Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Loučíme se s Asií

Datum konání: 21. 3. 2024

V hodinách zeměpisu v 7. ročníku jsme zakončili velké téma o Asii a vrhli jsme se na Evropu. Součástí opakování učiva byla i soutěž o to, kdo vymyslí nejhezčí symbol Asie. Něco vymodeluje, namaluje, sestaví atd. Žáci se do soutěže s chutí pustili. Výsledkem byla sopka Ključevskaja, buddhistická pagoda, symboly Japonska a děsivý japonský příběh. Vítězem se nakonec stali všichni zúčastnění. Vyhráli sladké odměny. Všem moc gratuluji a děkuji. Na výtvory dětí se můžete podívat zde https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/dobrou-noc-s-pohadkou-2024

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 21. 3. 2024 6:17

Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu 2024

Datum konání: 15. 3. 2024

Dnes se konalo krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu v Jihlavě. Naši školu reprezentovali - Nina Vítková 9. ročník a Matěj Neubauer 9. ročník. Celkem se soutěže účastnilo 140 žáků z kraje Vysočina. Naši reprezentanti byli moc úspěšní. Nina se umístila na krásném 16. místě a Matěj na 52. místě. Nina vyhrála jednodenní zájezd do Prahy. Oběma moc gratulujeme!


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 15. 3. 2024 13:13

Dětská scéna 2024

Datum konání: 8. 3. 2024

 

 

Dne 8.3.2024 se žáci naší školy zúčastnili recitační přehlídky Dětská scéna 2024 v ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou. Při této soutěži se setkávájí děti, pedagogové, ale i rodiče se vztahem k literatuře, přednesu a mluvenému slovu. Zde si děti vymění zkušenosti a také se vzájemně inspirují. Z nižšího postupového kola byly vybrány a recitovaly v oblastním kole v II. kategorii Amálie Anna Sobotková, Barbora Štikarová a ve III. kategorii Nicole Trinkmocová a  Leontyna Škarydová. Za svoji snahu a velký elán všichni získali upomínkový diplom a sladkou odměnu. Děkuji dívkám za vzornou reprezentaci.

      


Autor: Pavla Navrátilová Publikováno 13. 3. 2024 7:10

Zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov

Datum konání: 19. 4. 2024

1[1].png

Oznámení o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 19. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 hodin pro všechny děti (i děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou).

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
 • Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte.
 • Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, jsou povinni přijít s dítětem k zápisu, kde vyplní žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Zápis žáků bude probíhat v 1. patře budovy Základní školy Nížkov, Nížkov 11.
 • Podrobnější informace najdete na webu v sekci Dokumenty -> Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz

Ministerské Desatero

Stručné shrnutí Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Podívejte se, co by podle něj měl zvládat nastupující žák první třídy:

1) Pohyb a sebeobsluha Umí hodit a chytit míč nebo skákat na jedné noze. Je samostatné při jídle i osobní hygieně.
2) Zralost Zvládá odloučení od rodičů a dodržuje pravidla.
3) Řeč a komunikace Vyslovuje správně hlásky, mluví ve větách a dovede vyprávět příběh.
4) Koordinace a motorika Umí stříhat, kreslit a skládat papír. Rozlišuje pravou a levou.
5) Zrak a sluch Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
6) Jednoduchá logika Počítá na prstech, chápe, že číslovka vyjadřuje počet, a pozná základní geometrické tvary.
7) Pozornost Umí udržet pozornost na 10–15 minut. Pamatuje si říkadla či básničky.
8) Sociální návyky Umí základní společenská pravidla, zapojí se do práce ve skupině.
9) Tvořivost Vnímá kulturní podněty a samo je vytváří (kreslení, zpívání...). Hraje námětové hry.
10) Orientace Ví, kde bydlí a kam chodí do školky, zvládá běžné praktické činnosti.

Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 2. 3. 2024 21:57

Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu 2024

Soutěž Poznej Vysočinu je určena žákům 8. a 9. tříd, kteří znají dobře náš  kraj. Soutěž je navržena tak, aby žáky provedla nejzajímavějšími místy tohoto kraje, seznámila je s místní historií a kulturou. V  letošním  kole se na prvních místech umístili - Matěj Neubauer a Vítková Nina z 9. ročníku. Oba postupují do krajského kola, které se uskuteční v Jihlavě 15.3. 2024. Jako náhradníky jsem vybrala vítězné žáky z 8. ročníku - Tomáš Izrael a Eliška Navrátilová. Děkuji všem dětem za účast a blahopřeji postupujícím. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 20. 2. 2024 12:24

Lyžařský výcvik

Datum konání: 28. 1. 2024

Lyžařský výcvik 28. 1. - 2. 2. 2024 

Stejně jako loni, tak i letos jsme měli před odjezdem obavy, zda budeme mít na čem lyžovat. Předpověď nám nehrála do karet, ale nakonec nás celkem mile překvapila. Sníh byl sice jenom na sjezdovkách, ale oproti loňskému roku nám 2 dny dokonce svítilo sluníčko. Naše věrná společnice - mlha - se samozřejmě dostavila i letos, ale paradoxně pomohla mnohým lyžařům i snowbordistům překonat strach a začalo se jim konečně dařit zkrotit prkýnka pod nohama. Celkově všichni hodnotíme lyžák jako povedený. 

