Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > IV. třída > Vlastivěda 4

Vlastivěda 4

TÝDEN 15. - 19. 6. 2020

VLASTIVĚDA - Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

- přečti si v učebnici str. 16 – 17

zápis do školního sešitu:

Slavníkovci a biskup Vojtěch

Ve 2. polovině 10. stol soupeřili proti sobě Přemyslovci a Slavníkovci.

Slavníkovci sídlili na hradišti Libice nad Cidlinou.

Roku 995 byli Slavníkovci vyvražděni Přemyslovci.

Na živu zůstal jen biskup Vojtěch.

Ten byl v Prusku zavražděn a později byl prohlášen svatým.

Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav

V českých zemích bylo hodně bídy a utrpení.

Klidnější časy přišly za panování knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava.

Oldřich neměl s první manželkou žádné dítě.

Zapudil ji a oženil se s pradlenou Boženou a s ní měl syna Břetislava.

Oba společně dobyli Poláky zabranou Moravu a připojili ji k českému státu.

Břetislav se stal knížetem a určil, že po smrti panovníka nastoupí na trůn

nejstarší člen rodu.

Vratislav II. - první český král

Vratislav II. byl nejúspěšnější syn Břetislava.

V roce 1085 získal od německého císaře královský titul.

Vratislav II. se tak stal prvním českým králem.

Vládcové před ním měli jen knížecí titul.


otevřete si na seznamu v prohlížeči youtube.com – hledat / zadejte vláda přemyslovských knížat /

vpravo na liště si vyber a prohlédni:

Jana Ř – Život v Čechách před 1 000 lety Vl 4. tř.

Matousfingus – Přemyslovci 2/4 – Jak se s knížectví stalo království?

 

TÝDEN 8. - 12. 6. 2020

VLASTIVĚDA - Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

- přečti si v učebnici str. 16 – 17

zápis do školního sešitu:

Vláda přemyslovských knížat

Během 10. stol vzniká český stát.

Vládnoucím rodem se stali Přemyslovci.

První známý kníže byl Bořivoj.

Jeho manželkou byla Ludmila.

Po smrti Bořivoje se stal knížetem jeho syn Spytihněv.

Po jeho smrti se ujal vlády jeho bratr Vratislav I.

Jeho manželkou byla kněžna Drahomíra, jejich synem byl Václav, kterého vychovávala babička Ludmila.

Po několika letech se Václav ujal vlády.

Byl velmi vzdělaný, uměl číst a psát, což tehdy uměl málokdo.

Václav měl bratra Boleslava, ten nechal Václava ve Staré Boleslavi zavraždit.

Václav i jeho babička Ludmila byli církví prohlášeni za svaté.

Na počest sv. Václava je 28. září státním svátkem.

do PS – cv. 1 – 3/ str. 11

otevřete si na seznamu v prohlížeči youtube.com – hledat / vláda přemyslovských knížat /

vpravo na liště si vyber a prohlédni:

Jana Ř – První Přemyslovci VL 4. třída

PP 4. A – 2 První Přemyslovci

 

TÝDEN 1. - 5. 6. 2020

VLASTIVĚDA - Velkomoravská říše - pročti si v učebnici str. 13

 

- opakování – pouze do pracovního sešitu

/ červený PS - Nejstarší české dějiny /

 

  • cv. 4 a 5/ str. 8
  • cv. 1 a 2/ str. 9 - doplň podle přiložených obrázků

IMG_20200531_190430.jpgIMG_20200531_190409.jpg

 

TÝDEN 25. - 29. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Opakování – pouze do pracovního sešitu

/ červený PS - Nejstarší české dějiny /

- cv. 1 – 3/ str. 5

- cv. 1 – 3/ str. 6

Na základě dotazu posílám doplněné stránky 5 a 6 v PS. Doplňte si do pracovních sešitů podle tohoto vzoru. Bohužel máme učebnici Vlastivědy od jiného autora než je Pracovní sešit, proto se obtížně vyhledávají odpovědi na otázky na str. 5 a 6.

IMG_20200525_151633.jpg

IMG_20200525_151944.jpg

 

 

otevřete si na seznamu v prohlížeči youtube.com – hledat / zadejte slovanská osídlení /

vpravo na liště si vyber a prohlédni:

Virtuální prohlídka slovanského sídliště

Stěhování národů

Dějiny udatného českého národa

Sámova říše

 

TÝDEN 18. - 22. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Opakování – pouze do pracovního sešitu

/ červený PS - Nejstarší české dějiny /

- cv. 2 - 4/ str. 2

- cv. 1 – 2/ str. 3

- cv. 3 – 6/ str. 4

 

TÝDEN 11. - 15. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Naše nejstarší minulost v pověstechpřečti si v učebnici str. 11

zápis do školního sešitu:

Naše nejstarší minulost v pověstech

Období po Sámově říši – 150 let – nejsou písemné zprávy, vznikají historické pověsti

Pověsti = neskutečné příběhy z minulosti naší země

Podle pověstí přivedl praotec Čech na horu Říp, zde se všichni usadili – Čechy

Stařešina Krok měl tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši.

