Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > V. třída > Vlastivěda 5

Vlastivěda

Týden od 1.6. do 5.6.2020

Zopakuj si učivo z minulého týdne a připomeň si ho na těchto videích:

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY

Přepiš si žlutou tabulku ze str. 39 a pošli mi + vyzkoušej své znalosti  v interaktivní učebnici na str. 39/úkol IC  

 

nastuduj učebnici  str.40-41- (doporučuji IU s doplňky) a podívej se na na prezentaci:

https://docs.google.com/presentation/d/1gLHlAkdhEr7OAO3MXfMTriFhV9LKt-DUTfajJaqXgl0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

můžeš si zde ověřit své znalosti a dle 3. slaidu napiš zápis (pošli)

https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

podívej si i na tuto prezentaci o profesoru Masarykovi, vyzkoušej se .-) a taktéž krátce zapiš a pošli

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 25.5.2020 do 29.5.2020

Do školního sešitu zodpověz tyto otázky a pošli mi:

1) Jaké byly následky bitvy na Bílé hoře ?

2) Jak vypadala výroba v manufakturách?

3) Uveď 2 znaky barokního slohu.

Zopakuj si učivo o 1. světové válce.

 

Zápis: 

Vznik Československa

- Masarykova dohoda se Slováky v USA o vzniku samostatného státu Čechů a Slováků

- 28.října 1918 - velká manifestace v Praze

- vyhlášení samostatnosti a převzetí moci

- k samostatnému státu se přihlašují i Slováci- vznik Československ                                                                                                            - zánik Habsburské monarchie

Úkol:

Použij interaktivní učebnici a PS, odklikni zde:

Děkujeme Vám za využívání MIUč+ online.
Prosím, potvrďte svou registraci kliknutím zde
   rozklikni ikonku IC v interaktivní učebnici na str.38 , do sešitu seřaď události dle zadání a po zkontrolování mi pošli i s počtem chyb - nešvindluj:-)

Týden od 18.5. do 22.5.2020

   

Zopakuj učivo z minulé hodiny na str. 35

 

Použij interaktivní učebnici a PS, odklikni zde:

Děkujeme Vám za využívání MIUč+ online.
Prosím, potvrďte svou registraci kliknutím zde
a vypracuj úkol na str. 15 v interaktivním PS (dole se přepneš na čtvereček PS)

výsledek tajenky mi pošli

 

Zápis : (prostuduj str. 36-37 v učebnici !!!)

Směřujeme k samostatnosti

 • počátek 20 stol.-trvá snaha o rozšiření práv Čechů
 • 1. světová válka - červenec 1914 (vypiš si z učebnice, kdo proti komu bojoval)
 • 10 milionu lidi zahynulo
 • nechuť Čechu bojovat pro ti Rusům
 • úpadek školství a vzdělanosti
 • továrny vyrábějí zbraně a potřeby pro válku
 • chudoba, potravinové lístky
 • Češi nechtějí být nadále součástí R-Uh-       
 • o osamostatnění usilovali: T. G  Masaryk, E. Beneš,  M. R.Štefánik
 • ozbrojený boj proti R-Uh., vznik československých legii v Rusku (i Francii a Itálii) 100 000 vojáků
 • nespokojenost obyvatel (bída), vzpoury vojáků
 • listopad 1918 porážka R-Uh-a Německa (pomoc USA)- konec války
 • rozpad R- Uh
 • vznik společného státu Čechů a Slováků

 

 

Týden od 11. 5. do 15. 5 .2020

 

Webex - online hodina v úterý v 10 hodin https://meetingsemea6.webex.com/meet/juno.iv

zopakuj učivo Národ sobě a Kultura, umění, osobnosti 19. století

str.34/úkol b) na šířku sešitu překresli časovou osu a přehledně vyznač události, pošli mi:

Zápis:

Česko - německé soužití

- do 19. století klidné soužití obou národů- každý mluvil svým jazykem                                    - počátek 19. stol. poněmčování, nadřazenost Německa                                                              - Němci vlastní největší továrny                                                                                                           - 1848- zrovnoprávnění češtiny a němčiny- nesouhlas Němců - první konflikty

- nacionalismus - nahledej a připiš si, co to je?

