Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > VIII. třída

VIII. třída

V pátek 26. června si předáme vysvědčení v 7:30. Za příznivého počasí bude od 8:00 pokračovat společná část pro celou školu. Počítejte s koncem cca 8:30.

Kdo ještě neodevzdal čestné prohlášení, tak si ho s sebou přineste na předávání vysvědčení. 

- najdete ho v sekci pro rodiče -> formuláře ke stažení -> čestné prohlášení

 

Od 20. 4. 2020 najdete zadání domácí práce pod jednotlivými předměty.

Český jazyk

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Předměty výchovného charakteru

Náboženství římskokatolické

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Učivo v týdnu 14. - 17. 4. 2020

Chemie

 • online výuka proběhne ve středu v 10:00

Děkuji za účast na online hodině všem zúčastněným.

Dějepis

Ruský jazyk - 14.4. - 17. 4. 2020

1) PS str. 38 - vyplnit

2) napište si do školního sešitu tato slovíčka a vedle nich napište ruský překlad, cvičení  mi pošlete ke kontrole na email martina.klimova@zs.nizkov.cz do 17.4. 2020:  рубашка, свитер, футболка, юбка, толстовка, ботинки, блузка

3) přečíst text  učebnice str. 55, cv.19 - ústně přeložit

 

Zeměpis - 14.4. - 17.4. 2020

1) opakování: učebnice str.58/ cv. 4, cv.6 - písemně zapsat do školního sešitu, poslat ke kontrole na email martina.klimova@zs.nizkov.cz. do 17.4. 2020. Cvičení vám ohodnotím!

2)nové učivo: opište si do školního sešitu - Liberecký kraj

 • druhý nejmenší kraj po Praze
 • povrch: Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše - převážně hornatý a zalesněný - Ještěd (1012 m n.m.), Česká tabule
 • řeky: Labe, Jizera, Nisa, Máchovo jezero
 • CHKO: Český ráj, Jizerské hory, Lužické hory, Kokořínsko
 • sídla: Liberec (tvoří aglomeraci s Jabloncem nad Nisou), Česká Lípa, Nový Bor, Turnov
 • hospodářství: sklářská výroba, bižuterie, železniční vagóny (Česká Lípa), cestovní ruch
 • zajímavosti: hrad Trosky, zámek Hrubá Skála, zámek Sychrov, Máchovo jezero, hrad Bezděz, Liberec - ZOO, botanická zahrada

 

 

Tělesná výchova dívky

 • dalším námětem k pohybovým aktivitám je kolo - vyjeďte si do lesa (tam, kde to znáte), vnímejte také okolní krajinu
 • přidejte pár dřepů, kliků, sedů lehů apod.

Fyzika

 • opakování - vytiskni si nebo přepiš a pošli mi ke kontrole na mail eva.jarosova@zs.nizkov.cz, whats up, messenger do 17.4. 2020:

PP – F8 – Skupenské teplo tání

1. Urči teplo, které musíme dodat 7 kg železa o teplotě 20 °C aby se ohřálo na 60°C.

2. Urči teplo, které je potřeba dodat 0,5 kg ledu o teplotě – 20 °C, aby se změnil na vodu o teplotě 10 °C.

3. Jak nazýváme děj, při kterém se mění kapalné skupenství na pevné?...…………………….

Přijímá nebo odevzdává látka teplo při tomto ději? ……………………………

4. Jak nazýváme děj, při kterém se mění pevné skupenství na kapalné?……………………

Přijímá nebo odevzdává látka teplo při tomto ději? ………………………………

5. Vyhledej v tabulkách hodnoty měrného skupenského tepla tání:

Stříbra ………………………………..

Vody………………………………..

Dusíku………………………………..

Olova………………………………..

6. Doplň názvy fyzikálních veličin a jejich jednotku.

tt ………………………………………………………………..

Lt………………………………………………………………..

m………………………………………………………………..

c………………………………………………………………..

lv………………………………………………………………..

 • ústně si opakuj, co už víš o motorech - na jaké dvě skupiny dělíme motory podle způsobu zapalování pohonné směsi? (zážehové, vznětové), co se používá jako palivová směs do dvoudobého zážehového motoru? (benzín + olej), v jakých zařízeních se dvoudobý motor používá? (sekačky, pily, malé motocykly), má vyšší účinnost dvoudobý nebo čtyřdobý zážehový motor? (čtyřdobý, 30%), zvládneš vyjmenovat fáze pracovního cyklu čtyřdobého zážehového motoru? (sání, stlačení, rozpínání, výfuk), ve které této fázi se koná práce? (ve 3. fázi), s pomocí obrázku v uč s. 92 si zkus stručně jednotlivé fáze popsat a popiš si i části motoru (píst, sací ventil, výfukový ventil, válec svíčka, ojnice, klikový hřídel)
 • dále čti uč. 90-93
 • z prezentace si dopiš slid 7 a 8-č. 14 Spalovací-motory.pdfč. 14 Spalovací-motory.odp
 • nakonec vypracuj písemně do sešitu úkol 2/95 - udělej si nadpis výhřevnost paliva - opiš si vzorec pro výpočet (pozor v tabulkách můžeš mít místo velkého H i malé h), dle zadání vyhledej v tabulkách a zapiš si jednotku výhřevnosti a číselnou hodnotu pro benzín

 

Přírodopis

 • znovu si prosím všichni zkusí vyjmenovat 6 částí mozku, jeho 3 obaly, počet míšních nervů, celkový počet nervů vycházejících z CNS, 3 onemocnění, popis neuronu, reflexního oblouku, příklady reflexů 
 • nová látka: Smyslová soustava - pouze ZRAK - nyní se budeš věnovat jednomu z našich 5ti smyslů - přečti si uč. s. 102-103 - dále si zapiš (vlep) nový zápis z prezentace - pouze prvních 8 slidů- 12. Orgánové soustavy - Smyslová soustava.odp12. Orgánové soustavy - Smyslová soustava.pdf - rovnou přidávej i obrázky (ohlídej si, že je máš na správném místě v zápise, zde jsou všechny k celé smyslové soustavě, takže je budeš používat postupně po delší dobu) -12 Smyslová soustava.odt -
 • na základě toho, co jsi se prozatím dozvěděl, vyplň PS. 32/6 (obrázek oka - přiřaď pojmy) a pošli mi ke kontrole na mail eva.jarosova@zs.nizkov.cz, whats up, messenger do 17.4. 2020

 

Matematika – 14. 4. – 17. 4. 2020

 • online hodina proběhne ve čtvrtek 16. 4. v čase od 9:00 do 9:45

 

1) ARITMETIKA

Hlavolamy (dobrovolné úlohy):

 

Modus a medián

 • v oranžové učebnici na straně 66 si projdi vzorový příklad A
  • do školního sešitu si zapiš tabulku pod tímto příkladem (Modus)
 • v oranžové učebnici na straně 67 si projdi vzorový příklad B (pokračuje i na straně 68)
  • do školního sešitu si zapiš tabulku pod tímto příkladem (Medián)
 • úkol k procvičování:
  • uč. str. 69 / cv. 6
  • úkol k odeslání: uč. str. 69 / cv. 7 – řešení naskenuj, vyfoť a pošli ke kontrole nejpozději do středy 15. 4. 2020 do 14:00

 

Lineární rovnice

 • toto téma si vysvětlíme společně ve čtvrtek 9:00 – 9:45 při online hodině
  • odkaz na online hodinu: https://meetingsemea8.webex.com/meet/eva.zachova
  • pracovní list k online hodině ke stažení zde: Lineární rovnice - úvod.docx.pdf
  • pracovní list si vyplníme společně, nic nemusíš vyplňovat dopředu
  • pracovní list si vytiskni, pokud nemáš k dispozici tiskárnu, připrav si školní sešit a vše budeš řešit do něj
  • na online hodinu si připrav pracovní list, školní sešit, učebnice a psací potřeby
  • ti, kdo se hodiny nezúčastní, dostudují a doplní si vše sami a pracovní list pošlou ke kontrole nejpozději do pátku 17. 4. do 14:00

 

2) GEOMETRIE

Konstrukce trojúhelníku

 • zapiš si do školního sešitu vzorový příklad – zde: Konstrukce trojúhelníku.jpg
 • úkol k procvičování:
  • Narýsuj do školního sešitu trojúhelník ABC, pokud znáš jeho rozměry: c = 72 mm, b = 49 mm, těžnice na stranu c má délku 44 mm.