Kněžnou se stala Libuše – předpověděla slávu Prahy.

Za manžela si zvolila Přemysla Oráče ze Stadic – stal se zakladatelem rodu Přemyslovců.

Země vzkvétala – kníže Křesomysl -dobývání zlata a stříbra.

To se nelíbilo Horymírovi – Křesomysl ho odsoudil k smrti.

Horymíra zachránil jeho věrný kůň Šemík.

Přeskočil hradby hradu Vyšehrad, přeplaval Vltavu a zachránil Horymírovi život.

Prosím o zasílání vypracovaných úkolů na moji e-mailovou adresu. Děkuji M.H.

 

TÝDEN 4. - 7. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Příchod Slovanůpřečti si v učebnici str. 9

zápis do školního sešitu:

Příchod Slovanů

- asi v 5. stol. n. l. ze západní Ukrajiny a východního Polska

- první Slované byli pastevci a zemědělci

- chovali vepře, kozy a ovce

- lovili divoká zvířata a ryby

- dokázali tkát látky

- stavěli domy ze dřeva, proutí a rákosu

- provozovali výměnný obchod

- hovořili společným jazykem = praslovanština

- vyznávali náboženství pohanské – uctívali mnoho bohů

 

- Sámův kmenový svaz – přečti si v učebnici str. 10

zápis do školního sešitu:

Sámův kmenový svaz

- Slované byli v 7. stol n. l. Byli napadeni Avary z Asie

- kupec Sámo z Francké říše / oblast Francie a Německa /

- pod jeho vedením porazili Avary

- Sámo se stal vůdcem slovanských kmenů

- vznik Sámova kmenového svazu

- pod jeho vedením odrazili franckého krále Dagoberta

 

/ ústně si odpověz na otázky uč. cv. 1 – 5/ str10 /


TÝDEN 27. - 30. 4. 2020

VLASTIVĚDA -

3. České země v pravěku – přečti si doba bronzová a železná str. 7

 

zápis do školního sešitu:

 

Doba bronzová - zpracování kovů a jejich slévání= slitiny – bronzu

- výroba nástrojů, zbraní a šperků

Doba železná - železo bylo lepší než bronzová

- příchod keltů na naše území / kolem roku 400 př. n. l.

/ prohlédni si na mapě /

 

Keltové na našem území – přečti si na str. 8

 

zápis do sešitu:

 

Keltové na našem území - příchod kolem roku 400 př. n. l.

- jsou první obyvatelé na území našeho státu

- Bójové – keltský kmen - Bohemia

- Keltové= bojovníci, zruční stavitelé a řemeslníci

- vyráběli předměty z bronzu, železa i ze skla

- znali hrnčířský kruh, už používali mince

- centrem výroby byla sídliště

- mohutné hradby=oppida

- keltské období trvalo asi 400 let

V průběhu 1. století našeho letopočtu byly Keltové vytlačeni z našeho území kmeny Germánů.

Kolem roku 500 n. l. Nahrazují Germány Slované.

 

 TÝDEN 20. - 24. 4. 2020

VLASTIVĚDA - učebnice – Hlavní události nejstarších českých dějin / červená /

                                    1. Malá kapitola o čase – přečti si kapitolu str. 4

                                      2. České země v pravěku – přečti si doba kamenná str. 5 – 6

zápis do školního sešitu:

 

PRAVĚK - doba kamenná

                - doba bronzová

                - doba železná

 

Doba kamenná – opracovaný kámen = pěstní klín

                a/ starší doba kamenná – trvala 2 – 3 miliony let

                            - první lidé dnešního typu žili asi před 40 000 lety

                            - živili se sbíráním lesních plodů nebo semen a lovem zvěře

                            - objevili oheň

                            - nálezy sošek – Věstonická Venuše

                            - střídání doby chladu s obdobím tepla

                            - lovci mamutů

               b/ mladší doba kamenná

                           - kácení a vypalování pralesů = vznikají poletují

                           - používali nářadí ze dřeva nebo z kamene

                           - začali obdělávat půdu, seli a sklízeli obilí = vznik zemědělství

                           - chování domácích zvířat

                           - objevují se první nádoby vyrobené z hlíny = keramika