Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Kriteria pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., která upravuje pravidla hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, jsme stanovili kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, která jsme poslali všem rodičům i žákům na školní e-mail.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 5. 2020 13:42

Zahájení vzdělávacích aktivit ve školních skupinách

Datum konání: 25. 5. 2020

Všechny informace o zahájení vzdělávacích aktivit ve školních skupinách žáků 1. stupně jsme zaslali rodičům na školní e-mail. Jako rodičovský e-mail používáme e-mailovou adresu nejmladšího dítěte (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com). Přihlašovací stránka je na adrese www.office.com. Jako rodiče si můžete v tomto e-mailu nastavit přeposílání kopií zpráv na svůj soukromý e-mail. Pokud potřebujete obnovit heslo pro přihlášení, kontaktujte mě prosím (marta.novotna@zs.nizkov.cz).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 5. 2020 13:38

Dotazníky týkající se distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci, výuka na dálku v naší škole probíhá již řadu týdnů za mimořádného nasazení učitelů, žáků i jejich rodičů. Jsme přesvědčeni, že po takové době už je vhodný čas na reflexi. Proto jsme vám dnes na školní e-mail (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com) odeslali odkaz na dotazníky, a prosíme vás o jejich vyplnění. Jeden dotazník je určený rodičům, jeden žákům 1. stupně a jeden žákům 2. stupně. Pomůžete nám tím získat hodnotné informace, které budou moci naši učitelé využít v dalších týdnech. Mockrát děkujeme za spolupráci.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 5. 2020 13:47

Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Žáci 9. ročníku se ve stanovený den shromáždí v 7:45 hodin před vchodem do školy z návsi, kde si je vyzvedne vyučující.

Po skončení aktivit (cca ve 12 hodin) odvede vyučující žáky 9. ročníku opět před školu.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

 

V budově školy

Po vstupu do budovy odvede vyučující žáky do šatny, kde se žáci přezují a v doprovodu vyučujícího odejdou do učebny číslo 37 v 1. patře, kde bude příprava probíhat.

Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (tekutým mýdlem 20 – 30 s) a ruce si vydezinfikují. Ve třídě jsou k dispozici kromě tekutého mýdla a dezinfekce na ruce papírové ručníky.

Před opuštěním třídy si žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Na toalety budou žáci odcházet jednotlivě po dohodě s vyučujícím. Na toaletách je k dispozici tekuté mýdlo, tekoucí voda a dezinfekce na ruce.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Žáci se nesmí volně pohybovat po budově školy. Sami třídu mohou opustit pouze se souhlasem vyučujícího a to pouze na toaletu. Ostatní přesuny po budově školy budou probíhat pouze s vyučujícím při dodržení stanovených odstupů.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření musí škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky ze skupiny je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Školní stravování

Žáci si mohou přinést vlastní stravu. O možnosti stravování ve školní jídelně uvažujeme až od 25. 5. 2020.

 

Evidence

Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále na přípravu docházet.

 

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků slouží pouze k přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků ve skupině je 12. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Je splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 1,5 m – 2 m.

Vzdělávací aktivity budou probíhat dvakrát týdně, jeden den matematika, jeden den český jazyk od 7:45 hodin cca do 12 hodin. Vzdělávací aktivity vedou Mgr. Petra Musilová a Mgr. Eva Zachová.

 

Hygienická opatření

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.

Ve všech místnostech, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou pohybovat, bude nejméně jednou denně probíhat dezinfekce povrchů.

Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC atd.

Bude prováděno časté větrání minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.


