Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:Banální situace, fatální následky

Datum konání: 19. 9. 2023

Tak zní slogan programu prevence úrazů páteře a míchy, zkráceně Banal Fatal.

Tým lektorů z Asociace paraplegiků přijel diskutovat se žáky 7., 8. a 9. ročníku o zdánlivě obyčejných situacích každodenního života, které se však v okamžiku mohou stát momentem, který zásadně může změnit nejeden lidský život.

Skoky na trampolíně, do vody, parkur, skateboarding, snowboarding, sjezdové lyžování… Zábavné, adrenalinové, a především pro mladé lidi atraktivní činnosti. Co se ale může stát, pokud nebudeme správně vyhodnocovat rizika s nimi spojená?

Hasič Honza nejprve publikum seznámil se smyslem programu, na modelu páteře odborně popsal možné druhy úrazů a s nimi spojené trvalé následky. Věděli jste, že ne vždy musí poranění, a třeba i zlomenina, páteře znamenat doživotní trvalé následky? V každém případě ale člověka vyřadí z jeho života na několik dlouhých měsíců i let. 

Součástí besedy byly četné videoukázky různých rizikových situací, při nichž mohlo dojít, či dokonce přímo došlo, k vážnému poranění páteře. Lektoři spolu se žáky diskutovali, co aktéři udělali špatně, jak by situaci vyhodnotili a řešili žáci. Chybět nesměla také osvěta v první pomoci.

Martin žáky seznámil se svým osobním příběhem a vážným úrazem páteře s poraněním míchy, který ho před osmi lety upoutal na invalidní vozík. Vstát, obléknout se, dojít si na toaletu – pro žáky tak jednoduché, pro hendikepovaného člověka nepředstavitelně složité činnosti všedních dnů. Paradoxní je, že nemožnost chůze pro mnohé vozíčkáře není tou nejhorší zdravotní komplikací.

Všichni přítomní žáci i pedagogové tiše a s respektem hltali každé Martinovo slovo.

Děkujeme za sdílení tak osobních životních zážitků, pocitů a zkušeností.

Fotky zde


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 22. 9. 2023 10:23

Křížem krážem po kraji

Datum konání: 12. 9. 2023 - 13. 9. 2023

Druhý školní týden nám zpestřil celoškolní projekt Náš kraj, jehož cílem je prohlubovat povědomí o nejbližším okolí, vést žáky ke spolupráci a rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Letošní zadání pro putování i následné činnosti znělo historická místa a kulturní památky našeho okolí.

Tradičně se první den projektu nese v duchu putování a získávání informací. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Žáci spolu se svými třídními učiteli navštívili například Poděšín, Sirákov, zříceninu hradu Ronov, a ti nejmenší se seznamovali s významnými místy přímo v Nížkově a nejbližším okolí.

Projektu byla věnována ještě část vyučování následujícího dne. Žáci zpracovávali nabité vědomosti a zážitky, tvořili koláže, plakáty, ale i umělecká díla.

Zážitky z projektu zachycují fotografie v tomto odkazu.

 


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 20. 9. 2023 16:35

Cyklistický kurz 2023

Datum konání: 7. 9. 2023 - 8. 9. 2023

Nedávno se naší školou nesla vůně dobrodružství a nových zkušeností, když se konal cyklistický kurz pro žáky 4. - 9. ročníku. Akce probíhala 7. a 8. září, byla tedy rozdělena do dvou dnů, během kterých se naši žáci zaměřili na bezpečnost na silnicích a dovednosti v cyklistice.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina zůstala ve škole a učila se o dopravních značkách, dopravních situacích a první pomoci. Po teoretické části následovala praktická jízda na kole, kdy se žáci pokoušeli zdolat různé překážky. Tato jízda zručnosti byla nejen zábavná, ale také pomohla žákům získat důvěru ve své cyklistické dovednosti.

První skupina, která minulý den zůstala ve škole, se vydala na výlet do Žďáru nad Sázavou. Během cesty měli možnost aplikovat vše, co se naučili o bezpečné jízdě a respektování dopravních značek.

Celý cyklistický kurz byl zážitkem, který naši žáci určitě nezapomenou. Získali nejen nové dovednosti v cyklistice, ale také se stali obezřetnějšími a bezpečnějšími cyklisty na silnicích. Důležitou součástí kurzu bylo zdůraznění pravidel silničního provozu a důležitosti dodržování dopravních značek.

Fotografie z cyklistického kurzu naleznete zde.