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Tento týden si prosím zapište a naučte se druhou část látky: Soudy. Zápis zde: soudy .doc  Referáty mi prosím zasílejte na email: katerina.bartova@zs.nizkov.cz 

 

Anglický jazyk 14. 4. - 17. 4. 2020

online hodiny- na hodiny si připrav učebnici, pracovní sešit a sešit, ať si můžeš průběžně dělat poznámky, veškeré materiály, se kterými budeme pracovat budou na těchto stránkách, můžeš si je vytisknout, domácí úkoly budu dávat na konci online hodiny

- kdo ještě neučinil, na odkaz klikni napiš svoje jméno a příjmení, emailovou adresu - join the meeting

https://meetingsemea6.webex.com/meet/sarka.sladkova

 

15. 4. 2020

8.00 - 9.00

Climate change.odt

17.4. 2020

7.00 - 8.00

Our environment.jpg

 

 

 

ČESKÝ JAZYK (13.4. - 17. 4. 2020)

 

Aplikace Česká gramatika

Testy → najdi chybu (zdvojené hlásky a stupňování)

Po absolvování tří testů otevři výsledky a pošli snímek obrazovky kdykoliv v průběhu týdne, nejpozději do pátečních 14.00.

 

Mluvnice

Zopakuj si učivo ze stran 58 až 60 v učebninci.

 

. str. 64, cv. 10 – zdůvodňuj psaní čárek, samostatně ústně

str. 65, cv. 14 – dokonči souvětí v zadaném poměru, vypracuj do sešitu, pošli ke kontrole v průběhu týdne, nejpozději do pátečních 14.00.

PS str. 37, cv. 6 – rozlišuj poměr příčinný mezi hlavními větami a vedlejší věty příslovečné příčinné, samostatně ústně.

Ještě jednou pro zopakování to, co už víte →

Příslovečné určení příčiny = pouze větný člen, na který se ptáme proč, z jaké příčiny, z jakého důvodu?

VV příčinná – souvětí o dvou větách, kdy 1 je VH, druhá VV příčinná. Na VV se ptáme proč, co je příčinou, z jakého důvodu. Nejčastěji uvozená spojkou „protože“.

VH v poměru příčinném k první větě. Souvětí o dvou větách hlavních, jedna věta vyjadruje příčinu či důvod věty druhé Můžeš použít spojky neboť, vždyť, totiž, však také.

 

PS 38, cv. 9 – vymysli souvětí dle zadání – povinné pro všechny

Doporučuji procvičování poměrů mezi větami hlavními: https://www.umimecesky.cz/rozbory-pomery-vety-hlavni-2-uroven/3439

Doporučuji procvičování pravopisu, např. zde:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

Samostatně pracuj na nevypracovaných cvičeních v PS „pravopis“ na str. 25 – 31 a na cvičeních „pro chytré hlavy“ od str. 66.

 

Literatura

Pracovní list Mary Shelley Frankenstein zde: PL Frankenstein M. Shelley.odt

PL ideálně vytisknout a vyplnit. Kdo nemá tuto možnost, přečte si alespoň ukázku.

Můžete poslat ke kontrole. V případě dotazů mě kontaktujte. Řešení ke kontrole Vám sem vložím příští týden.

Kdo by měl zájem,v následujícím odkazu najdete více ukázek z knihy Frankenstein. https://www.malinovysvet.cz/shelleyova.pdf

Můj tip: Narapovaný song o světovém romantismu

https://www.youtube.com/watch?v=DjGD1WYcbuc

 

Sloh

Zápis do sešitu na sloh – zde: Struktura úvahy sloh.odt

Přečti si informace na následující stránce včetně ukázky https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-uvaha/

__________________________________________________________________________________________________________

Učivo v týdnu od 6. 4. - 10. 4. 2020

Od čtvrtka do pondělí máme velikonoční prázdniny, takže je využijte k odpočinku a nabrání nových sil. 

Chemie

Jak jsem Vás už upozorňovala, tak nás čeká online hodina v pondělí 6. 4. ve 13:00 se na Vás budu těšit. Pro přihlášení použijte následující odkaz a nainstalujte si to s dostatečným předstihem, ať ve 13:00 můžeme opravdu začít. Jsem Vám k dispozici od rána.

https://meetingsemea8.webex.com/meet/petra.zikmundova

Již od minulého týdne všichni věděli o této online výuce, kdo se nezúčastnil (mám evidenci) sám nastuduje, to co jsme probrali společně dnes. V sešitě si uděláte velký nadpis Halogenidy a podle této osy, si to dostudujte podle učebnice strany 62 a 63 Halogenidy.odt

Dále vypracujete otázky ze str. 63/1,2,3 a zašlete mně to do středečních 14:00.

Tyto úkoly (zeleně psané) platí pouze pro ty, kteří se neúčastnili online výuky.

 

 

 Dějepis

 • Posílám novou látku, prostudujte si učebnici na str. 75-76. Opište si prezentaci - tučně je vyznačené to podstatné, ostatní máte na doplnění kontextu. Opakování vypracujte do sešitu zepředu průmyslová revoluce.od

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zde vkládám řešení pracovního listu z minulého týdne Pl-právní řád řešení.odt pokud by se vám něco nezobrazilo nebo rozhodilo, napište mi. katerina.bartova@zs.nizkov.cz, messenger (Kateřina Bártová)

Nové učivo: Soudy - tento týden si zapište 1. část zápisu tj. soudní moc a soustava soudů. Soustavu soudů jsme si již zapisovali. Najděte si ji v sešitě a zopakujte si ji. Osoby činné v soudním řízení si zapíšeme příští týden. Zápis zde: soudy -zápis.doc

-pokud měl mít někdo referát zašlete ho na katerina.bartova@zs.nizkov.cz nebo na messenger (Kateřina Bártová)

 

Zeměpis - 6.4. - 10.4. 2020

Zdravím všechny osmáky!!! A chválím všechny, kteří poctivě pracují na zadaných úkolech!!!

1)opakování: učebnice str.58 cv.1 - Doplňte text...- stačí jen odpovědi vzor. 1- chov ryb. Odpovědi mi pošlete v emailu na email martina.klimova@zs.nizkov.cz  vyjímečně do středy 8.4.( ve čtvrtek jsou prázdniny a v pátek státní svátek, tak ať máte volno)))  Práci vám ohodnotím.

2) nové učivo: zapiš si do školního sešitu -Ústecký kraj 

 • krásná krajina NP České Švýcarsko (Pravčická brána) x těžba hnědého uhlí 
 • povrch: Krušné hory, Labské pískovce, Lužické hory, České středohoří, Říp
 • nejníže položené místo ČR - hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n.m.)
 • řeky: Labe, Ploučnice, Ohře (Nechranice)
 • města: Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Litvínov
 • hospodářství: hnědé uhlí - tepelné elektrárny, chmel- Žatec, Louny, Lioměřice, chemic. průmysl - Litvínov
 • zajímavosti: NP České Švýcarsko, hora Říp, Teplice - lázně

 Ruský jazyk - 6.4. - 10.4. 2020

1) opakování: PS str.35 + na email martina.klimova@zs.nizkov.cz mi pošlete napsané číslovky 1- 20 (můžete je napsat do malého cvičného sešitu a přeposlat je nebo je napsat přímo do emailu - zadejte si do vyhledávače na internetu virtuální klávesnice ruská). Práci pošlete do středy 8.4. 2020

2) nové učivo: do školního sešitu si nadepište Oblečení=Одежда 

- zapište si slovní zásobu: košile - рубашка, tričko - футболка, mikina - толстовка, sukně - юбка, kalhoty - брюки, boty - ботинки, halenka - блузка, svetr - свитер. Slovní zásobu se naučte!!!

 

 

Pracovní činnosti

- zapiš si do sešitu: Vzdělávací soustava ČR

 • = soustava orgánů, jejichž úkolem je zajišťovat výchovu a vzdělávání
 •  FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V ČR: 

  základní vzdělávání

  střední vzdělávání

  vyšší odborné vzdělávání

  vysoké vzdělávání

 • INSTITUCE ZABEZPEČUJÍCÍ VZDĚLÁNÍ: 

mateřská škola - 3 až 6 let
základní škola
základní umělecká škola
střední škola
konzervatoř
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
vyšší odborná škola
vysoká škola 

 • různí zřizovatelé (státní, církevní, vojenské, ad.)
 • ŠKOLY DLE ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ: základní, střední, učiliště, vyšší odborné školy, vysoké školy
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 2 stupně (1.–5. třída, 6.–9. třída), povinná školní docházka začíná nabytím 6 let (může být odklad), trvá 9 let

- to by bylo vše - příště na tento zápis navážeme

Přírodopis

- všichni mají zpracovanou Nervovou soustavu v sešitě - přečtou si ji dvakrát!!!

