Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Výuka na dopravním hřišti

Datum konání: 24. 9. 2018

24. 9. 2018 jsme se čtvrtou třídou navštívili dopravní hřiště ve Ždáru nad Sázavou. Zde jsme prošli teoretickou přípravou (značky, křižovatky, dopravní předpisy) a poté praktickou částí přímo na hřišti. Na vypůjčených kolech děti ukázaly svoje dovednosti. Jízdy zvládly velmi dobře - určitě i proto, že v minulém týdnu zde trénovaly i v rámci cyklokurzu. Paní lektorka nás velmi pochválila. Celkový dojem z našeho výjezdu pokazilo jen chladné a deštivé počasí, které nás celé dopoledne provázelo.

 

 

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 27. 9. 2018 10:40

3. ročník Nočního pochodu

Datum konání: 21. 9. 2018

Letos proběhl již třetí ročník Nočního pochodu, který pořádala Základní škola

Nížkov ve spolupráci se školním sportovním klubem Draci. Trasa přesunu

byla zvolena opět jiná. Cílem večerní procházky byla Kubova chata - tímto děkujeme za umožnění konání akce.

Tam byla pro účastníky zvolena trasa lesem, kde kromě světýlek potkávali

i různé lesní skřítky a stašidýlka. Po absolvování stezky odvahy si mohli

děti s rodiči opéci špekáček.

Na tuto akce přišlo okolo 50 účastníků. Počasí bylo příznivé, nezmokli jsme

a budeme se společně těšit na příští rok, kdy  akci budeme opakovat.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 27. 9. 2018 10:35

Jeřabinka

Datum konání: 18. 9. 2018

Na přírodovědné soutěži Jeřabinka pořádané 4. Základní školou ve Žďáru nad Sázavou nás i v letošním roce reprezentovali naši žáci. Krásnému zážitku nahrávalo nejen romantické prostředí žďárského zámku, ale také slunečné a teplé počasí. Každé družstvo tvořené čtyřmi žáky prošlo značenou trasu, na které plnilo úkoly týkající se přírodovědných znalostí a nejbližšího okolí zámku. Žáci si vyzkoušeli práci v týmu, zda umí naslouchat druhým nebo obhájit svůj názor, orientaci pomocí mapky a ve volné chvíli také mohli zavítat do dílničky, kde se vyráběly míčky a pletené náramky. Ačkoliv žáci neobsadili medailová místa, děkuji jim touto cestou za vynaloženou snahu a ochotu zúčastnit se soutěže.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 21. 9. 2018 13:48

POKOS

Datum konání: 27. 9. 2018

Již řadu let realizujeme v rámci výuky přípravu obyvatel k obraně státu. Realizace probíhá částečně v projektu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, částečně v průběhu turistického dne v posledním týdnu školního roku a některá povinná témata jsou začleněna i do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Podle možností pořádáme pro žáky kurzy POKOS. V letošním školním roce do tohoto kurzu budou začleněni pouze žáci 8. a 9. ročníku. Kurz proběhne 27. 9. 2018 (viz výukový leták).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 19. 9. 2018 13:17

Přihlašování obědů

Žáci se mohou přihlásit na obědy již od 3. 9. 2018. Přihlášení musí proběhnout telefonicky nebo e-mailem u paní Miloslavy Wasserbauerové (566 675 118, sj.nizkov@seznam.cz) den před tím, než dítě začne na obědy docházet. Písemné přihlášky budou zákonní zástupci vyplňovat později. 3. 9. 2018 proběhne výdej obědů v 11 hodin, od 4. 9. 2018 bude probíhat dle rozpisu přestávek na oběd.


Publikováno 29. 8. 2018 10:11

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Datum konání: 3. 9. 2018

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne 3. 9. 2018.

