Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Novější 1 3 17 34 50

Dopravní soutěž

Datum konání: 21. 5. 2024

Dne 21. května se ve Žďáře nad Sázavou konala dopravní soutěž, na které naši školu reprezentovala dvě družstva - mladší a starší kategorie. Soutěž zahrnovala několik disciplín, včetně testu dopravních znalostí, testu zdravovědy, testu dopravních značek a zkoušky zručnosti, kde soutěžící přejížděli různé překážky.

Naši mladší závodníci se umístili na krásném 3. místě. Matyáš Izrael dosáhl vynikajícího výsledku a stal se třetím nejúspěšnějším jezdcem ve své kategorii. Starší družstvo se umístilo ještě lépe, když obsadilo 2. místo. Velkým úspěchem se může pochlubit Justýna Šorfová, která se stala absolutní vítězkou celé soutěže.

Gratulujeme našim soutěžícím k jejich vynikajícím výsledkům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy!

Fotografie naleznete zde

 

 
 

Autor: Mgr. Kristina Kotačková Publikováno 22. 5. 2024 13:46

Zahraniční exkurze To nejlepší z Anglie... pokračování

Rok se s rokem sešel a my se opět vydali objevovat krásy Evropy. Letos jsme k sobě přibrali i kamarády z Nového Veselí. Naše společné cestování vám budeme rekapitulovat  zde: Cestovatelský deník


Publikováno 19. 5. 2024 17:25

Úspěšný rok ve školní lize v házené

Datum konání: 16. 5. 2024

Celý školní rok jsme se s mladšími a staršími žáky zapojovali do školní ligy v házené.

 Včera se uskutečnil poslední závěrečný turnaj v Novém Veselí, kde mladší žáci obsadili skvělé 5. místo a starší žáci 9. místo. Naše týmy tvořily nadšení hráči, dva asistenti trenéra a bývalý pan ředitel Mgr. František Sládek.  Pan Sládek nyní vede ve škole kroužek míčových her.

 Celý den turnaje jsme si fantasticky užili a už teď se těšíme na další ročník.

 Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další sportovní zážitky!


Autor: Jana Homolková Kejdová Publikováno 17. 5. 2024 10:19

Cesta do historie inovací

Datum konání: 15. 5. 2024

Dne 15. května 6. ročník navštívil výstavu elektrotechniky, která se nachází na Průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou. Tato fascinující prohlídka nám otevřela dveře do světa elektroniky a technologických inovací, které formovaly naši minulost i současnost.

Prohlídka muzea byla nejenom poučná, ale také velmi zábavná. Naši žáci měli možnost vidět historické počítače, kalkulačky, telefony a další elektrotechnické vybavení, které hrálo klíčovou roli ve vývoji moderní technologie. Nejzajímavější však bylo, že si všechno mohli vyzkoušet na vlastní kůži. 

Děti se s nadšením ponořily do experimentování s historickými předměty. Psaní na starých psacích strojích, telefonování pomocí starých telefonů nebo dokonce hraní retro her na počítači - to všechno byly zážitky, které si budou dlouho pamatovat. Pro některé to byla první zkušenost s takovou starou technologií. Tato návštěva nejenom poskytla našim žákům nové poznatky o historii elektrotechniky, ale také je inspirovala k zamyšlení nad tím, jak daleko jsme za posledních pár desetiletí technologicky pokročili.


Autor: Mgr. Kristina Kotačková Publikováno 16. 5. 2024 14:53

Dopravní hřiště

Naši žáci ze 3. a 4. třídy nedávno prožili vzrušující den plný dobrodružství a učení na dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou. Tato akce, která se konala dne 14. května, nabídla našim dětem jedinečnou možnost učit se o provozu na cestách a bezpečnosti v dopravě.

Na hřišti se naši žáci nejenom bavili, ale také se učili zásadní dovednosti, které budou klíčové pro jejich bezpečnost na cestách. Během jízdy na kole si vyzkoušeli, jak se chovat na křižovatkách či kruhových objezdech a u toho museli sledovat dopravní značky. Tato praktická zkušenost jim poskytla cenné poznatky a pomohla jim lépe porozumět provozu v reálném světě.

Na závěr na ně čekal test dopravních znalostí. Žáci, kteří v testu uspěli, si odnesli řidičský průkaz na kolo. Všem, kteří jsou majiteli těchto průkazů gratulujeme.

Na dopravním hřišti nechybělo ani družstvo, které se připravuje na dopravní soutěž. Pro ně byla tato akce skvělou příležitostí, jak si vyzkoušet terén a překážky, které je čekají na soutěži, a zlepšit  si tak své dovednosti a taktiku.

