Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > V. třída > Vlastivěda 5

Vlastivěda

Poslední týden školního roku 2019/2020 .-)

V tomto týdnu od vás již nebudu vyžadovat žádné úkoly k odesílání. 

Prostuduj si učebnici na str.46-48 a pusť si prezentaci (pozor! nekončí odkazy na you tube, je delší, podívej se na celou)

Tím se ve studiu nových český dějin dostaneš téměř až do současnosti a zároveň na konec učebnice.

Zájemci si mohou do sešitu zapsat několik základních bodů z prezentace k lepšímu zapamatování.

https://www.zshrabisin.cz/wp-content/uploads/2020/04/Vo7_Cesta-k-demokracii-PREZENTACE.pdf

 

 

   Týden od 15. 6.-19. 6. 2020

Překontroluj si odpovědi z minulého týdne:

  1. Československá republika vznikla: a) 28. října 1920 b) 28. října 1918 c) 28. října 1914
  2. K novému státu se připojili: a) Slováci a po nich Rusíni b) Poláci a po nich Rusíni c) Slováci a po nich Srbové
  3. Československou republika - zkratka: a) ČČR b) ČR c) ČSR
  4. Československá republika (ČSR) se skládala z těchto zemí: a) Čechy, Morava, Slezsko, Podkarpatská Rus, Srbsko b) Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus c) Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Rumunsko
  5. Nový stát měl demokratické uspořádání a byl označován jako: a) třetí republika b) první republika c) nová republika6.
  6. Prvním prezidentem byl zvolen: a) Tomáš Garrigue Masaryk b) Edvard Beneš c) Milan Rastislav Štefánik

 

 

 1. 7.Tomáš Garrigue Masaryk byl pak zvolen prezidentem ještě: a) dvakrát b) pětkrát c) třikrát
 2. 8.Tomáš Garrigue Masaryk byl vzdělaný a čestný člověk, vždy se snažil hájit pravdu, byl velice skromný. Pro tyto vlastnosti se stal velmi oblíbeným. Byl obvykle nazýván: a) tatíčkem b) strýčkem c) otcem
 3. 9.Tomáš Garrigue Masaryk se narodil: a) 7. 3. 1850 v Hodoníně b) 7. 3. 1950 v Hodoníně c) 7. 3. 1750 v Uherském Brodě
 4. 10.Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech dne 14. září 1937 ve věku: a) 77 let b) 87 let c) 67 let
 5. 11.Základem nového státu se stala nová ústava, která zaváděla: a) nerovnoprávnost všech občanů b) rovnoprávnost všech občanů c) rovnoprávnost občanů, s výjimkou rovnoprávnosti žen s muži
 6. 12.Bylo postaveno mnoho průmyslových závodů, k nejvýznamnějším patřily: a) Brožovy závody v Olomouci b) Boudovy závody v Plzni c) Baťovy závody ve Zlíně
 7. 13.Do světa se vyvážely zbraně, stroje, textil, sklo a obuvnické zboží pod názvem: a) Made in China b) Made in Czechoslovakia c) Made in Russia
 8. 14.Československo se stalo jedním z nejvyspělejších průmyslových států v Evropě, životní podmínky dělníků: a) se zhoršily b) se zlepšily c) zůstaly nezměněny
 9. 15.Byla zavedena pracovní doba: a) desetihodinová b) dvanáctihodinová c) osmihodinová

 

2. světová válka

přečti si v učebnici kapitoly na str. 43 – 44

 

nejhroznější válka v dějinách lidstva

září 1939 – Německo napadlo Polsko, pak i další státy (Francii, Sovětský svar, Anglii)

vojenská okupace zemí – násilné zabrání území

Spojenci Německa: Itálie, Japonsko

Proti Německu: USA, Velká Británie, Sovětský svaz

vůdce Němců: Adolf Hitler

gestapo = německá policie, má velkou moc

koncentrační tábory –velké budovy pro nepohodlné lidi (hlavně Židy) podle vůdce Němců Adolfa Hitlera, zde lidé mučeni a zabíjeni

partizáni – ozbrojené oddíly bojující v lesích a horách proti Němcům

Osvobození Československa

5. května 1945 – Pražské povstání proti německým okupantům

8. května 1945 – kapitulace Německa = vzdalo se, prohrálo, Československo svobodné (státní svátek- DEN VÍTĚZSTVÍ)

 https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg

 

