Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 8 16 23

Projekt EDISON

Datum konání: 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019

Na naší škole bude ve dnech 9. 9. 2019 - 13. 9. 2019 probíhat projekt EDISON pod záštitou organizace Aiesec. 

Aiesec je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá přispívá společnosti rozvojem příležitosti pro mladé lidi v mezinárodním prostředí.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

Průběh projektu: Skupina sedmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa (v našem případě Gruzie, Itálie, Jordánska, Rumunska, Tuniska, Turecka a Ukrajiny) přijede do naší školy a stráví zde jeden týden. Stážisté v průběhu tohoto týdne seznámí žáky se svou zemi, povedou s nimi diskuze na různá témata, zahrají si hry atd. Tímto se budou snažit představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak budou mít možnost srovnání zemí s ČR i zemí mezi sebou. Veškerá komunikace mezi žáky a stážisty navíc bude probíhat v angličtině. Stážisté případně mohou žáky seznámit i se svým mateřským jazykem.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra oživuje výuku a jejím cílem je zvyšit zájem žáků o studium a naučit je nebát se odlišného. Dalším cílem projektu je také motivovat žáky školy ke zlepšení se v angličtině.

Stážisté pod dohledem pedagogů školy povedou některé vyučovací hodiny v anglickém jazyce. Rozvrh se běhen tohoto týdne nemění, pouze obsah hodin bude upraven tak, aby výuka v anglickém jazyce byla efektivní a přirozená. Součástí projektu jsou i odpolední programy, do kterých bychom rádi zapojili co nejvíce žáků.

Plán odpoledních programů:

pondělí - prohlídka Nížkova (kostel, kostnice, fara, muzeum)

úterý - návštěva Žďáru nad Sázavou (Zelená hora, zámek, Pilská nádrž)

středa - výlet na Rosičku

čtvrtek - návštěva Polné (kostel, muzeum, zámek)

 


Autor: Mgr. Šárka Sládková, Mgr. Marta Novotná Publikováno 6. 9. 2019 16:46

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Datum konání: 2. 9. 2019

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. 9. 2019 v 7:15 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

 1. třída - učebna číślo 15 (přízemí)
 2. třída - učebna číslo 69 (2. patro)
 3. třída - učebna číślo 14 (přízemí)
 4. třída - učebna číślo 74 (2. patro)
 5. třída - učebna číślo 4 (přízemí)
 6. třída - učebna číślo 37 (1. patro)
 7. třída - učebna číślo 38 (1. patro)
 8. třída - učebna číślo 42 (1. patro)
 9. třída - učebna číślo 41 (1. patro)

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v 8:10 hodin na hřišti za sokolovnou, případě nepříznivého počasí v sokolovně.

Přepokládaný konec v 9 hodin.

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.


Publikováno 1. 9. 2019 13:06

5. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA VEJVODY

Datum konání: 6. 7. 2019

 • Pátý ročník Memoriálu Petra Vejvody se koná 6. 7. 2019. Start mezi 9.00 a 10.00 v areálu výletiště u koupaliště v Nížkově.
 • Každý účastník obdrží placku s Petrovou fotografií a pamětní list. V cíli je pro každého připraveno malé občerstvení.
 • V areálu u koupaliště v Nížkově je připravený i další sportovní a kulturní program na celé odpoledne a večer.
 • Bližší informace jsou na plakátě, v itinerářích a na webu https://zs.nizkov.cz/memorial-petra-vejvody.
 • Těšíme se na vaši účast.

Publikováno 27. 6. 2019 18:51

Květinové děti

Datum konání: 24. 5. 2019

V pátek 24. května probíhala trošku netradiční výuka dějepisu. Většina žáků 9. třídy přijala velmi kladně výzvu a oblékla se ve stylu hippies. Pestrobarevné oblečení, rozevláté košile, riflové vesty i bundy, doplňky z kůže a dalších přírodních materiálů, typické brýle lenonky a pochopitelně květiny v různých podobách zdobily naše „květinové děti“. Nikoho nepřekvapí, že právě subkultura hippies byla jedním z hlavních tématat hodiny. Nelze však v této souvislosti opominout tzv. beat generation neboli beatníky. Ti byli pro přívržence hippies vzorem a inspirací. Obě skupiny kladly značný důraz na svobodu a vymanění z konvenčního stylu života, s tím související cestovaní až tuláctví a nespoutaný bohémský život, k němuž neodmyslitalně patří sexuální volnost, věčírky, alkohol a drogy. Mnoho informací se žáci dozveděli z výborně zpracované prezentace jedné ze spolužaček, dále jsme si pouštěli video a audio ukázky některých známých osobností z té doby a k tomu žáci průběžně a vhodně připojovali své dosavadní znalosti a postřehy. Myslím, že už tak zajímavé téma jsme si díky kostýmům ještě více zpříjemnili a zároveň věřím, že i taková drobnost dokáže žákum výuku zpestřit a snad i napomoci k lepšímu zapamatování probraných témat. V závěru chci poděkovat všem žákům a žákyním 9. ročníku, kteří se zapojili a dobrovolně přišli v netradičním oblečení.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 18. 6. 2019 14:07

Můj den v Praze

Datum konání: 27. 5. 2019

 

Brzy ráno jsme autobusem frčeli do Prahy. Když jsme tam dorazili, procházeli jsme Václavským náměstím okolo obchodů, kde by si každý z nás něco vybral:-).

