Drobečková navigace

Úvod > Škola > Realizované projekty > Šablony OP JAK

Šablony OP JAK

 EU MŠMT Barevné CMYK.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004686

Název projektu: Personální podpora, vzdělávání a spolupráce

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Přidělená dotace: 810 398,- Kč

Projekt je zaměřen na témata:

 • personální podpora
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků
 • inovativní vzdělávání žáků/účastníků
 • spolupráce s rodiči žáků a veřejností

V rámci projektu jsou realizovány šablony:

 • Školní asistent ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Cíle projektu:

 • Jedním z cílů koncepce rozvoje školy je poskytování podpory žákům ohrožených školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje podporu zejména těmto žákům.
 • Jedním z cílů koncepce rozvoje školy je profesní růst pracovníků školy. Šablony "Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ..." přispívají k naplnění tohoto cíle tak, že v rámci realizace šablony dojde k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pracovníků v různých oblastech.
 • Jedním z cílů koncepce rozvoje školy je spolupráce mezi školami. Šablony "Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ..." přispívají k naplnění tohoto cíle tím, že pracovníci školy mají možnost vzájemné spolupráce s pedagogy jiných škol a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných škol nebo školských zařízení.
 • Jedním z cílů koncepce rozvoje školy je osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností. Šablony "Inovativní vzdělávání žáků.." přispívají k naplnění tohoto cíle tím, že prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií dojde k rozvoji žáků v oblasti samostatnosti, znalostí a dovedností.
 • Jedním z cílů koncepce rozvoje školy je spolupráce s rodiči žáků a veřejností. Šablona "Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ" přispívá k naplnění tohoto cíle tím, že proběhnou odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání rodičů, pracovníků školy, žáků a veřejnosti s externím odborníkem.

V rámci "ŠABLON OP JAK" ve škole působí od 1. 3. 2023 školní speciální pedagog.