POVÁLEČNÝ VÝVOJ V ČESKOSLOVENSKU (str.44-45)

- mírový život

- změny a) Podkarpatská Rus – připojena k Sovětském svazu

              b) odsun německého obyvatelstva z Československa

             c) konec demokracie – únor 1948   vláda jedné strany:

               komunistické strany v čele s Klementem Gottwaldem

                !!! ZNÁRODŇOVÁNÍ – továren, hutí, dolů, bank – všechen majetek patří státu

 

 

Týden od 8.6. do12.6.2020

nastuduj str. 42-43 z učebnice i s doplňky z IU (pokud otevřeš)

Odpověz na opakovací otázky a pošli mi: 1-a, 2-b,atd...(prvních čísel si nevšímej)

  1. Československá republika vznikla: a) 28. října 1920 b) 28. října 1918 c) 28. října 1914
  2. K novému státu se připojili: a) Slováci a po nich Rusíni b) Poláci a po nich Rusíni c) Slováci a po nich Srbové
  3. Československou republika - zkratka: a) ČČR b) ČR c) ČSR
  4. Československá republika (ČSR) se skládala z těchto zemí: a) Čechy, Morava, Slezsko, Podkarpatská Rus, Srbsko b) Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus c) Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Rumunsko
  5. Nový stát měl demokratické uspořádání a byl označován jako: a) třetí republika b) první republika c) nová republika6.
  6. Prvním prezidentem byl zvolen: a) Tomáš Garrigue Masaryk b) Edvard Beneš c) Milan Rastislav Štefánik

 

 

 1. 7.Tomáš Garrigue Masaryk byl pak zvolen prezidentem ještě: a) dvakrát b) pětkrát c) třikrát
 2. 8.Tomáš Garrigue Masaryk byl vzdělaný a čestný člověk, vždy se snažil hájit pravdu, byl velice skromný. Pro tyto vlastnosti se stal velmi oblíbeným. Byl obvykle nazýván: a) tatíčkem b) strýčkem c) otcem
 3. 9.Tomáš Garrigue Masaryk se narodil: a) 7. 3. 1850 v Hodoníně b) 7. 3. 1950 v Hodoníně c) 7. 3. 1750 v Uherském Brodě
 4. 10.Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech dne 14. září 1937 ve věku: a) 77 let b) 87 let c) 67 let
 5. 11.Základem nového státu se stala nová ústava, která zaváděla: a) nerovnoprávnost všech občanů b) rovnoprávnost všech občanů c) rovnoprávnost občanů, s výjimkou rovnoprávnosti žen s muži
 6. 12.Bylo postaveno mnoho průmyslových závodů, k nejvýznamnějším patřily: a) Brožovy závody v Olomouci b) Boudovy závody v Plzni c) Baťovy závody ve Zlíně
 7. 13.Do světa se vyvážely zbraně, stroje, textil, sklo a obuvnické zboží pod názvem: a) Made in China b) Made in Czechoslovakia c) Made in Russia
 8. 14.Československo se stalo jedním z nejvyspělejších průmyslových států v Evropě, životní podmínky dělníků: a) se zhoršily b) se zlepšily c) zůstaly nezměněny
 9. 15.Byla zavedena pracovní doba: a) desetihodinová b) dvanáctihodinová c) osmihodinová
Cesta k zániku ČSR (zápis)

zhoršení vztahů mezi sousedními státy – požadavky na naše území

Německo v čele s Adolfem Hitlerem hrozí válkou

Mnichov 1938 – zrada Velké Británie a Francie, pohraničí ČSR připojeno k Německu

 Protektorát Čechy a Morava (zápis)

- německá okupace

-15. března 1939 – německá vojska vpadla na území Česko- Slovenska a obsadila je.

