Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Tematický den

Datum konání: 30. 1. 2020

V den vydávání vysvědčení se na naší škole uskutečnil tematický den. V letošním roce jsme se při něm věnovali rokům 1420 a 1620,  tedy období husitských válek a bitvě na Bílé hoře. Každý vyučující si do svých hodin opět připravil téma související s těmito dvěma letopočty a zároveň daným předmětem. Žáci se tak blíže seznámili například s taktikami husitských bitev, kdo s kým bojoval na Bílé hoře a jaké následky tato bitva měla, nebo počítali zajímavé příklady s datem bitvy. Hlavní přínos tematického dne tkví v možnosti navazovat na znalosti z jiných předmětů, a utvářet tak mezipředmětové vztahy. Děkuji žákům i kolegům za hladký průběh této akce.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 31. 1. 2020 17:13

Projekt - Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Datum konání: 29. 1. 2020

Dne 29. 1. 2020 proběhl na naší škole projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Projekt je návodem, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom, běžných rizik každodenního života a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí. První vyučovací hodina byla věnována besedě s panem Sládkem. Pan Sládek je dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou. Poutavým způsobem vyprávěl o histrorii, organizaci a fungování sboru. Poté následovala část pro dotazy dětí. Od druhé vyučovací hodiny probíhal projekt již v jednotlivých třídách. Všechny činnosti jednotlivých vyučujících byly zaměřeny na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při vzniku nebezpečí. Cílem projetku je naučit se a zapamatovat si, jak se zachovat v případě vzniku nebezpečí spojeného s riziky běžného života a v případě vzniku mimořádné události.


Autor: Mgr. M. Klímová Publikováno 31. 1. 2020 17:05

Soutěž v recitaci

Datum konání: 21. 1. 2020

Čas pololetních písemek a uzavírání klasifikace jsme si na naší škole zpříjemnili recitací poezie. V úterý 21. 1. 2020 se totiž uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

Zúčastnilo se celkem 23 dobrovolníků z 1. stupně. Místa v porotě zaujaly prvostupňové paní učitelky. Žáci byli rozděleni do tří kategorií. Samostatnou skupinku tvořili prvňáčci. Všichni podali obdivuhodné výkony, za které byli náležitě odměněni. Druhá kategorie pro žáky 2. a 3. ročníku byla nejpočetnější, a to především díky velké účasti druháků. Zde již kromě ocenění zúčastněných odvážlivců došlo na vyhlašování prvních tří míst. V silné konkurenci nejlépe uspěli Leontyna Škarydová (3. ročník), Valdemar Vítek (2. ročník) a Tadeáš Vlček (2. ročník), který obsadil první příčku. Třetí kategorie byla určena pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci překvapili porotu originálními a dlouhými básněmi. Příčky nejvyšší obsadili Barbora Šimková, Matěj Neubauer a Lucie Velínová na místě prvním (všichni z 5. ročníku).

U všech zúčastněných žáků obdivuji jejich odvahu v soutěži vystoupit. Jménem celé poroty bych je zde chtěla pochválit za jejich skvělé výkony.

 


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 31. 1. 2020 17:02

Neboj se!

Datum konání: 15. 1. 2020

V rámci programu dlouhodobé primární prevence se začátkem ledna druháčci opět setkali s lektorkami z Centra prevence za Žďáru n. S.. Blok byl tentokrát zaměřen na strach, uvědomění si, že tento pocit patří k životu a že je velmi důležité naučit se s ním pracovat – může nás posunovat nebo omezovat. Děti si vyzkoušely mnoho hravých aktivit, např. Čeho se můžeme bát, Kresba strachu, Strachožrout, Scénky aj. , při kterých si nacvičovaly, jak předcházet nebezpečným situacím a jak se starat o své bezpečí. V druhém pololetí čeká žáky blok týkající se zdravého životního stylu a podpory vhodného trávení volného času s názvem Nenič své chytré tělo.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 31. 1. 2020 16:59

Honza a lesní skřítek

Datum konání: 9. 1. 2020

Bylo či nebylo? Byl jednou jeden les, tedy spíše smetiště, v němž vládl Král Lesa. A taky byl jeden

Honza, kterého putování za Vílou Vod, Matkou Zemí, Králem Větru a Králem Ohně zcela proměnilo.
Honza a ostatní lidé si z lesa udělali smetiště. Přesně takové jaké občas vídáme i na okraji našich silnic. Hodný skřítek ale Honzovi pomohl s velkou proměnou lesa i sebe sama. Takovou pohádku jsme s dětmi 1. a 2. ročníku a dětmi z MŠ viděli 9. 1. 2020 ve Žďáru nad Sázavou.

