Školní jídelna

V základní škole je výdejna, pro kterou vaří kuchyň Mateřské školy Nížkov.

Pracovnice výdejny: Petra Filová

Přihlašování a odhlašování stravy:

den předem

bullet

u vedoucí ŠJ MŠ Nížkov p. Miloslavy Wasserbauerové osobně nebo telefonicky na čísle 566 675 118

bullet

osobně u pracovnice výdejny paní Petry Filové

bullet

e-mailem: sj.nizkov@seznam.cz

tentýž den

bullet

nejpozději do 6,30 hodin u vedoucí ŠJ MŠ Nížkov p. Miloslavy Wasserbauerové osobně nebo telefonicky na čísle 566 675 118

bullet

nejpozději do 6,20 hodin e-mailem: sj.nizkov@seznam.cz

 

Dokumenty:

Vnitřní řád školní jídelny

Jídelní lístek (Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny Mateřské školy Nížkov paní Miloslava Wasserbauerová)

Seznam alergenů publikovaných ve směrnici 2003/89 ES

Sdělení strávníkům (rodičům dětí, které se stravují ve školní jídelně)

Vyhláška č. 107/2005 o školním stravování

Publikace "Zdravá školní svačina"

 

Za obsah této stránky zodpovídá Ing. Miloslava Zikmundová