Udýchaní jsme dorazili na Staroměstské náměstí, kde jsme na minutu přesně stihli odbíjení orloje.

Byla to krásná podívaná. Na náměstí jsme se mohli vyfotit s pandou a medvědem. Z Karlova mostu jsme viděli například Národní divadlo a Petřín. Nerudovou ulicí jsme pokračovali na Pražský hrad. Byly tam divné názvy domů, například U Petržele, U Zlatého klíče, U Dvou slunců.

Na hradě nás průvodkyně provedla katedrálou, ukázala nám Zlatou uličku, královský palác i baziliku sv. Jiří. Vše bylo velmi zajímavé. Čekala nás už jen zdlouhavá cesta domů po ucpané D1.

(Nina Vítková, 4. třída)


Autor: Nina Vítková - žákyně 4. ročníku Publikováno 18. 6. 2019 14:04

Opakování učiva zeměpisu

Se závěrem školního roku přichází i období, kdy žáci společně s vyučujícími opakují probrané učivo. Cilem je co nejvíce procvičit a upevnit probíranou látku. Metody opakování jsou různé - klasické písemné práce, pracovní listy, doplňování do textu atd. V hodinách zeměpisu jsme zvolili praktickou formu shrnutí učiva. Žáci osmého ročníku měli za úkol nasbírat co nejvíce informací o zadaném kraji ČR. S těmito informacemi dále pracovali na tvorbě výukového plakátu. Cílem bylo vytvořit výukový plakát, který by stručně a jasně informoval o kraji ČR. Obsah své práce pak žáci museli odprezentovat. Na svých výtvorech žáci lokalizovali jednotlivé kraje ČR, vyjmenovávali hlavní jádrové a periferní oblasti kraje, popisovali přírodní, společenské a hospodářské charakteristiky krajů. Procvičovali jsem tak práci s textem, třídění a logické skládání informací. Učili se obhájit svoji práci před kolektivem a vyučujícím.

Podobnou cestou jsme zopakovali i učivo šestého ročníku o Africe. Děti vyráběly mapu Afriky. Do této mapy zaznamenávaly barevně jednotlivé regiony afrického kontinentu. Ke každému z nich pak přiřazovaly základní informace a charakteristiku přírodních, společenských a hospodářských znaků daného regionu. Celou práci doplnily tematickými obrázky a vše pak musely ústně odprezentovat. Žáci si zopakovali vybrané přírodní a společenské podmínky ovlivňující charakter regionů Afriky. Vymezili rozvojové a periferní zóny Afriky. Vysvětlili svými slovy jejich přírodní a společenské charakeristiky. Srovnali jednotlivé oblasti Afriky. A to vše hravou formou.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 18. 6. 2019 13:52

Pythagoriáda - okresní kolo

Datum konání: 28. 5. 2019

Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u žáků, kteří úlohy řeší díky svým znalostem odpovídajícím danému ročníku základní školy. Příklady jsou zaměřeny především na prostorovou představivost a logické uvažování. Školní kolo této matematické soutěže proběhlo na začátku dubna a účastnilo se ho 39 žáků 5. - 8. ročníku. Do okresního kola, které se konalo v úterý 28. 5. 2019 ve Žďáře nad Sázavou, postoupili z naší školy 4 žáci – ze sedmého ročníku Tereza Perničková, z osmého ročníku Antonín Doležal, Jana Chvátalová a Tereza Marková.

Žáci řešili celkem 15 úloh. Za úspěšného řešitele je považován řešitel, který získá alespoň 10 bodů (tzn. správně vyřeší 10 úloh). V okresním kole se utkalo celkem 48 řešitelů, úspěšných z tohoto počtu bylo 23. Patřila mezi ně také Tereza Perničková se 12 body, která se tak umístila na děleném 4. - 8. místě. Řešitelů z osmých ročníků bylo celkem 62, úspěšných z nich bylo 5. I přesto, že žáci naší školy mezi ně nepatří, někteří obsadili přední příčky tabulky. Na děleném 14. - 22. místě se umístila Tereza Marková s 8 body, s 6 body na 35. - 47. místo dosáhl Antonín Doležal a 5 bodů získala Jana Chvátalová, která tak obsadila 48. - 57. místo.

Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za aktivitu a chuť, se kterou se do soutěže pustili, a za výborné výsledky, kterých dosáhli ve velké konkurenci ostatních žáků.