 • všichni mají hotový PS kapitolu Nervová soustava - pošlete mi stránku s neuronem (já mám na s. 27) a souhrnný test (já mám na s. 29) - na eva.jarosova@zs.nizkov.cz nejpozději do 10. 4. - ohodnotím si jak pracujete

- všichni zvládnou vyjmenovat 6 částí mozku, jeho 3 obaly, počet míšních nervů, celkový počet nervů vycházejících z CNS, 3 onemocnění, popis neuronu, reflexního oblouku, příklady reflexů - nové učivo tentokrát nedávám, zaměřte se na opakování, procvičování - třeba zde https://www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače "nervová soustava"

Fyzika

 • řeš následující příklady - budou hodnoceny známkou - pošli mi je do 10. 4. 2020 (vím, že je to svátek - klidně můžeš poslat i dříve)
 • a) Vypočítej teplo v MJ spotřebované 1t ledu o teplotě tání k tomu, aby roztál. (SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ)
 • b) Kolik tepla v MJ je potřeba dodat 100kg Pb ohřátého na teplotu tání k jeho roztavení? (SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ)
 • c) Vypočtěte teplo potřebné k roztavení hliníkového předmětu o hmotnosti 10 kg a počáteční teplotě 20°C. Teplota tání hliníku je 660°C, měrnou tepelnou kapacitu hliníku a měrné skupenské teplo tání hliníku najdi ve F tabulkách. (Q i Lt)

- nová látka - zapiš nebo vlep do sešitu: Spalovací motory  - č. 14 Spalovací-motory.odp - č. 14 Spalovací-motory.pdf- v prezentaci jsou animace, které asi ve formátu pdf nebudou fungovat, zkuste tedy spíše využít prezentaci v Libru, zpracujte pouze 6 prvních slidů - tedy dvoudobý a čtyřdobý zážehový motor

- takto by to bylo vše - pátek je svátek, takže i k probrání je toho méně

 • nově mě můžete kontaktovat přes whats up na čísle 725 861 214

Tělesná výchova dívky

- jen připomínám, že pohyb je v těchto dnech také velice důležitý - zapojte vše, co vás napadá, od cvičení doma, přes aktivity na čerstvém vzduchu

 

Matematika – 6. 4. – 8. 4. 2020

Ve čtvrtek a v pátek si odpočiňte, hezké velikonoční prázdniny.

 Řešení některých úloh k procvičování z minulého týdne:

 

1) ARITMETIKA

Hlavolamy (dobrovolné úlohy):

 • https://www.matika.in/cs/#6 – 8. ročník – Magický čtverec
  • pokud úlohu vyřešíš, napiš mi to a pošli screenshot obrazovky

 

 • Přesunutím DVOU zápalek vytvořte z čísla 5008 číslo co největší. Samozřejmě nesmí žádná zápalka zbýt, všechny použiješ.

5008 - sirky.png

  • vezmi si zápalky, párátka, … a vyzkoušej si to
  • pokud si myslíš, že máš řešení, napiš mi ho

 

 

Základy statistiky - statistické šetření:

 • Počet sourozenců žáků v 8. třídě:
  • odpověz otázku v dotazníku - odkaz na dotazník najdeš na školní skupině, kdo není na skupině, najde odkaz na mailu
  • prosím odpovězte co nejdříve, nejpozději v neděli večer, s výsledky ankety budete pracovat dál
  • až budu mít odpovědi od vás všech, vložím vám je přímo sem
  • projdi si v oranžové učebnici vzorový příklad D na straně 53 včetně tabulky pod tímto příkladem
  • úkol k odeslání:
   • výsledky: Výsledky.png
    • u počtu sourozenců je vždy uveden počet odpovědí (např. jednoho sourozence má sedm žáků atd.) 
   • zde využiješ výsledky z ankety, na kterou jste odpovídali (výsledky ankety se zde objeví nejpozději v pondělí ráno, podle toho, jak rychle vyplníte dotazník)
   • pracovní list zde: Kolik máš sourozenců-2020.pdf nebo zde: Kolik máš sourozenců-2020.docx
   • pracovní list slouží zároveň jako zápis - nalep do sešitu
   • vyplněnou tabulku mi pošli nejpozději do středy 8. 4. 2020 do 14:00

 

Aritmetický průměr

 • zopakuj si, jakým způsobem se vypočítá aritmetický průměr
  • zapiš si do sešitu tabulku na str. 65 nahoře
 • statistické šetření u vás doma:

 

2) GEOMETRIE:

Geometrické výpočty – opakování učiva


ČESKÝ JAZYK (6.4. - 8. 4. 2020)

Osmáci, chci vám poděkovat za svědomitý přístup k dosud zadávaným úkolům. Velice mile mě překvapuje, jak si s touto nesnadnou situací umíte výborně poradit. Tento týden bude trošku volnější. Kromě potřebného odpočinku jej můžete využít třeba k opakování na různých webových stránkách nebo četbě.

Přeji vám klidné a příjemné velikonoční prázdniny!

 

Aplikace Česká gramatika

Tento týden není aplikace povinná. Procvičovat však můžete i samostatně.

 

Mluvnice

str. 65, cv. 15ústně, samostatně. Do prázdných polí v tabulce zkus vymyslet vhodné formulace vět a souvětí. Postupuj podle vzoru.

Příslovečné určení příčiny = pouze větný člen, na který se ptáme proč, z jaké příčiny, z jakého důvodu?

VV příčinná – souvětí o dvou větách, kdy 1 je VH, druhá VV příčinná. Na VV se ptáme proč, co je příčinou, z jakého důvodu. Nejčastěji uvozená spojkou „protože“.

VH v poměru příčinném k první větě. Souvětí o dvou větách hlavních, jedna věta vyjadruje příčinu či důvod věty druhé Můžeš použít spojky neboť, vždyť, totiž, však také.

PS 39, cv. 4 – Procvičování pravopisu. Cvičení je na známky. Po vyplnění ho vyfoť a pošli ke kontrole a hodnocení. Nejpozději do konce týdne.

Samostatně můžete pracovat na nevypracovaných cvičeních v PS „pravopis“ na str. 25 – 31 a na cvičeních „pro chytré hlavy“ od str. 66.

Zahraj si hru a zopakuj si tím poměry mezi větami hlavními a spojky souřadné: HRA - poměry mezi VH.odt

 

Literatura

Zápis do sešitu zde: Romantismus ve světě.odt

Doporučený tip k četbě: V Erbenově Kytici je možné najít baladu, která se vztahuje k období jarních svátků. Víš, která to je? Alespoň tuto baladu z Kytice z pověstí národních si přečti. Můžeš se také podívat na filmovou adaptaci.

Odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=g-En58ABacA

 

Sloh

Za běžných podmínek by se páteční hodina slohu nekonala, proto ani nyní nezadávám žádnou novou práci.

Jestli jsi ještě neodevzdal zpracovanou myšlenkovou mapu, tak ji nejpozději v průběhu tohoto týdne odešli na můj email.

 

 Anglický jazyk 6. 4. - 8. 4. 2020

 Kontrola zadané práce:

prac. sešit str. 41/3

2. Could you open the window, please?

3. Could you lend me your dictionary, please?

4. Could you pass the water, please?

5. Could you turn down your music, please?

prac. sešit str. 41/4

 1. ready to
 2. What can I
 3. Can I have
 4. Could you like anything
 5. A glass
 6. else
 7. chicken past and a glass of water
 8. please

 

Od příštího týdne chci zavést online výuku, proto Vás prosím, stáhněte si můj link a příští týden již budou uvedeny dny a časy, kdy bude probíhat online výuka

 

https://meetingsemea6.webex.com/meet/sarka.sladkova

________________________________________________________

Učivo v týdnu od 30. 3. - 3. 4. 2020

Dějepis

 •  chtěla bych vás pochválit za zpracování příběhů. Některé jsou opravdu povedené a proto se objeví na webu školy.
 • posílám na kontrolu ještě zápis, zda jste si správně doplnili vynechaná místa válka Severu proti Jihu - řešení.odt
 • Zde je řešení k otázkám, které jste mi zaslali
  1. pogromy na Židy v Rusku, Židé emigrovali do USA - velmi dobří obchodníci, finančníci...
  2. Rusko
  3. královna Viktorie
  4. ruský absolutismus
  5. proti Rakousku a Francii
  6. konstituční monarchie
  7. Italské království, 1861, Viktor Emanuel II.
  8. rakouská armáda bojovala současně i v Itálii. Bitva se odehrávala u Hradce Králové v roce 1866
  9. 1871
  10. Krymská válka
  11. utlačování, pronásledování určité skupiny/rasy
  12. viktoriánská Anglie
 • Nová látka - Koloniální říše. Do sešitu si opište zápis dle prezentace, odpovězte dozadu do sešitu na otázky a prostudujte si mapy.  Koloniální říše.ppt
  • úkol - podle mapy z roku 1914 napište, která země vlastní jaké území
   • stačí příklady v rámci celého světa a u Afriky NEVYPISUJTE jednotlivé země, ale zeměpisně to značte - př. západ Afriky - Francie....
 • Druhá fáze průmyslové revoluce - nový nadpis
  • Zopakuj si První fázi průmyslové výroby
  • Přečti si uč. str. 72 - 74 
  • zápis: 
   • průmyslová revoluce se rozšiřuje i mimo Evropu -> do USA a Japonska
    • na konci 19. století USA předstihly Velkou Británii
   • rozvíjí se především těžký průmysl (potřebné suroviny: uhlí, železo a ocel)
   • Vypiš vynálezy a vynálezce ze str. 78 - 80