Fotografie z akce naleznete zde

 


Autor: Mgr. Kristina Kotačková Publikováno 16. 5. 2024 14:43

Čistá Vysočina

Datum konání: 17. 4. 2024

Žáci ze 6. a 9. ročníku se společně s dobrovolníky z nižších ročníků zapojili do akce "Čistá Vysočina", která se konala 17.5. Tato iniciativa měla za cíl vyčistit hlavní cesty a okolí Nížkova od odpadků a přispět tak k udržení čistého a příjemného prostředí pro nás všechny.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této skvělé iniciativy a projevili svou ochotu a péči o čistotu našeho okolí. Vaše úsilí je důležité pro budoucnost naší planety a pro naše společenství jako celek.


Autor: Mgr. Kristina Kotačková Publikováno 16. 5. 2024 14:38

Svačina na podporu spravedlivého obchodu

Datum konání: 10. 5. 2024

V pátek 10. května jsme si v naší školní jídelně užili nejen lahodnou svačinu, ale také podpořili spravedlivý obchod. Tato akce, která se nesla ve znamení Fairtrade, přinesla do našeho školního prostředí příjemnou atmosféru a důležité poselství o spravedlnosti a udržitelnosti v obchodování.

Bylo skvělé vidět, kolik dětí se připojilo k této iniciativě a podpořilo Fairtrade. Každý, kdo se zúčastnil, přispěl k vytvoření pozitivního a podporujícího prostředí pro spravedlivý obchod, který dbá na férové zacházení se všemi zúčastněnými stranami, od producentů po spotřebitele.

Děkuji všem žákům a zaměstnancům školy, kteří se zúčastnili této akce. Doufám, že se brzy opět setkáme při podobných akcích, které nám umožní spojit se jako komunita a podporovat důležité hodnoty jako je spravedlivý obchod a udržitelnost.

 


Autor: Mgr. Kristina Kotačková Publikováno 16. 5. 2024 14:28

Lesnictví a zemědělství na Vysočině

Datum konání: 26. 4. 2024

Po absolvování školního kola soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině se pro vybrané žáky konalo v Jihlavě krajské kolo. Naši školu reprezentovali dva šikovní žáci ze 7. ročníku, Patrik Jaroš a Denisa Bartoňová, kteří se svými schopnostmi a znalostmi v oblasti zemědělství a lesnictví dokázali vyniknout. Soutěž, která se konala 26. 4. na krajském úřadu přinesla našim žákům nejen možnost prokázat své dovednosti, ale také nabídla atraktivní odměny. Pro prvních dvacet soutěžících bylo připraveno dvoudenní dobrodružství, které slibovalo nezapomenutelné zážitky. Ačkoli se naši žáci umístili těsně za touto vybranou skupinou, stále se mohou těšit na účast v podobě náhradníků, což je skvělá příležitost. 

Gratulujeme k jejich úspěchu a přejeme jim mnoho dalších skvělých výkonů. 


Autor: Mgr. Kristina Kotačková Publikováno 16. 5. 2024 14:10

Exkurze do Terezína a Lidic

Datum konání: 9. 5. 2024

Dne 9. 5. 2024 jsme se se zájemci z řad žáků 7. ročníku vydali seznámit s pohnutou historií Terezína a Lidic v rámci exkurze pořádané Základní školou Přibyslav. Nejenže jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které se nám budou hodit nejen ve vyšších ročnících, ale zároveň jsme navázali nová kamarádství se žáky ZŠ Přibyslav, kterým bychom chtěli poděkovat za milou společnost a přínosný den.

Přikládáme fotky k nahlédnutí zde


Autor: Darina Kalabusová Publikováno 16. 5. 2024 9:31

Cesta vody

Datum konání: 22. 4. 2024

Již podruhé v tomto školním roce jsme se společně s žáky 4. a 5. ročníku vypravili na Zámek do Žďáru nad Sázavou, kde jsme měli možnost prožít zdařilý výukový program Cesta vody. Žáci se zážitkovou formou seznámili s koloběhem vody v přírodě a s krajinou Žďárských vrchů. Ze zážitkových prvků se dětem nejvíce líbily fyzikální pokusy se zemskou přitažlivostí, užily si také dramatizaci koloběhu vody a hudební ztvárnění deště. Opět jsme odjížděli plni nových poznatků, dojmů i pozitivních zkušeností.

 


Autor: Mgr. Jana Landsmanová Publikováno 6. 5. 2024 12:09

Novější 1 3 17 34 50