) na s. 84 - vidíš rozdíl v síle, kterou musí chlapec působit? zavěšeno je stále stejné těleso (100g), ale na pevné kladce působí silou 1N (stejně velkou silou by působil bez použití kladky - výhoda využití pevné kladky = směr působení síly = směr DOLŮ), kdežto na volné kladce mu stačí síla 0,5N (tedy poloviční = hlavní výhoda volné kladky)

Přírodopis

- minulý týden jsi začal/a kapitolu Nahosemenné rostliny - tento týden si ji dokončíš

- nejprve si přečti uč. s. 82 - 86 - všímej si i obrázků

- nyní se vrať k prezentaci8. Nahosemenné rostliny.pdf8. Nahosemenné rostliny.odp - pokračuj se zápisem (opiš nebo vytiskni a nalep) od 4. slidu (Jehličnany) až do konce

- přidávám i obrázky -17 Nahosemenné rostliny.odt -17 Nahosemenné rostliny.pdf - vlepuj si je na správná místa v sešitě, schéma  rozmnožování jehličnanů - prohlédni si ho - začni vlevo u větvičky se samčími i samičími šišticemi - pokračuj ve směru šipek - pylové zrno dorazí k vajíčku - postupně vzniká semeno (na každé šupině v šišce jsou 2 semena) - ze semena klíčí nová rostlinka, připomeň si jak poznáš smrk, borovici, jedli, modřín (to jsi se už dříve učil/a), popis obrázku průřezu jehlicí najdeš v uč. s. 83 (nepiš průduch)

- jdi s kamarádem, rodiči na procházku - pokus se najít co nejvíce zástupců jehličnanů - všímej si typických znaků na šiškách, jehlicích, tvaru koruny, kůře, podaří se ti ze šišky vyklepat semeno? zkus ho opatrně pustit z výšky na zem - jak se při tom chová? jak reagují šišky na vlhkost?, detailně si prohlédni samčí a samičí šištice modřínu - liší se nějak? (ano - viz. uč. 83) - zkus se zamyslet nad těmito otázkami

- tento týden mi na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz, what up, messenger pošli celý zápis Nahosemenné rostliny do 17. 4. 2020

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

1) kontrola pracovního listu z minulého týdne zde: kontrola-pirátství.dot

2) Vkládám opakování opakování majetek, peníze.doc, ve kterém budete doplňovat chybějící slova do textu. Text si můžete přepsat do sešitu nebo vytisknout a doplnit. Postačí, když seřadíš slova, jak mají jít v textu za sebou. Práci mi vyfoť a pošli do pátku 17. 4. na email katerina.bartova@zs.nizkov.cz nebo na messenger. Pokud měl mít někdo referát, také ho nezapomeňte poslat.

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - tento týden máte v pondělí Velikonoční prázdniny, úkol vám zadám až příští týden.

 

Anglický jazyk 14. 4. - 17. 4. 2020

 • online výuka, připrav si učebnici, pracovní sešit, sešit, domácí úkoly zadám na konci online hodiny, všechny materiály, které budeme během hodiny používat najdeš na stránkách školy
 • pokud jsi tak ještě neučinil, stáhni si link - vyplníš pouze jméno, příjmení a email adresu, join the meeting
 • https://meetingsemea6.webex.com/meet/sarka.sladkova

15.4. 2020

7.00 - 8.00

They´ve been successful.odt

Předpřítomný čas.pdf

Předpřítomný čas2.pdf

 

17.4. 2020

8.00 - 9.00

Ambitions.odt

____________________________________________________________

Učivo v týdnu od 6. 4. 2020 - 10. 4. 2020

Zeměpis

Dějepis

  • Na konci prezentace máte opakování. Odpovědi mi pošlete do středy do 14:00.
  • Pokud je v prezentaci více textu zaměřte se na tučné informace, ty budou i v sešitě Objevné plavby.odp
  • Do sešitu si načrtněte mapu světa a zakreslete si cesty jednotlivých objevitelů - použijte barvičky

Český jazyk

Mluvnice - Druhy vedlejších vět; pravopis

- podle PS - vložka s. 6-7 zopakovat druhy VV (není třeba zatím opakovat VV doplňkovou a přísudkovou) - připomínám, že se určují  úplně stejně jako rozvíjející větné členy; žáci s PO musí zvládnout VV podmětnou, předmětnou, přívlastkovou, příslovečnou místní, časovou, způsobovou a měrovou - ostatní druhy VV jsou dobrovolné

 - PS s.38/1 - písemně, s. 39/2a) - ústně, s. 39/3 - podměty vepsat do cvičení (pro žáky s PO je cvičení 3 dobrovolné)

 - Velikonoce - pracovní list.odt  - vytisknout a vypracovaný založit do desek nebo odpovědi zapsat do školního sešitu

 

Sloh - Životopis

- přečíst v PS vložka s. 9 - životopis - do školního sešitu stručný zápis - buď výpisek z PS, nebo využít vzor:

 •  věcně a stručně zachycuje základní údaje o určité osobě - pouze fakta bez hodnocení
 •  pravdivé informace
 •  úřední dokument - má předepsanou formální úpravu

DOBROVOLNÉ

- procvičování větných členů a druhů vedlejších vět na www.pravopisne.cz

- PS s. 60

Literatura

- číst mimočítankovou četbu - nejlépe povídky - kdo tak ještě neučinil, odešle zápis do čtenářského deníku

Vše, co je zapsáno červeně, odeslat nejpozději do čtvrtka do 14,00. Ke konzultacím a dotazům i nadále využívejte messenger nebo e-mail.

Přeji všem hezké Velikonoce!