Chemie

Přírodopis

 • opakovat soustavu kožní - dle sešitu zejména toto: funkce kůže, 3 vrstvy, popis obrázku (ten barevný nepopsaný v obrázcích), vyjmenuj kožní deriváty, typy ochlupení, kožní choroby, úrazy
 • dále zpracovávat nervovou soustavu - většina si již asi zapsala její funkci, rozdělení NS, základní stavební jednotku= neuron, prosím naučte se ho i popsat, reflexní oblouk, dále tedy pokračujte s typy reflexů a charakteristikou CNS (centrální nervové soustavy) - tedy mozek a jeho obaly, mícha a míšní nervy, části mozku
 • hodně obrázků je jen pro lepší představu, kde je daná část uložena
 • naučit se je třeba 6 hlavních částí mozku dle obrázku a neuron!!
 • dobrovolné procvičování www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače "nervová soustava"
 • kdo ještě neudělal PS. nervová soustava - já mám s. 26-28 + souhrnný test s.29 (může se lišit dle vydání)

 

Fyzika

 • kdo ještě nedopsal dopíše zápis č. 13 Změny skupenství látek.odp
 • vzorový příklad přepiš do sešitu:

  Jaké teplo je třeba k tomu, aby roztál led o hmotnosti 5,4 kg a počáteční teplotě

  – 15°C ? Měrná tepelná kapacita ledu je 2,09 kJ/kg.°C, měrné skupenské teplo

  tání ledu je 334 kJ/kg .

 •  

  m=5,4kg
 • t0=-15°C
 • c=2,09kJ/kg.°C
 • lt = 334 kJ/kg
 • Q=?kJ
 • a) dokud je v pevném skupenství tedy od -15°C do 0°C počítám následovně
 • Q = m.c.(t-t0)
 • Q = 5,4.2,09.(0-(-15)) zde by mohl být problém - nevím zda jsme již v matematice dělali - dvě mínus dá dohromady plus, ale stačí si představit, že doplňujeme rozdíl teplot na počátku a konci a ten je tedy 15°C
 • Q = 169,29kJ
 • b) musím připočítat teplo spotřebované na změnu skupenství (teplota tedy zůstává 0°C a veškeré teplo se spotřebovává na samotnou změnu skupenství - viz graf z prezentace)počítám tedy takto
 • Lt = m.lt
 • Lt = 5,4 . 334
 • Lt = 1803,6 kJ
 • c) zbývá oba výsledky sečíst tedy Q + Lt = 1972,89 kJ
 • Teplo potřebné k rozpuštění ledu je 1972,89 kJ.

 

 • pokus se samostatně řešit úlohy:

  a) Urči teplo, které musíme dodat 2,5 kg železa zahřátého teplotu tání, aby roztálo. (nápověda - již má teplotu tání - počítáš tedy jen Lt)

  b) Vypočtěte teplo, kterého je potřeba k tomu, aby se led o hmotnosti 10 kg a

  teplotě – 10° C přeměnil na vodu o teplotě 20° C. Měrná tepelná kapacita ledu

  je 2,09 kJ/kg.°C, měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ/kg.°C, měrné

  skupenské teplo tání ledu je 334 kJ/kg. (nápověda - řeš odděleně - prvně si vypočítej Q tedy od -10°C do 0°C ledu, poté Lt a následně ještě Q od 0°C vody do 20°C)

 • tyto dvě úlohy mi vyfoť a pošli během tohoto týdne (nejpozději 3.4.) na email eva.jarosova@zs.nizkov.cz

 

Pracovní činnosti

 • děkuji všem, kteří posílají své vypracované úkoly do mých předmětů ke kontrole, vše si značím k sobě - někteří ale stále neposlali, napravte to
 • nově práce s Atlasem školství - v elektronické podobě - práci si vytiskněte a vypracovanou vložte do svých desek na Pč
 • 10 Práce s atlasem školství - kód oboru.odt

Tělesná výchova

 • ani nyní se prosím nezapomínejte hýbat, nejen, že je to zdravé, ale přijdete i na jiné myšlenky, mozek a celé tělo se prokrví a bude se vám lépe přemýšlet a plnit zadané úkoly
 • doporučuji se každý den projít, proběhnout venku, skákat přes švihadlo, házet míčem třeba o zeď apod.
 • pokud není příznivé počasí zacvičit si doma - sedy lehy, "prkno", dřepy apod.

 

Matematika - 30. 3. - 3. 4. 2020

Důležité: U všech úkolů, které mi pošlete, potvrdím, že mi přišly. Také posílám zpětnou vazbu. Pokud se vám neozvu (většinou nejpozději do druhého dne - záleží, kdy mi úkol pošlete), je možné, že mi úkol nedorazil a raději napište ještě jednou. 

 

Řešení některých úloh k procvičování z minulého týdne:

 

1) ARITMETIKA

Hlavolam (dobrovolná úloha):

 

Mocnina součinu, podílu a mocniny – opakování z minulého týdne:

 

Zápis čísla v desítkové soustavě

 • projdi si vzorové příklady a zapiš si vše do školního sešitu
 • úlohy k procvičování:
  • uč. str. 87 / cv. 1
  • uč. str. 87 / cv. 4
 • projdi si vzorový příklad B v učebnici na straně 88 nahoře (Světové oceány)
 • do školního sešitu si zapiš větu ve vínovém rámečku (najdeš ji na straně 88 pod předchozí úlohou)
 • úlohy k procvičování:
  • úkol k odeslání – dva pracovní listy - ke stažení je najdeš zde: Úkol č. 1.jpg a zde: Úkol č. 2.jpg - oba dva pracovní listy mi odešli mailem nebo přes messenger – nejpozději do středy 1. 4. 2020 do 14:00

 

Základy statistiky:

 • trochu přeskočíme v oranžové učebnice (k látce se vrátíme později)
 • poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=pB_H7QBuo0Y (pouze pro pobavení)
 • pozorně si projdi tabulku v oranžové učebnici - příklad A na straně 51 (příklad pokračuje i na straně 52 – znázornění – obrázek)
  • úkol k odeslání – pošli mi odpovědi na otázky pod touto tabulkou – nejpozději do pátku 3. 4. 2020 do 14:00

 

GEOMETRIE:

Konstrukce trojúhelníku:

 

V případě dotazů, nejasností a problémů s řešením daných příkladů mě kontaktujte mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz) , přes messenger (Eva Zachová) - třídní skupina, případně na skypu (Eva Zachová). Nedoručené úkoly budou automaticky hodnoceny známkou 5.

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zopakujte si, jaký je rozdíl mezi právem a morálkou, kdo jsou fyzické a právnické osoby. Také si zopakujte orgány právní ochrany a jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Vše naleznete ve svém sešitě. Pokuste se vypracovat tento pracovní list PL-právní řád.odt - vytiskněte si ho a vlepte do sešitu nebo si můžete zadání přepsat. Řešení vám sem vložím později.

Zároveň děkuji všem, kteří posílají úkoly ke kontrole a k následnému hodnocení. Pokud někdo z vás tak neučinil, napravte to!!! Pokud měl mít někdo na tento týden referát, zašlete ho prosím na katerina.bartova@zs.nizkov.cz  messenger: Kateřina Bártová

 

Ruský jazyk v týdnu od 30.3. - 3.4. 2020

Zdravím všechny osmáky!!! Nejdříve si vypracujte v PS str.32, 33. Do malého cvičného sešitu vymyslete 10 příkladů na sčítání a odčítání a rusky je zapište vzor: одиннадцать+ три= четырнадцать.... V učebnici na str.44 si přečtěte cv.14 a do školního sešitu si opište vzorový rozhovor" Cколько тебе лет?"

V případě nejasností mi napište na martina.klimova@zs.nizkov.cz  

 

 

Zeměpis v týdnu od 30.3. - 3.4. 2020

Přečtěte si v učebnici str. 52-54. Opište si do školního sešitu zápis: kraj Karlovarský

-lázeňství - Karlovy  Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Jáchymov

-hraničí s Německem

-povrch: Karlovarská vrchovina, Doupovské hory, Krušné hory (Klínovec), Chebská a Sokolovská pánev

-řeky: Ohře, Teplá

-Města: lázeňská města + Sokolov, Cheb, Aš

-hospodářství: hnědé uhlí, tepelné elektrárny,  kaolín- porcelán, sklárny, Karlovy Vary- oplatky, Becherovka, Mattoni, hudební průmysl- Kraslice, Luby

- zajímavosti: CHKO Slavkovský les a Český les, NPR Soos, mezinárodní filmový festival -  Karlovy Vary, hrad Loket

 

 

ČESKÝ JAZYK (30. 3. - 3. 4. 2020)

Všichni pracujeme s UČ Fraus z roku 2014 a PS z roku 2005. V případě jiného vydání nebo jiných nesrovnalostí mě kontaktuj.

