Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Znovu na kolech

Datum konání: 7. 9. 2021 - 8. 9. 2021

Ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2021 se uskutečnil již tradiční cyklistický kurz, který si klade za cíl rozvíjet u přihlášených žáků dovednosti  precizního ovládání jízdního kola, seznamovat je s pravidly silničního provozu a připravovat je na různé situace, které na kole mohou zažít - třeba i cestou do školy. Kurzu se letos zúčastnilo 58 žáků ze čtvrtého až devátého ročníku. 

Program kurzu sestával z teoretické a praktické  části. Teoretickou část absolvovali žáci přímo ve škole. Společnými silami si zopakovali nejdůležitější dopravní značky, otestovali své znalosti pravidel silničního provozu, řešili, jak se orientovat v různých dopravních situacích a připomněli si základy první pomoci. Ve škole plnili také část praktickou .- jízdu zručnosti.

Hlavní částí praktické přípravy je samozřejmě výjezd na dopravní hřiště. Proto žáci pořádně šlápli do pedálů a vyrazili do Žďáru nad Sázavou, aby si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli silniční provoz v kontrolovaných a bezpečných podmínkách. Počasí nám v letošním roce přálo a obě skupiny cestu zvládly bez větších karambolů.

Vybraní žáci se zúčastní Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se koná 19. 5. 2022 ve Žďáře nad Sázavou. Kurz se opravdu vydařil,  a doufáme, že žáky nejen bavil,  ale že si také odnášejí soustu informací a dovedností, které jim pomohou k bezpečnějšímu pohybu na našich silnicích.


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 19. 9. 2021 17:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Provoz školy od 1. 9. 2021

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021 pro rodiče najdete zde.

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021 pro žáky najdete zde.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 8. 2021 17:34

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021.

Žáci 1. ročníku:

7:15 - 8:30 - přivítání prvňáčků, informace pro rodiče, třídnické hodiny v kmenové učebně (učebna číslo 14 v přízemí)

Od 2. 9. 2021 bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu, tj. od 7:15 do 10:55 hodin hodin.

Žáci 2. - 9. ročníku:

7:15 - 7:30 - .testování

7:30 - 8:30 (8:45) - třídnické hodiny v kmenové učebně (2. třída - učebna 74 ve 2. patře, 3. třída - učebna číslo 15 v přízemí, 4. třída - učebna 69 ve 2. patře, 5. třída - učebna 37 v 1. patře, 6. třída - učebna 42 v 1. patře, 7. třída - učebna 41 v 1. patře, 8. třída - učebna 39 v 1. patře, 9. třída - učebna 38 v 1. patře)

1. 9. 2021 žáci obdrží rozvrh hodin.

Od 2. 9. 2021 bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu hodin.

 

Školní družina:

Školní družina bude 1. 9. 2021 v provozu od 6:15 hodin do 7:15 hodin a od 8:30 hodin do 16:00 hodin.

Od 2. 9. 2021 bude provoz školní družiny od 6:15 hodin do 7:15 hodin a od 10:55 hodin do 16:00 hodin.

Skříňky v šatnách

Skříňky budou žákům přiděleny 1. 9. 2021. Žáci na skříňce při příchodu do školy najdou jmenovky.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 25. 8. 2021 18:29

Screeningové testování

Datum konání: 1. 9. 2021 - 9. 9. 2021

Termíny testování

Středa 1. 9. 2021 (žáci 2. - 9. třídy), čtvrtek 2. 9. 2021 (žáci 1. třídy), pondělí 6. 9. 2021 (všichni žáci) a čtvrtek 9. 9. 2021 (všichni žáci).

Po vyhodnocení tohoto testování MŠMT rozhodne o dalším postupu.

Pravidla testování

Testování bude provedeno antigenními testy GENRUI (instruktážní video).

Testováni se neprovádí: 

  • u dětí s dokončeným očkováním (14 dnů po poslední dávce) - žák třídnímu učiteli odevzdá potvrzení o očkování, 
  • u dětí, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 - žák třídnímu učiteli odevzdá potvrzení o pozitivním testu na COVID - 19 v listinné nebo elektronické podobě,
  • u dětí, které doloží platný negativní výsledek antigenního testu (platí 3 dny) nebo PCR testu (platí 7 dnů) provedeného v odběrovém místě. 

Pokud se žák nepodrobí testování, musí mít po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb nasazenou roušku nebo respirátor.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tj. do 9. 9. 2021.

V případě testování u žáků 1. - 3. tříd je umožněna přítomnost třetí osoby.

Pokud žák není přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po příchodu žáka do školy.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 25. 8. 2021 17:50

Oznámení voleb do školské rady

Volební komise oznamuje vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy Nížkov. Voleb se mohou zúčastnit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků Základní školy Nížkov.

Návrhy na kandidáty na členy školské rady může podat každý zákonný zástupce nezletilých žáků Základní školy Nížkov, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidáty lze podávat členům volební komise do 16. 6. 2021 do 8:00 hodin, kdy bude kandidátka uzavřena.

Volby proběhnou od 23. 6. 2021 od 7 hodin do 25. 6. 2021 do 14 hodin elektronicky prostřednictvím elektronické kandidátní listiny, která bude oprávněným voličům zaslána nejpozději 21. 6. 2021.

Volby se budou řídit volebním řádem školské rady schváleným usnesením RO Nížkov čj.: R/04/2021 ze dne 20. 4. 2021.


Autor: I. Bernardová, L. Pinkavová, K. Vítková Publikováno 2. 6. 2021 16:12

Provoz školy od 24. 5. 2021

Veškeré informace o provozu školy od 24. 5. 2021 a testování žáků dostali rodiče i žáci prostřednictvím školního e-mailu. Jako rodičovský e-mail používáme e-mail nejmladšího dítěte.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím vedení školy.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 5. 2021 17:20

Provoz školy v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021

Veškeré informace o provozu školy v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 a testování žáků dostali rodiče i žáci prostřednictvím školního e-mailu. Jako rodičovský e-mail používáme e-mail nejmladšího dítěte.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím vedení školy.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 14. 5. 2021 7:01

Provoz školy v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021

Datum konání: 10. 5. 2021 - 14. 5. 2021

Veškeré informace o provozu školy v týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 a testování žáků dostanou do konce týdne rodiče i žáci prostřednictvím školního e-mailu. Jako rodičovský e-mail používáme e-mail nejmladšího dítěte.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím vedení školy.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 4. 5. 2021 19:31

Provoz školy v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021

Datum konání: 3. 5. 2021 - 7. 5. 2021

Veškeré informace o provozu školy v týdnu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 a testování žáků dostali rodiče i žáci prostřednictvím školního e-mailu. Jako rodičovský e-mail používáme e-mail nejmladšího dítěte.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím vedení školy.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 4. 2021 9:19

Zápis a nformace pro rodiče budoucích prvňáčků

V odkaze Zápis do 1. třídy (pod ikonou Pro rodiče) je zveřejněn seznam dětí (registračních čísel) přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Všechny další informace pro rodiče budoucích prvňáčků budeme zveřejňovat v odkaze Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (pod ikonou Pro rodiče).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 27. 4. 2021 9:13