Doufám, že si tento poučný příběh děti dobře zapamatují.


Autor: Mgr. A. Šorfová Uttendorfská Publikováno 31. 1. 2020 16:58

Vánoční besídka

Datum konání: 20. 12. 2019

I v letošním školním roce pořádala naše škola tradiční Vánoční besídku. Celou organizaci měli na starost žáci 9. ročníku. Nejprve si museli připravit výzdobu sokolovny a potřebnou techniku. Následně zahájili besídku svým slavnostním nástupem na píseň Jsme parta správná. Poté již přistoupili k samotným soutěžím. Vždy se střídaly dvě soutěže, po kterých následovalo vystoupení jednoho ročníku na zadanou píseň. V první části se besídky účastnil 1. až 4. ročník, ve druhé pak 5. až 8. ročník. Ráda bych touto cestou poděkovala všem třídním za pečlivě připravená vystoupení a také deváťákům za souhru a zodpovědnost v přípravě besídky. Dojmy samotných žáků si můžete přečíst níže.

 

Již tradičně pořádala 9. třída školní besídku. Ta byla rozdělena na dvě samostatné části. První byla určena pro 1. stupeň. Myslím, že všechny prvostupňové žáky bavila a děkuji jim za jejich vystoupení. Na prvostupňové žáky se přišlo podívat hodně rodičů. Žáci druhého stupně se na besídku hodně těšili. Nejzajímavější soutěží bylo Poznej učitele. Soutěže, stejně jako u prvního stupně, doprovázela vystoupení jednotlivých ročníků. Tímto bych za ně rád poděkoval jménem celého 9. ročníku. Besídka se mi velmi líbila. Na závěr musím poděkovat i spolužákům za dobrou spolupráci a organizaci.

Petr Štěpán, 9. ročník

 

Letošní besídku jsme chystali my deváťáci. Poté, co jsme se rozhodli, jak bude vypadat náš nástup, jsme si ho vzorně nacvičili a jen doufali, že se nerozbijeme v podpatcích na schodech. Každé třídě jsme zadali písničku, na kterou žáci zpracovali své vystoupení a poté ho nám, rodičům a zaměstnancům školy představili. Po každém vystoupení si děti zasoutěžily a předvedly další své dovednosti, za které byly oceněny sladkou odměnou. Uteklo to rychle a byli jsme to my, kdo stál na pódiu a koukal ze shora dolů. I vy mladší se jednou dočkáte a budete stát na tomto místě, ze kterého my teď pomalu, ale jistě odcházíme.

Michaela Enderlová, 9. ročník

 

Letošní besídka pro mě byla jiná než ty minulé. To proto, že jsem byl v roli, na kterou jsem se těšil. Ta role byla pořadatel. Myslím si, že besídku naše třída naplánovala skvěle. A proč by nebyla skvělá, když ji plánovala super třída? Nejvíc se mi asi líbilo, jak se naše třída vypořádala s nedostatkem holek do páru. Co se týká samotných vystoupení, tak podle mého názoru ho měl nejlépe připravené 7. ročník. Bylo to super. Zároveň mě mrzí, že tato besídka bylo moje poslední. Určitě se v budoucnu přijdu na nějakou další podívat.

Stanislav Černý, 9. ročník

 

Letošní besídka byla pro mě jiná, protože jsem byl postaven do role organizátora. Na besídce bylo mnoho soutěží. Myslím, že pro mladší ročníky to by velmi zajímavé. Nechyběla tradiční soutěž Poznej učitele. Všechna vystoupení mladších ročníků byla pěkná a nápaditá. Nejvíce se mi ale líbilo vystoupení 2. ročníku. Jsme rádi, že besídku v hojném počtu navštívili i rodiče žáků. Potěšila nás jejich kladná reakce. Všem děkuji za účast. Byl to bezva den.