Úkoly k odeslání, dotazy, připomínky mi posílejte ve ve všedních dnech mezi 8. a 16. hodinou. Děkuji.

 

Aplikace Česká gramatika

Testy → věty a souvětí → Rozlišení poměru slučovacího a stupňovacího

Testy → věty a souvětí → Rozlišení poměru odporovacího a vylučovacího

Každý test samostatně.

Po absolvování dvou testů otevři výsledky a pošli snímek obrazovky kdykoliv v průběhu týdne mezi 8. a 16. hod.

 

Mluvnice

str. 58 – 60 - znovu se podívej na tabulky v učebnici a zopakuj si učivo

UČ str. 56, cv. 1 (pokračuje na další straně) – doporučuji vyzkoušet si ústně

str. 64, cv. 12 a, b – Přečti si věty. Který poměr je nejčastěji zastoupen? Který chybí? Jsou souvětí tvořena dvěma hlavními větami? Napiš do sešitu tyto otázky a k nim odpověď.

PS str. 37, cv. 8 – Doplň větu v daném poměru. Žáci s podpůrným opatřením alespoň polovinu.

Opakovací cvičný test – Splň ho kdykoliv v průběhu týdne.

https://www.survio.com/survey/d/I1I0S9O9K2J7P9S9M je povinný pro všechny, ale není na známky.

Dobrovolné procvičování:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-pomery-vety-hlavni-2-uroven/3445

 

Literatura

Zápis do sešitu zde: Vrcholná fáze NO, doplnění divadlo, RKZ.odt (přepsat nebo upravit, vytisknout a vlepit)

Podívej se na krátké video Pavel Koutský: 88 Rukopisy - https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8

 

Sloh:

Zkus se zamyslet, co je to úvaha.

Zápis do sešitu podle str. 125 oranžový rámeček Úvaha – útvar slohového postupu úvahového

PS str. 61, cv. 1 a) Vyber si jedno z témat a udělej si myšlenkovou mapu.

Podívej se na následující odkaz a inspiruj se, jak může taková myšlenková mapa vypadat.

https://www.google.com/search?q=my%C5%A1lenkov%C3%A1+mapa&safe=active&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00X57yUF9tFQpCEz4Jkvb1xt78I1w:1585307008625&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilqO_owLroAhVORRUIHfgCBqcQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1536&bih=801&dpr=1.25

Jedná se o takový plakát tvých úvah nad tématem.

Promysli, jak zhruba chceš, aby mapa vypadala. Napiš téma, které sis vybral(a) a pokračuj dál podle vlastní fantazie. Můžeš psát slova, hesla nebo celé věty. Je to tvůrčí úkol. Použij barevné fixy, pastelky, barevné papíry, co jen chceš. Pokud nechceš tvořit ručně, můžeš to zkusit na počítači.

V případě dotazů mě kontaktuj.

Vyfocenou myšlenkovou mapu mi v průběhu týdne pošli, nejpozději však do pátečních 14:00.

Vydařené myšlenkové mapy ohodnotím jedničkou.

 

 

 Anglický jazyk 30. 3. - 3. 4. 2020

Kontrola zadané práce

uč. str. 54/3

 1. raining
 2. using
 3. to have
 4. to help
 5. to go
 6. watching
 7. putting
 8. to do

uč. str. 55/1a

´Have you done it?´asked King Arthur.

´Yes, Your Majesty,´said Sir Bedivere.

The King smiled. ´Tell me,´ he said. ´What did you see?´

´Nothing,´said the knight.

The King stopped smiling. ´You didn´t throw the sword into the lake,´he said. ´Go back and do it.´

 

uč. str. 54/3 - cvičení přelož, ofoť a pošli na email nebo messenger do 3. 4. 2020

 

uč. str. 55/2 - cvičení opiš do sešitu a doplň si, které pravidla platí pro daný výraz /pokud nerozumíš, slovíčka si vyhledej/

 

uč. str. 55/3 - cvičení opiš, kde je třeba uprav/velké písmeno, čárka, otazník...../ - ofoť a pošli na email nebo messenger do 3. 4. 2020

 

prac. sešit str. 41/3,4,6

cv. 3 - všechny věty budou začínat Could a vyber vhodné sloveso z rámečku

cv. 4 - objednání jídla, doplň vhodná slova, projdi si cvičení uč. str. 50

cv. 6 - napiš kamarádovi email, vrátil ses z 3 denní cesty velkého města, napiš mu o své návštěvě, co jsi viděl, slyšel, jak ses cítil

 

pokud máš problém napiš na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo messenger

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

učivo na týden 23. - 27. 3 2020

Matematika – 23. 3. – 27. 3. 2020

Řešení některých úloh k procvičování z minulého týdne:

 

1) ARITMETIKA

Mnohočleny – opakování:

 

Mocnina součinu, podílu a mocniny:

 • podívej se na video, kde je vysvětleno počítání s mocninami (součin mocnin se stejným základem, podíl mocnin se stejným základem, mocnina součinu, podílu a mocniny):
 • do školního sešitu si zapiš vzorce a vzorové příklady:
 • První vzorec + vzorové příklady.jpg
 • uč. 84 / cv. 2 a – e
 • Druhý vzorec.jpg
 • uč. 84 / cv. 2 f – h
 •  - PS str. 59 / cv. 1
 • Třetí vzorec - vzorové příklady.jpg
 • uč. str. 85 / 7
 • úlohy k procvičování:
  • PS str. 60 / cv. 3
  • PS str. 60 / cv. 5
  • úkol k odeslání – urči mocninu součinu, podílu a mocniny - pracovná list najdeš zde: úkol.png – řešení naskenuj, vyfoť a pošli mailem nebo přes messenger -  do středy 25. 3. 2020 do 12:00
 • z učebnice si ze str. 86 do školního sešitu zapiš a dobře zvýrazni tabulku – Pravidla pro počítání s mocninami

 

2) GEOMETRIE

Opakování z minulého týdne:

 • úkol k odeslání – pracovní list ke stažení zde: úkol - geometrie.jpg – rýsuj podle zadání – řešení naskenuj, vyfoť a pošli mailem nebo přes messenger -  do pátku 27. 3. 2020 do 12:00
  • nápověda k úkolu c): Ve škole jsme ještě společně rýsovali množinu všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od dvou bodů tvořící úsečku. Podívej se znovu na tento příklad, který najdeš ve svém sešitě, a rýsuj stejným způsobem. Trojúhelník si pomyslně rozděl na tři úsečky DE, EF a DF. Sestroj přímku tvořící množinu všech bod, které mají stejnou vzdálenost od bodu D a od bodu E - jak této přímce říkáme? Stejným způsobem postupuj také pro úsečku EF a DF a najdeš hledaný bod.

 

Konstrukce trojúhelníku

 • projdi si vzorový příklad včetně postupu:
 • Náčrt + rozbor.jpg
 • Postup.jpg
 • Diskuse.jpg
 • pokud jsi nejsi jistý, co jednotlivé zápisy znamenají, podívej se do sešitu geometrie z loňského roku
 • narýsuj tento trojúhelník do školního sešitu (včetně náčrtku, rozboru, postupu, konstrukce a diskuse)
 • úkol k procvičování:
  • narýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: a = 69 mm, b = 27 mm, c = 69 mm (včetně náčrtku, rozboru, postupu, konstrukce a diskuse)

V případě dotazů, nejasností a problémů s řešením daných příkladů mě kontaktujte mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz) , přes messenger (Eva Zachová) - třídní skupina, případně na skypu (Eva Zachová). Nedoručené úkoly v daném termínu budou automaticky hodnoceny známkou 5.

