Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Novější 1 3 17 32 48

Mě nenachytáš

20240410_105625.jpg

Program mediálního vzdělávání zaměřený na reklamu absolvovali žáci 5. ročníku. Se zaujetím při něm pracovali ve skupinkách, diskutovali a snažili se proniknout do světa reklamy. Při přípravě vlastního reklamního vstupu si uvědomili, jak velký vliv na nás reklama má a jak silně na nás působí.

Lekce Mě nenachytáš je součástí edukačního programu Mediální gramotnost, který realizují pracovnice Knihovny Matěje Josefa Sychry. Protože je knihovna nyní v rekonstrukci, využili jsme moc rádi nabídky knihovny realizovat program přímo u nás ve škole. Za dalšími programy určitě brzy vyrazíme do nově opravené knihovny do Žďáru nad Sázavou.
Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 10. 4. 2024 12:19

Čeština všemi smysly

Datum konání: 27. 3. 2024

               Líčení je subjektivně zabarvený slohový útvar, jinak zvaný také umělecký popis, při němž je potřeba využívat neobvyklá slovní spojení, a správné líčení by mělo obsahovat co nejvíce popisných pasáží různých smyslových vjemů. Už vás to také nudí? Tak to zkusme jinak.  

               Smyslové vjemy říkáte? Co si tedy otestovat, jak se nám bude dařit rozeznávat předměty pouze hmatem, potraviny podle chuti, různé vůně pomocí čichu a zvuky vydávané spolužáky jen pouze podle sluchu, a to vše ze zavázanýma očima?

               Tuto metodou jsme se blíže seznámili s jinak ne tak záživným tématem jako je líčení ve slohu a nebudeme přehánět, když prohlásíme, že to byla jedna z nejlepších hodin češtiny.

 

Střípky z hodiny:

V první části češtiny jsme pomocí smyslů a ze zavázanýma očima poznávali různé předměty a potraviny. Cílem však nebylo rozpoznat, o který předmět jde, ale popsat ho pomocí různých přídavných jmen, pomocí synonym, pomocí jediné věty apod.

Někteří už na konci první hodiny dokázali svůj zážitek rozvést v krátkém líčení. Jejich nadpisy zněly např. Kam mě vůně přemístila, Kyselý zážitek, nebo Kdy a kde je mi dobře.

Někteří odvážní spolužáci své první pokusy o líčení přečetli nahlas.

Ve zbytku druhé hodiny jsme se rozdělili na dva stejně početné týmy a soutěžili, kdo uhádne se zavázanýma očima a s využitím různých smyslů více věcí, potravin, koření atd.

Soutěž skončila remízou pro oba týmy a všichni odešli šťastně domů.

Tato hodina češtiny mě strašně bavila. Ani jsem nevěděl, že se tím něco učíme. :-) 

 

 

 


Autor: Žáci 7. ročníku Publikováno 2. 4. 2024 12:34

Volby do školské rady - zástupce rodičů

Plakát.jpg

Volební komise oznamuje vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy Nížkov. Voleb se mohou zúčastnit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků Základní školy Nížkov.
Návrhy na kandidáty na členy školské rady může podat každý zákonný zástupce nezletilých žáků Základní školy Nížkov, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.
Návrhy na kandidáty lze podávat členům volební komise do 26. 4. 2024 do 12 hodin, kdy bude kandidátka uzavřena.
Volby proběhnou od 2. 5. 2024 od 7 hodin do 5. 5. 2024 do 22 hodin elektronicky prostřednictvím elektronické kandidátní listiny, která bude oprávněným voličům zaslána nejpozději 30. 4. 2024.


Publikováno 2. 4. 2024 6:33

Afrika

Datum konání: 26. 3. 2024

V šestém ročníku začínáme nové učivo o Africe. Toto téma děti velmi baví a láká. Abychom se namotivovali k učení, zadala jsem dětem úkol, vyrobit jakýmkoliv způsobem mapu Afriky. Mohla být na papíře, 3D mapa, obrázková mapa atd. Z předešlých soutěží vím, že letošní 6. ročník je velmi šikovný, a proto jsem se těšila na výsledné práce. Děti mě nezklamaly a vyrobily nádherné mapy. Všichni vyhráli sladké odměny. Práce dětí jsme si vystavili ve třídě. Některé výrobky se stanou trvalou okrasou učebny zeměpisu. Všem dětem moc děkuji za účast. Na práce dětí se můžete podívat zde https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/afrika

 

 

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 26. 3. 2024 13:09

Školní kolo soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině

Datum konání: 19. 3. 2024

Letos se žáci 7. ročníku a 8. ročníku opět mohli zúčastnit soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Cílem této krajské soutěže je prověřit jejich znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví, představit dětem zajímavým způsobem formou soutěžních otázek zemědělskou výrobu a lesnictví na Vysočině.  A také posilovat vztah k našemu kraji. První kolo se uskutečnilo 19.3. 2024 na naší škole a krajské kolo proběhne 26.4. 2024 v Jihlavě. Za 8. ročník zvítězili Lukáš Enderle a Lucie Fialová, za 7. ročník zvítězili a zároveň postupují do krajského kola Patrik Jaroš a Denisa Bartoňová. Vítězům gratulujeme. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 22. 3. 2024 7:26

Dobrou noc s pohádkou 2024

Datum konání: 14. 3. 2024 - 15. 3. 2024

Ve čtvrtek 14. 3. a v pátek 15. 3. 2024 měli žáci možnost opět po roce zažít Dobrou noc s pohádkou. Při čtvrtečním odpoledním programu se žáci seznámili s několika pohádkovými postavami - Červená karkulka, Pejsek a kočička, Bob a Bobek, Maxipes Fík a Malá čarodějnice. Na jednotlivých stanovištích plnili spoustu úkolů, a ačkoliv se blížil večer a energie a síly ubývalo, úkoly do poslední chvíle plnili poctivě a svědomitě. Po večeři následovala náležitá odměna v podobě diskotéky.