Publikováno 11. 5. 2020 20:39

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Datum konání: 25. 5. 2020

Informace o možnosti přítomnosti žáků 1. stupně ve škole budeme rodičům žáků 1. stupně zasílat na školní e-mail. Jako rodičovský e-mail používáme e-mailovou adresu nejmladšího dítěte (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com). Přihlašovací stránka je na adrese www.office.com. Jako rodiče si můžete v tomto e-mailu nastavit přeposílání kopií zpráv na svůj soukromý e-mail. Pokud potřebujete obnovit heslo pro přihlášení, kontaktujte mě prosím (marta.novotna@zs.nizkov.cz).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 5. 5. 2020 11:59

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku ve škole

Datum konání: 11. 5. 2020

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pracovníků školy, žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční příprava na přijímací zkoušky. Bližší informace a podmínky možné osobní účasti žáků 9. ročníku ve škole jsou uvedeny na webové stránce IX. třídy, kde je žákům zadávána distanční výuka. Informace zákonní zástupci a žáci 9. ročníku dostali i na školní e-mailovou adresu.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 5. 5. 2020 11:34

Já, cestovatel časem - dějepis 8. roč.

Já, cestovatel časem

Jednou večer, když už jsem měl jít spát, najednou jsem dostal skvělý

nápad. Napadlo mě, jak můžu sestrojit stroj času a v tu chvíli jsem se

chtěl podívat do pravěku a vidět dinosaury, vidět ty obrovské stromy,…

Tak jsem okamžitě začal stavět. Stavěl jsem celou noc a dalších mnoho

dní. Myslel jsem si, že to nebude tak těžké, ale ukázalo se, jako u všech

mých předešlých nápadů, že to nebude tak lehké jak jsem si myslel.

Potom jsem na to kápl a konečně se mi povedlo ten stroj postavit. Řekl

jsem si, že ho zítra vyzkouším a šel jsem spát. Když jsem se ráno

probudil, šel jsem ho hned vyzkoušet. Nasedl jsem a začal se vracet v

čase, když v tom se něco pokazilo. Musel jsem zastavit v polovině 19.

století na Balkánském poloostrově. Když jsem začal opravovat stroj,

zaslechl jsem za kopcem nějaký hluk a rozhodl jsem se, že se tam půjdu

podívat. Vyšel jsem na kopec a viděl, jak Rusko válčí s Osmanskou říší

a došlo mi, že jsem v roce 1853. Válka se zdála vyrovnaná, ale Rusko

mělo trochu navrch a v tom momentě se do toho vložila francouzská a

anglická armáda a společně vyhráli nad Rusy. Tím pádem se Balkánský

poloostrov rozdělil na několik samostatných států jako třeba Bulharsko,

Srbsko, Rumunsko a Černá Hora. Následně jsem stroj opravil a do toho

pravěku se dokonce i podíval, ale moc se mi tam nelíbilo. Vždyť to

znáte, doma je doma. Doma jsem si uvědomil, že jsem spokojený s tím,

kde a kdy žiji.

 

 


Autor: Filip Křesťan Publikováno 5. 5. 2020 11:23

Lék pro dřevorubce - dějepis 8. roč.

Lék pro dřevorubce

Psal se rok 1848. Prostý lid jako vždy robotoval na panském poli. Zrovna bylo období žní a to

je nejvíce práce. Prostému lidu se to samozřejmě nelíbilo, protože pracovali povinně a zdarma, ale

otvírat pusu na pána se nesmělo. Navíc kníže Metternich měl pomalu větší slovo než sám panovník

Ferdinand I. Dobrotivý. On dbal pouze na to, co mu poradil jeho zesnulý otec, když ještě žil. Jemu

bylo vše asi jedno, i to, že pomalu ztrácí moc. To otec mu totiž poradil, ať se drží Metternicha a ať

vládne s ním, že prý má skvělé nápady a dotáhne Habsburskou monarchii hodně daleko.

Mezi robotujícími byl také dřevorubec Jakub, který měl tři syny: Martina, Petra a Šimona. Ti

museli samozřejmě robotovat také, ale ani jednomu se to nelíbilo. Když už museli pracovat, tak za

to chtěli nějakou odměnu.

