Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > IV. třída > Vlastivěda 4

Vlastivěda 4

TÝDEN 25. - 29. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Opakování – pouze do pracovního sešitu

/ červený PS - Nejstarší české dějiny /

- cv. 1 – 3/ str. 5

- cv. 1 – 3/ str. 6

Na základě dotazu posílám doplněné stránky 5 a 6 v PS. Doplňte si do pracovních sešitů podle tohoto vzoru. Bohužel máme učebnici Vlastivědy od jiného autora než je Pracovní sešit, proto se obtížně vyhledávají odpovědi na otázky na str. 5 a 6.

IMG_20200525_151633.jpg

IMG_20200525_151944.jpg

 

 

otevřete si na seznamu v prohlížeči youtube.com – hledat / zadejte slovanská osídlení /

vpravo na liště si vyber a prohlédni:

Virtuální prohlídka slovanského sídliště

Stěhování národů

Dějiny udatného českého národa

Sámova říše

 

TÝDEN 18. - 22. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Opakování – pouze do pracovního sešitu

/ červený PS - Nejstarší české dějiny /

- cv. 2 - 4/ str. 2

- cv. 1 – 2/ str. 3

- cv. 3 – 6/ str. 4

 

TÝDEN 11. - 15. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Naše nejstarší minulost v pověstechpřečti si v učebnici str. 11

zápis do školního sešitu:

Naše nejstarší minulost v pověstech

Období po Sámově říši – 150 let – nejsou písemné zprávy, vznikají historické pověsti

Pověsti = neskutečné příběhy z minulosti naší země

Podle pověstí přivedl praotec Čech na horu Říp, zde se všichni usadili – Čechy

Stařešina Krok měl tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši.

Kněžnou se stala Libuše – předpověděla slávu Prahy.

Za manžela si zvolila Přemysla Oráče ze Stadic – stal se zakladatelem rodu Přemyslovců.

Země vzkvétala – kníže Křesomysl -dobývání zlata a stříbra.

To se nelíbilo Horymírovi – Křesomysl ho odsoudil k smrti.

Horymíra zachránil jeho věrný kůň Šemík.

Přeskočil hradby hradu Vyšehrad, přeplaval Vltavu a zachránil Horymírovi život.

Prosím o zasílání vypracovaných úkolů na moji e-mailovou adresu. Děkuji M.H.

 

TÝDEN 4. - 7. 5. 2020

VLASTIVĚDA - Příchod Slovanůpřečti si v učebnici str. 9

zápis do školního sešitu:

Příchod Slovanů

- asi v 5. stol. n. l. ze západní Ukrajiny a východního Polska

- první Slované byli pastevci a zemědělci

- chovali vepře, kozy a ovce

- lovili divoká zvířata a ryby

- dokázali tkát látky

- stavěli domy ze dřeva, proutí a rákosu

- provozovali výměnný obchod

- hovořili společným jazykem = praslovanština

- vyznávali náboženství pohanské – uctívali mnoho bohů

 

- Sámův kmenový svaz – přečti si v učebnici str. 10

zápis do školního sešitu:

Sámův kmenový svaz

- Slované byli v 7. stol n. l. Byli napadeni Avary z Asie

- kupec Sámo z Francké říše / oblast Francie a Německa /

- pod jeho vedením porazili Avary

- Sámo se stal vůdcem slovanských kmenů

- vznik Sámova kmenového svazu

- pod jeho vedením odrazili franckého krále Dagoberta

 

/ ústně si odpověz na otázky uč. cv. 1 – 5/ str10 /


TÝDEN 27. - 30. 4. 2020

VLASTIVĚDA -

3. České země v pravěku – přečti si doba bronzová a železná str. 7

 

zápis do školního sešitu:

 

Doba bronzová - zpracování kovů a jejich slévání= slitiny – bronzu

- výroba nástrojů, zbraní a šperků

Doba železná - železo bylo lepší než bronzová

- příchod keltů na naše území / kolem roku 400 př. n. l.

/ prohlédni si na mapě /

 

Keltové na našem území – přečti si na str. 8

 

zápis do sešitu:

 

Keltové na našem území - příchod kolem roku 400 př. n. l.

- jsou první obyvatelé na území našeho státu

- Bójové – keltský kmen - Bohemia

- Keltové= bojovníci, zruční stavitelé a řemeslníci

- vyráběli předměty z bronzu, železa i ze skla

- znali hrnčířský kruh, už používali mince

- centrem výroby byla sídliště

- mohutné hradby=oppida

- keltské období trvalo asi 400 let

V průběhu 1. století našeho letopočtu byly Keltové vytlačeni z našeho území kmeny Germánů.

Kolem roku 500 n. l. Nahrazují Germány Slované.

 

 TÝDEN 20. - 24. 4. 2020

VLASTIVĚDA - učebnice – Hlavní události nejstarších českých dějin / červená /

                                    1. Malá kapitola o čase – přečti si kapitolu str. 4

                                      2. České země v pravěku – přečti si doba kamenná str. 5 – 6

zápis do školního sešitu:

 

PRAVĚK - doba kamenná

                - doba bronzová

                - doba železná

 

Doba kamenná – opracovaný kámen = pěstní klín

                a/ starší doba kamenná – trvala 2 – 3 miliony let

                            - první lidé dnešního typu žili asi před 40 000 lety

                            - živili se sbíráním lesních plodů nebo semen a lovem zvěře

                            - objevili oheň

                            - nálezy sošek – Věstonická Venuše

                            - střídání doby chladu s obdobím tepla

                            - lovci mamutů

               b/ mladší doba kamenná

                           - kácení a vypalování pralesů = vznikají poletují

                           - používali nářadí ze dřeva nebo z kamene

                           - začali obdělávat půdu, seli a sklízeli obilí = vznik zemědělství

                           - chování domácích zvířat

                           - objevují se první nádoby vyrobené z hlíny = keramika