-Čechy a Morava připojeny k Německu – protektorát Čechy a Morava

-Slovensko – odtrhlo se a vytvořilo samostatný stát

-Podkarpatská Rus – obsazena Maďary

2. světová válka - příště

1) připomeň si – co předcházelo před začátkem války

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

 

 Protektorát- Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs

Něco navíc :-)

Poslechni si známou píseň Voskovce a Wericha Život je jen náhoda: https://www.youtube.com/watch?v=HMCk2Ri0DmQ

 

 

 

 

Týden od 1.6. do 5.6.2020

Zopakuj si učivo z minulého týdne a připomeň si ho na těchto videích:

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

Přepiš si žlutou tabulku ze str. 39 a pošli mi + vyzkoušej své znalosti  v interaktivní učebnici na str. 39/úkol IC  

 

nastuduj učebnici  str.40-41- (doporučuji IU s doplňky) a podívej se na na prezentaci:

https://docs.google.com/presentation/d/1gLHlAkdhEr7OAO3MXfMTriFhV9LKt-DUTfajJaqXgl0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

můžeš si zde ověřit své znalosti a dle 3. slaidu napiš zápis (pošli)

https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

podívej si i na tuto prezentaci o profesoru Masarykovi, vyzkoušej se .-) a taktéž krátce zapiš a pošli

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 25.5.2020 do 29.5.2020

Do školního sešitu zodpověz tyto otázky a pošli mi:

1) Jaké byly následky bitvy na Bílé hoře ?

2) Jak vypadala výroba v manufakturách?

3) Uveď 2 znaky barokního slohu.

Zopakuj si učivo o 1. světové válce.

 

Zápis: 

Vznik Československa

- Masarykova dohoda se Slováky v USA o vzniku samostatného státu Čechů a Slováků

- 28.října 1918 - velká manifestace v Praze

- vyhlášení samostatnosti a převzetí moci

- k samostatnému státu se přihlašují i Slováci- vznik Československ                                                                                                            - zánik Habsburské monarchie

Úkol:

Použij interaktivní učebnici a PS, odklikni zde:

Děkujeme Vám za využívání MIUč+ online.
Prosím, potvrďte svou registraci kliknutím zde
   rozklikni ikonku IC v interaktivní učebnici na str.38 , do sešitu seřaď události dle zadání a po zkontrolování mi pošli i s počtem chyb - nešvindluj:-)

Týden od 18.5. do 22.5.2020

   

Zopakuj učivo z minulé hodiny na str. 35

 

Použij interaktivní učebnici a PS, odklikni zde:

Děkujeme Vám za využívání MIUč+ online.
Prosím, potvrďte svou registraci kliknutím zde
a vypracuj úkol na str. 15 v interaktivním PS (dole se přepneš na čtvereček PS)

výsledek tajenky mi pošli

 

Zápis : (prostuduj str. 36-37 v učebnici !!!)

Směřujeme k samostatnosti

 • počátek 20 stol.-trvá snaha o rozšiření práv Čechů
 • 1. světová válka - červenec 1914 (vypiš si z učebnice, kdo proti komu bojoval)
 • 10 milionu lidi zahynulo
 • nechuť Čechu bojovat pro ti Rusům
 • úpadek školství a vzdělanosti
 • továrny vyrábějí zbraně a potřeby pro válku
 • chudoba, potravinové lístky
 • Češi nechtějí být nadále součástí R-Uh-       
 • o osamostatnění usilovali: T. G  Masaryk, E. Beneš,  M. R.Štefánik
 • ozbrojený boj proti R-Uh., vznik československých legii v Rusku (i Francii a Itálii) 100 000 vojáků
 • nespokojenost obyvatel (bída), vzpoury vojáků
 • listopad 1918 porážka R-Uh-a Německa (pomoc USA)- konec války
 • rozpad R- Uh
 • vznik společného státu Čechů a Slováků

 

 

Týden od 11. 5. do 15. 5 .2020

 

Webex - online hodina v úterý v 10 hodin https://meetingsemea6.webex.com/meet/juno.iv

zopakuj učivo Národ sobě a Kultura, umění, osobnosti 19. století

str.34/úkol b) na šířku sešitu překresli časovou osu a přehledně vyznač události, pošli mi:

Zápis:

Česko - německé soužití

- do 19. století klidné soužití obou národů- každý mluvil svým jazykem                                    - počátek 19. stol. poněmčování, nadřazenost Německa                                                              - Němci vlastní největší továrny                                                                                                           - 1848- zrovnoprávnění češtiny a němčiny- nesouhlas Němců - první konflikty

- nacionalismus - nahledej a připiš si, co to je?

