Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Školská rada

Školská rada

  • Rozhodnutím Rady Obce Nížkov má Školská rada Základní školy Nížkov 6 členů.
  • Volby do školské rady proběhly v listopadu 2014. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Funkční období současných členů školské rady končí 31. 12. 2017. V červnu 2017 proto jmenovala ředitelka školy volební komisi, která zorganizovala zvolení nových zástupců pedagogů a rodičů. Volby zástupců rodičů proběhly 14. 9. 2017 a volby zástupců pedagogů proběhly 25. 9. 2017. Zástupci zřizovatele budou jmenováni do konce kalendářního roku. Funkční období nových členů školské rady začíná 1. 1. 2018. První zasedání nové školské rady svolá ředitelka školy v lednu 2018.

Zápis z voleb zástupců rodičů do Školské rady Základní školy Nížkov.

Zápis z voleb zástupců pedagogů do Školské rady Základní školy Nížkov.

Členové školské rady

  • David Toufar - zástupce zřizovatele, předseda
  • Josef Vlček - zástupce zřizovatele
  • Iva Dolská - zástupce pedagogů, zapisovatelka
  • Petra Filová – zástupce rodičů
  • Josef Pojmon - zástupce rodičů, místopředseda
  • Ivana Junová - zástupce pedagogů

Dokumenty

Zápisy z jednání školské rady

Za obsah této stránky odpovídají členové školské rady.