 


Publikováno 18. 9. 2023 15:47

Ředitelské volno pro žáky dne 29. 9. 2023

Ředitelka Základní školy Nížkov vyhlašuje ředitelské volno pro žáky v pátek 29. 9. 2023 z důvodu individuálního vzdělávání pedagogických pracovníků.

Školní družina v tento den nefunguje.

Žáci nemají nárok na dotovaný oběd, proto je školní výdejna mimo provoz.

Mgr. Petra Zikmundová

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 8. 9. 2023 13:47

Přivítali jsme nový školní rok i prvňáčky

Datum konání: 4. 9. 2023

 

Nový školní rok jsme letos zahájili až v pondělí 4. září, mnozí starší žáci se tak právem radovali z delších prázdnin. Našli se však i tací, kteří se skutečně těšili.

Prvním nesnadným úkolem o rok moudřejších žáků bylo najít svoji kmenovou učebnu a vybojovat si své místo v lavici. Prvňáčkům s tím ještě protentokrát pomohli rodiče. Ve třídách se žáci přivítali nejen se spolužáky, ale konečně i se svými třídními učiteli.

Po úvodní hodině následoval přesun na školní hřiště. Jak je zvykem, zde všechny žáky a zaměstnance přivítal pan starosta, pan farář a letos poprvé v nové roli paní ředitelka Petra Zikmundová. Speciální péče se zde dočkali naši nejmenší. Každého žáka 1. ročníku osobně přivítal jeho patron ze 7. třídy a zároveň byl do rukou paní učitelky Aleny Šorfové Uttendorfské svěřen maskot v podobě symbolu moudrosti, tedy sovy, která do těchto dnů sedmáky doprovázela na jejich cestě základního vzdělávání.

Hned druhý den se spřátelené třídy setkaly znovu, aby se malí a velcí kamarádi lépe poznali. Do budoucna budou spolupracovat na některých školních akcí, z nichž nejbližší bude školní projekt Náš kraj.

Jak to naše vítání nového školního roku i prvňáčků vypadalo, se můžete podívat zde:

https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/zahajeni-skolniho-roku-23-24-a-vitani-prvnacku

 

 


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 6. 9. 2023 14:46

Zahájení školního roku

Datum konání: 4. 9. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

nový školní rok začíná 4. září 2023. Jako každý rok se na vás budou vaši třídní učitelé těšit v učebnách v 7:15, kde se přivítáte, někteří se seznámí s novými učiteli, povíte si, co je nového a co vás čeká.

Protože se v tomto školním roce budeme ve škole potkávat také s dětmi z mateřské školy, došlo ke změnám v kmenových učebnách. Abyste tedy ve škole nebloudili, uvádím jejich přehled:

Na prvňáčky a jejich rodiče se budeme spolu s paní učitelkou Alenou Šorfovou Uttendorfskou těšit v 7:15 ve třídě č. 42 (1. patro hned u schodů).

Druháci se s paní učitelkou Janou Peňázovou setkají v učebně č. 74 (2. patro).

Pro třeťáky se nic nemění, sejdou se tedy s p. uč. Hromádkou v učebně č. 69 (2. patro).

Čtvrťáci a p. uč. Ivana Junová mají svá místa připravená v místnosti č. 77 (2. patro).

Páťáci obsadí učebnu č. 37 (1. patro), kde na ně bude čekat p. uč. Jana Landsmanová.

Šesťáci zůstávají v učebně č. 38, kde se na ně bude těšit p. uč. Kristina Kotačková.

Sedmáci se s p. uč. Barborou Halíkovou sejdou v učebně č. 75 (2. patro).

Osmáci se s p. uč. Evou Poulovou seznámí v učebně č. 70 (2. patro).

Deváťáci obsadí učebnu č. 41 (1. patro), kde je přivítá p. uč. Andrea Vejvodová.

 

V 8:00 se všichni přesuneme na hřiště za sokolovnu na krátký program, kde se všichni přivítáme společně s panem starostou a panem farářem, a především představíme naše prvňáčky jejich patronům a ostatním spolužákům.

OBĚDY: Touto cestou bych ráda připomněla, že žáci, kteří budou chtít odebírat obědy již v 1. týdnu, musí si je objednat telefonicky/emailem v kanceláři školní kuchyně v MŠ.

Užijte si zbytek prázdnin a 4. září se na vás budeme všichni těšit.