- Sudety= povětšinou příhraniční území obývané Němci

 

prostuduj na str. 35!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Webex - online hodina v úterý v 10 hodin https://meetingsemea6.webex.com/meet/juno.iv

Týden od 4. 5. do 7. 5. 2020

 

Zopakuj si učivo ze stran 28 - 31- základní věci dle zápisu v sešitě

Zápis:

     Národ sobě

     - konec absolutistické vlády, uvolňování poměrů

 • čeština ožívá (kulturní spolky, tělovýchovná organizace Sokol        https://www.youtube.com/watch?v=FQtuQe4sSYE   
 • pokus o samosprávu českých zemí- neúspěšně 
 • 1867 vznik Rakousko - Uherska ;spojení dvou států-dualismus                                                                                                      
 • rozvoj školství a kultury u nás
 • povinná školní docházka 8 let- zvýšení gramotnosti
 • od r. 1882 česká univerzita
 • univerz. profesor Tomáš Garigue Masaryk - usiloval o český národní stát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kultura a umění                                                                                                                                       
 • výstavba Národního divadla 1868-1881- otevřeno operou Libuše
 • https://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/narodni-divadlo-a-umeni/ prostuduj a prohlédni
 • Významné osobnosti 19. století: vypiš ze str.33 / učebnice a pošli; + jednoduše připiš, v čem se proslavili a pošli mi
 • https://docs.google.com/presentation/d/1yq66nBvwdjQJIgXQeEuzJ3ps6rMzfore63Ff-SYcUQE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i21  ústně si odpověz na otázky z prezentace, v následujícím slaidu zkontroluj

 

 Týden od 27.4 do 30.5.2020

 

Zápis:

Stroje ovládly život

(2. polovina 19. století )

 

zrušení cechů - svobodné podnikání

strojová velkovýroba - Čechy = centrum průmyslu 

textilní průmysl, rozmach strojírenství (Škodovy závody v Plzni; Kopřivnice - vyroben první automobil President)

hutě a chemické továrny

vinařství, pivovarnictví a cukrovary

elektřina nahrazuje parní pohon (Fr. Křižík- oblouková lampa)  https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

rozvoj železniční dopravy, první tramvaje

 

Použij interaktivní učebnici a PS:

Děkujeme Vám za využívání MIUč+ online.
Prosím, potvrďte svou registraci kliknutím zde

         Uč str.30-31

         PS str.12 -  vypracuj cvičení 2 (překlikneš na něj vpravo v náhledech) - zapiš do sešitu a pošli

 

 

Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

Zopakuj učivo o počátcích obrození .

https://docs.google.com/presentation/d/1JtVXayYidioL0oZcoLF0ZeV2PCHCWwNCZerASEEbX3w/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Zápis: (kdo má možnost, může si vytisknout a nalepit)

Další vývoj obrození: (dodatek z minula- nepiš.-)

-  dotýká se i prostých lidí na venkově                                                                                                                                                                -  -  vznik muzeí, divadelních a čtenářských spolků                                                                                                                                                  -  bály,zábavy(české písně)

Události roku 1848

https://docs.google.com/presentation/d/1BQEoY3bMqC_0YVb4oSV9at6_ypQ2Ogrfuwq0cIZ4ll8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

-nespokojenost s vládou Habsburků

-volání po národní svobodě- (nespokojenci pronásledováni)

-požadavek na volby a vznik ústavy (konstituce)= zákony platné pro všechny

 

Rok 1848

-  nepokoje a povstání                                                                                                                                                                                                                      -  vznik národních gard (barikády)

 

Češi sepisují petici a žádají:

1) stejná práva pro všechny

2) omezení cenzury

3) zrušení roboty

4) zrovnoprávnění Češtiny

5) samostatnost českých zemí

6) ústupky císaře, vyhlášení ústavy

 

Červnové bouře v Praze - červen 1848

 

 

 

-jediným úspěchem bylo zrušení poddanství a roboty= svoboda

 

Nástup nového císaře Františka Josefa I.

absolutistická vláda = vládl sám

potlačení svobod                                                                                                                                                                                                                              

opětovné vytlačování češtiny 

 

Úkol: Vyhledej a napiš 3 věty týkající se Karla Havlíčka Borovského