 

Přírodopis

 • dokončení kapitoly "Kožní soustava" - prezentaci i obrázky máte v zadání na minulý týden (nevkládám tedy znovu - zaznamenala jsem občasné problémy s otevřením souboru ve správné podobě- to bohužel neovlivním - věřte, že mně se zde vše zobrazuje správně, ale pokud máte jiný prohlížeč může tento problém nastat - zkuste se tedy telefonicky domluvit s někým, komu to šlo dobře - doma prezentace a obrázky nemám a není tedy možné individuální zasílání na email)
 • bude tedy tato kapitola zapsaná ( nebo nalepená) v sešitě, vypracovány příslušné strany v PS - a samozřejmě se ji průběžně učte - po návratu si z ní napíšeme písemku
 • Jako nové učivo nás čeká "nervová soustava" - tam je toho poměrně dost - je to učivo nejméně na 3 vyučovací hodiny - prosím tedy postupně o zapsání ( nebo vlepení) - 11. Orgánové soustavy - Nervová soustava.odp- přikládám i obrázky (spousta je jich i v prezentaci) -11. Nervová soustava.odt - v uč. s. 90-97
 • na co se zaměřit - rozdělení NS, popis neuronu, reflexní oblouk, druhy reflexů, mozek - jeho části, obaly, mozkové a míšní nervy - počty, choroby NS
 • PS. nervová soustava - já mám s. 26-28 + souhrnný test s.29 (může se lišit dle vydání)

 

Fyzika

 • k procvičení posílám materiál - zpracujte si do sešitu -6.1 teplo procvičování.odt
 • dále uč. s. 63/úkol 7 do sešitu
 •  pusťte si videa -na youtube - vedení tepla (Podhorský), tepelná vodivost (Podhorský), šíření tepla prouděním (Podhorský) 
 • nová látka - zápis z prezentace -č. 13 Změny skupenství látek.odp - zapište si, graf nalepte, je důležité umět měrné skupenské teplo tání najít v tabulkách(F11) - vyhledej a zapiš do sešitu pro vodu, železo, zlato, měď a chlorid sodný
 • dále se nauč vyhledávat teplotu tání - zapiš její hodnoty pro látky výše (nezapomínej vždy psát jednotky)
 • z grafu tedy vyplývá, že pokud látka nemění skupenství používáme vzorec Q = m.c(t-t0), ale pokud probíhá změna skupenství použijeme vzorec Q (nebo Lt) = lt.m  (u tání) popřípadě Q (nebo Lv) = lv.m (u varu, vypařování)
 • nauč se charakterizovat jevy var, tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění

 

Pracovní činnosti

 • každý žák zpracuje slohovou práci na téma "Moje představa o budoucím povolání" nebo "Já za dvacet let" o minimálním rozsahu 1stránky A4, sepíše ji v textovém souboru na počítači - práce bude obsahovat - název, jméno autora a samotný text s velikostí písma maximálně 14 times new roman - tuto práci následně zašle mně na mail a to nejpozději do 27. 3. 2020 - práce bude oznámkována!!! dejte si tedy pozor na pravopis, smysluplnost vašeho vyjadřování, práce by měla odpovídat žákovi 8. ročníku, všem od kterých práci obdržím odepíši!

 

ČESKÝ JAZYK

Dodržujte termíny. Nedodržení znamená hodnocení známkou 5!

 

Aplikace Česká gramatika

Testy – Skladba slova → „vybrat všechno“ → třikrát absolvovat test – zpět do menu – kategorie výsledky – udělat snímek obrazovky, poslat do úterních 16:00.

 

Učebnice

Nejsem si jistá, zda máte všichni totožné vydání učebnice, které mám k dispozici já. Případně mi napište a já vám pošlu fotky potřebných stránek. Děkuji.

 

- str. 61, cv. 1 – nepovinné, doporučuji samostatně pro jedničkáře a dvojkaře

- str. 62, cv. 3 – IVP, PPP pouze 3a, ostatní žáci celé cvičení

- do sešitu na mluvnici (opet včetně data a označení strany a cvičení)

- např. Moc jsem se na to představení těšila, jenže bylo zrušeno. (x odpor.)

- str. 62, cv. 5 – IVP pouze polovinu

- do sešitu na mluvnici, včetně označení

- např. Knížka se mi moc líbila, a tak vám ji doporučuji k přečtení (→ důsl.)

Žáci s IVP nebo PPP mohou používat přehledy nebo tabulky na str. 58 – 60 v uč.

 

Pracovní sešit

- str. 37, cv. 6

- str. 38, cv. 9

- str. 38, cv. 10 – IVP, PPP pouze polovinu

 

Literatura

- zápis do sešitu literatury zde v souboru → Ofenzivní fáze NO, Čelakovský, ukázky k četbě.odt

- přečíst ukázky z Čelakovského Ohlasů písní ruských (Bohatýr Muromec) a Ohlasů písní českých (Toman a lesní panna)

- odkazy zde: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/54/ohlas_pisni_ruskych.pdf

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/44/25/15/toman_a_lesni_panna.pdf

- žáci s IVP nebo PPP si přečtou pouze jednu ukázku

Vlastní formulace děje si zapište do sešitu, vyfoťte a pošlete mi ke kontrole do středečních 16:00

 

Sloh

- v rámci slohu doplnit výpisky do literatury dle zadání výše v souboru se zápisky

- vytvořit prezentaci na jakékoliv téma z oblasti českého jazyka, komunikace a literatury. Důležité dodržovat všechny zásady při práci s odborným textem. Tvoříte výpisky (heslovitý zápis). Pozor na logické uspořádání a přehlednost. Důraz by měl být kladen také na vizuální podobu pro dobrou orientaci v textu a problematice. Nezapomeňte na uvádění zdrojů!

Kdo by neměl možnost vytvoření prezentace na počítači, zvolené téma zpracuje písemnou formou výpisků.

prezentaci odeslat výhradně na email barbora.valentova@zs.nizkov.cz nejpozději v pátek 27. 3. 2020 v 16:00. Tento úkol je na známky! V případě nesplnění jste automaticky hodnoceni známkou 5.

 

Zadání výše zmíněných úkolů je minimum toho, co bychom za běžného chodu ve škole zajisté stihli. Jestliže s úkoly budete mít problém, pokuste se vždy splnit alespoň polovinu cvičení (týká se cvičení z PS a UČ).

Ve všedních dnech mezi 8:00 a 16:00 jsem vám k dispozici přes nejrůznější komunikační sítě, nebojte se na mě tedy obrátit v případě nejasností.

E-mail: barbora.valentova@zs.nizkov.cz, případně mají žáci kontakty na jiných platformách.

 

Zeměpis - 23.3. - 27.3.2020

pracujte s učebnicí - přečíst text str. 46- 51 - zpracovat do školního sešitu kraj Jihočeský a Plzeňský: stručná charakteristika kraje (je vždy v úvodu textu) + přírodní podmínky (povrch, řeky, rybníky...) + CHKO a NP + obyvatelstvo a sídla (5 měst) + hospodářství + zajímavosti z kraje. Důležité je tučně vytištěné!!!

Ruský jazyk - 23.3 - 27.3.2020

procvičujte si azbuku - PS - str. 24, 27, 29. Do cvičného (malého, A5) sešitu napište číslovky od 1-20. Číslovky si procvičujte. Přečtěte si text učebnice str.34. Text přeložte a překlad mi pošlete na email martina.klimova@zs.nizkov.cz do pátku 27.3.2020.

 Chemie - 23. - 27. 3. 2020 

přečtěte si znovu látku ionty a chemické rovnice

kontrola cv. 41/3 a) Zn + 2 HCl → H2 + ZnCl2 b) 2 Mg + 02 → 2 MgO; 41/6 rovnice a)

40/ cvičení 1 dole

a) 2 Cu + S → Cu2S               b) 4 Al + 3 O2 → 2 Al2 O3                c) 2 Al + 3 I2 → 2 AlI3       d) 2 Ag + S → Ag2S

Zopakování látky chemické reakce

a) slučování

b) rozklad

doplňte si prosím do zápisu

c) chemické nahrazování - Volný prvek nahradí prvek vázaný ve sloučenině a původní vázaný prvek se stane volným

       CuSO4 + FeFeCO4 + Cu  

d) podvojná záměna (př. neutralizace) - reakce, při kterých si dvojice molekul navzájem vymění některé atomy

        HCl + NaOHNaCl + H2O

( při neutralizaci reaguje kyselina se zásadou a vzniká sůl a voda)

Na třídní skupině najdete fotku cvičení, které vypracujete a společně s přiloženým pracovním listem a zašlete mi to s podpisem rodičů do pátku 27. 3. 2020 do 14:00 - tedy doporučuji si to vypracovat do sešitu PL - ionty, chemické rovnice....pdf

 

Dějepis -  23. - 27. 3. 2020

Zasílám ke kontrole zápis Evropa v 2. polovině 19. století.odt

Odpovězte do sešitu na přiložené otázky a zašlete s podpisem rodičů (upozorňuji, že vycházíte z látky Evropa v 2. pol. 19. stol.) do pátečních 14:00 Otázky k Evropa v 2. pol. 19. st..odt

Nová látka: Válka "Severu proti Jihu" - doplňte vynechaná místa v zápisu válka Severu proti Jihu.odt  a přečtěte si str. 68 - 69.

Podívejte se na toto video https://www.youtube.com/watch?v=XRZR0n1kpGk 

V rámci zopakování napište všichni jakýkoliv příběh, který se bude odehrávat v 19. století a zakomponujete do něj látku a informace buď na téma :

 • Revoluční rok 1848 u nás i v jiných zemích
 • Evropa v 2. polovině 19. st.
 • válka "Severu proti Jihu
 • Klidně můžete použít i všechny 3 témata. 

Rozsah příběhu, cestopisu, pohádky...  min. A5. Zapojte fantazii a apeluji na Vás, aby jste tam opravu používali informace, události, pojmy z těchto událostí. Upozorňuji, že je to úkol na známky! Zašlete mi ho do pátku 14:00.