Hodnocení lyžáků od žáků:

"Moc jsme si to tu užily. Naučily jsme se nové věci - ovládly jsme kotvu. Jezdíme (skoro) jako profíci. Užily jsme si i večerní aktivity. Moc se nám líbilo probuzení kluků ze 7. pokoje v 6 hodin ráno, protože si to zasloužili." (Náťa, Veru, Anet, Justy, Barča, Ninuš, Viki, Janča Perničková)

"Lyžák byl super, naučila jsem se obloučky. Jela bych znovu." (Klára)

"Nikdy by mě nenapadlo, jak skvělý bude letošní lyžák. Měli jsme ty nejlepší vedoucí, kteří nás naučili skvěle lyžovat. Celý lyžák jsme si všichni užili, nejradši bychom tu strávili další týden." (Janča Pejchalová)

"Myslím si, že na lyžáku bylo všechno dobré." (Vojta)

"Moc děkuji, že jsem se zde naučil lyžovat. Moc jsem si to tu užil." (Šíma)

Pokud si chcete přiblížit atmosféru na lyžáku, tak zde přikládám k pobavení odkaz.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 8. 2. 2024 13:02

Poděkování paní Šurnické

Datum konání: 31. 1. 2024

K dnešnímu dni paní Božena Šurnická na vlastní žádost ukončila svůj dlouhodobý pracovní poměr na naší škole. Děkujeme jí za vykonanou práci a do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí.

Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov


Publikováno 31. 1. 2024 21:32

Recitace není out!

Datum konání: 25. 1. 2024

Stalo se již tradicí, že se v měsíci lednu někteří žáci věnují poezii více než obvykle. Věřte, nebo ne, není to jen vlivem učiva. Někteří žáci se dobrovolně učí recitovat básně a své výkony předvedli ve čtvrtek 25. 1. odpoledne. 

Nad rámec výuky se sešlo celkem 25 žáků napříč různými třídami naší školy, aby publiku a porotě složené z pedagogů zarecitovali svou zvolenou báseň. Ač byly všechny výkony obdivuhodné, po dlouhých poradách porota vyhlásila vítěze z každé kategorie, kteří získali cenu a diplom. Ani ostatní odvážlivci však neodešli s prázdnou. Za své snažení si vysloužili velký potlesk a malou sladkou odměnu úplně všichni.

A jak že to celé vlastně dopadlo? 

I. kategorie, žáci 1. a 2. ročníku:

 1. místo Bohuslav Eliáš (1. ročník)
 2. místo Tereza Štikarová (1. ročník)
 3. místo Eleonora Zvolánková (1. ročník)

II. kategorie, žáci 3. - 5. ročníku:

 1. místo Lucie Šrámková (4. ročník)
 2. místo Amálie Sobotková (4. ročník)
 3. místo Barbora Štikarová (4. ročník)

III. kategorie, žáci 2. stupně:

 1. místo Leontyna Škarydová (7. ročník)
 2. místo Matěj Doležal (8. ročník)
 3. Natálie Dobrovolná (8. ročník) 

Udělena byla navíc speciální cena publika. Obecenstvo i porotu velmi pobavil působivý výkon Vojtěcha Černého s básní Lukáše Pavláska. 

Děkuji kolegům za pomoc při organizaci recitační soutěže a žákům za projevený zájem o recitaci. 

Závěrem se s vámi podělím o hlášku zaslechnutou na chodbě: "Recitace není out!" 

 


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 25. 1. 2024 15:33

Kde najdu pomoc v krizových situacích?

Vážení rodiče,

vzhledem k posledním událostem považujeme za nezbytné věnovat tématu prevence a obrany proti agresi a násilí pozornost i na naší škole. Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem domluveným, podpůrným způsobem o tomto tématu mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například podporou u školního psychologa nebo dalších členů školního poradenského pracoviště) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.). Více míst podpory můžete najít na nástěnkách ve škole (u hlavního vchodu, v 1. patře u schránky důvěry) a na webových stránkách školy (PRO RODIČE - PORADENSTVÍ - KDE NAJDU POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH).

Jestliže víte, že Vaše dítě prožívá jakékoliv náročné emoce, velmi oceníme, když nás o tom budete informovat, abychom mohli každému nabídnout patřičnou podporu. Pokud nás o něčem takovém informovat chcete, obraťte se prosím na třídní vyučující, příp. na vedení školy.

 Ráda bych zde připomněla zásady, které bychom měli všichni dodržovat:

 1. Rodiče, kteří si vyzvedávají své dítě ze školní družiny, čekají před budovou školy a nevstupují do budovy. S vychovatelkou se spojí telefonicky nebo přes zvonek u hlavního vchodu.
 2. Žáci nikomu neotevírají dveře a nepouští nikoho do školy.
 3. Pokud jste rodiče školkových dětí, nenechávejte prosím otevřené vchodové dveře.
 4. Potřebujete-li se s vyučujícím osobně sejít, domluvte si s ním předem termín.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 1. 2024 13:17

Karneval 2024

Datum konání: 21. 1. 2024

Dne 21.1. se v nížkovské sokolovně konal dětský karneval.

Žáci 8. ročníku a zaměstnanci ZŠ Nížkov si pro malé děti připravili spoustu 

zábavy, občerstvení a aktivit. Aktivity obsahovaly malování na obličej, chození na chůdách,

tancování, puzzle a chytání ryb. Za každou splněnou aktivitu si děti odnesly malou drobnost

v podobě sladké odměny. Letošní občerstvení nabízelo hranolky, hot dog, různé druhy nápojů

a pro zpestření výběru i čerstvý popcorn. Jako každý rok se děti mohly těšit na tombolu.

 

Všem srdečně děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník karnevalu.

 

           Odkaz na fotky: Karneval 2024 – Základní škola Nížkov – album na Rajčeti (idnes.cz)


Autor: Eliška Navrátilová, Tomáš Izrael Publikováno 23. 1. 2024 14:19