jsme

Základní škola Nížkov

Škola pro život


Historie školy Nížkov

v 17. století, kdy je v listinách jmenován nížkovský učitelský rektor - proslulý malíř. V 18. století se objevuje zpráva o platu zdejšího kantora, který činil celoročně 19 zlatých 6 krejcarů.
Jedním z prvních učitelů nížkovské školy, jehož jméno známe, byl Augustýn Havelka, který v roce 1796 pobíral plat 8 zlatých 45 krejcarů + naturálie. Listinu podepsali Venzl Dvořák - nížkovský rychtář, Vojtěch Havlíček - konšel, Martin Flipaner - soused jménem celé obce, Tomáš Rosecký - rychtář z Poděšína, Florián Beneš - konšel, Vít Jaroš - rychtář ze Špinhofu, Fabián Pospíchal - konšel, Matěj Augustýn - rychtář sirákovský, Franz Havlíček - rychtář bukovský a Augustýn Havelka - učitel. Školu v té době navštěvovalo 31 chlapců a 31 děvčat.

Původní školní budova v Nížkově byla vystavěna v roce 1796. Kolem roku 1828 již nevyhovovala (navštěvovalo ji 133 žáků) a za rychtáře Řehoře Jaroše, konšela Václava Dvořáka a školního dohlížitele Matěje Mokrého bylo rozhodnuto o postavení nové školy se dvěma třídami pro žáky a s příbytem pro učitele a pomocníka. Součástí nové školy byla i komora na dříví a chlév pro dobytek. Původní budova školy byla nakonec prodána ve veřejné dražbě Jakubu Pruknarovi z Nížkova za 266 zlatých.

Práce na nové škole byly zahájeny v roce 1828 a podíleli se na nich tito pracovníci: Pavel Jaroš z Rosičky - zednické práce, Řehoř Jaroš ze Špinhofu - tesařské práce, Karel Skřivan z Borové - truhlářské práce, Václav Zvolánek z Borové - zámečnické práce, Martin Stránský z Polné - sklenářské práce.

Více z naší historie