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 23. - 27. 3. 2020

 • Připomínám zaslání pracovního listu do 25. 3. 2020 - práce bude ohodnocena, přijetí práce vám potvrdím. PL můžete vyplnit v pc a poslat nebo si ho můžete vytisknou a oskenovaný poslat na katerina.bartova@zs.nizkov.cz  messenger: Kateřina Bártová
 • referáty mi zasílejte na email (máte každý své datum)
 • zápis si můžete vytisknout a nalepit nebo přepsat (1. část zápisu již  máte napsanou z minulého týdne) TRESTNÍ ŘÁD -zápis.odt 

 

Anglický jazyk 23. 3. - 27. 3. 2020

kontrola zadané práce

uč. str. 54/3

 1. raining
 2. using
 3. to have
 4. to help
 5. to go
 6. watching
 7. putting
 8. to do

uč. str. 54/1 - cvičení ofoť a pošli na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo messenger do 23. 3. 2020 14.00 /cvičení ohodnotím/

 • projdi si použití přídavných jmen s ing nebo ed

uč. str. 54/4 - vyber správné přídavné jméno a cvičení přepiš do sešitu, ofoť ho a pošli na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo na messenger do 27. 3. 2020 do 14.00 /cvičení ohodnotím/

 

uč. str. 55/1a - cvičení přepiš do sešitu a použij správná interpunkční znaménka tzn. ?!……..

 

napiš ve wordu nebo v libre - Projekt - A legendary hero or heroin of our country - najdi si info o jakémkoliv hrdinovi naší země, napiš o něm, můžeš použít otázky ze strany uč. 52, které ti pomohou /napíšeš, kde bydlel...…./, můžeš přidat i obrázek, rozsah 20 vět - IVP 10 vět - pošli na email do 27. 3. 2020 na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo na messenger do 14.00 /práci ohodnotím/

- v případě problémů napiš na email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo na messenger

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

učivo na týden od 16.3. do 20.3.2020

Pracovní činnosti - práce s infoabsolventem, orientace, vyhledávání, projít si i www.atlasskolstvi.cz, máme zadanou práci ve dvojicích - bohužel vzhledem k situaci vypracuje každý sám za sebe tabulky se stupni vzdělání viz vzor stupně vzdělání - tabulka.odt S pomocí info portálu www.infoabsolvent.cz - z levého sloupce Kam na školu - podle oboru - přehled stupňů (J,C,K..), stručně a výstižně, úprava je na každém, pokud se neuvidíme osobně v pátek 27.3. budu k tomuto datu požadovat zaslání na můj email

Fyzika - opakovat teplo, spočítané budou všechny příklady z papíru ode mne - tedy 16-20 (něco už máme), dále v Uč na s. 63 úkoly č. 2,4,6 - tyto prosím vyfotit a s vaším jménem zaslat na můj email do pátku 20. 3. 14hod. Pokračujeme kapitolou Tepelná výměna - prosím opsat zápis z prezentace č. 12 Tepelná výměna vedením, prouděním a zářením.odp, nakreslete i k vedení, proudění a záření obrázek, poslední slide jen přečíst. Jako procvičování doporučuji www.skolasnadhledem.cz - do vyhledávače zadat "teplo" a řešit výpočty 1 a 2

Přírodopis - prosím jako učivo jedné vyučovací hodiny dokončit vylučovací soustavu 9. Orgánové soustavy - Vylučovací soustava.odp, lze opsat nebo i vytisknout a vlepit. Dále PS celá vylučovací soustava (já mám na str. 23-24, ale vím, že se občas lišíme dle vydání PS), číst Uč 86-87

V rámci druhé vyučovací hodiny začněte soustavu kožní (souvisí s vylučovací i smyslovou), opět vkládám prezentaci, ze které je možné látku opsat nebo vytisknout a nalepit - dle vašeho uvážení, jen připomínám, že co si napíšu už si alespoň částečně pamatuji 10. Orgánové soustavy - Kožní soustava.odp, přidávám i obrázky, se kterými víte, jak pracovat 10. Kožní soustava.odt 

Prosím zase i o vyplnění PS kapitola "kůže", já mám na str. 25-26

ruský jazyk -  opakujte si azbuku v PS str. 16, str.18, str. 22.  Do školního sešitu si opište číslovky 1-10 z učebnice str. 43 a 11-20 ze str.50 (cvičení 7). Číslovky se naučte (výslovnost, pravopis).

Zeměpis - přečtěte si text "Kraj  Vysočina" učebnice str. 68-70. Udělejte si zápis do školního sešitu: poloha kraje, stručná charakteristika kraje, přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla, hospodářství kraje  a zajímavosti kraje. Důležité informace jsou tučně napsané! Stejně si zpracujte i Středočeský kraj učebnice str.42 - 44

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

KONTAKT: email: katerina.bartova@zs.nizkov.cz  messenger: Kateřina Bártová

1) Doplňte si zápis ještě těmito pojmy: diskriminace, rasismus, xenofobie, antisemitismus a holocaust. Pojmy si vyhledejte a zapište do sešitu. Seznamte se s novým tématem a zapište si ho do sešitu. Referáty, které jste měli prezentovat mi pošlete na katerina.bartova@zs.nizkov.cz

2) NOVÉ TÉMA/ zápis – PRÁVNÍ ŘÁD ČR

 • právo = soubor pravidel a předpisů => právní normy (jsou vždy písemné)
 • morálka = dodržování je na našem svědomí (nemá písemnou podobu)

Vyhledejte si alespoň tři právní a tři morální normy. Může následovat trest za nedodržení orální normy? Jaký?

 • vztahy upravené právními normami = PRÁVNÍ VZTAHY

ÚČASTNÍCI PRÁVNÍCH VZTAHŮ

 • fyzické osoby – jednotlivé osoby ( děti zastupují jejich rodiče nebo zákonní zástupci)
 • právnické osoby – stát, kraj, obec, školy, nadace, církve ….

PRÁVNÍ ŘÁD

 •  všechny právní předpisy jimiž stát usměrňuje chování obyvatel
 •  nejvýznamnější právní předpis = zákon

PRÁVNÍ ODVĚTVÍ

 •  VEŘEJNOPRÁVNÍ – trestní právo, správní právo, finanční právo, ústavní právo
 • SOUKROMOPRÁVNÍ – občanské, rodinné, pracovní, obchodní  ->vypište si ke každému právnímu odvětví, čím se zabývá

ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY

 •  policie – chrání bezpečnost osob a majetku
 •  soudy – jsou nezávislé, rozhodují o vině a trestu
 •  státní zastupitelství – dává předběžný souhlas k předběžnému zadržení pachatele, spolupracuje s vyšetřovateli, podává návrh na zatčení a provedení domácí prohlídky
 •  advokáti
 •  notáři
 • ombudsman (u posledních tří si dohledejte, jaké mají tyto orgány pravomoci)

PŘESTUPEK

 • zabývá se jimi obecní úřad
 •  je to méně závažné protiprávní jednání
 • př.- dopravní přestupek, krádež žvýkaček v samoobsluze
 • trest  napomenutí, pokuta, propadnutí věci, zákaz pobytu

TRESTNÝ ČIN

 •  společensky škodlivé jednání, je postihováno soudy
 • trest:Jaké+znáte+druhy+trestů.jpg

 

+ VYPLNĚNÝ PRACOVNÍ LIST  ZAŠLETE ZPĚT NA MŮJ E-MAIL DO 25.3. 2020   Prestupek_x_trestny_cin (1).doc

Práce bude oznámkována. Pokud práci obdržím, potvrdím Vám přijetí.

 

 

 

Matematika – 16. 3. – 20. 3. 2020

1) ARITMETIKA

 • zopakuj si vzorce pro úpravu mnohočlenů - kapitola Mnohočleny, podkapitola Výpočet dle vzorců:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=Matematika&search1=01.+Mnoho%C4%8Dleny#seli

Součin mocnin se stejným základem

 • ve žluté učebnici na straně 80 (kapitola 7.3) si projdi vzorový příklad A
 • do školního sešitu si zapiš tabulku ze strany 80 – součin mocnin se stejným základem
 • úlohy k procvičení:
  • uč. 80 / cv. 1
 • Úkol k odeslání: pracovní list – nalepit do školního sešitu (odeslán na školní mail a na třídní skupinu na messengeru) – pokud nemáš k dispozici tiskárnu, příklady si opiš do sešitu, řešení pošli ke kontrole mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz) (naskenuj, vyfoť, …) – do středy do 12:00

 

Podíl mocnin se stejným základem

 • ve žluté učebnici na straně 82 (kapitola 7.3) si projdi vzorový příklad C
 • do školního sešitu si zapiš tabulku ze strany 82 – podíl mocnin se stejným základem
 • úlohy k procvičování:
  • uč. 82 / cv. 12
  • pracovní list – nalepit do školního sešitu (odeslán na školní mail a na třídní skupinu na messengeru včetně řešení) – pokud nemáš k dispozici tiskárnu, příklady si opiš do sešitu

 

2) GEOMETRIE

Osa úhlu

 • zopakuj si, jakým způsobem se rýsuje osa úhlu

https://www.youtube.com/watch?v=5rp6Q-4bgOA

 • Úkol:
  • Narýsuj dvě různoběžné přímky p a q, jejich průsečík označ písmenem R. Sestroj osy pro všechny čtyři úhly, které ti vymezují dané přímky p a q. Měl bys získat stejnou konstrukci, jako je v zelené učebnici na straně 57 v horním rámečku. Větu z tohoto rámečku si opiš do školního sešitu k tvé konstrukci.