Přírodopis

- opakování Rostlinných orgánů - k čemu, který slouží, popis stavby listu, přeměny jednotlivých orgánů, opylení, oplození, druhy plodů, PS s. 38/1,3, s. 40 celá

- tento týden prosím zaslat na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz vypracované následující otázky do 10. 4. -10. Rostlinné orgány.odt - k sobě si budu zapisovat, jak pečlivě jste vypracovali, dejte si proto záležet

- nové učivo - Nahosemenné rostliny - pouze první 3 slidy!!! (Cykasy, Jinany) zapsat nebo vlepit- opět vkládám zápis -8. Nahosemenné rostliny.odp -8. Nahosemenné rostliny.pdf - využijte formát, který vám více vyhovuje

 

 

Fyzika

- vypočítej úlohy s následujícím zadáním (zápis, náčrt, vzorec, výpočet, odpověď):

 • a) Vypočítej sílu F2 působící na páce v rovnovážné poloze, pokud víš, že délka ramene a1 je 2m, délka ramene a2 je 1,5m a síla F1 má velikost 300N.
 • b) Urči délku ramene a1 pokud víš, že páka je v rovnovážné poloze a délka ramene a2 je 0,4m, velikost síly F1 činí 50N a F2 je 200N.
 • správnost svého výpočtu a řešení si ověř ve videu - https://www.youtube.com/watch?v=fw4W66HFh58-

- zapiš si do sešitu: Užití páky, rovnoramenné váhy

 • páku použijeme pokud chceme zdvihnout těžký předmět (prohlédni si obrázky v uč. s. 77 a napiš 2 další příklady užití páky)
 • rovnoramenná páka (F1=F2, a1=a2) - příkladem rovnoramenné váhy - m tělesa určujeme srovnáním se známou hmotností tělesa - uč. s. 79 nakresli oba obrázky obr. 1.89
 • vypracuj úkol č.1/80 - načrtni do sešitu, zapiš zápis, vzorec, odpověď, dále stejným způsobem řeš úkol č. 5/81(nedělej poslední otázku)

- prosím o vyfocení a zaslání úlohy č. 1/80 na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz do 10. 4. 2020  - pracujte prosím samostatně - tato cvičení budu známkovat děkuji

- nově mě můžete kontaktovat i přes whats up 725 861 214


Matematika – 6. 4. – 8. 4. 2020

Ve čtvrtek a v pátek si odpočiňte, hezké velikonoční prázdniny.

 

1) ARITMETIKA

Hlavolamy (dobrovolné úlohy):

 • https://www.matika.in/cs/#6 – 7. ročník – Magický čtverec
  • pokud úlohu vyřešíš, napiš mi to a pošli screenshot obrazovky

 

 • Přesunutím DVOU zápalek vytvořte z čísla 5008 číslo co největší. Samozřejmě nesmí žádná zápalka zbýt, všechny zápalky použiješ.

5008 - sirky.png


  • vezmi si zápalky, párátka, … a vyzkoušej si to
  • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

Měřítko plánu a mapy – opakování z minulého týdne:

 • úkol k odevzdání: vypracuj pracovní list – najdeš ho zde:Měřítko plánu a mapy - pracovní list.pdf
  • pracovní list si vytiskni a procuj přímo do něj, pokud tiskárnu nemáš k dispozici, zadání si opiš do školního sešitu
  • úkol naskenuj, vyfoť a pošli mi mailem nebo přes messenger – nejpozději do středy 8. 4. 2020 do 14:00

 

Racionální čísla – opakování učiva:

 

2) GEOMETRIE:

Lichoběžník

 • najdi si v učebnici kapitolu 5.2 – Lichoběžník
  • z učebnice si do školního sešitu zapiš tabulku Lichoběžník
  • narýsuj si libovolný lichoběžník a popiš ho podle tabulky v učebnici
 • úkoly k procvičování:
  • zapiš si do sešitu alespoň tři růžné předměty, které mají tvar lichoběžníku
  • do školního sešitu vypracuj cvičení 2, 3 a 4 z této kapitoly
 • z učebnice si do školního sešitu zapiš tabulku Pravoúhlý lichoběžník a rovnoramenný lichoběžník
  • opět narýsuj tyto lichoběžníky a popiš podle tabulky
  • zapiš si také vínově podbarvenou tabulku (osa souměrnosti)  

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

1) Podívej se na tyto krátká videa:VIDEO 1https://edu.ceskatelevize.cz/dusevni-a-hmotne-vlastnictvi-5e4418ca17fa7870610ed041

 VIDEO 2 - https://edu.ceskatelevize.cz/piratstvi-a-dusevni-pravo-5e4418ca17fa7870610ed043

2) Pracuj s textem - nejdříve si ho přečti, potom vypracuj otázky do sešitu pirátství.dot 

3) vaši práci si zkontrolujete příští týden

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

1) Zopakujte si podle sešitu mimořádné události - víš co to je mimořádná událost a jak se dělí. Víš, jak se zachováš, když taková situace nastane a znáš bezpečně čísla, na která zavoláš. Kdy budeš volat hasiče, kdy záchranou službu a kdy policii? 

2) PRACUJ S UČEBNICÍ: evakuační zavazadlo.png Napiš si do sešitu, co znamená pojem evakuační zavazadlo a nakresli si ho. Podle učebnice si zapiš, co si do něj připravíš v případě mimořádné události (můžeš si vytisknout a nalepit). V případě zájmu si můžeš přečíst, zásady při opuštění bytu na str. 14. 

-pokud měl mít někdo referát zašlete ho na katerina.bartova@zs.nizkov.cz nebo na messenger (Kateřina Bártová)

 

Tělesná výchova dívky

Holky i tento týden připomínám, že je velmi důležité se hýbat. Pohyb můžete realizovat doma i na zahradě. Protáhněte si celé tělo tak, jak jsme zvyklé ve škole. Zařadit můžete kliky, lehy sedy, házení s míčem, oběhnout si několikrát zahradu atd..... Zde vkládám tzv. pozdrav slunci, který si můžete doma zacvičit. https://www.youtube.com/watch?v=epNp5eDcGbY  Toto cvičení je vhodné jako relaxační technika po splnění všech vašich úkolů, ale také jako protažení celého těla. Přeji Vám všem pěkné prázdniny, odpočiňte si a načerpejte nové síly! :-)

 

Anglický jazyk 6. 4. - 8. 4. 2020

svoji práci pošli do 10. 4. 2020 na email nebo messenger

 

Od příštího týdne, chci zavést online výuku, proto Vás prosím, stáhněte si můj link a příští týden již budou uvedeny dny a časy, kdy bude probíhat online výuka

https://meetingsemea6.webex.com/meet/sarka.sladkova

____________________________________________________________

Učivo v týdnu od 30. 3. - 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE - PŘÍSTAVEK - opakování

