Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zprávičky > Schůzka s rodiči

Schůzka s rodičiDatum konání:
21.11.2016

14. 9. 2016 proběhla v jídelně Základní školy Nížkov úvodní schůzka s rodiči. Paní ředitelka nejdříve přivítala všechny přítomné a dala slovo paní Bc. Pavlíně Novákové z Evropského centra jazykových zkoušek, která rodičům nabídla možnost jazykových kurzů pro děti i dospělé. S touto organizací spolupracujeme od loňského školního roku, kurzy organizuje a zajišťuje samostatně, naše škola poskytuje pouze prostory pro výuku. V loňském školním roce probíhaly na naší škole dva kurzy, jeden vedla paní Mgr. Martina Maloušková a druhý paní Pavla Uttendorfská.

Po vystoupení paní Novákové představila paní ředitelka pedagogický sbor Základní školy Nížkov a rodiče seznámila se zaměřením a hlavními úkoly pro školní rok 2016-2017.

V tomto školním roce se škola bude zaměřovat především na tyto oblasti:

A. Rozvoj bezpečného prostředí pro žáky – jde nejen o zabezpečení školy zvenku, ale aby se žáci cítili jisti a neohroženi i uvnitř. Proto budou opět probíhat programy primární prevence pro žáky 1. i 2. stupně. V letošním školním roce jsme znovu začali vyučovat předmět etická výchova v 1., 2., 4. a 7. ročníku. Žáci se v něm budou učit především respektovat sebe navzájem, slušnému chování, chování k sobě, respektování autorit, odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku apod. Učinili jsme i opatření ke zvýšení bezpečnosti ve školní družině, která se týkají hlavně odchodů dětí z družiny.

B. Výchova ke zdraví – nabízíme dětem další aktivity, aby měly zajištěn dostatek pohybu. Kromě dvou hodin tělesné výchovy ve všech ročnících budeme i v letošním školním roce realizovat projekt „hodina pohybu navíc“ v 1. - 3. ročníku v rámci školní družiny, dvě dopolední přestávky mohou děti trávit venku, zorganizujeme lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. - 9. ročníku a výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku. Nově uspořádáme jednou měsíčně turnaj v různých sportech. O účasti žáka na turnaji rozhodnou rodiče, kteří v případě, že budou chtít, aby se jejich dítě turnaje zúčastnilo, musí podepsat souhlas. Souhlas s účastí podepsaný rodiči musí dítě odevzdat třídnímu učiteli nejpozději 10 dnů před termínem konání turnaje. Účast na turnaji by měla být pro dítě jakousi odměnou za ostatní školní práci. Pro žáky, kteří se turnaje nebudou chtít účastnit nebo nedostanou od rodičů souhlas s účastí, bude zajištěna běžná výuka.

C. Čtenářská a matematická gramotnost – zaměření na tuto oblast se netýká jen tohoto školního roku, ale jde o dlouhodobý úkol. Žáci by měli číst opravdu denně v rámci domácí přípravy, plynulé čtení nejde natrénovat pouze ve škole, čtení s porozuměním je absolutním základem pro veškeré učení. Proto je velmi důležité, aby dítě denně četlo a o přečteném diskutovalo a dovedlo přečtené reprodukovat. V matematice se zaměříme především na základy matematického myšlení.

D. Motivace žáků k učení, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji a sebevzdělávání – vztah žáků ke škole a vzdělání jednoznačně nastavují rodiče. Pokud děti nejsou z rodiny motivovány ke kladnému vztahu ke škole, vzdělání a vlastnímu rozvoji, nevidí smysl ve vzdělávání se. O to těžší je pak pro ně jakákoli školní práce. S plněním školních povinností úzce souvisí i to, zda dítě má nějaké domácí povinnosti. Je přínosné, když mají děti předškolního věku nějakou domácí povinnost (například vynést denně odpadky), vědí, co mají dělat, kdy to musí udělat a co bude následovat, když to neudělají (umí nést následky). Stejnou strukturu má i školní práce – mám nějakou povinnost, musím ji splnit v nějaké době (do nějaké doby), když ji nesplním, musím nést následky.
V další části programu paní ředitelka seznámila rodiče s plánem konkrétních akcí, konzultací a schůzek, rodičům byl plán předán i v papírové podobě. Kromě obvyklých a tradičních akcí a schůzek (například schůzky "Klubu rodičů“, Dny otevřených dveří) škola připravila i několik novinek: zápis do 1. ročníku proběhne v dubnu a projekt "Školička“ mu bude předcházet. Novinkou jsou konzultační hodiny jednotlivých učitelů, které budou v měsících, kdy neproběhnou schůzky s rodiči. Stejně jako v loňském školním roce uspořádá škola řadu akcí pro veřejnost (Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem, Vánoční burzu, Vánoční tvoření rodičů s dětmi, Dětský karneval a Jarní zpívání, „Kulatý stůl“).

Rodiče byli v závěru schůzky informováni, že škola začala využívat Office 365, žáci ho budou používat při výuce, protože tak budou mít k dispozici nejnovější office od Microsoftu. Protože součástí je i e-mail, bude sloužit ke komunikaci školy se žáky i rodiči. Aby rodiče nemuseli sledovat několik e-mailů, pokud mají ve škole více dětí, jako rodičovský e-mail použijeme e-mail nejmladšího dítěte. Postup přihlášení do školního e-mailu dostalo každé dítě od svého třídního učitele. Paní ředitelka poprosila rodiče, aby se do e-mailu přihlásili a sledovali ho. V e-mailu je i možnost přeposílání zpráv na soukromý e-mail.
Dále paní ředitelka seznámila rodiče s tím, že stanovila příspěvek na jednotlivé kroužky podle náročnosti na materiál, pomůcky, energie atd., poprosila rodiče, aby omluvenky psali výhradně do žákovských knížek a omluvenky do tělesné výchovy psali na konkrétní den.
Po společné schůzce následovaly schůzky s jednotlivými třídními učiteli, na kterých byli rodiče seznámeni s plány jednotlivých tříd.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.