Školská rada

Rozhodnutím Rady Obce Nížkov má Školská rada Základní školy Nížkov 6 členů.

Volby do školské rady proběhly v listopadu 2014. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

 

Členové školské rady

David Toufar - zástupce zřizovatele, předseda

Josef Vlček - zástupce zřizovatele

Iva Dolská - zástupce pedagogů, zapisovatelka

Petra Filová – zástupce rodičů

Josef Pojmon - zástupce rodičů, místopředseda

Ivana Junová - zástupce pedagogů

 

Dokumenty:

Volební řád školské rady

Jednací řád školské rady

Zápisy z jednání školské rady

bullet

Zápis z jednání 24. 11. 2015

bullet

Zápis z jednání 16. 4. 2015

Za obsah této stránky odpovídají členové školské rady.