Jaroslav Smejkal, 9. ročník

 

V letošním roce jsme měli za úkol zorganizovat besídku my deváťáci. Všichni jsme se zapojili a snažili se vymyslet, jak to bude probíhat. V průběhu akce měl každý svůj úkol. Zpočátku byly trochu zmatky, ale nakonec jsme to zvládli. Nebylo to nejlepší, ale ani nejhorší. Doufám, že se všem naše besídka líbila. Já osobně si myslím, že se nám povedla.

Jakub Rosecký, 9. ročník


Publikováno 31. 1. 2020 16:55

Bubnování do škol

Datum konání: 28. 11. 2019

28. 11. 2019 jsme viděli (3. - 5. ročník) koncetr sestavený z ukázek her na bicí nástoje, vstupů kapely a zapojení diváků do vystoupení. Osnovu koncertu tvořil historický vývoj bicích, jejich funkce ve společnosti a při mezilidské komunikaci. Hudebníci hráli na bicí soupravu, tomy, perkuse, vibrafon, xylofon a basovou kytaru. Žánrové rozpětí bylo veliké, od historických pochodů přes latinsko-americkou hudbu, jazz, až k hudbě současné. Bylo to interaktivní představení složené z mluveného slova, živé hudby, skečí a scének, do kterých byly děti aktivně zapojovány.

 


Autor: Mgr. A. Šorfová Uttendorfská Publikováno 31. 1. 2020 16:51

Focení

Datum konání: 4. 3. 2020

4. 3. 2020 bude v Mateřské škole Nížkov probíhat fotografování na téma Přišlo jaro. Pokud byste měli zájem nechat vaše dítě (děti) vyfotografovat, můžeme se pokusit domluvit, že by je pan fotograf vyfotografoval v mateřské škole. Pokud máte o fotografování zájem, ozvěte se mi prosím do 3. 2. 2020.Bližší informace najdete ve školním e-mailu vašeho nejmladšího dítěte.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 30. 1. 2020 18:09

Tandemová výuka ruštiny

Od října letošního roku probíhá na naší škole tandemová výuka ruského jazyka. Naši školu pravidelně navštěvuje paní Eugenyie Jirků původem z Ruska. Její hodiny jsou zaměřené na procvičování probíraných témat, na rozvoj komunikačních dovedností žáků, na práci s textem a poslech rodilé mluvčí. Jelikož se blíží vánoční svátky, tak jedna z hodin byla zaměřena také na ruské vánoční zvyky a tradice. Děti se dozvěděly, kdy a jak slaví Vánoce lidé v Rusku. Jaké jsou odlišné a shodné vánoční zvyky, co patří mezi typická ruská vánoční jídla, jakou roli hraje v ruských svátcích Děda Mráz a Sněhurka. Cílem vánoční hodiny bylo obohatit znalosti žáků z ruských reálií a to velmi příjemnou a milou cestou.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 20. 12. 2019 9:59

Setkání u vánočního stromu

Usilovné zkoušení, plánování, domluvy, těšení se i obavy. To vše jsme prožívali, než jsme se 29. 12. 2019 setkali s Mikulášem pod vánočním stromem. A zapomenout nesmím na počasí. To nás letos napínalo do poslední minuty. Ale nezklamalo. K pěknému odpoledni přispěli i naši nejmenší. Děti z 1. - 5. třídy a děti z mateřské školy určitě udělaly radost vystoupením s vánočními písněmi a básničkami. Deváťáci nám i letos zajistili stezku plnou úkolů a za jejich splnění dostali všichni sladkou odměnu. V průběhu odpoledne jistě mnozí využili příležitost nakoupit nějakou drobnost na burze výrobků našich dětí. Svaz žen zajistil stánek s občerstvením, maminky dobré laskominy. To vše se uskutečnilo pod záštitou a s finanční podporou Obecního úřadu Nížkov. Děti si to možná ani neuvědomují, my dospělí však často ano. Myslím, že tím největším přínosem tohoto odpoledne je setkání, společné úsilí a radost z toho, když se vše povede a můžeme potěšit i druhé. Ráda bych znovu všem zúčastněným poděkovala za jejich ochotu, snahu a čas. A Vám všem popřála v adventním čase sílu určit si, co je opravdu důležité, a najít si čas pro své nejbližší.

Krásné a požehnané svátky.

 


Autor: Mgr. Alena Šorofová Uttendorfská Publikováno 20. 12. 2019 9:53