 

Mezikruží

 • učebnice str. 57 / cv. 9 – rýsuj podle zadání
  • pod tvou konstrukci do školního sešitu si z učebnice ze strany 57 zapiš větu z dolního rámečku – mezikruží

 

Konstrukce kružnice opsané trojúhelníku

 • zopakuj si, jakým způsobem se rýsuje kružnice trojúhelníku opsaná:

https://www.youtube.com/watch?v=j945OW9ZmoE

 • zopakuj si, jakým způsobem se rýsuje kružnice trojúhelníku vepsaná:

https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37Nk

 • rýsuj do školního sešitu

 

V případě dotazů, nejasností a problémů s řešením daných příkladů mě kontaktujte mailem (eva.zachova@zs.nizkov.cz) , přes messenger (Eva Zachová) - třídní skupina, případně na skypu (Eva Zachová). Nedoručené úkoly v daném termínu budou automaticky hodnoceny známkou 5.

 

 

 

Český jazyk

 

Zajistěte si učebnice a pracovní sešity. Učebnici si lze vyfotit a mezi sebou nadílet, případně stáhnout na stránkách Fraus, (ale zřejmě jsou zahlceni).

Potřebovat budeme sešit na mluvnici, literaturu i sloh.

Při vypracovávání cvičení do sešitů uvádějte také datum, stránku a cvičení plněného úkolu!

Často budeme pracovat také s internetem, případně bych ráda využila mobilní aplikaci.

 

Veškeré zápisy zkontroluji po návratu do školy a ohodnotím je jednou souhrnnou známkou. Za každý chybějící zápis bude známka snížena!

Nedodržení zadaných termínů bez omluvy bude automaticky hodnoceno známkou 5.

 

Mluvnice:

Zajistěte si mezi sebou přístup k učebnicím. Je možnost vždy dané stránky vyfotit a nasdílet mezi sebou.

 

Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami.

V učebnici od strany 56. Nutné přečíst teorii od strany 56 až po stranu 60.

 

Zápis do sešitu mluvnice

Z učebnice udělat zápis jednotlivých poměrů v oranžových tabulkách str. 58 – 60. Nechám na vás, jak podrobný bude. Vždy ale bude obsahovat alespoň název poměru, spojky a značení poměru (symbol).

 

Pracovní sešit

Až po nastudování učebnice!

 

Větná skladba:

PS str. 36, cv. 1, 2, 3. Pečlivě čtěte zadání!

 

PS str. 37, cv. 4. a 5 vypracovat do sešitu na mluvnici! Žáci s podpůrným opatřením pouze 3 věty z těchto dvou cvičení.

 

Pravopis:

PS str. 40, cv. 1.

 

Mobilní aplikace:

Aplikace se jmenuje Česká gramatika. Je dostupná zdarma na Obchod Play. Prosím žáky o stažení a informaci, zda jim funguje.

Po otevření aplikace → testy → vyjmenovaná slova. Během tohoto týdne každý žák absolvuje minimálně 3 testy. Vyhodnocení se zobrazí v sekci „výsledky“. Screenshot mi žáci pošlou přes Whatsapp nebo Messenger nejpozději do středečních 14.00. Pokud bude aplikace a spolupráce fungovat, ráda bych tato cvičení hodnotila.

 

 

Literatura:

Shlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=WCHYnhJs9vA - povinné!

 

Zápis do sešitu na lietraturu

Zápis vám pošlu na emaily a nasdílím na smluvené sociální sítě. Ten si opíšete do sešitu na literaturu.

 

Upozorňuji, že veškeré zápisy zkontroluji po návratu do školy a ohodnotím je jednou souhrnnou známkou. Za každý chybějící zápis bude známka snížena!

 

Sloh:

Práce s nakopírovaným pracovním listem (životopis Karla Havlíčka Borovského).

Všichni budou mít list podtrhaný a označení dle metody INSERT. Zapisovali jsme si do sešitu, jak tato metoda funguje. Doporučuji zopakovat. Případně doplňující informace naleznete také v učebnici na straně 117. V minulé hodině jste s touto metodou začali, tak si informace oživte a touto metodou pracujte s nakopírovaným textem. Kdo bude hotov, dá k podpisu rodičům, vyfotí a odešle mi na email, WhatsApp, messenger nebo do directu.

 

Do příštího týdne si promyslete jakékoliv téma z oblasti českého jazyka, komunikace a literatury. To zpracujete pomocí prezentace ve formě výpisků, doplněné o obrazovou dokumentaci.

 

 

V případě nejasností mě lze kontaktovat na školním emailu barbora.valentova@zs.nizkov.cz telefonním čísle 608067432 nebo na jiných platformách, které mají žáci k dispozici.

 

Anglický jazyk 16. 3. 20. 3. 2020

 • kontrola d. ú. uč. str. 52/2
 1. He lived in the 12th century.
 2. He lived in Sherwood Forest near Nottingham.
 3. He married Maid Marrian.
 4. Merry Men because they were always happy and had a lot of fun.
 5. Little John, Will Scarlett and Friar Tuck.
 6. According to one legend, because the sheriff took all his land away.
 7. They burried him in the place in the forest where his arrow landed.
 • zopakuj si slovíčka ze 4. lekce a zkontroluj, zda je máš všechny zapsané

uč. str. 53/cv. 1 - přečti si text, přelož ho písemně do sešitu - nechci google překladač

uč. str. 53/ cv. 2 - písemně do sešitu odpověz na otázky

cvičení 1,2 ofoť a pošli ho na školní email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger do 20. 3. 2020 14.00

uč. str. 54/cv. 1 - popiš obrázek do sešitu použij vazby there is, there are - napiš 10 vět

uč. str. 54/cv. 3 - cvičení přepiš do sešitu a použij správný tvar sloves /zamysli se a najdi si podobné věty, které jsme v celé lekci dělali/

- v případě nejasností mě kontaktuj přes email sarka.sladkova@zs.nizkov.cz nebo přes messenger

 Chemie

Prostudujte látku ionty (již znáte z fyziky). Na třídní skupinu jsem Vám zaslala zápis, který si přepíšete a vypracujte úkoly. Pokud to bude chtít někdo zaslat emailem, tak mi dejte vědět.

Chemické reakce (uč. str. 38)

 • zápis - zaměřit se na tučný text
 • opsat modré rámečky chemická reakce
 • hoření (vše tučně vypsat a vysvětlit pojem katalyzátor
 • Zákon o zachování hmotnosti
  • stačí opsat oba dva rámečky, uvést autora
 • uč. str. 40 chemická rovnice opsat zápis chem. rovnice 
  • úprava chemických rovnic (opsat a) i b) stručně) 
  • pročíst si tabulku s postupem a vypracovat úkoly pod ní 
 • Rozdělení chemický reakcí
  • slučování  - vysvětlit + příklad
  • rozklad - vysvětlit + příklad
 • uč. str. 41/cv. 3 a 6

V případě nejasností pište, volejte (petra.zikmundova@zs.nizkov.cz, messenger nebo telefonní číslo, které máte)

 

Dějepis

Zopakovat si důležité pojmy z revoluce v roce 1848

 • slovanský sjezd, červnové povstání, robota, poddanství, osud Metternicha, výsledek revoluce, děkabristé...

Zápis revoluce ve Francii

 • 2/1848 svržení krále -> vznik republiky, prezident Ludvík Napoleon (synovec N.B.)
 • 1851 - státní převrat -> vznik císařství a prohlásil se Napoleonem III.

 

 • uč. str. 63/6  překreslit do sešitu na závěr této kapitoly

Nová látka - Evropa v 2. polovině 19. století (uč. str. 64-67) a opět platí, co je tučně je důležité!!!!! Uvádím Vám v závorce další zdroj na dovysvětlení látky, primárně používejte učebnici

Viktoriánská Anglie (http://www.dejepis.com/ucebnice/britanie-za-vlady-kralovny-viktorie/)

Sjednocení Itálie  (http://www.dejepis.com/ucebnice/sjednoceni-italie/)

Sjednocení Německa (http://www.dejepis.com/ucebnice/sjednoceni-nemecka/)

Carské Rusko

Rozpad Osmanské říše