Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 11 20 30

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Pod ikonou "Pro rodiče" v odkaze "Informace pro rodiče budoucích prvňáčků" najdou rodiče budoucích žáků Základní školy informace od paní učitelky Ivany Junové, informace k přihlášení do nepovinného předmětu římskokatolické náboženství a informace k podání žádosti o přijetí do školní družiny.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 8. 6. 2020 11:47

Přihláška do nepovinného předmětu římskokatolické náboženství

Postup odevzdání přihlášky do nepovinného předmětu římskokatolické náboženství byl rodičům žáků zaslán na školní e-mail.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 8. 6. 2020 11:28

Žádosti o přijetí do školní družiny na školní rok 2020/2021

Postup podání žádosti o přijetí do školní družiny byl rodičům žáků 1. stupně zaslán na školní e-mail.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 8. 6. 2020 11:24

Možnost konzultací pro žáky 2. stupně

Datum konání: 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 se žáci 2. stupně mohou přímo ve škole účastnit individuálních nebo skupinových konzultací navazujících na vzdělávání na dálku. Konzultace proběhnou s třídním učitelem (případně jiným pedagogem). Základní informace o konzultacích jsme zaslali rodičům žáků 2. stupně na školní e-mail spolu se žádostí o vyplnění dotazníku, zda (případně kdy) se jejich dítě konzultací zúčastní.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 1. 6. 2020 21:26

Aktualizace dokumentu

Datum konání: 27. 5. 2020

27. 5. 2020 byl aktualizován dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Aktuální verzi dokumentu najdete  na stránkách MŠM v tomto odkaze. Bližší informace k jednotlivým změnám zašleme rodičům žáků, kterých se změny týkají, na školní e-mail.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 5. 2020 13:34

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku

Datum konání: 28. 5. 2020

Schůzka s rodiči budoucí žáků 1. ročníku 28. 5. 2020 ve škole neproběhne. Paní učitelka se s rodiči spojí telefonicky. Potřebné informace pak zveřejníme na webu školy na stránce "Informace pro rodiče budoucích prvňáčků" pod ikonou "Pro rodiče".


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 25. 5. 2020 14:01

Kriteria pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., která upravuje pravidla hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, jsme stanovili kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, která jsme poslali všem rodičům i žákům na školní e-mail.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 5. 2020 13:42

Zahájení vzdělávacích aktivit ve školních skupinách

Datum konání: 25. 5. 2020

Všechny informace o zahájení vzdělávacích aktivit ve školních skupinách žáků 1. stupně jsme zaslali rodičům na školní e-mail. Jako rodičovský e-mail používáme e-mailovou adresu nejmladšího dítěte (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com). Přihlašovací stránka je na adrese www.office.com. Jako rodiče si můžete v tomto e-mailu nastavit přeposílání kopií zpráv na svůj soukromý e-mail. Pokud potřebujete obnovit heslo pro přihlášení, kontaktujte mě prosím (marta.novotna@zs.nizkov.cz).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 5. 2020 13:38

Dotazníky týkající se distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci, výuka na dálku v naší škole probíhá již řadu týdnů za mimořádného nasazení učitelů, žáků i jejich rodičů. Jsme přesvědčeni, že po takové době už je vhodný čas na reflexi. Proto jsme vám dnes na školní e-mail (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com) odeslali odkaz na dotazníky, a prosíme vás o jejich vyplnění. Jeden dotazník je určený rodičům, jeden žákům 1. stupně a jeden žákům 2. stupně. Pomůžete nám tím získat hodnotné informace, které budou moci naši učitelé využít v dalších týdnech. Mockrát děkujeme za spolupráci.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 5. 2020 13:47

Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Žáci 9. ročníku se ve stanovený den shromáždí v 7:45 hodin před vchodem do školy z návsi, kde si je vyzvedne vyučující.

Po skončení aktivit (cca ve 12 hodin) odvede vyučující žáky 9. ročníku opět před školu.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

 

V budově školy

Po vstupu do budovy odvede vyučující žáky do šatny, kde se žáci přezují a v doprovodu vyučujícího odejdou do učebny číslo 37 v 1. patře, kde bude příprava probíhat.

Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (tekutým mýdlem 20 – 30 s) a ruce si vydezinfikují. Ve třídě jsou k dispozici kromě tekutého mýdla a dezinfekce na ruce papírové ručníky.

Před opuštěním třídy si žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Na toalety budou žáci odcházet jednotlivě po dohodě s vyučujícím. Na toaletách je k dispozici tekuté mýdlo, tekoucí voda a dezinfekce na ruce.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Žáci se nesmí volně pohybovat po budově školy. Sami třídu mohou opustit pouze se souhlasem vyučujícího a to pouze na toaletu. Ostatní přesuny po budově školy budou probíhat pouze s vyučujícím při dodržení stanovených odstupů.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření musí škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky ze skupiny je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Školní stravování

Žáci si mohou přinést vlastní stravu. O možnosti stravování ve školní jídelně uvažujeme až od 25. 5. 2020.

 

Evidence

Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále na přípravu docházet.

 

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků slouží pouze k přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků ve skupině je 12. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Je splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 1,5 m – 2 m.

Vzdělávací aktivity budou probíhat dvakrát týdně, jeden den matematika, jeden den český jazyk od 7:45 hodin cca do 12 hodin. Vzdělávací aktivity vedou Mgr. Petra Musilová a Mgr. Eva Zachová.

 

Hygienická opatření

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.

Ve všech místnostech, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou pohybovat, bude nejméně jednou denně probíhat dezinfekce povrchů.

Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC atd.

Bude prováděno časté větrání minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.


Publikováno 11. 5. 2020 20:39

Novější 1 3 11 20 30