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 18. 6. 2019 13:45

Bumbácball - školní turnaj

Ve středu 15. 5. 2019 se uskutečnil v Sokolovně Nížkov školní turnaj ve BUMBÁCBALLU pro žáky II. stupně. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin po 4 týmech. Každé utkání se hrálo na dva vítězné sety do deseti bodů. Ve skupinách se utkal každý s každým o pořadí ve skupině. Pak následovala další utkání o konečné pořadí. Po základní části se týmy utkaly o konečné 7. a 8. místo, poté o 5. a 6. místo. Následovalo utkání o 3. a 4. místo a nakonec finálové utkání o celkové prvenství v turnaji. Ve finálovém utkání se proti sobě postavil tým REDBULÁKŮ proti REÁLU. Vítězem turnaje se stalo mužstvo REDBULÁKŮ ve složení Karolína KASALOVÁ 8. roč., Simona VLČKOVÁ 7. roč. a Tomáš BOŘIL 8.roč. Druhé místo obsadil tým REÁL ve složení Simona DANKOVÁ 9. roč., Matěj DANKO 7. roč. a Patrik POJMON 6. roč. Třetí skončil tým PEPA PIG ve složení Natálie SLABÁ 9. roč., Šárka KOŠÁKOVÁ 9. roč. a Lukáš VLČEK 9. roč.

Všichni účastníci odehráli velmi kvalitní utkání s maximálním nasazením.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 29. 5. 2019 8:55

Noví majitelé řidičských průkazů

Datum konání: 9. 5. 2019

9. května jsme se žáky 4. ročníku navštívili dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou. Akce byla zajímavá a dětem prospěšná, sestávala se ze dvou bloků. Po vyslechnutí první, teoretické části (značky, křižovatky, vybavení kola aj... ), si žáci napsali zkušební test. Ti, kteří dávali pozor a aktivně spolupracovali, získali pak vcelku snadno nejméně 15 z 20 bodů a obdrželi řidičský průkaz na kolo.

Praktická část venku obnášela jízdu na zapůjčených kolech a zdolávání křižovatek za dodržení všech dopravních předpisů. Celé dopoledne nám bohužel znepříjemnil trvalý déšť a chladné počasí.

Noví majitelé řidičských průkazů se už jistě těší, jak v teplém počasí vyrazí na cyklovýlet .

 

 

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 29. 5. 2019 8:53

Vytoužené medaile!

Datum konání: 17. 5. 2019

Na poslední kolo školní ligy v miniházené jsme zajížděli přímo do sportovní haly v Novém Veselí, kde se hraje nejlepší házená v republice. Soupeřili jsme ve dvou kategoriích proti týmům ze Žďáru nad Sázavou, Polničky, Sázavy, Hamrů, Bobrové, Zhoře a Nového Veselí.

Díky celoročnímu kroužku míčových her pod vedením pana Sládka máme dost nadějných mladých házenkářů a mohli jsme přihlásit rovnou 3 družstva. V kategorii starších jsme v základní skupině třikrát vyhráli a jednou remizovali, což nám přineslo výbornou pozici do dalších bojů o medaile. Tam jsme bohužel podlehli Hamrům a Novému Veselí a obsadili i tak krásné 3. místo.

Do kategorie mladších spadala dvě naše družstva, z nichž to mladší bylo z poloviny složeno z úplných nováčků – prvňáčků. I ti se v konkurenci neztratili, sehráli pěkné zápasy a z 12 týmů získali 8. místo. Druhé mladší družstvo své kategorii dominovalo a po právu obsadilo skvělé 1. místo. Součástí turnaje byla i vložená disciplína v hodu na přesnost s extraligovým brankářem Nového Veselí Víťou Schampsem.

Všem hráčům, hráčkám i oběma asistentům moc gratuluji, děkuji za pěkné sportovní výkony, slušné chování a vzornou reprezentaci naší základní školy.

 

Soupiska : starší : Rosecký František, Štohanzl Ondřej, Musilová Julie, Dvořák Patrik, Vlček David, Navrátil Matyáš. ( Zhoř A : Nížkov A 7: 9, Švermova A : Nížkov A 5: 5, Nížkov A : Bobrová A 9: 6, Hamry A : Nížkov A 11: 6, Nížkov A : Nové Veselí A 3: 14) Asistent Jakub Dočekal.

 

Mladší: Sobotka Šimon, Neubauer Matěj, Dočekal David, Doležal Matěj, Izrael Tomáš ( Hamry B : Nížkov B 1: 7, Nové Veselí C : Nížkov B 1: 22, Nížkov B : Švermova A 8: 5, Nové Veselí B : Nížkov B 9: 9, Nížkov B : Švermova B 8: 3) Asistent Jan Chvátal.

 

Mladší: Vlček Tadeáš, Pernička Martin, Jaroš Dominik, Henzl Jan, Šorf Miloslav a Šorfová Justýna ( Nížkov C : Švermova B 0: 3, Nížkov C: Sázava B 5: 0, Zhoř B : Nížkov C 5:2, Nížkov C : Sázava A 5: 5, Švermova C : Nížkov C 4: 3)


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 29. 5. 2019 8:43

Novější 1 3 8 16 23