- Sudety= povětšinou příhraniční území obývané Němci

 

prostuduj na str. 35!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Webex - online hodina v úterý v 10 hodin https://meetingsemea6.webex.com/meet/juno.iv

Týden od 4. 5. do 7. 5. 2020

 

Zopakuj si učivo ze stran 28 - 31- základní věci dle zápisu v sešitě

Zápis:

     Národ sobě

     - konec absolutistické vlády, uvolňování poměrů

 • čeština ožívá (kulturní spolky, tělovýchovná organizace Sokol        https://www.youtube.com/watch?v=FQtuQe4sSYE   
 • pokus o samosprávu českých zemí- neúspěšně 
 • 1867 vznik Rakousko - Uherska ;spojení dvou států-dualismus                                                                                                      
 • rozvoj školství a kultury u nás
 • povinná školní docházka 8 let- zvýšení gramotnosti
 • od r. 1882 česká univerzita
 • univerz. profesor Tomáš Garigue Masaryk - usiloval o český národní stát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kultura a umění                                                                                                                                       
 • výstavba Národního divadla 1868-1881- otevřeno operou Libuše
 • https://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/narodni-divadlo-a-umeni/ prostuduj a prohlédni
 • Významné osobnosti 19. století: vypiš ze str.33 / učebnice a pošli; + jednoduše připiš, v čem se proslavili a pošli mi
 • https://docs.google.com/presentation/d/1yq66nBvwdjQJIgXQeEuzJ3ps6rMzfore63Ff-SYcUQE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i21  ústně si odpověz na otázky z prezentace, v následujícím slaidu zkontroluj

 

 Týden od 27.4 do 30.5.2020

 

Zápis:

Stroje ovládly život

(2. polovina 19. století )

 

zrušení cechů - svobodné podnikání

strojová velkovýroba - Čechy = centrum průmyslu 

textilní průmysl, rozmach strojírenství (Škodovy závody v Plzni; Kopřivnice - vyroben první automobil President)

hutě a chemické továrny

vinařství, pivovarnictví a cukrovary

elektřina nahrazuje parní pohon (Fr. Křižík- oblouková lampa)  https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

rozvoj železniční dopravy, první tramvaje

 

Použij interaktivní učebnici a PS:

Děkujeme Vám za využívání MIUč+ online.
Prosím, potvrďte svou registraci kliknutím zde

         Uč str.30-31

         PS str.12 -  vypracuj cvičení 2 (překlikneš na něj vpravo v náhledech) - zapiš do sešitu a pošli

 

 

Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

Zopakuj učivo o počátcích obrození .

https://docs.google.com/presentation/d/1JtVXayYidioL0oZcoLF0ZeV2PCHCWwNCZerASEEbX3w/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Zápis: (kdo má možnost, může si vytisknout a nalepit)

Další vývoj obrození: (dodatek z minula- nepiš.-)

-  dotýká se i prostých lidí na venkově                                                                                                                                                                -  -  vznik muzeí, divadelních a čtenářských spolků                                                                                                                                                  -  bály,zábavy(české písně)

Události roku 1848

https://docs.google.com/presentation/d/1BQEoY3bMqC_0YVb4oSV9at6_ypQ2Ogrfuwq0cIZ4ll8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

-nespokojenost s vládou Habsburků

-volání po národní svobodě- (nespokojenci pronásledováni)

-požadavek na volby a vznik ústavy (konstituce)= zákony platné pro všechny

 

Rok 1848

-  nepokoje a povstání                                                                                                                                                                                                                      -  vznik národních gard (barikády)

 

Češi sepisují petici a žádají:

1) stejná práva pro všechny

2) omezení cenzury

3) zrušení roboty

4) zrovnoprávnění Češtiny

5) samostatnost českých zemí

6) ústupky císaře, vyhlášení ústavy

 

Červnové bouře v Praze - červen 1848

 

 

 

-jediným úspěchem bylo zrušení poddanství a roboty= svoboda

 

Nástup nového císaře Františka Josefa I.

absolutistická vláda = vládl sám

potlačení svobod                                                                                                                                                                                                                              

opětovné vytlačování češtiny 

 

Úkol: Vyhledej a napiš 3 věty týkající se Karla Havlíčka Borovského