Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Ukliďme Česko

Datum konání: 27. 3. 2021

Dobrovolníci z řad žáků 4. třídy, někdy celé jejich rodiny, se zapojili do každoroční akce Ukliďme Česko. Smyslem je úklid přírody. Hlavním úklidovým dnem akce sice byla sobota 27. března, ale žáci se zapojují i v následujících týdnech. Je na každém, zda se vybaven pytli a rukavicemi vydá do přírody v blízkém okolí a bude sbírat odpadky, nebo přiloží ruku k dílu na vlastním pozemku a pomůže při jarních pracích na zahradě. Zúčastnění žáci průběžně posílají fotky z úklidu, za což na oplátku získají oficiální diplom od organizátorů Ukliďme Česko.

Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní k okolní přírodě.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 6. 4. 2021 21:26

Přání seniorům

Datum konání: 10. 3. 2021

V rámci předvelikonoční výtvarné výchovy se žáci 4. ročníku zapojili do projektu Místní akční skupiny Žďár nad Sázavou – Velikonoční přání pro seniory.

Úkolem žáků bylo vytvořit velikonoční přáníčko podle své fantazie a vepsat do něj vhodný text. Čtvrťáci věděli, že jejich přáníčka budou předána klientům v domovech pro seniory.

Účast byla dobrovolná, avšak možnost výhry poukazu na 500 Kč do hračkářství nalákala skoro celou třídu. Přáníček se od žáků ze Žďárska sešlo obrovské množství. Bohužel žádný z našich žáků nebyl vylosován.

I přesto chci žáky pochválit, že se do projektu zapojili, a zpříjemnili tak velikonoční dny mnohým dědečkům a babičkám.

 

 


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 6. 4. 2021 21:24

Konzultace k prospěchu a distančnímu vzdělávání

Datum konání: 25. 3. 2021 - 26. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k současným opatřením nepředpokládáme, že by schůzky s rodiči mohly proběhnout běžnou formou ve škole. Proto proběhnou stejně jako minule on-line v aplikaci TEAMS vašeho dítěte. Konzultace s jednotlivými vyučujícími budou probíhat ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 13:00 do 16:00 a v pátek 26. 3. 2021 od 10:00 do 12:00.
Bližší informace najdete ve školním e-mailu. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.
 
 

Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 3. 2021 17:05

Provoz školy od 1. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost i žáků 1. a 2 třídy. Od 1. 3. 2021 se tedy všichni žáci naší školy budou vzdělávat distančně.

Není možný ani provoz školní družiny

Provoz školní jídelny

Žáci, kteří se účastní distanční výuky, si objednanou stravu mohou odebrat do jídlonosičů u výdejního okénka Mateřské školy Nížkov od 11 hodin. Je třeba, aby k výdejnímu okénku do 10 hodin žáci umístili popsaný prázdný jídlonosič. Objednávky obědů přijímá vedou školní jídelny (telefon 566 675 118, e-mail sj.nizkov@seznam.cz). Stravu je třeba si objednat alespoň den předem. 

Žáci 3. - 9. třídy, kteří si již pro obědy chodí, mají stravu i nadále objednanou, mění se pro ně jen místo výdeje. místo do Základní školy Nížkov si pro obědy budou chodit do Mateřské školy Nížkov.


Publikováno 28. 2. 2021 10:42

Mimořádné opatření platné od 25. 2. 2021

Všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) jsou od 25. 2. 2021 povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.


Publikováno 23. 2. 2021 14:45

Výuka od 8. 2. 2021

Provoz školy a školských zařízení v období od 8. 2. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v lednu 2021.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 7. 2. 2021 17:37

Výuka od 25. 1. 2021

Provoz školy a školských zařízení v období od 25. do 28. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období  od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021. Bližší informance o provozu o prázdninách dostali rodiče i žáci do e-mailu.


Autor: Mgr. Marta novotná Publikováno 25. 1. 2021 15:49

Výuka od 11. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období  od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 8. 1. 2021 13:07

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 probíhá prezenční výuka 1. a 2. ročníku. Ročníky 3. - 9. jsou vzdělávány distančním způsobem.

Provoz ranní i odpolední družiny a školní jídelny  je pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěn.

V případě dotazů se obracejte na vedení školy.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 4. 1. 2021 8:54

Prodloužené vánoční volno pro žáky

Vážení rodiče,

na dny 21. a 22. 12. 2020 je MŠMT vyhlášeno volno pro všechny žáky ZŠ - dny boje proti covidu. Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 proběhnou vánoční prázdniny. Výuka pokračuje od 4. 1. 2021. O její organizaci vás budeme včas informovat.

Do konce tohoto týdne, tj. do 18. 12. 2020, bude výuka i nadále probíhat dle stávajícího režimu.

S případnými dotazy se obracejte na vedení školy.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 15. 12. 2020 12:55