Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zástupy

Zástupy

Po dobu lyžařského kurzu, tj. 24. 1. - 30. 1. 2020 bude probíhat výuka žáků 7. - 9. roč., kteří se kurzu neúčastní, podle upraveného rozvrhu. 

27. 1. 2020
7. roč. 1. Vkz Bártová  
    2. P Jarošová  
    3. D Zachová  
    4. Aj Sládková  
    6. M Zachová  
    7. Vv Klímová  
    8. Vv Klímová  
  8.+9. roč. 1. Rj Klímová  
    2. Aj Sládková  
    3. Vv Jarošová  
    4. Vv Jarošová  
    5. Čj Valentová  
    6. Aj Sládková  
    7. Z přesouvá se na 5. vyuč. h. - p. Valentová  
    8. TvD přesouvá se na středu 8. vyuč. h. - p. Hromádka  
  Zikmundová 1. 4. Aj Sládková
    2. 8. D/Aj Sládková
    3. 7. D Zachová
    6. 9. D/M Zachová
    7. 7. Vv Klímová
    8. 7. Vv Klímová

Pondělí:

Žákům 9. roč. se . hodina přesouvá na 5. vyuč. h. - p. Valentová.

Děvčatům 8. a 9. r. se Tv přesouvá z pondělí 8. vyuč. h. na středu 8. vyuč. h. - spojený Tv s chlapci – p. Hromádka.

Žákům 8. roč. se Aj přesouvá ze 7. h. Na 6. h. - p. Sládková.

28. 1. 2020 7. roč. 1. M Zachová  
Út   2. Čj/P Jarošová  
    3. Čj/P Jarošová  
    4. Inf Valentová  
    5. Aj Sládková  
  1 skupina 7. Jarošová  
  1 skupina 8. Jarošová  
  8.+9. roč. 1. Vko Bártová  
    2. Aj Sládková  
    3. F Novotná  
    4. F Novotná  
    5. M Zachová  
    6. M Zachová  
    7. oběd    
    8. Novotná  
  Pouze 9. r. 9. Novotná  
  Zikmundová – ŠA 1. 6. D Valentová
    2. 4. Aj Bártová
    3. 6. Inf/M Zachová
    4. 7. Inf Valentová
    6. 8. Ch/M Zachová
    7. 8. přesouvá se na 5. vyuč. h. - spoj. 8.+9.  
    8. 8. Vv/Pč Novotná
  Musilová – ŠA 2. 7. Čj/P Jarošová
    3. 7. Čj/P Jarošová
    5. 9.A Čj/M Zachová
    6. 9.B Čj/M Zachová
Úterý:
8. ročníku se 7. vyuč. h. Přesouvá na 5.vyuč. h. - spoj. 8.+9. - p. Zachová.
29. 1. 2020 1. - 5. roč. 1. - 4. v. h. projekt    
  6. - 9. 1. - 5. v. h. projekt    
  Bártová – PR 5. 3. Klímová
  Sládková – PR 5. 5. Aj Junová
  Musilová – ŠA 6. 9./8.+9. ČJ/P Jarošová

Středa:

  1. vyuč. h. proběhne v rámci projektu v jídelně přednáška pro všechny ročníky – každý třída se svým TU, s 8. roč. p. Bártová. Během projektu nebudou žáci 8. a 9. roč. spojeni. Projekt „Ochrana obyvatel ...“ proběhne dle rozpisu – viz „akce“. Třídní učitelé seznámí své třídy s dostatečným předstihem s organizací projektu. Případné změny v rozvrhu zapíší žákům do ŽK.

Děvčatům 8. a 9. r. Se Tv přesouvá z pondělí 8. vyuč. h. na středu 8. vyuč. h. - spojený Tv s chlapci – p. Hromádka.

Po skončení projektu pokračuje výuka dle rozvrhu!!

30.01.2020 Třídnická hodina: 1. - 5. roč. 4. vyuč. h.    
    1. r. Šorfová    
    2. r. Chalupová    
    3. r. Valentová    
    4. r. Hromádka    
    5. r. Junová    
    6. - 9. roč. 5. vyuč. h.    
    6. r. Sládková    
    7. r. Zachová    
    8. r. Valentová    
    9. r. Jarošová    
  Klímová – P 1. 9.A Rj/Aj Sládková
    2. 9.B Rj/Aj Sládková
    3. 8. Z/D Bártová
    4. 8. Rj/M Zachová
    5. 6. TH Sládková
  7. roč. 1. M Zachová  
    2. Čj Zachová  
    3. Aj Sládková  
    4. Inf Novotná  
    5. TH Zachová  
  8.+9. roč. 1. Aj Sládková  
    2. Aj Sládková  
    3. D Bártová  
    4. M Zachová  
    5. TH Valentová Jarošová
  Zikmundová – ŠA 1. 8. Ch/Aj Sládková
    2. 6. D Bártová
    3. 9. D Bártová
    4. 7. Inf Novotná
    5. 4. odpadá  
  Musilová – ŠA 2. 7. M Zachová
    4. 9.B M Zachová
    5. 9.A TH Jarošová

Čtvrtek

V 10,35 zahájení slavnostního shromáždění v jídelně školy – všechny třídy s příslušnými vyučujícími.

Za obsah této stránky zodpovídá Mgr. Petra Musilová.