V pátek jednotlivé paní učitelky navázaly na pohádkové postavy. Každá třída již pracovala na jedné postavě. Výsledkem jejich práce byly velmi různorodé a zajímavé výstupy – Divadelní představení pomocí komiksů nebo na veršovanou podobu Červené karkulky, tanec na píseň Boba a Bobka, seznámení s plakáty. Na závěr přišla sladká tečka. Ochutnávka muffinů.

 

Fotografie zde: Dobrou noc s pohádkou 2024


Autor: Mgr. Jana Ivana Peňázová Publikováno 21. 3. 2024 13:31

Loučíme se s Asií

Datum konání: 21. 3. 2024

V hodinách zeměpisu v 7. ročníku jsme zakončili velké téma o Asii a vrhli jsme se na Evropu. Součástí opakování učiva byla i soutěž o to, kdo vymyslí nejhezčí symbol Asie. Něco vymodeluje, namaluje, sestaví atd. Žáci se do soutěže s chutí pustili. Výsledkem byla sopka Ključevskaja, buddhistická pagoda, symboly Japonska a děsivý japonský příběh. Vítězem se nakonec stali všichni zúčastnění. Vyhráli sladké odměny. Všem moc gratuluji a děkuji. Na výtvory dětí se můžete podívat zde https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/dobrou-noc-s-pohadkou-2024

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 21. 3. 2024 6:17

Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu 2024

Datum konání: 15. 3. 2024

Dnes se konalo krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu v Jihlavě. Naši školu reprezentovali - Nina Vítková 9. ročník a Matěj Neubauer 9. ročník. Celkem se soutěže účastnilo 140 žáků z kraje Vysočina. Naši reprezentanti byli moc úspěšní. Nina se umístila na krásném 16. místě a Matěj na 52. místě. Nina vyhrála jednodenní zájezd do Prahy. Oběma moc gratulujeme!


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 15. 3. 2024 13:13

Dětská scéna 2024

Datum konání: 8. 3. 2024

 

 

Dne 8.3.2024 se žáci naší školy zúčastnili recitační přehlídky Dětská scéna 2024 v ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou. Při této soutěži se setkávájí děti, pedagogové, ale i rodiče se vztahem k literatuře, přednesu a mluvenému slovu. Zde si děti vymění zkušenosti a také se vzájemně inspirují. Z nižšího postupového kola byly vybrány a recitovaly v oblastním kole v II. kategorii Amálie Anna Sobotková, Barbora Štikarová a ve III. kategorii Nicole Trinkmocová a  Leontyna Škarydová. Za svoji snahu a velký elán všichni získali upomínkový diplom a sladkou odměnu. Děkuji dívkám za vzornou reprezentaci.

      


Autor: Pavla Navrátilová Publikováno 13. 3. 2024 7:10

Zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov

Datum konání: 19. 4. 2024

1[1].png

Oznámení o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 19. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 hodin pro všechny děti (i děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou).

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
 • Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte.
 • Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, jsou povinni přijít s dítětem k zápisu, kde vyplní žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Zápis žáků bude probíhat v 1. patře budovy Základní školy Nížkov, Nížkov 11.
 • Podrobnější informace najdete na webu v sekci Dokumenty -> Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz

Ministerské Desatero

Stručné shrnutí Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Podívejte se, co by podle něj měl zvládat nastupující žák první třídy:

1) Pohyb a sebeobsluha Umí hodit a chytit míč nebo skákat na jedné noze. Je samostatné při jídle i osobní hygieně.
2) Zralost Zvládá odloučení od rodičů a dodržuje pravidla.
3) Řeč a komunikace Vyslovuje správně hlásky, mluví ve větách a dovede vyprávět příběh.
4) Koordinace a motorika Umí stříhat, kreslit a skládat papír. Rozlišuje pravou a levou.
5) Zrak a sluch Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
6) Jednoduchá logika Počítá na prstech, chápe, že číslovka vyjadřuje počet, a pozná základní geometrické tvary.
7) Pozornost Umí udržet pozornost na 10–15 minut. Pamatuje si říkadla či básničky.
8) Sociální návyky Umí základní společenská pravidla, zapojí se do práce ve skupině.
9) Tvořivost Vnímá kulturní podněty a samo je vytváří (kreslení, zpívání...). Hraje námětové hry.
10) Orientace Ví, kde bydlí a kam chodí do školky, zvládá běžné praktické činnosti.

Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 2. 3. 2024 21:57

Novější 1 3 17 32 48