 • Opakujte přístavek podle - PS vložka s. 6 nebo podle www.pravopisne.cz - větné rozbory-pravidla větných rozborů-pravidla- rozvíjející větné členy nebo podle sešitu
 • Žáci, kteří nemají v sešitě zápis o přístavku, si zapíší:
 • Přístavek
 • Božena Němcová, významná česká spisovatelka, je autorkou knihy Babička.
 • Jiří Novotný, starosta obce, zahájil sportovní turnaj.
 • - základem je podstatné jméno
 • - znovu pojmenovává nebo upřesňuje skutečnost již jednou pojmenovanou
 • - ve větě je z obou stran oddělen čárkami
 • Všichni žáci doplní k uvedeným jménům vhodné přístavky, vytvoří věty a zapíší je do školního sešitu - cvičení označí jako samostatnou práci. Žáci s PO vytvoří minimálně 2 věty. Všichni žáci cvičení nafotí a odešlou.
 • Emil Zátopek, Václav Havel, Jaromír Jágr
 • Pracovní sešit - s. 38/ 1 - ústně, 2a - písemně, 2b - ústně
 • Procvičování větných členů - www. pravopisne.cz-větné rozbory-skladba vět-větné členy- povinně 3 testy (žáci s PO 2 testy) - odeslat výsledky nebo scereenshot výsledků- nepovinně - jakékoli množství testů - doporučuji procvičovat - pokud odešlete výsledky, můžete získat hodnocení za aktivitu.

MLUVNICE - VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ - opakování

 • Zopakuj si rozdíl mezi VJ a S. Kdo pravidla zná, stačí ústně. Ten, kdo musí dohledávat, zapíše do školního sešitu doplněná tvrzení.
 • Větný celek obsahující pouze jedno sloveso v určitém tvaru se nazývá  ............................................Souvětí je celek složený z   .................................................................................................................Věty v souvětí mohou být buď  ..................................... (tedy mluvnicky nezávislé), nebo  ............................................ (tedy závislé na jiné větě).
 • Podle vzorců vytvoř smysluplná souvětí a zapiš je do školního sešitu, urči druh každého souvětí. Cvičení označ jako samostatnou práci a odešli. Žáci s PO minimálně 2 souvětí.
 • a) Když 1VV, 2VH.        b) 1VH, ale 2VH, že 3VV.           c) Protože 1VV, 2VH a 3VH.                  d) 1VHa, který 2VV, 1VHb a 3VH.

MLUVNICE - PRAVOPIS -  procvičování

 • Opakujte pravopis podstatných jmen a vzory podstatných jmen.
 • PAMATUJ: 1. určím rod podst. jména - 2. dám do 2. p. jedn. čísla - 3. podle koncovky přiřadím ke vzoru - 4. vzor dosadím do věty - 5. správně zapíšu I nebo Y
 • PS - s. 44/ 6, 7 - cvičení 7 odeslat

SLOH - ŽÁDOST

 • Dobrovolný domácí úkol - zájemci odešlou !!!
 • Na volnou stránku v sešitě napiš žádost panu starostovi vašeho obecního úřadu o bezplatný pronájem obecního hřiště na 1 den, protože zde chceš pořádat sportovní turnaj.

LITERATURA

 •  Pokračujte v četbě povídek. Kdo bude mít přečteno, zašle zápis ze čtenářského deníku - nejpozději do 30. 4. 2020.

PROCVIČOVÁNÍ - DOBROVOLNÉ

 • www.pravopisne.cz-větné rozbory- skladba vět - větné členy + další cvičení podle potřeby a časových možností
 • pracovní sešit - kapitolu Pravopis a Pro chytré hlavy
 • I nadále platí, že mi můžete kdykoli poslat vlastní slohovou práci na jakékoliv téma, referát o knize, filmu apod.

Cvičení odesílejte na mail petra.musilova@zs.nizkov.cz nebo na messenger NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 3. 4. 2020 DO 14,00.  Opakující se chyby a dotazy si vysvětlíme na skupině na messengeru - sledujte alespoň 2 x týdně. Na uvedené odkazy se obracejte s dotazy kdykoli. Většinu z vás chválím za aktivitu a zodpovědný přístup!!!!

 

 Dějepis 

 •  minulý týden jste měli shlédnout dokument o Jagelloncích
 • přikládám prezentaci - jako zápis do sešitu Jagellonci na českém trůně.odp
 • Uč. str. 87/ cv. 2, 3, 4 a 6 - vypracované úkoly mě pošlete, buď emailem nebo na messenger do pátku 3. 4. 2020 do 14:00

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

ÚKOL - vypracuj pracovní list k tématu ochrana majetku majetek.jpg a pošli ke kontrole na email katerina.bartova@zs.nizkov.cz nebo na messenger (Kateřina Bártová) do 3. 4. 2020

 • Pracovní list si vytiskni a nalep do sešitu. Pokud nemáš možnost tisku, přepiš si správné odpovědi do sešitu, vyfoť a pošli. Pokud si nevíš rady, určitě napiš na skupině na messengeru. 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 Pokračujte v zápise mimořádných událostí MIMORADNE UDALOSTI.pptx  - opište si do sešitu snímek 7,9,10 (zbytek nedělejte). Také si zapište a naučte se, co znamenají jednotlivé varovné signály: varovné signály.odt

(zápis si můžete vytisknout a nalepit)

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Dobrý den holky!!! Již třetí týden se nemůžeme společně věnovat tělesné výchově a věřím, že některým z vás pohyb chybí. Pohyb je velmi důležitý, proto se nezapomínejte občas protáhnout, projít se či proběhnout se po zahradě. Rozvrhněte si učivo tak, aby jste neseděly celý den pouze ve strnulé poloze nad úkoly nebo u počítače. Pokud nebude venku hezky, můžete si zacvičit i doma. Dělaly jsme společně různá posilování, skákání přes švihadlo, dřepy atd.... 