Mgr. Petra Zikmundová


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 16. 8. 2023 20:21

Sportovní olympiáda

Datum konání: 28. 6. 2023

Ve středu 28. 6. 2023 proběhla sportovní olympiáda pro žáky 1. – 8. ročníku. Celkem se soutěžilo v 8 disciplinách, z nichž 4 byly tradiční a 4 netradiční. Z těch tradičních to byl běh 50 m, běh 300 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Z těch netradičních pak skok v pytlích, překážková dráha, hod ringem na cíl a srážení kuželek. Čtyři discilíny se odehrávali na hřišti za sokolovnou a čtyři na hřišti u koupaliště. Každá třída soutěžila zvlášť a byli vyhlášeni tři nejlepší sportovci z každé třídy.

Všichni soutěžili se zájmem a zaujetím pro sport. Počasí opět sportovcům přálo a to se projevilo I na velmi dobrých výsledcích a výkonech.

 

V Nížkově: 29. 6. 2023                                 Zapsal: Mgr. Miroslav Hromádka


Publikováno 4. 7. 2023 12:59

Turnaj v malé kopané pro II. stupeň

Datum konání: 23. 6. 2023

V pátek 23. 6. 2023 proběhl na hřišti u koupaliště v Nížkově 19. ročník turnaje v male kopané pro žáky 6. – 9. ročníku. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů a to 2 týmy ZŠ Nížkov, 2 týmy ZŠ a MŠ Česká Bělá,  ZŠ a MŠ Polnička, ZŠ Nové Veselí a ZŠ a MŠ Bohdalov. Turnaje se zúčastnilo o dívčí mužstvo ZŠ a MŠ Česká Bělá. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, kde se utkal každý s každým. Na základě výsledků byl určen poslení tým turnaje. První dva týmy s každé skupiny se utkali křížem, poražení pak nastoupili o 3. místo a vítězové se utkali ve finále. Všechny týmy obdržely diplomy. První tři pak ještě pohár. Vítěz, a tím byl tým ZŠ Nížkov “A”, obdržel putovní pohár, jehož bude celý rok držitelem a který bude příští rok obhajovat. Zároveň byl vyhlášen i nejlepší střelec turnaje.

Všichni hráči bojovali statečně a v rámci fair play. Nikomu se nic nestalo a všichni si tento turnaj užili.

 

V Nížkově: 26. 6. 2023                                 Zapsal: Mgr. Miroslav Hromádka


Publikováno 4. 7. 2023 12:58

Turnaj v malé kopané pro I. stupeň

Datum konání: 16. 6. 2023

V pátek 16. 6. 2023 proběhl na hřišti u koupaliště v Nížkově 19. ročník turnaje v malé kopané pro žáky 1. – 5. ročníku. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů a to 2 týmy ZŠ Nížkov, 2 týmy ZŠ a MŠ Sázava, po jednom týmu ze ZŠ a MŠ Polnička, ZŠ a MŠ Nové Veselí a ZŠ a MŠ Bohdalov. V turnaji se utkal každý s každým. Na základě výsledků se vzájemných utkání bylo stanoveno konečné pořadí. Všechny týmy obdržely diplomy. První tři pak ještě pohár a také byl vyhlášen nejlepší střelec turnaje. Mužstvo ZŠ Nížkov “A” obsadilo 4. místo.

Všichni hráči bojovali statečně a v rámci fair play. Nikomu se nic nestalo a všichni si tento turnaj užili.

 

V Nížkově: 19. 6. 2023                                 Zapsal: Mgr. Miroslav Hromádka


Publikováno 4. 7. 2023 12:57

Sportovní dopoledne I. stupně

Datum konání: 1. 6. 2023

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 proběhlo na hřišti za sokolovnou v Nížkově v rámci Dne dětí sportovní dopoledne pro žáky 1. – 5. ročníku. Na turnaj ve vybíjené byli žáci rozděleni do 6 týmů. Týmy byly dále rozděleny na dvě skupiny. Ve skupinách se utkal každý s každým. Třetí ve skupinách se utkali o 5. – 6. místo. První dva ve skupinách pak křížem. Poražení nastoupili k utkání o 3. – 4. místo, vítězové pak ve finále o 1. – 2. místo.

Všechny týmy bojovaly statečně a v rámci fair play. I počasí se ten den vydařilo, všichni si turnaj užili a hlavně pohybem udělali něco pro své zdraví.

 

V Nížkově: 2. 6. 2023                                   Zapsal: Mgr. Miroslav Hromádka


Publikováno 4. 7. 2023 12:55