Program:

7:15 - 8:00 - Třídnická hodina v kmenové třídě s třídním učitelem

8:15 - Slavnostní shromáždění na hřišti za sokolovnou

Předpokládaný konec v 9 hodin

Jmenování třídních učitelů a přidělení kmenových učeben:

1. ročník Mgr. Miluše Chalupová - 69

2. ročník Mgr. Anna Vodáková - 14

3. ročník Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská - 15

4. ročník Ivana Junová - 4

5. ročník Mgr. Miroslav Hromádka - 74

6. ročník Mgr. Eva Halíková - 38

7. ročník Mgr. Petra Zikmundová - 42

8. ročník Mg. Eva Jarošová - 41

9. ročník Mgr. Šárka Sládková - 37


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 29. 8. 2018 10:06

Memoriál Petra Vejvody

Datum konání: 7. 7. 2018

Srdečně zveme všechny turisty a cyklisty na 4. ročník Memoriálu Petra Vejvody, který se koná 7. 7. 2018. Start je mezi 9 a 10 hodinou na výletišti v Nížkově. Opět jsme připravili dvě různě dlouhé trasy pro pěší a dvě tratě pro cyklisty, které lze zkrátit nebo prodloužit. Pro každého účastníka je připraven pamětní list a malé občerstvení. Bližší informace a mapky tras najdete na tomto webu (odkaz je v dolní části této stránky).


Autor: Mgr. Marta novotná Publikováno 29. 6. 2018 19:11

Končím, začínám - preventivní program

Poslední z celé řady preventivních programů byl věnován hlavně zamyšlení se sám nad sebou. Po úvodním představování se měli žáci za úkol zvážit, co se kolem 15. roku života všechno mění. Zda-li změna přichází ráz naráz, nebo pozvolna, na co se těší a z čeho mají strach. Další část programu byla zaměřena více na zamyšlení se o budoucnosti. Každý si napsal dopis sám sobě, jak bude vypadat jeho život za dvacet let. Čas plynul velmi příjemně, žáci spolupracovali, často jsme se i pobavili nad nějakou vtipnou historkou. Lektorům se podařilo příjemným způsobem uzavřít celou řadu preventivních programů, které žáci během docházky do základní školy absolvovali.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 28. 6. 2018 7:38

Školní výlet 1. - 3. ročník

Datum konání: 19. 6. 2018

V závěru letošního školního roku jsme dětmi 1.- 3. třídy navštívili rokokový zámek Nové Hrady u Skutče vystavěný v 18. století ve stylu francouzských letních sídel. Dnes se mu přezdívá „České Versailles“. Zámek je obklopen nádhernými zahradami plnými rozkvetlých růží a levandulí a je možné zde navštívit například muzeum cyklistiky nebo klobouků. Prohlédli jsme si vnitřní prostory s expozicí historického nábytku a stromový labyrint, ve kterém se děti s chutí proběhly a pobloudily. Vodní kaskády v zahradách nás lehce osvěžily v horkém dni, stejně jako dobrá zmrzlina z místní cukrárny.


Autor: Ivana Junová Publikováno 28. 6. 2018 7:31

Turnaj v malé kopané - II. stupeň

Datum konání: 15. 6. 2018

16. ročníku turnaje v malé kopané o pohár ředitelky školy pro žáky II. stupně se zúčastnilo celkem 6 družstev. Ta byla rozdělena do dvou skupin po třech. Ve skupinách hrál každý tým s každým. Potom se třetí týmy ve skupině  utkaly o 5. - 6. místo. První dva týmy ve skupině se utkaly křížem. Poražení sehráli utkání o 3. místo a vítězové se utkali ve finále. Tým ZŠ Nížkov „A“ obsadil         3. místo. Na druhém místě skončil tým ZŠ a MŠ Česká Bělá. Vítězem a držitelem putovního poháru se stal tým ZŠ a MŠ Velká Losenice, který první místo obhájil z loňského roku. Organizace i počasí vyšlo a všichni už se těšíme na příští ročník turnaje.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 28. 6. 2018 7:27