 

Přírodopis

 • prosím vyfotit a zaslat na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz zápis "květ" a PS s.37 (nejpozději 3.4.)
 • opakovat orgány rostlin - jejich rozdělení, funkci, stavbu, metamorfózy, typy - lze na www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače postupně zadat slova "kořen, stonek, list, květ"
 •  stále pokračujeme v prezentaci (je vložena v minulém týdnu)- v rámci jedné vyučovací hodiny tentokrát část "Rozmnožování rostlin" zde vkládám i v pdf - 7. Orgány rostlin.pdf- obrázky k této kapitolce jsou též v minulém týdnu (nejspíše jste si tedy již vytiskly),PS. s. 40
 • v rámci druhé hodiny část "Semena a plody"  - opět zpracovat do sešitu, PS s. 39

Fyzika

 • zopakuj si vše o páce - co to je, na čem závisí otáčivé účinky síly, co značíme M, o, a, F, jak vypočítáš rovnovážnou polohu na páce, jak moment síly
 • doplň tabulku, vlep (přepiš) ji do sešitu -tabulka F7.odt-tabulka F7.pdf-

   

 • řeš úlohy do sešitu: zápis, náčrtek, vzorec, výpočet a odpověď
 • a) 

  Houpačku tvoří prkno o délce 3m, podepřené uprostřed. Na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti 20kg. Jakou hmotnost má chlapec, který se usadil 1,2 m od osy otáčení ?

 • b) 

  Na prkně dlouhém 4 m podepřené uprostřed na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti 36 kg . Jak daleko od osy otáčení si musí sednout chlapec o hmotnosti 48 kg, aby nastala rovnováha ?

 • dále si zapiš a narýsuj do sešitu:

rozdělení pák: a) jednozvratné – obě ramena jsou na stejné straně od osy rotace, síly F1 a F2 působí opačným směrem, př. stavební kolečko, otvírák na skleněné láhve jednozvratná.png

                        b) dvojzvratné – ramena jsou na opačných stranách od osy rotace, síly F1 a F2 působí stejným směrem, př. kuchyňské váhy, dětská houpačkadvojzvratná.png

 • jsou páky v úlohách a) a b) které jsi řesil jedno nebo dvojzvratné - dopiš k nákresu v úloze
 • prosím o vyfocení a zaslání dnešní tabulky a úloh  a),b) na můj email eva.jarosova@zs.nizkov.cz (nejpozději 3.4.)

Pracovní činnosti

- v rámci tohoto předmětu udělej některé domácí práce - vynes odpadkový koš, umyj a utři nádobí, připrav nějaké občerstvení - obložený talíř, palačinky, míchaná vajíčka - prostě to, na co si troufneš, pracuj opatrně - stejně jako v hodině mysli na bezpečnost práce s horkými předměty, ostrými předměty

 

Matematika - 30. 3. - 3. 4. 2020

Důležité: U všech úkolů, které mi pošlete, potvrdím, že mi přišly. Také posílám zpětnou vazbu. Pokud se vám neozvu (většinou nejpozději do druhého dne - záleží, kdy mi úkol pošlete), je možné, že mi úkol nedorazil a raději napište ještě jednou. 

 

Řešení některých úloh k procvičování z minulého týdne:

 

1) ARITMETIKA

Hlavolam (dobrovolná úloha):

 

Racionální čísla – opakování učiva:

 

Měřítko – opakování učiva z minulého týdne:

 

Měřítko plánu a mapy:

 • podívej se na následující video (zatím nás zajímají pouze první 4 minuty – povinně!, zbytek můžeš shlédnout dobrovolně – obsahuje už složitější příklady):
 • z oranžové učebnice ze strany 21 si do školního sešitu zapiš zelenou tabulku
 • projdi si vzorový příklad B v učebnici na straně 20
  • vyzkoušej také změřit trasu pomocí pravítka, pomocí provázku jako Čenda a Anička v úloze
  • zkus si odpovědět na otázky pod úlohou
 • úlohy k procvičování:
 • úkol k odeslání: oranžová učebnice str. 26 / cv. 14 – pouze A - vyřešenou úlohu (včetně postupu) mi pošli na mail nebo přes messener (naskenuj, vyfoť, …) – nejpozději do středy 1. 4. do 14:00

 

2) GEOMETRIE:

Obsah trojúhelníku – opakování učiva z minulého týdne a další procvičování:

 

 V případě dotazů, nejasností a problémů s řešením daných příkladů mě kontaktujte mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz), přes messenger (Eva Zachová) - třídní skupina, případně na skypu (Eva Zachová). Nedoručené úkoly budou automaticky hodnoceny známkou 5!

 

ETIKA

 • pracuj na projektu z minulého týdne
  • zadání najdeš mezi učivem na týden od 23. 3. do 27. 3. 2020
  • vypracovaný projekt mi pošli mailem nebo přes messenger nejpozději do pátku 3. 4. 2020 do14:00

 Informatika 30. 3. - 3. 4 . 2020

 •  na email jsem Vám odeslala přihlašovací údaje na program "Psaní všemi deseti" - je to jiný program, tak se nelekejte, že to není naše známé "Mont Blue"
  • někdo už v něm pracuje, ty chválím,  a ostatní se k nim určitě co nevidět přidají. Funguje to podobně jako "náš" program, takže se navzájem můžete vidět a sledovat Vaše pokroky
  • licenci zadarmo máme platnou do konce dubna, tak neotálejte, ať to stíháte napsat.
  • Z TOHOTO DŮVODU NEBUDU ZADÁVAT DO KONCE DUBNA JINOU PRÁCI V RÁMCI INFORMATIKY!!!!!!! TAKŽE S CHUTÍ DO TOHO!

  Zeměpis 30. 3. - 3. 4 . 2020

 

Anglický jazyk 30. 3. - 3. 4. 2020

Kontrola zadané práce

uč. str. 54/2

 1. anybody
 2. everything/everybody
 3. anything/something
 4. something
 5. everything
 6. somebody
 7. everybody/anybody

uč. str. 54/3

 1. d
 2. g
 3. b
 4. e
 5. l
 6. a
 7. k
 8. h
 9. f
 10. j
 11. c
 12. i

Cvičení opiš do sešitu a doplň dle instrukcí:

 1. Complete with the where necessary

.........…...Bond Street

………...National Theatre

….......Central Park

...…….Trafalgar Square

……...Mississippi River

      2. Complete the text with a, an, the where necessary

There´s …. little pond at the bottom of ...……. garden. It´s under ……. biggest tree.  ……….. frog lives in …...… pond. It usually eats …… flies, but last week we saw it eating ……… insect. I think it liked….. insect because it ate it and smiled.

