Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Jméno

Telefon

E-mail

Funkce

Iva Dolská

725 861 214

731 507 274

iva.dolska@zs.nizkov.cz

asistentka pedagoga

Mgr. Miroslav Hromádka

725 861 214

miroslav.hromadka@zs.nizkov.cz třídní učitel 5. ročníku

vedoucí předmětové komise předmětů péče o zdraví

předseda ŠSK

Mgr. Miluše Chalupová

725 861 214

miluse.chalupova@zs.nizkov.cz

učitelka 4. ročníku

školní metodička prevence

Mgr. Eva Jarošová

725 861 214

eva.jarosova@zs.nizkov.cz

vedoucí předmětové komise uměleckých a pracovních předmětů

kariérní poradkyně

vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů

správce žákovské knihovny

Ivana Junová

731 507 274

ivana.junova@zs.nizkov.cz

třídní učitelka 2. ročníku

koordinátorka environmentální výchovy

vedoucí metodického sdružení

Mgr. Ivana Klímová

731 507 274

Ivana.klimova@zs.nizkov.cz

třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Martina Klímová

725 861 214

martina.klimova@zs.nizkov.cz

koordinátorka ŠVP

třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Hana Kučerová

725 861 214

hana.kucerova@zs.nizkov.cz

třídní učitelka 9. ročníku

vedoucí předmětové komise humanitních předmětů

Mgr. Martina Maloušková

725 861 214

martina.malouskova@zs.nizkov.cz

třídní učitelka 7. ročníku

vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Mgr. Petra Musilová

725 861 215

731 507 274

petra.musilova@zs.nizkov.cz

zástupkyně ředitele

výchovná poradkyně

speciální pedagožka

vedoucí ŠPP

Mgr. Marta Novotná

725 861 215

731 507 274

marta.novotna@zs.nizkov.cz

ředitelka

metodik ICT

koordinátor ICT

správce sítě

Radka Satrapová

731 507 274

radka.satrapova@zs.nizkov.cz

vychovatelka školní družiny

preventistka řečové výchovy

Mgr. Marie Štroufová

731 507 274

marie.stroufova@zs.nizkov.cz

asistentka pedagoga

vychovatelka školní družiny

Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská

731 507 274

alena.sorfova@zs.nizkov.cz

třídní učitelka 1. ročníku

zdravotnice

Mgr. Lucie Zezulová

725 861 214 lucie.zezulova@zs.nizkov.cz

třídní učitelka 8. ročníku

instruktorka školního lyžování

vedoucí předmětové komise matematiky a informatiky

Mgr. Kateřina Kodrasová 725 861 214 katerina.kodrasova@zs.nizkov.cz  

 

Učitelé náboženství

Jméno

Telefon

E-mail

Funkce

Jitka Mokrá

725 861 215

 

učitelka náboženství

Mgr. Filip Foltán

725 861 215

 

učitel náboženství

 

Provozní pracovníci

Jméno

Telefon

E-mail

Funkce

Petra Filová

725 861 215

pracovnice výdejny, uklízečka

Miloš Zikmund

731 507 274

725 861 215

milos.zikmund@zs.nizkov.cz

školník

Božena Šurnická

725 861 214

 

uklízečka

Ing. Miloslava Zikmundová

725 861 215

miloslava.zikmundova@zs.nizkov.cz

ekonomka

 

Pedagogičtí pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené

Jméno

Telefon

E-mail

Funkce

Mgr. Michaela Dvořáková

instruktorka školního lyžování

Mgr. Anna Vodáková

 

anna.vodakova@zs.nizkov.cz

speciální pedagožka

Mgr. Hana Svobodová

725 861 214

hana.svobodova@zs.nizkov.cz

 

 

Mgr. Lenka Sýkorová

731 507 274

lenka.krehlikova@zs.nizkov.cz

zdravotnice