Drobečková navigace

Úvod > ZÁKLADNÍ INFO > Historie školy

Historie školy

Škola v Nížkově patří k nejstarším školám na Polensku. Přesnější zprávy o nížkovské škole se objevují v 17. století, kdy je v listinách jmenován nížkovský učitelský rektor - proslulý malíř. V 18. století se objevuje zpráva o platu zdejšího kantora, který činil celoročně 19 zlatých 6 krejcarů.

Jedním z prvních učitelů nížkovské školy, jehož jméno známe, byl Augustýn Havelka, který v roce 1796 pobíral plat 8 zlatých 45 krejcarů + naturálie. Listinu podepsali Venzl Dvořák - nížkovský rychtář, Vojtěch Havlíček - konšel, Martin Flipaner - soused jménem celé obce, Tomáš Rosecký - rychtář z Poděšína, Florián Beneš - konšel, Vít Jaroš - rychtář ze Špinhofu, Fabián Pospíchal - konšel, Matěj Augustýn - rychtář sirákovský, Franz Havlíček - rychtář bukovský a Augustýn Havelka - učitel. Školu v té době navštěvovalo 31 chlapců a 31 děvčat.
Původní školní budova v Nížkově byla vystavěna v roce 1796. Kolem roku 1828 již nevyhovovala (navštěvovalo ji 133 žáků) a za rychtáře Řehoře Jaroše, konšela Václava Dvořáka a školního dohlížitele Matěje Mokrého bylo rozhodnuto o postavení nové školy se dvěma třídami pro žáky a s příbytem pro učitele a pomocníka. Součástí nové školy byla i komora na dříví a chlév pro dobytek. Původní budova školy byla nakonec prodána ve veřejné dražbě Jakubu Pruknarovi z Nížkova za 266 zlatých. Práce na nové škole byly zahájeny v roce 1828 a podíleli se na nich tito pracovníci: Pavel Jaroš z Rosičky - zednické práce, Řehoř Jaroš ze Špinhofu - tesařské práce, Karel Skřivan z Borové - truhlářské práce, Václav Zvolánek z Borové - zámečnické práce, Martin Stránský z Polné - sklenářské práce. Zajímavě byl rozčleněn i podíl obcí na financování a pracích na škole. Vrchnost určila klíč, podle něhož na každých 38 zlatých nebo 38 dní práce měl přispět Nížkov jednadvaceti díly, Rosička třemi díly, Buková devíti díly a Špinhof pěti díly.

Do roku 1894 se učilo ve škole z roku 1828, teprve v roce 1894 se uskutečnila výstavba 1. patra, tím přibylo celkem 6 místností, které se používají dodnes. Do konce 2. světové války se budova školy neměnila, snaha o další přístavbu v 30. letech byla přerušena válkou.
Zásadní změnu přinesla až léta 1961 - 1963, kdy byly přistavěny další 4 učebny. K další významné změně došlo roku 1978, kdy rozhodnutím OŠ ONV byla úplná základní škola v Nížkově zrušena a v Nížkově zůstal pouze 1. stupeň základní školy. Žáci 2. stupně dojížděli do školy v Novém Veselí. V uvolněných učebnách byla umístěna mateřská škola, sklad CO MNV a knihovna. V roce 1987 byla škola plynofikována. Po roce 1989 usiloval OÚ Nížkov o obnovení úplné základní školy, což se nakonec podařilo a od školního roku 1990 - 1991 funguje v Nížkově opět úplná základní škola.

Od roku 1990 proběhla celá řada dalších stavebních úprav. Kromě výměny oken a dveří byly vybudované nové šatny a školní dílna a postupně přibylo celé druhé patro, ve kterém bylo vybudováno 6 nových učeben (dvě kmenové učebny a čtyři odborné učebny - ateliér pro výtvarnou výchovu, počítačová učebna, fyzikální a chemická laboratoř a cvičná kuchyň) a dva kabinety. V letech 2006 a 2007 prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2006 přibyla školní jídelna - výdejna, nová kotelna a šatny byly vybaveny skříňkami. V roce 2007  byly ve všech patrech nově postaveny záchody, šatny na převlékání a zázemí pro úklid, byla rozšířena počítačová učebna a vybudována sborovna. V celé budově proběhla rekonstrukce vodovodu a částečně i topení a některých podlah. V posledních deseti letech probíhají každoročně drobnější úpravy a opravy. Máme nové omítky v nejstarších učebnách, nově natřenou střechu, zrekonstruované hromosvody, byla provedena částečná obnova elektrických rozvodů, všechny učebny, kanceláře a kabinety byly vybaveny novým nábytkem nebo stávající nábytek prošel důkladnou rekonstrukcí. Revitalizací prošla i zahrada u školy. V roce 2017 byl vybudován přístřešek na kola a garáž na motorovou tříkolku na dovážení obědů.