 • translate this story to Czech

 

 • obě cvičení ofoť a pošli na email nebo messenger do 3.4. 2020

 

Nakresli si mapku podobnou té v uč. str. 54/1 a tuto mapku popiš, napiš alespoň 15 vět

 

uč. str. 55/2 Project - A guide to our village

 • nakresli, stáhni mapku Tvého bydliště, označ a popiš nejdůležitější místa, můžeš přidat obrázky
 • přidej věty o svém bydlišti /kolik má obyvatel, kde se nachází.../
 • napiš alespoň 15 vět
 • můžeš psát i ve wordu nebo libre
 • cvičení ofoť a zašli na email nebo messenger do 3. 4. 2020

V případě problémů napiš na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo messenger

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Učivo v týdnu od 23. - 27. 3 2020

 ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE - Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty - opakování

 •  opakujte podle PS - vložky s. 4 - 5 - přečtěte a barevně podtrhejte důležité informace (zápis už v sešitě máme; pokud někdo nemá, zapíše si - velmi stručně)
 • !!! MUSÍTE ZNÁT: věta dvojčlenná - obsahuje oba základní větné členy, tj. podmět i přísudek - podmět může být nevyjádřený

                                        věta jednočlenná - obsahuje jeden větný člen - musí to být přísudek (jinak by to nebyla věta, to už víte)

 

                                        větný ekvivalent - neobsahuje přísudek (není to věta), je tvořen jakýmkoli jiným slovem kromě slovesa v určitém tvaru

 •  pracovní sešit - s. 33/ 1 a) b) - někteří už mají hotové, ostatní dokončí
 •                            s. 33/ 2 a) b) - vypracovat do školního sešitu (žáci s PO si vyberou a) nebo b) ) a odeslat na mess nebo na mail do pátku 27. 3. 2020 do 14,00 h. - bude hodnoceno
 • procvičujte na www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. st. - 9. r. - skladba - věta dvojčl. a jednočl. (dle svých možností)

PRAVOPIS

 • procvičujte vyjmenovaná slova - www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. st. Čj - 7. roč. - pravopis - vyjmenovaná slova
 • do školního sešitu vymyslete a napište 3 věty obsahující vyjmenované slovo, proveďte jejich rozbor - větné členy a vztahy mezi nimi (shoda, řízenost, přimykání) a znázorněte věty graficky (žáci s PO vymyslí a zapíší 3 věty s vyjmenovanými slovy, určí podmět a přísudek a zakreslí graf) - odešlete do 27. 3. 2020 do 14,00 na mess nebo na mail - bude hodnoceno

SLOH - Žádost

 •  podle PS - vložka s.9  přečíst a podtrhnout důležité informace, zapsat do sešitu školního buď sami, nebo podle vzoru:

Žádost

 • úřední dopis - adresa příjemce (vlevo nahoře), místo a datum (vpravo nahoře), vlastní text (včetně oslovení), poděkování, pozdrav, popis + adresa odesálatel (vpravo dole)
 •  administrativní styl - spisovný jazyk stručně, věcně, jasně

 

 •  do školního sešitu napiš velmi stručně žádost ředitelce naší školy o uvolnění z vyučování ve dnech 1. 4. - 3. 4. 2020 z důvodu tvé účasti na sportovním soustředění - poslat do 27. 3. 2020 do 14,00 na mess nebo na mail

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 •  číst mimočítankovou četbu - nejlépe povídky - pokud nemáte doma, tak e-knihy jsou zdarma ke stažení např. na https://www.databazeknih.c

S dotazy, připomínkami, nejasnostmi i nápady se na mě obracejte kdykoli na mail petra.musilova@zs.nizkov.cz nebo na messenger.

 

Matematika – 23. 3. – 27. 3. 2020

Řešení některých úloh k procvičování z minulého týdne:

 

1) ARITMETIKA

Poměr - opakování učiva z minulého týdne:

 

Celá čísla – opakování učiva:

 

Měřítko plánu a mapy:

 • v oranžové učebnici se podívej na cvičení A na straně 19 – kap. 1.5 Měřítko plánu a mapy
  • projdi si tuto úlohu a zkus odpovědět na otázky
 • rozměry naší třídy jsou 8,2 m a 6,7 m – zakresli do sešitu plánek učebny matematiky v měřítku 1 : 100
  • pod náčrtek si zapiš tabulku z učebnice na straně 20 – co vyjadřuje měřítko 1 : 100
 • úlohy k procvičování:
  • uč. 22 / cv. 2
  • uč. 22 / cv. 3
  • uč. 23 / cv. 6
  • uč. 23 / cv. 7
  • úkol k odeslání:  uč. 23 / cv. 9 - vyřešenou úlohu (včetně postupu) mi pošli na mail (naskenuj, vyfoť, …) – do pátku 27. 3. 2020 do 12:00

 

2) GEOMETRIE

Obsah rovnoběžníků – opakování učiva z minulého týdne:

 

Trojúhelník - opakování:

 

Obsah trojúhelníku:

V případě dotazů, nejasností a problémů s řešením daných příkladů mě kontaktujte mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz), přes messenger (Eva Zachová) - třídní skupina, případně na skypu (Eva Zachová). Nedoručené úkoly v daném termínu budou automaticky hodnoceny známkou 5!

 

ETIKA

 • vytvoř myšlenkovou mapu na téma „KLADY A ZÁPORY UČENÍ DOMA“
 • jak taková myšlenková mapa vypadá a příklady myšlenkových map, najdeš například zde: https://www.google.com/search?q=my%C5%A1lenkov%C3%A1+mapa&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk037twfTYrQpslxa0f-TyTw_heOLLg:1584686457420&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSt_-KuajoAhXTQEEAHZiyAKYQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1366&bih=632
 • podmínky zpracování:
  • myšlenková mapa bude obsahovat nejméně 15 různých pojmů (z tohoto počtu bude alespoň 5 kladů a 5 záporů, zbylých pět si rozlož tak, jak to vidíš)
  • můžeš psát, malovat, lepit, používat barvičky, fantazii se meze nekladou
  • jedná se o úkol k odevzdání – na vypracování máte dva týdny - svoji myšlenkovou mapu mi pošli nejpozději do pátku 3. 4. 2020 do 14:00 mailem nebo přes messenger (vyfoť, naskenuj, …)
  • tento projekt bude hodnocen známkou, která se bude počítat do konečného hodnocení za 2. pololetí (dodržení podmínek – min. 15 pojmů, forma a kvalita zpracování)
  • vaše výtvory příští týden zveřejním na této stránce
   • budete si moct prohlédnout práci svých spolužáků
   • budeme s nimi pracovat i následující týden  