A tak se společně s dalšími lidmi z vesnice rozhodli, že sepíší petici pro císaře. Včetně toho, že

napsali, že chtějí zrušit robotu a poddanství, napsali dalších pár bodů, kvůli kterým se každý jen

mračil. Napsali také, že žádají o rovnoprávnost češtiny a němčiny, protože česky se mohlo mluvit

pouze na triviálních školách, což jsou nižší, vesnické školy. Česky se také mluvilo v nižších

vrstvách společnosti. Další požadavky byly třeba svoboda ve volbě náboženství, svoboda tisku,

zrušení cenzury a další. Za pár dní přišla odpověď od císaře tzv. Kabinetním listem. Císař přislíbil

většinu požadavků dodržet. Mezi lidmi se tato zpráva rozkřikla a všem bylo divné, že císař

najednou couvl a mysleli si, že se začal bát.

Mezitím dřevorubec Jakub těžce onemocněl, a tak se jeho dva starší synové rozhodli, že mu

seženou lék. Šimon byl mladší a tak ho otec nepustil.

První syn Martin se vydal do Vídně. Až tam se dostalo, jak v Čechách sepsali petici a císař

přislíbil většinu splnit, a proto napsali také císaři, ale požadovali vznik ústavy, neboli konstituce a

zrušení cenzury. Martin se ubytoval v jednom hostinci za pár drobných, které mu čirou náhodou

zbyly. A protože už byl večer, šel spát. Druhý den ráno se šel projít po městě, obešel všechny domy,

ptal se po léku, který by uzdravil jeho otce. Všichni však byli zaneprázdnění, protože řešili, co

odpoví císař na jejich požadavky.

Martin ještě pár dní zůstal, ale pořád mu nikdo nic neřekl. Odpoledne přijel do vesnice posel a

řekl, že císař svolil k ústavě. Všichni měli radost a během několika dní se jim podařilo svrhnout

Metternicha. Martin tedy žádný lék nesehnal a byl z toho smutný. A tak se rozhodl, že se vrátí

domů.

Zatímco Martin nepochodil, Petr navštívil Uhry. Až tam se doneslo, že v Čechách je rozruch,

císař se zabývá Vídní a tak si Maďaři vymohli částečnou samostatnost. Petrovi tedy také nikdo

neporadil.

Oba bratři se vrátili domů, kde na ně čekal nemocný otec a bratr Šimon.

Blížilo se léto a otec ne a ne se uzdravit. Šimon chtěl otci pomoci a zeptal se ho jestli by ho

nepustil. Otec po dlouhém přemlouvání nakonec svolil a tak Šimon vyrazil. Vyšel, ale nedošel moc

daleko, protože ho zastavil houf lidí.

Byl to Slovanský sjezd. Sešly se tam všechny slovanské národnosti z celé Habsburské

monarchie. Náhle se přiřítili vojáci v čele s Windischgratzem. Proti vojákům šli studenti, kteří

prohráli. Celé povstání trvalo šest dní.

Šimon zatím potkal babku kořenářku, která bydlela na malém sídlišti v Praze. Řekl jí, že jeho

otec je nemocný, jestli by mu pro něj něco nedala. Babka kořenářka mu dala balíček bylinek a řekla

mu, ať z toho otci uvaří čaj a udělá mast. Šimon poděkoval a odešel.

Když přišel domů, otec na tom byl o něco lépe, ale pořád špatně. Uvařil mu čaj a dal mu mast,

aby ji otec používal. Zanedlouho se otec uzdravil. Všichni se tedy mohli radovat, jak z toho, že se

otec uzdravil, tak z toho, že je zrušena robota a poddanství. Navíc na trůn nastoupil synovec

Ferdinanda I. Dobrotivého František Josef I., takže třeba nastanou lepší časy.

 


Autor: Tereza Perničková Publikováno 5. 5. 2020 11:22

Cesta do minulosti - dějepis 8. roč.