 

Přírodopis

nová látka "orgány rostlin" v prezentaci - prosím opsat nebo vytisknout a nalepit pokračování (né celé!! je tam i rozmnožování) - tedy jen LIST, KVĚT - je tam hodně obrázků a některé slidy jsou pak i mezi obrázky k nalepení - tak jako minule doporučuji opsat ( více si zapamatuješ), ale je možné i pouze nalepit -7. Orgány rostlin.odp - obrázky využiješ ještě z minulého zadání viz níže - je tam list a nové ke květu přikládám zde -16 Generativní rostlinné orgány.odt

PS s. 37-38, opět neváhejte využít www.skolasnadhledem.cz ( do vyhledávače orgány rostlin, list apod.) a také Uč. s. 72 - 77

 

Fyzika

 • Nový zápis: Rovnovážná poloha páky
 • do rovnovážné polohy můžeme dostat i páku s rozdílnými závažími na levé a pravé straně - důležitá je vzdálenost závaží od osy otáčení!!
 • SÍLA PŮSOBÍCÍ VLEVO . RAMENO SÍLY = SÍLA PŮSOBÍCÍ VPRAVO . RAMENO SÍLY
 • F1.a1 = F2.a2
 • M1 = M2
 • páka je v rovnovážné poloze, pokud se moment síly na jedné straně rovná momentu síly na straně druhé
 • připomínám: F(N), a(m), M (N.m)
 • zapiš si příklad z uč.s. 74
 • řeš do sešitu uč. s.76/7,8 i s náčrtem obrázků!
 • k procvičování 6.4 Páka opakování.odt

 Dějepis - týden 23. - 27. 3. 2020

Posílám kontrolu zápisů, zda jste uvedli vše. U křížových výprav chci pouze to, co je tučně nebo jinak zvýrazněné. Husitství.odt

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230046/

Připravte se na téma Jagellonci shlédnutím tohoto Odpoledka https://www.ceskatelevize.cz/porady/10419366930-jagellonci/21254215184/

 Zeměpis - týden 23. - 27. 3. 2020

Pro kontrolu, zda máte všechny státy posílám seznam států

 • Východní Evropa: Rusko - Moskva, Ukrajina - Kyjev, Moldavsko - Kišiněv, Bělorusko - Minsk, Estonsko - Tallin, Lotyšsko - Riga, Litva - Vilnius
 • severní Evropa: Finsko - Helsinki, Švédsko - Stockholm, Norsko - Oslo, Dánsko - Kodaň, Island - Reykjavík
 • jižní Evropa: Portugalsko - Lisabon, Španělsko - Madrid, Andorra - Andorra la Vella, Monako - Monaco, Itálie - Řím, Vatikán, San Marino - San Marino, Malta - Valletta, Řecko - Atény, Kypr - Nikósie
 • JV Evropa: Rumunsko - Bukurešť, Bulharsko - Sofie, Albánie - Tirana, Makedonie - Skopje, Srbsko - Bělehrad, Kosovo - Priština, Černá Hora - Podgorica, Bosna a Hercegovina - Sarajevo, Chorvatsko - Záhřeb, Slovinsko - Lublaň
 • Západní Evropa: Velká Británie - Londýn, Irsko - Dublin, Francie - Paříž, Belgie - Brusel, Lucembursko - Lucemburk , Nizozemí - Amsterdam
 • střední Evropa: Německo - Berlín, Rakousko - Vídeň, Švýcarsko - Bern, Lichtenštejnsko - Vaduz, Česká republika - Praha, Slovensko - Bratislava, Polsko - Varšava, Maďarsko - Budapešť

Do sešitu si můžete klidně i vlepit přiloženou přílohu a s pomocí atlasu nebo jiné mapy doplňte odpovědi. Pojmy, které tam jsou uvedené se učte v rámci fyzické geografie - pohoří, nížiny, zálivy, ostrovy, poloostrovy, průlivy -  budu Vám je dávkovat postupně. Evropa - členitost a povrch.odt

VKZ- týden 23. - 27. 3 2020

Nové téma: MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Zapište si  z prezentace pouze snímek 4,5,6. Zápis si můžete vytisknout a nalepit. Zbytek prezentace prosím nedělejte. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Dále si přečtěte, jak se zachováte při požáru, bouřce či povodni. Kdo chce, může si přečíst i zbytek textu. - živelné pohromy-PŘÍLOHA.png + živelné pohromy PŘÍLOHA2.png.

 

 VKO- týden 23. - 27. 3 2020

 • dopište si k zápisu MAJETEK A VLASTNICTVÍ  - ZÍSKÁNÍ MAJETKU:  1) koupě 2) darování 3) dědictví 4) výhra 5) rozhodnutí státu 6)nečestné způsoby (krádež)
 • Udělejte si nadpis rozpočet + napište seznam věcí, které jsou v této době pro vás důležité a bez kterých se neobejdete. Uvádějte je v pořadí od nejdůležitějších po méně důležité. (max. 10 věcí)
 • zápis (můžete si vytisknout a nalepit) rozpočet-zápis.odt

 

Anglický jazyk 23. 3. - 27. 3. 2020

kontrola zadané práce

prac. sešit str. 42/3

 1. statue

prac. sešit str. 43 mi ofoť a pošli na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo na messenger do 23. 3. 2020 do 14.00 /práci Vám ohodnotím/

 

uč. str. 54/1 - podívej se na mapu a doplň rozhovor, použij a, an, the nebo nic - lidé jsou na nádraží, zvýrazni použité členy

 • toto cvičení ofoť a pošli do 27. 3. 2020 do 14.00 na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo na messenger do 14.00 /práci Vám ohodnotím/

uč. str. 54/2 - cvičení přepiš do sešitu, použij somebody, anybody, everybody, something, anything, everything

 

uč. str. 54/3 - obrázky překresli do sešitu a doplň k nim vhodnou předložku

 

- pokud máš problém napiš na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger

___________________________________________________________________________________________________________________________________

učivo v týdnu od 16. 3.  do 20. 3. 2020:

fyzika - tel. 725 861 214 (všední dny 8 - 14h), mail eva.jarosova@zs.nizkov.cz

 • opakovat Newtonovy pohybové zákony
 • nově nadpis a zápis:

Otáčivé účinky síly (klika u dveří, na mlýnku, otvírák na lahve, dětský kolotoč)

 • otáčivé účinky síly závisí na směru síly, její velikosti a na vzdálenosti působiště síly od osy otáčení (zavírání dveří u kliky nebo pantů)
 • PÁKA = tyč otáčivá kolem osy, o = osa otáčení, F = síla (N), a = rameno síly (m), M = moment síly (M = F.a) ( používáme novou jednotku N.m = newtonmetr)
 • rovnovážná poloha a páce - dvě děti na houpačce viz. uč. 71, vyzkoušet si doma pokus s pravítkem s. 71
 • pokud je M1 = M2 pak je páka v rovnováze uč. s. 73 namaluj a popiš do sešitu
 • dále vzorový příklad a část zápisu zde 6 Rovnováha na páce - VZOR.odt vlep do sešitu, doplň chybějící(s pomocí učebnice), zvýrazni vzorec
 • uč. 74/ot 1 a 2 do sešitu, s. 75/úkol 5 do sešitu

přírodopis

 • opakovat vyšší rostliny-mechorosty, kapraďorosty, rodozměna - doporučuji zde stačí zadat výtrusné rostliny www.skolasnadhledem.cz
 • nová látka "orgány rostlin" v prezentaci - prosím opsat nebo vytisknout a nalepit jen KOŘEN, STONEK!!!! JE TAM ALE TOHO VÍC - TO BUDE ZASE NA DALŠÍ TÝDEN!7. Orgány rostlin.odp
 • vkládám i obrázky -15 Vegetativní rostlinné orgány.odt žáci vědí, co s nimi, zase jen tu část kořen, stonek
 •  PS s. 35-36, opět neváhejte využít www.skolasnadhledem.cz a také Uč. s. 68-71

 

český jazyk

 1. mluvnice:- zopakovat větné členy základní a rozvíjející - druhy PO, druhy PŘS, druhy PK, PT, PU, DO (podle učebnice, vložky v pracovním sešitě nebo podle sešitu)- v pracovním sešitě dokončit všechna cvičení na s. 34 - 37, s. 38/1, 2 (žáci s podpůrnými opatřeními vždy polovinu každého cvičení a s. 37/11 a s. 38/1, 2 - nepovinně)- na www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. stupeň - český jazyk - 7. roč. - skladba - podmět a přísudek (3 cvičení)-  na www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. stupeň - český jazyk - 7. roč. - skladba - rozvíjející větné členy (druhy větných členů, druhy příslovečných určení, předmět, přívlastek, přístavek) - zopakovat si vyjmenovaná slova-  na www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. stupeň - český jazyk - 7. roč. - pravopis - vyjmenovaná slova (cvičení 1 a 2)
 2. sloh:- dokončit pracovní list "líčení" (máte u sebe) a založit do desek- na www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. stupeň - český jazyk - 7. roč. - komunikace a sloh - slohové útvary (jazykové prostředky líčení, líčení zimy)- písemně vypracovat slohové cvičení - líčení "Jaro" - rozsah 10 - 15 vět (žáci s podpůrnými opatřeními 7 - 10 vět) s důrazem na využití různých jazykových prostředků - metafora, personifikace, přirovnání ad. - cvičení poslat mailem na petra.musilova@zs.nizkov.cz nebo na messenger (informace máte na třídní skupině)
 3. literatura:- vyhledat a do sešitu zapsat stručný zápis o Karlu Jaromíru Erbenovi - 2 informace ze života, 3 díla, dílo Kytice charakterizovat podrobněji - přečíst si 2 balady (žáci s podpůrnými opatřeními pouze 1) a do sešitu je charakterizovat podle osnovy: a/ lyrika, epika  b/ rozsah - sloky, verše  c/rým  d/ postavy- čerpat můžete z jakéhokoli zdroje, doporučuji www.skolasnadhledem.cz - online cvičení - 2. stupeň - český jazyk a literatura - 2. st. - 7. roč. - poezie, próza - lyrickoepické žánry - KyticeV případě nejasností a dotazů mě kontaktujte na uvedeném mailu nebo přes messenger.

 

Matematika – 16. 3. – 20. 3. 2020

1) ARITMETIKA

Poměr:

 • rozdělování čísla v daném poměru: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4316
 • úlohy k procvičování
  • oranžová učebnice: 
   • str. 15 / cv. 9
   • str. 15 / cv. 10
   • str. 15 / cv. 11
  • pracovní sešit (růžový):
   • PS str. 69 / cv. 11
 • úkol k odeslání: PS str. 69 / 13 – mailem mi napiš, jakým způsobem rozdělíš dané částky (eva.zachova@zs.nizkov.cz) - do středy do 12:00

 

Postupný poměr:

 • v oranžové učebnice na str. 16 se podívej na vzorové příklady A a B
 • do školního sešitu si zapiš tabulku ze str. 17 – co porovnáváme postupným poměrem a co to je
 • úlohy k procvičování:
  • uč. 17 / cv. 1
  • uč. 17 / cv. 2

 

Rozšiřování a krácení postupného poměru

 • do školního sešitu si zapiš tabulku ze str. 18 – jakým způsobem rozšiřujeme a krátíme v postupném poměru, uveď si i vzorové příklady, zapiš si také postupný poměr v základním tvaru (stejné jako u klasického poměru)
 • úlohy k procvičování:
  • str. 18 / cv. 3 – pouze A
  • str. 18 / cv. 5 – pouze A
  • str. 19 / cv. 8
  • str. 19 / cv. 9

 

Opakování počítání s racionálními čísly:

 

2) GEOMETRIE

 

Obsah rovnoběžníků

 • podívej se na video, pomocí které odvodíš vzorce pro výpočet obsahu kosočtverce a kosodélníku:
 • vzorce pro obsah rovnoběžník si zapiš do školního sešitu (najdeš je také v zelené učebnici – kap. 4.5 Obvod a obsah rovnoběžníku)
 • úlohy k procvičování:
  • zelená učebnice (zápis, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet, výsledek s jednotkami!)
   • str. 52/ cv. 7
   • str. 52/cv. 8 – pouze A

 

V případě dotazů, nejasností a problémů s řešením daných příkladů mě kontaktujte mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz), přes messenger (Eva Zachová) - třídní skupina, případně na skypu (Eva Zachová). Nedoručené úkoly v daném termínu budou automaticky hodnoceny známkou 5!