Cesta do minulosti

Dnes vám budu vyprávět to, co se mi přihodilo. Stalo se to o letních

prázdninách. Jela jsem jako každý rok k babičce na prázdniny. Babička má

velikou půdu a každý rok tam objevím něco zajímavého. Byla jsem velice

zvědavá, co tam objevím letos. Vlezla jsem na půdu a našla starý zaprášený

kufr s cestovatelskými nálepkami. Kufr jsem ze zvědavosti otevřela a on mě

vtáhl dovnitř. Ocitla jsem se v nějaké jiné době a navíc v jiném státě, nebo

alespoň mi to tak přišlo. Bylo to divné. Najednou jsem si všimla, že opodál stojí

malá holka. Vstala jsem ze země a šla k ní. Holčička měla na sobě roztrhané

šaty a byla bosa. Zeptala jsem se, kde jsem a ona řekla, nějaký název,

kterému jsem nerozuměla a pak utekla. Vrátila jsem se ke kufru, koukla jsem

se na nálepky a pochopila jsem, že jsem ve Viktoriánské Anglii. Vzpomněla

jsem si na sešit z dějepisu. A zapřemýšlela jsem ,,Viktoriánská Anglie tady

přece vládla královna Viktorie´´. Po chvíli jsem se zvedla ze země a s kufrem

v ruce se vydala po cestě. Bylo to opravdu zajímavé prostředí. Šla jsem

docela dlouho, asi tak 5 km, nevím to přesně, protože jsem neměla telefon ani

hodinky. Koukla jsem se na kufr a sáhla na jednu z barevných nálepek. A co

se nestalo, opět mě kufr vtáhl do sebe a já pochopila, že to dělají ty nálepky.

Ocitla jsem se v Itálii a to na náměstí, kde se konala bitva. Rychle jsem se

ukryla za sloup a napadlo mě, dotknout se nějaké další nálepky na kufru.

Spatřila jsem nálepku Německa, protože je blízko České republiky.

V Německu jsem byla letos s rodiči na dovolené, ale když mě tam odnesl kufr,

nevypadalo to jako v tom Německu, kde se mi velmi líbilo. Myslím, že i v té

Anglii to vypadalo lépe. Hodně se tu bojovalo, samá válka. Myslím si, že tohle

není správné místo, chtěla jsem pryč, domů za babičkou.

Jsem pryč asi týden, měsíc? Určitě už po mě vyhlásili pátrání! Na kufru byla

jedna nálepka, která byla moc pěkná a mě napadlo, že to je ta pravá, třeba ta

mě odnese domů. Sáhla jsem na ni, ale místo toho, abych se objevila doma,

tak jsem se ocitla v Rusku. Víte, jak jsem to poznala, viděla jsem totiž cara na

vlastní oči. Vypadal totiž stejně jak na obrázku v naší učebnici.

Už mě to cestování nebavilo sedla jsem si do kufru a přemýšlela jsem, jak se

dostat zpátky domů. V tu chvíli jsem si všimla malé nálepky Czechia a já

dostala naději, že se dostanu domů. Sáhla jsem na ni a objevila se na

babiččině půdě. Byla jsem hrozně šťastná, běžela jsem za babičkou a vše jí

vyprávěla. Babička se smála a řekla, že uplynula sotva půl hodina.

Myslím, že můžeme být rádi, že u nás nejsou války a máme se tak dobře.

 


Autor: Nikola Hošková Publikováno 5. 5. 2020 11:20

Opakování dějepisu jinak!

Žáci osmého ročníku dostali za úkol napsat příběh, ve které zopakovali důležitá data, jména, události z vybraných témat - Občanská válka v USA, Revoluční rok 1848 v našich zemích a v celé Evropě... Každý žák to pojal po svém, někdo se vydal na cestě do minulosti jako cestovatel v čase, další vymyslel pohádku nebo příběh odehrávající se v dané době. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Byla by škoda se s Vámi o nejzdařilejší příběhy nepodělit. Přikládám malou ukázku a děkuji autorům za možnost zveřejnit jejich práce.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 5. 5. 2020 11:15