 

Informatika

 • pracujte na svých webových stránkách, na první společné hodině je budou všichni bez výjimky prezentovat
 • napište si do sešitu 10 zásad správného chování na internetu
 • prostudujte http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/default.aspx a na konci každé kapitoly si vypracujte test

V případě dotazů mě kontaktujte na emailu petra.zikmundova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger (Petra Zikmundová)

 

VKO

KONTAKT: email: katerina.bartova@zs.nizkov.cz  messenger: Kateřina Bártová

REFERÁTY, ZASÍLEJTE NA EMAIL

Zapište A PROSTUDUJTE si nové téma: MAJETEK A VLASTNICTVÍ

 • v sešitě si vytvořte dva sloupce. Do jednoho zapište, jaký majetek vlastníte vy a do druhého, jaký vlastní vaše rodina.
 • Každý z nás má své potřeby, které potřebuje uspokojovat. Napište příklady potřeb, k jejichž uspokojení ti pomohou peníze, a také těch, které pomocí peněz uspokojit nemůžeš. (hudba, jídlo, láska, přátelství, majetek, spánek, pití, cestování, nemovitosti, rodina, čistota, učení, dýchání ......)ZÁPIS:VLASTNISTVÍ = mám něco pro sebe, slouží to pouze mě
                  HMOTNÉ – DĚLÍME DÁLE NA MOVITÝ (auto, nábytek...) A NEMOVITÝ (domy, byty, firmy, rybníky, lesy, pozemky..)
                  NEHMOTNÉ = duševní – myšlenky, nápady, patenty..
  HHZH.png
 • zdraví= nejcennějším bohatstvím 

VKZ

Etika

 • pomocí internetu vyhledej a do sešitu stručně vysvětli pojmy asertivita, asertivní chování, agresivní chování, pasivní chování
 • u každého uveď příklady takového chování

Dějepis

 • zopakovat si
  • pojmy interdikt, klatba, glejt, defenestrace, desátek, odpustek...
  • látku Husitství
 • Prostudovat si učebnici str. 78 -81 popřípadě dohledat informace na internetu http://www.dejepis.com/ucebnice/ceske-zeme-za-husitske-revoluce/ a vytvořit zápis, který bude obsahovat náležité body
  • dělení Husitů (umírnění, radikálové + příklady, zmínit sirotky, orebity, táborité, adamité) a jejich
  • Křížové výpravy ( rok, kdo proti komu bojoval, kde, stručná charakteristika, každé výpravy, použité zbraně, spanilé jízdy - vysvětit...)
  • Jan Žižka (základní informace: kdo to byl, Žižkův vojenský řád - vysvětlit, kdy a kde zemřel, a další 3 informace o něm), Prokop Holý, kdo to byl
  • Jednání v Basileji
  • Bitva u Lipan (Kdo proti komu, kdy, co nebo kdo je PANSKÁ JEDNOTA)
  • Jihlavská kompaktáta
  • Výsledek husitské revoluce (str. 81)
  • Petr Chelčičký a Jednota bratrská
 • Doba poděbradská (uč. str. 82)
  • smrt Zikmunda Lucemburského - datum
  • Albrecht Habsburský - proč nastupuje on
  • Ladislav Pohrobek - vysvětlit přízvisko "Pohrobek"
  • Jiří z Poděbrad (str. 83)
  • Turecké nebezpečí (1453 dobytí Konstantinopole Osmany (Turky), přejmenování na Istanbul, co to znamená pro Evropu
 • Držte se toho, že co je tučně, tak je důležité a musí to být v zápisu. Vynechávejte si u kapitolek místo, pokud by bylo třeba něco dopsat...

Pokud si nebudete vědět rady, tak pište na výše uvedené kontakty. 

Zeměpis

Jelikož jsme dodělali Asii a nedostali jste nové učebnice na Evropu, tak Vás prosím o zopakování Asie - závěrečné opakování na str. 43 a tak si zezadu do sešitu odpovězte na otázky. Budu to kontrolovat po příchodu do školy.

Evropa

velký nadpis v sešitě a vypište si základní pojmy z fyzické geografie

 • naučit se fyzickou geografii (moře, oceány, zálivy, ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny a řeky)
 • vypsat si všechny státy v Evropě do tabulky, ve které uvedete zda je členem EU a hlavní město

https://www.umimefakta.cz/

na uvedeném odkazu procvičujte vše ohledně Evropy a zopakujte si i Asii

 

Anglický jazyk

 • děkuji pozorným žákům za upozornění, i když jsem Vám domácí úkoly vkládala již v pondělí, bohužel se neuložily, takže s mírným časovým odstupem, za který se omlouvám
 • kontrola d. ú. uč. str. 53/2
 1. It arrived on ships.
 2. They caught it from the fleas on rats.
 3. There were lots of rats because the streets were dirty.
 4. Between 20 and 30 million people.
 5. 70 000.
 6. It arrived in fleas in a parcel of cloth.
 7. People left it near the village.
 8. 90.

uč. str. 53/3 - písemně do sešitu, udělej si tabulku, napiš a vyhledej minulý čas sloves v textu uč. str. 53 The plague - ofoť a pošli na mail sarka. sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger do 20. 3. 2020 do 14.00

uč. str. 53/4 - přečti si znovu text The plague, vymysli a napiš 6 otázek, musí se týkat textu, použij slovesa ze cvičení číslo 3- ofoť a pošli na mail sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger do 20. 3. 2020 do 14.00

prac. sešit str. 42/3 - dej písmena do správného pořadí, aby Vám vzniklo smysluplné slovo

prac. sešit str. 43/4,5 - doplň správný tvar slovesa - přítomný čas průběhový

uč. str. 53/text The plague - přelož si článek použij vlastní slova, google překladač umím používat také, text si napiš do sešitu

- v případě nejasností mě kontaktu na mailu sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger